Handel nu in Olie!
OLIE

Beleggen in olie: aandelen kopen en verkopen op de beurs

Handel nu in Olie!
KOPEN
VERKOPEN

{etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Van de grondstoffen die het meest gewild zijn bij online handelaars en de meest populaire op handelsplatformen en bankbeleggingsproducten, is olie ongetwijfeld een onmisbare troef. Om te kunnen speculeren over de prijs van een vat olie moet u echter weten hoe de prijs ervan wordt berekend en welke de belangrijkste factoren zijn die de prijs beïnvloeden. Hier zijn een paar verklaringen die u zullen helpen om de dingen duidelijker te zien.   

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

De toename van de wereldvraag naar olie met de economische groei en de ontwikkeling van de industrie.

Analyse nr. 2

Natuurlijke factoren: De statistieken over de olievoorraden en de uitputting ervan op lange termijn moeten in aanmerking worden genomen voor uw lange olieposities. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de opwarming van de aarde zal leiden tot een daling van de consumptie.

Analyse nr. 3

Geo-politieke factoren : De verschillende conflicten en overeenkomsten tussen consumenten- en productielanden hebben een sterke invloed op de prijzen op korte termijn.

Analyse nr. 4

De voorraadniveaus, met name die welke door de Verenigde Staten worden gepubliceerd, hebben ook een sterke invloed op de olieprijzen.

Beleggen in olie: aandelen kopen en verkopen op de beurs
Handel nu in Olie!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
{etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Handel nu in Olie!

Laat ons olie even presenteren

Op de beurs verhandelde olie, dat is olie waarop online kan worden gespeculeerd, wordt verhandeld in de vorm van een vat ruwe olie. Raffinageproducten en oliemaatschappijen vallen hier niet onder.

Het wordt dagelijks verhandeld op de spotmarkt of de contante markt in de vorm van termijncontracten. Deze contracten zijn verbintenissen om een vooraf bepaalde hoeveelheid vaten te kopen of te verkopen op een bepaald moment, meestal 3 tot 6 maanden. De prijs van deze verkoop of aankoop is uiteraard vooraf bekend. Deze contracten worden over het algemeen "papieren vaten" genoemd. Het zijn deze contracten die de handelaren in staat stellen zich in te dekken tegen het risico van buitensporige prijsschommelingen.

Maar als olie zo populair isbij beleggers, dan komt dat vooral door de hoge volatiliteit en daarmee het reactievermogen en de sterke bewegingen die in korte tijd kunnen optreden.

 

Introductie en notering van olie

Afhankelijk van het handelsplatform dat u gaat gebruiken of de beleggingsproducten die uw bank aanbiedt, heeft u de mogelijkheid om twee belangrijke soorten ruwe olie tegen te komen. Inderdaad, de notering van ruwe olie heeft betrekking op twee verschillende hoofdsoorten olie, WTI (West Texas Intermediate), de olie die in de Verenigde Staten wordt geproduceerd en opgeslagen, en Brent, de ruwe olie uit de Noordzee. Hieraan kunnen nog enkele andere, minder bekende soorten ruwe olie worden toegevoegd, zoals Dubai Light en Arabian Light.

Deze verschillende olieoffertes zijn ingedeeld op basis van hun kwaliteit en dus de eenvoud van het verkrijgen van geraffineerde producten zoals benzine.

Olie is genoteerd op twee belangrijke spot- en termijnmarkten, namelijk de NYMEX (New York Mercantile Exchange) en de IPE (International Petroleum Exchange) die gevestigd is in Londen. We zullen hier dus geen rekening houden met de spotmarkten voor geraffineerde of afgewerkte producten, die zeer talrijk zijn en over het algemeen in de nabijheid van raffinage gebieden liggen. In Europa is een van de bekendste van deze markten de ARA (Amsterdam, Rotterdam-Antwerpen).

De geschiedenis van de oliekoers laat een aanzienlijke prijsstijging zien sinds 2002 als gevolg van de sterke vraag van opkomende Aziatische landen zoals China. Het record voor het WTI-citaat is $150 per vat en kwam voor in 2008.

De laatste jaren is gebleken dat de oliemarkt een zeer volatiele markt is die kan stijgen of dalen. Maar hoe is het dan mogelijk om de toekomstige evolutie van de oliemarkt te voorspellen en er dus op te anticiperen? Er zijn twee methoden om het best te anticiperen op toekomstige trends in deze markt, afhankelijk van de vraag of u wilt investeren op de korte termijn of op de lange termijn.

