Hoe analyseer je de belangrijkste Chinese aandelen?

Sinds enkele jaren kent de Chinese markt een sterke groei en de beurswaarden van het land interesseren nu veel Europese beleggers. De financiële centra van Hong Kong, Shanghai en Shenzhen hebben veel te bieden, met enkele van de hoogste kapitalisaties in de wereld. Maar hoewel Chinese aandelen een aantal voordelen hebben, hebben ze ook een aantal nadelen waar u zich bewust van moet zijn. Bovendien, voordat u deze Aziatische aandelen verhandelt, moet u ze op de meest efficiënte manier kunnen analyseren om kwaliteitssignalen te krijgen. Daarom stellen wij voor dat u op deze pagina ontdekt hoe u deze aandelen analyseert voordat u de grootste Chinese aandelen ontdekt.  

Handel in Chinese aandelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe analyseer je de belangrijkste Chinese aandelen?

De Chinese aandelenmarkt en zijn belang:

Hoewel de Chinese aandelenmarkt nog weinig bekend is bij beleggers, vertoont zij bepaalde kenmerken die rechtvaardigen dat men er belangstelling voor toont. Chinese aandelen zijn onderverdeeld in verschillende segmenten: H-aandelen, die vroeger de enige aandelen waren die toegankelijk waren voor buitenlandse beleggers en die genoteerd stonden op de markt van Hongkong, en A-aandelen, die genoteerd staan op de markten van Shanghai en Shenzhen. Deze laatste waren dus ontoegankelijk voor niet-Chinese investeerders tot 2002 met de openstelling van de binnenlandse markt. Er zij echter op gewezen dat buitenlandse investeerders in het begin slechts over een klein quotum konden beschikken, maar dat de regels thans veel soepeler zijn. Vandaag zijn de Chinese binnenlandse aandelen zelfs de tweede grootste markt ter wereld in termen van marktkapitalisatie, met een totaal van bijna 7,5 triljoen dollar voor ongeveer 3.700 genoteerde effecten. Natuurlijk heeft de Chinese beurs de Amerikaanse nog niet overtroffen met een kapitalisatie van bijna 35 biljoen dollar, maar hij zal zeker groeien juist door zijn recente internationalisering.

Sinds de openstelling van de Chinese binnenlandse aandelenmarkt voor buitenlandse beleggers hebben financiële dienstverleners de samenstelling van hun wereldwijde indexen inderdaad herzien. Dit is met name het geval voor de MSCI-index, die het gewicht van Chinese binnenlandse aandelen heeft verhoogd. Laten we niet vergeten dat deze index een maatstaf is voor de ontwikkeling van de aandelenmarkten in de wereld en dat de samenstelling van de subindex ervan, de MSCI Emerging Markets, in Chinese aandelen de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen.

Dankzij deze internationalisering van de Chinese aandelenmarkt, maar ook dankzij de zeer sterke economische ontwikkeling van deze opkomende markt, behoren Chinese aandelen vandaag tot de meest begeerde en gewaardeerde door beleggers uit alle landen en in het bijzonder door Europese beleggers die hierin een uitstekende manier zien om hun handel te diversifiëren met steeds speculatievere aandelen, waarvan sommige door analisten als veelbelovend worden beschouwd.

 

Hoe is het mogelijk om in Chinese aandelen te beleggen?

Zoals wij zojuist hebben gezien, is het thans voor Europese beleggers mogelijk te beleggen in Chinese aandelen die genoteerd zijn op de drie belangrijkste financiële markten van dat land.

Bij de meest traditionele beleggingsmethoden is het over het algemeen eenvoudiger om te beleggen in offshore Chinese aandelen die genoteerd zijn op de markt van Hongkong, d.w.z. H-aandelen, of in Chinese ADR's die genoteerd zijn in de Verenigde Staten. Deze aandelen worden verhandeld in HK$ of US$ op internationale beurzen met vrije toegang. Maar het nadeel van deze offshore Chinese aandelen is dat zij geconcentreerd zijn in slechts enkele specifieke sectoren, zoals telecommunicatie, energie, het bankwezen of het internet. Daarom geven de huidige beleggers over het algemeen de voorkeur aan onshore Chinese aandelen, die genoteerd zijn aan de beurzen van Shanghai of Shenzhen, d.w.z. A-aandelen. Deze aandelen bieden meer diversiteit, maar helaas zijn ze niet allemaal vrij toegankelijk voor buitenlandse beleggers.

