Aandelenhandel op korte termijn

Als het gaat om beleggen op de aandelenmarkt, zijn er twee verschillende globale strategieën in termen van handelshorizon met kortetermijn- en langetermijnbeleggingen. Hier zullen we kortetermijnbeleggen op de aandelenmarkt nader bekijken.  

Begin nu met handelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Aandelenhandel op korte termijn

Wat is beleggen op korte termijn in aandelen op de beurs?

Beleggen op korte termijn op de aandelenmarkt is een belegging die erin bestaat gedurende een korte periode, gaande van enkele seconden tot enkele dagen, een positie in te nemen op de koers van deze aandelen. Deze strategie staat dus per definitie haaks op de beleggingsstrategie op lange termijn, die in het algemeen en wat aandelen betreft, erin bestaat de aandelen zo lang mogelijk aan te houden om dividenden te genereren.

Voor kortetermijnbeleggingen is het dus van belang vooral koersbewegingen te analyseren, hoewel ook fundamentele factoren kunnen worden gebruikt. Traders willen profiteren van de snelste prijsveranderingen en zijn daarom op zoek naar markten met een hoge volatiliteit. Gebeurtenissen zoals economische gegevens, bedrijfsresultaten of politieke aankondigingen worden vaak sterk verwacht door kortetermijnbeleggers.

In beursjargon wordt kortetermijnhandel ook wel "actief handelen" genoemd, in tegenstelling tot "passief handelen", dat staat voor beleggen op lange termijn. Hierbij zij opgemerkt dat beleggingen op korte termijn in de eerste plaats op speculatie zijn gebaseerd. Het is derhalve niet nodig effecten daadwerkelijk te kopen om ze door te verkopen. De meest gebruikte methode om op korte termijn in aandelen op de beurs te beleggen, is die waarbij gebruik wordt gemaakt van bepaalde specifieke instrumenten zoals CFD's. Deze contracten maken het mogelijk een positie in te nemen of te verlaten zonder de verhandelde aandelen daadwerkelijk in bezit te hebben.

 

Wat zijn de verschillende methoden voor kortetermijninvesteringen op de markten?

Zoals u zich kunt voorstellen, zijn er verschillende methoden om op korte termijn te beleggen, afhankelijk van de tijdsdruk van elke belegger, zijn ervaringsniveau en zijn risicoaversie.

  • Scalping is één van deze methodes en bestaat erin te trachten voordeel te halen uit kleine koersschommelingen met zeer korte posities van enkele seconden tot enkele minuten. Uiteraard is de trader op zoek naar kleine winsten en wil hij zoveel mogelijk verdienen door opeenvolgend en snel posities te openen en te sluiten. Op die manier proberen zij snel winsten te boeken of verliezen te beperken door een grote winst/verliesverhouding op te bouwen. Uiteraard vereist deze methode van snel beleggen in aandelen op korte termijn een grote beschikbaarheid. Ook moet worden opgemerkt dat deze handelsmethode bijzonder riskant kan zijn voor handelaren die niet over de kennis en ervaring beschikken om trends en volatiliteit juist in te schatten.
  • Day trading is een andere populaire methode om op korte termijn te beleggen in aandelen op de aandelenmarkt. Het gaat om handel op één dag, waardoor nachtelijke financieringskosten worden vermeden. Ook hier is het de bedoeling om te proberen te profiteren van kleine marktbewegingen met een hoge handelsfrequentie. Handelaren die deze methode gebruiken, moeten in staat zijn snel beslissingen te nemen zonder aan stress toe te geven, aangezien de intradayvolatiliteit soms zeer hoog kan zijn, wat ook hoge risico's inhoudt. Ook hier is het noodzakelijk veel tijd te besteden aan de activiteit van het beleggen op de beurs en de markten te volgen gedurende de opening van de handelssessie.
  • Ten slotte is swing trading de derde meest gebruikte korte-termijn beleggingsmethode voor aandelen. Hier is het de bedoeling een positie in te nemen op een lange beweging die verscheidene dagen tot verscheidene weken kan duren. Deze methode kan soms ook worden vergeleken met beleggen op middellange termijn vanwege dit specifieke karakter. Hier proberen traders die deze techniek gebruiken een trend te spotten om te profiteren van de ups en downs binnen een algemene beweging. Technische analyse is hier belangrijk om te proberen interessante instap- en uitstapmomenten te bepalen. Hoewel het een korte-termijn beleggingsmethode is, heeft swing trading geen bijzondere tijdsbeperkingen en kan het zelfs enkele weken duren.

 

Kortetermijnhandel op de aandelenmarkt :

Hoewel er vele markten zijn die beleggen op korte termijn mogelijk maken, zullen wij hier alleen de aandelenmarkt bespreken. Maar wees u ervan bewust dat als u besluit zich toe te leggen op beleggen op korte termijn, de handelsuren van de markten niet noodzakelijk een impact zullen hebben op uw methodologie. De keuze om in het ene activum te handelen en niet in het andere, hangt dus in de eerste plaats af van uw persoonlijke kennis en voorkeuren.

Als het op de aandelenmarkt aankomt, is het belangrijk de aandelen te kiezen die u op korte termijn kunt verhandelen. Zorg er echter voor dat u alleen aandelen verhandelt die u goed kent of die u interesseren. De aandelenmarkt leent zich weliswaar voor kortetermijnhandel, maar laat uiteraard ook strategieën op langere termijn toe.

In dit verband is het ook belangrijk te weten dat de beurzen specifieke handelstijden hebben en dat de volatiliteit daarom tijdens de daluren vermindert. De aandelenmarkt is echter een van de meest populaire markten voor handelaren die dit soort strategie gebruiken. Hier kiezen de meeste beleggers ervoor om hun posities aan het einde van de handelssessie te sluiten, maar het is mogelijk om ze gedurende meerdere dagen open te houden.

Het is ook vermeldenswaard dat sommige brokers langere handelstijden voor aandelen aanbieden. Dit betekent dat het mogelijk is om deze aandelen op korte termijn buiten de markturen te verhandelen. Maar voordat u zich aanmeldt bij een van deze makelaars, moet u deze informatie controleren als dat uw bedoeling is.

Een aantal veelgestelde vragen

Is hefboomwerking aan te raden bij beleggen op korte termijn?

Hoewel het natuurlijk mogelijk is om leverage te gebruiken voor kortetermijnhandel, wordt het niet aanbevolen omdat het riskant is. Hoewel een hefboomeffect uw winst op een shortpositie kan vergroten, kan het ook uw verlies vergroten als u een slechte analyse maakt en een positie inneemt die niet winstgevend is. Daarom moet u het gebruik van een hefboom zo veel mogelijk vermijden.

Welke grafieken moeten worden gebruikt voor kortetermijnbeleggingen?

De keuze van de grafiek die u zal gebruiken voor uw korte termijn strategie is belangrijk. Het is inderdaad van essentieel belang een grafiek te kiezen die u in staat stelt een geschikte periodiciteit te kiezen. Voor daghandel, bijvoorbeeld, zal het de voorkeur verdienen perioden van 30 minuten en minder te kiezen als u een andere techniek zoals scalping gebruikt.

Welke aandelen zijn beschikbaar voor de kortetermijnhandel?

Er zijn veel aandelen beschikbaar als u op korte termijn wilt handelen vanaf een handelsplatform. Meestal gaat het om aandelen die deel uitmaken van benchmarkaandelenindexen zoals de CAC 40 of de Dow Jones. Vergeet niet om altijd de lijst van aandelen die een broker aanbiedt te controleren voordat u een rekening aanmaakt.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.