Bij investeringsstrategieën voor de lange termijn zal prioriteit worden gegeven aan het potentieel voor veranderingen in vraag en aanbod. De vraag wordt voornamelijk bepaald door het olieverbruik van olie-importerende en geïndustrialiseerde landen. Het is inderdaad de industriële sector die de meeste olie verbruikt. Als gevolg daarvan hebben perioden van economische groei vaak de neiging om de vraag naar olie te vergroten en zo de prijs per vat op te drijven. Door de groeivooruitzichten van de geïndustrialiseerde landen te analyseren is het dus mogelijk om de ontwikkeling van de wereldvraag in de komende jaren te voorspellen. Aan de andere kant weten we ook dat perioden van crisis, zoals de Covid-pandemie van 2020, leiden tot een aanzienlijke daling van de vraag. Dit soort gebeurtenissen kan dus leiden tot een sterke daling van de prijs van een vat. Hier en door het coronavirus is de prijs van ruwe olie zelfs tijdelijk negatief geworden, omdat de producenten niet meer voldoende ruimte hebben om de geproduceerde vaten op te slaan.

Wat de kortetermijnstrategieën betreft, is de methode om te anticiperen op de ontwikkeling van de oliemarkt heel anders. Het is natuurlijk grotendeels gebaseerd op technische analyse, aangezien olie een speculatief goed is dat zeer sterk wordt beïnvloed door de psychologische effecten van de markt. Het is daarom noodzakelijk om te weten hoe investeerders hun strategische posities zullen innemen om de toekomstige ontwikkeling van de olieprijzen te bepalen. Hiervoor gebruikt u ook fundamentele gegevens waarvan bekend is dat ze een vrijwel onmiddellijk effect hebben op de prijs per vat. Deze omvatten de wekelijkse publicatie van Amerikaanse voorraden op de economische kalender, de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro, OPEC-besluiten en geopolitiek nieuws dat van invloed is op olie-exporterende landen. Hoewel deze gebeurtenissen een duidelijke impact hebben op de markt, moet u toch rekening houden met de anticipatie van de beleggers op deze publicaties voordat u uw posities inneemt. Deze anticipatie kan nuttig zijn om interessante transacties uit te voeren wanneer ze onder controle is.

Wat uw investeringshorizon ook is, het is dus mogelijk om wereldwijd te anticiperen op de evolutie van de oliemarkt om efficiënte strategieën op te zetten en dankzij een goede kennis van de markt. Vergeet echter niet uw posities veilig te stellen door stoporders te plaatsen op hoge en lage niveaus die niet mogen worden overschreden.

 

Hoe kan men investeren in de oliesector?

Er zijn verschillende manieren om te investeren in de oliemarkt. U kunt namelijk beide inschrijven op een bankbeleggingsproduct waarmee u ruwe olie in uw portefeuille kunt integreren via specifieke contracten zoals ETF's of Warrants. Maar u kunt er ook voor kiezen om te speculeren over de prijs van een vat olie door gebruik te maken van contracten die worden aangeboden door online brokers zoals CFD's of Contracts for Difference. Tot slot kiezen sommige investeerders ervoor om olie te verhandelen door te wedden op de aandelen van grote bedrijven in de industrie.

De inschrijving op beleggingsproducten waarin olie is verwerkt, wordt vaak gebruikt door beleggers die via een bankbeleggingsproduct op de beurs speculeren. Er zijn echter niet veel producten en media die een dergelijke investering in ruwe olie mogelijk maken en over het algemeen ook andere activa, waaronder andere grondstoffen, omvatten.

 Oliehandel met online broker CFD's is een alternatief waarbij geen sprake is van het kopen en verkopen van vaten olie, maar van het innemen van posities in de stijging of daling van de prijs van een vat WTI of Brent. Concreet gaat het er hier om opwaartse of neerwaartse bewegingen in de koers van dit actief te detecteren en een positie in te nemen op de verwachte trend met een min of meer lange horizon. De gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies komt overeen met het verschil tussen de olieprijs bij de opening van de positie en de slotkoers. Online handel is weliswaar toegankelijk voor particulieren, maar is toch een risicovolle activiteit en moet worden voorbehouden aan beleggers die begrijpen hoe de markten werken en weten hoe ze een goed geldbeheer moeten opzetten.

Ten slotte is de derde methode om te speculeren op de oliemarkt het kopen van en speculeren op aandelen van oliemaatschappijen. Bedrijven als TotalEnergiesBPRoyal Dutch Shell of Saudi Aramco zijn inderdaad enkele voorbeelden van voorraden die sterk beïnvloed worden door de ontwikkeling van de olieprijs en die een alternatief kunnen zijn voor deze investering. Hier is het mogelijk om deze aandelen te kopen via een klassieke aandelenportefeuille, d.w.z. met een effectenrekening  of  een PEA bijvoorbeeld , of om online te speculeren op hun prijs met behulp van CFD-contracten via de handelsplatformen van  erkende makelaars.