Vandaag de dag kan een belegger op Chinese aandelen speculeren door gebruik te maken van de diensten van een online makelaar die derivaten aanbiedt, zoals CFD's of contracts for difference. Met deze contracten kunt u een opwaartse of neerwaartse positie innemen in internationale aandelen zonder deze rechtstreeks te hoeven kopen en dus zonder ze in bezit te hebben via een portefeuille van aandelen. Zoals de naam al aangeeft, bestaan contracts for difference uit het maken van winsten of verliezen die overeenkomen met het verschil in aandelenkoers tussen het moment waarop u een positie inneemt en het moment waarop u deze sluit.

Momenteel beginnen online effectenmakelaars hun aanbod te diversifiëren door steeds meer aandelen op te nemen van grote Chinese bedrijven waar veel vraag naar is. Hoewel niet alle Chinese aandelen beschikbaar zijn, kunnen de grote beurskapitalisaties van het land worden verhandeld. Vergeet echter niet te controleren of het Chinese aandeel of de Chinese aandelen die u wilt verhandelen door de gekozen broker worden aangeboden.

 

Hoe de evolutie van de Chinese aandelen te analyseren?

Natuurlijk moet u, voordat u zich stort op online speculatie op de belangrijkste Chinese aandelen, in gedachten houden dat deze investering, net als welke financiële investering dan ook, een gedegen kennis van de markt vereist en de vaardigheid om relevante en nauwkeurige analyses uit te voeren voor elke waarde. Dit zal u in staat stellen om op een concrete en ernstige manier signalen van stijging of daling te verkrijgen en dus te weten hoe u zich het best kunt positioneren.

Hier en voor de andere aandelen op de Europese of internationale beurs is het sterk aan te raden zowel de fundamentele analyse als de technische analyse onder de knie te krijgen. Wij zullen hier uiteenzetten waaruit zij bestaan en in hoeverre zij elkaar aanvullen.

  • Fundamentele analyse is gebaseerd op de studie van de externe elementen die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de koers van een aandeel. Het gaat dus meestal om gebeurtenissen en publicaties die direct of indirect van invloed zullen zijn op de groeicapaciteit van de emitterende onderneming. Sommige van deze elementen verschillen niet van activum tot activum, zoals de publicatie van financiële resultaten, strategische ontwikkelingsplannen, partnerschappen of zelfs verkopen, overnames of fusies. Maar andere elementen kunnen specifiek zijn voor een onderneming, afhankelijk van de sector waarin zij werkzaam is, haar specifieke kenmerken of een actualiteit die haar betreft. Om een coherente fundamentele analyse van een Chinees aandeel uit te voeren, moet u dus weten welke factoren de economische gezondheid van het betrokken bedrijf beïnvloeden.
  • Het tweede type analyse dat u moet beheersen voordat u in Chinese aandelen gaat beleggen is technische analyse. In tegenstelling tot de fundamentele analyse kan deze analyse worden geautomatiseerd omdat zij gebaseerd is op een wiskundig model van de beurskoers van het aandeel in kwestie. Voor deze technische analyse kan gebruik worden gemaakt van de grafieken die worden aangeboden door de online makelaars, die tot de meest innovatieve en praktische voor dit doel behoren. Zo zijn deze grafieken aanpasbaar en kunt u de periodiciteit kiezen die u het best past volgens uw beleggingsstrategie (korte, middellange of lange termijn), en kunt u rechtstreeks op de grafiek verschillende indicatoren weergeven, waaronder trend- of volatiliteitsindicatoren. U moet natuurlijk wel in staat zijn om deze verschillende indicatoren te interpreteren om koop- of verkoopsignalen af te leiden.

Het gebruik van slechts één van beide analysetechnieken is niet aan te bevelen, omdat dit de verkregen signalen en de kwaliteit ervan zou vertekenen. In het ideale geval is het nodig de signalen die u met deze analyses hebt verkregen, te vergelijken om ze te bevestigen of te annuleren. Vergeet ook niet dat deze analyses geen 100% inzicht in en anticipatie op toekomstige veranderingen in Chinese aandelen garanderen en dat u zich daarom bewust moet zijn van het risico dat verbonden is aan het handelen in deze aandelen, net als bij andere aandelen op de markt.