Uiteindelijk zal de keuze voor een van deze beleggingsmethoden grotendeels afhangen van uw beleggersprofiel, uw kennis van de markt , uw handelshorizon en uw risicomijding.

 

 Oliehandel omlaag: wanneer en hoe?

Zoals hierboven uitgelegd, is ruwe olie een bijzonder volatiel actief dat achtereenvolgens bearish en bullish bewegingen volgt. Hoewel veel beleggers ervoor kiezen om dit actief naar boven te verhandelen, is het ook mogelijk en soms zelfs verstandig om het naar beneden te verhandelen. Om dit te doen is het natuurlijk eerst nodig om toekomstige bearish trends in het vat op te sporen. Verschillende factoren kunnen een daling van de prijs van een vat beïnvloeden.

Het is bijvoorbeeld bekend dat de prijs van ruwe olie rechtstreeks wordt beïnvloed door het verschil tussen vraag en aanbod. Deze twee elementen kunnen worden geanalyseerd op basis van bepaalde identificeerbare gegevens. We weten dat het aanbod afkomstig is van de bedrijven die de olie winnen en dat het de OPEC is, of de Organisatie van Olie-exporterende Landen, die deze markt reguleert door productiequota vast te stellen voor elk van haar leden. Een OPEC-beslissing zal dus rechtstreeks van invloed zijn op de wereldwijde olielevering en dus een indirecte invloed hebben op de prijs van het zwarte goud. We weten bijvoorbeeld dat wanneer de quota's hoog zijn en de productie hoog, de prijzen van het zwarte goud de neiging hebben te dalen.

Een ander element dat tot een aanzienlijke daling van de prijs van ruwe olie zou kunnen leiden, zijn de oliecrises en -schokken. Dit was met name het geval met de crisis van 2008, toen de mondiale industrie een sterke vertraging van haar activiteiten ondervond en dus een aanzienlijke daling van het verbruik van en de vraag naar ruwe olie. Het vat olie verloor toen 100 dollar. In 2014 leidde een besluit van de OPEC om de productie niet te verlagen terwijl de vraag op de helft was, ook tot een daling van de olieprijs met bijna 60% en zette het de toon voor de oliecrisis van 2015, die de prijs van een vat zag dalen tot 27 dollar in januari 2016. Tot slot heeft de corona-viruscrisis, die de consumptie van de industrie in de wereld bijna tot stilstand heeft gebracht als gevolg van de insluiting, zelfs geleid tot negatieve prijzen voor een vat ruwe olie.

Ook andere factoren kunnen leiden tot een daling van de prijs van ruwe olie, zoals de bouw van nieuwe kerncentrales in sommige olie-intensieve landen of politieke besluiten om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen ten gunste van groene energie in het kader van een duurzaam ontwikkelingsbeleid. Het is inderdaad interessant om op te merken dat de ontwikkeling van alternatieve energieën op min of meer lange termijn een negatieve invloed kan hebben op de olieprijs.

Wanneer u een daling van de olieprijs verwacht, zij het op korte, middellange of lange termijn, heeft u dus de mogelijkheid om een positie in te nemen op deze neerwaartse beweging door gebruik te maken van specifieke contracten zoals termijncontracten of CFD's die worden aangeboden door online handelsplatformen of ook ETF's en aandelen.

 

 Oliehandel in opkomst: wanneer en hoe?

Natuurlijk gaat de prijs van ruwe olie niet alleen naar beneden en is het ook mogelijk om te anticiperen op opwaartse schommelingen van deze grondstof. Hiervoor is het ook noodzakelijk om de factoren te kennen die leiden tot een stijging van de prijs van het zwarte goud.

Een van de elementen die de olieprijs sterk beïnvloeden is de daling van de Amerikaanse dollar. Vergeet niet dat het in deze valuta is dat de prijs van zwart goud, net als die van veel andere grondstoffen, wordt geciteerd. Wanneer de dollar zwak is ten opzichte van andere valuta's, leidt dit dus tot een gunstige wisselkoers voor importeurs die hun aankopen verhogen. Als gevolg daarvan begint de olieprijs te stijgen.

Ook een toename van de wereldwijde vraag naar olie zal een positief effect hebben op de olieprijs. Deze vraag hangt echter nauw samen met de groei van bepaalde economische machten of de ontwikkeling van opkomende markten, aangezien het de industrie is die de meeste olie voor haar productie verbruikt. Deze vraag moet ook worden vergeleken met het aanbod. De productie van de grote olieproducerende landen zal immers een rechtstreeks effect hebben op de prijs van ruwe olie. Er zal dus aandacht moeten worden besteed aan de besluiten van de OPEC en Rusland met betrekking tot de productiequota. Het komt inderdaad vaak voor dat de OPEC of de OPEC + in periodes van lage vraag naar olie besluiten de productie van elk land drastisch te verlagen om een opwaarts herstel van de prijs per vat uit te lokken.

Ten slotte zal de geopolitieke context van de olieproducerende en -importerende landen ook een min of meer sterke invloed hebben op de ontwikkeling van de prijs van het zwarte goud. We weten immers dat gewapende conflicten en diplomatieke spanningen van invloed zijn op deze waarde en de evolutie ervan. Verschillende gebeurtenissen in het verleden, zoals de Arabische lente of de nucleaire projecten van bepaalde landen zoals Iran, hebben de prijzen doen stijgen. Meer in het algemeen hebben politieke instabiliteit, islamitische bedreigingen en aanvallen de neiging om de markt te verontrusten en bang te maken voor olieschaarste en zo de prijs van het zwarte goud op te drijven.

Als u anticipeert op een stijging van de olieprijzen, kunt u op verschillende manieren in deze markt speculeren, zoals het kopen van aandelen van grote oliemaatschappijen, het innemen van een opwaartse positie op een vat ruwe olie via CFD's, of het afsluiten van een specifiek beurscontract.

 

Fundamentele analyse en technische analyse van olie :

 Om op welke manier dan ook olie te kunnen verhandelen, is het natuurlijk essentieel om te weten hoe je toekomstige veranderingen in deze waarde zo goed mogelijk kunt signaleren en anticiperen. Om dit te doen is het essentieel om twee soorten analyses van de prijs per vat uit te voeren, namelijk een technische analyse en een fundamentele analyse.

De fundamentele analyse bestaat uit het bestuderen van de externe elementen die de olieprijs zullen beïnvloeden. Deze omvatten :

De technische analyse is gebaseerd op een studie van historische beursoliegrafieken. Het maakt met name de detectie van prijsstijg- en -dalingssignalen mogelijk met behulp van verschillende indicatoren. Tot de indicatoren die het meest gebruikt worden door beleggers in zwart goud behoren bijvoorbeeld de MACD-indicator, voortschrijdende gemiddelden, draaipunten, BollingerBands en technische ondersteunings- en weerstandsniveaus. Het gebruik van aanpasbare grafieken is hier natuurlijk aan te bevelen omdat deze het mogelijk maken om meerdere indicatoren tegelijk weer te geven en dus de signalen sneller af te lezen.

Deze twee soorten analyses moeten natuurlijk samen worden gebruikt en niet afzonderlijk, en het is het beste om ervoor te zorgen dat de technische en fundamentele signalen in dezelfde richting wijzen voordat er een beslissing wordt genomen en de marktpositie wordt bepaald. U kunt natuurlijk uw strategieën testen met een demoaccount voordat u begint.

Een aantal veelgestelde vragen

Kunnen we olie verhandelen?

Het is perfect mogelijk om olie naar beneden te verhandelen, met andere woorden, om een verkooppositie in te nemen op deze grondstof zonder deze vooraf te hebben gekocht. Het is dankzij specifieke contracten zoals Contracts for Difference of CFD's dat dit mogelijk is. Hier handelt u gewoon op een daling van de olieprijs na analyse en uw winst of verlies wordt vertegenwoordigd door het verschil in prijs tussen de opening en sluiting van uw positie.

Wanneer is het beste moment om olie te kopen?

Het beste moment om te profiteren van de stijgende prijzen van ruwe olie is om zo vroeg mogelijk een positie in te nemen wanneer een opwaartse trend begint. Deze volatiele en aanhoudende stijgende trends worden vaak geïnitieerd door gebeurtenissen zoals het vrijkomen van lager dan verwachte voorraden, een besluit van de OPEC om de productie te verlagen, of een stijging van de prijs van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt.

Hoe de olietrend te analyseren :

Om de olieprijs succesvol te analyseren en te begrijpen wat de huidige en toekomstige trends zijn, moet u twee soorten analyses samen gebruiken. De eerste is natuurlijk een technische analyse met de studie van verschillende grafische indicatoren zoals volatiliteit en trendindicatoren, en een fundamentele analyse die het nieuws en de publicaties bestudeert die de prijs van deze waarde in de markt het meest kunnen beïnvloeden.

Handel nu in Olie!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.