 

De grootste Chinese aandelen kennen alvorens ze te verhandelen:

Nu zult u waarschijnlijk begrepen hebben wat de grootste moeilijkheid is bij het verhandelen van Chinese aandelen en dat betreft het feit dat het noodzakelijk is de bedrijven die deze aandelen uitgeven goed te kennen. In tegenstelling tot Europese of zelfs Amerikaanse aandelen is de informatie van Chinese ondernemingen die op de beurs genoteerd zijn, soms schaars en moeilijk te vinden.

Daarom hebben wij een deel van onze site aan deze aandelen gewijd, zodat u in een oogwenk alle informatie kunt vinden die u nodig hebt voor uw analyse van de grootste Chinese aandelen.

Wij stellen u voor om artikelen te ontdekken gewijd aan elk belangrijk aandeel van de Chinese markt en het verzamelen van nuttige en nauwkeurige informatie, waaronder :

  • De gegevens waarmee u rekening moet houden wanneer u een fundamentele analyse van deze aandelen wilt uitvoeren, d.w.z. de publicaties en gebeurtenissen die het meest waarschijnlijk van invloed zullen zijn op hun groei en aandelenkoers.
  • Een gedetailleerde presentatie van de beursgenoteerde Chinese ondernemingen met de bijzonderheden van hun activiteiten, maar ook de verdeling van hun omzet volgens de segmenten waarin zij aanwezig zijn of volgens de geografische sector.
  • Een globale presentatie van de voornaamste concurrenten van deze ondernemingen om u te helpen bij uw sectoriële analyse van elk aandeel.
  • Enkele voorbeelden van strategische partnerschappen die deze ondernemingen hebben opgezet om hun groei te stimuleren of hun winstgevendheid te vergroten.
  • De voor- en nadelen van elk aandeel, met andere woorden, de voornaamste sterke en zwakke punten van elke op de Chinese markt genoteerde onderneming. Aan de hand van deze elementen kunt u de algemene capaciteit van de onderneming beoordelen om toekomstige uitdagingen en mogelijke bedreigingen het hoofd te bieden.
  • Natuurlijk zullen wij u ook voor elk van de grote Chinese aandelen die wij behandelen, de belangrijke cijfers en beursgegevens geven, zoals de totale marktkapitalisatie, het aantal uitstaande aandelen op de markt, de markt en de belangrijkste noteringsplaats, de belangrijkste beursindex of de activiteitensector.
  • Ten slotte zullen wij de belangrijkste vragen die beleggers over deze effecten kunnen hebben, in detail beantwoorden aan de hand van een FAQ of vaak gestelde vragen.

Ten slotte zal alle informatie die u hier zult kunnen lezen via de pagina's die zijn gewijd aan de belangrijkste Chinese aandelen, u de basis geven van uw analyses met kennis van zaken en niet-exhaustieve informatie die u zal helpen bij het uitvoeren ervan. Het enige wat u hoeft te doen is ze in praktijk brengen door uw eigen analyse van elk aandeel te maken voordat u erin handelt.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de grootste Chinese aandelenindices?

De Chinese aandelen die u online kunt verhandelen zijn over het algemeen de aandelen die genoteerd staan op de belangrijkste beursindexen van deze markt. Tot de belangrijkste Chinese aandelenindexen behoren de Shanghai Composite voor de Shanghai Stock Exchange, de Shenzhen Composite voor de Shenzhen Stock Exchange en de Hong Kong Heng Seng Index voor het Hong Kong Financial Center.

In welke valuta kan ik Chinese aandelen verhandelen?

Wanneer u in Chinese aandelen belegt via contracten of specifieke instrumenten zoals CFD's, hoeft u zich geen zorgen te maken over wisselkoersen. De aandelen waarin u wenst te beleggen, zullen immers in het beste geval in uw eigen valuta genoteerd zijn, hetzij in euro, hetzij soms in Amerikaanse dollar. Het is dus niet nodig Chinese valuta te verkrijgen om deze investeringen te doen.

Welke Chinese aandelen hebben het beste potentieel?

Om te bepalen welke Chinese aandelen het beste rendement kunnen opleveren, moet u eerst uw eigen beleggingsstrategie bepalen. Deze classificatie van Chinese bedrijven zal namelijk variëren naargelang u op korte of lange termijn wenst te beleggen, maar ook naargelang uw beleggersprofiel en vooral naargelang de mate van risico die u bereid bent te nemen om mogelijkerwijs uw winstgevendheid te verhogen.

Handel in Chinese aandelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.