Beleggen in tarwe (CFD)
TARWE

Hoe analyseer je tarweprijzen?

Beleggen in tarwe (CFD)
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

​​​​​Goud en olie zijn niet de enige grondstoffen waarin u online kunt beleggen; ook sommige landbouwgrondstoffen trekken veel beleggers aan. Dit is bijvoorbeeld het geval voor tarwe, dat wij hier zullen bespreken met enkele nuttige gegevens over de notering, de produktie en het gebruik ervan, om u te helpen relevante analyses te maken en te anticiperen op de toekomstige schommelingen ervan..  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen wij uiteraard de weers- en klimaatomstandigheden met betrekking tot de producerende landen in het oog houden. De grillen van het klimaat zullen immers een sterke invloed hebben op het productieniveau. Slechte weersomstandigheden kunnen de aanvoer van tarwe aanzienlijk vertragen en vice versa.

Analyse nr. 2

Ook de voorraden zullen nauwlettend in het oog worden gehouden. De stijging of daling van de tarwevoorraden is immers in de eerste plaats het gevolg van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer de tarweproductie hoog is of de vraag laag, nemen de voorraden toe en omgekeerd wanneer de productie laag is of de vraag hoog.

Analyse nr. 3

Een ander interessant gegeven is dat de demografische ontwikkeling in de wereld een directe invloed zal hebben op de vraag naar tarwe. Laten we namelijk niet vergeten dat dit graan voornamelijk wordt gebruikt voor menselijke en dierlijke voeding. Een toename van de wereldbevolking zal automatisch leiden tot een toename van de vraag. Deze evolutiefactor moet echter op lange termijn worden geanalyseerd, omdat de gevolgen van een demografische ontwikkeling niet onmiddellijk merkbaar zijn.

Analyse nr. 4

Ook de agro-voedingssector en de ontwikkeling daarvan moeten met belangstelling worden gevolgd. Wanneer de verkoop in deze activiteitensector hoog is, betekent dit immers dat er een sterke vraag naar tarwe is, terwijl een lage verkoop eerder op een zwakke vraag zal wijzen.

Analyse nr. 5

Ten slotte zal ook aandacht moeten worden besteed aan de ontwikkelingslanden, die de mondiale vraag naar tarwe doorgaans zullen doen toenemen als gevolg van de sterke migratie van hun bevolking van de steden naar het platteland en de stijging van het inkomen en de levensstandaard, waardoor ook de consumptie en dus de vraag zullen toenemen.

Analyse nr. 6

Uiteraard is ook een technische analyse van de tarweprijs op basis van beursgrafieken van essentieel belang.

Hoe analyseer je tarweprijzen?
Beleggen in tarwe (CFD)
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Beleggen in tarwe (CFD)

Presentatie van de tarwemarkt

Laten we eerst even de tijd nemen om ervoor te zorgen dat u over de nodige kennis over de tarwemarkt beschikt om de belangrijkste problemen en groeimogelijkheden te begrijpen.

Tarwe is momenteel de tweede meest geconsumeerde graansoort ter wereld, rijst staat nog steeds op de eerste plaats. En de tarwemarkt is bijzonder belangrijk omdat die voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Hoewel tarwe hoofdzakelijk wordt gebruikt voor menselijke consumptie, met een consumptie van bijna 600 tot 700 miljoen ton per jaar, wordt het ook voor andere doeleinden gebruikt.

De menselijke consumptie is goed voor 58% van de vraag en komt overeen met de agro-voedingssectoren, waarbij het belangrijkste gebruik de vervaardiging van brood en deegwaren is. Daarna komt het dierlijk verbruik met 34% van de vraag, waar het wordt gebruikt als veevoeder, vooral in ontwikkelingslanden. Ten slotte wordt 8% van de tarwe ook gebruikt door de industrie, met name voor de vervaardiging van cosmetica en in de dieetsector.

Wat de wereldtarweproductie betreft, is de Europese Unie de grootste producent ter wereld, met Frankrijk op de vierde plaats. China produceert 19% van de tarwe in de wereld, gevolgd door India, de Verenigde Staten, Rusland en Canada.

Zoals wij hierna zullen zien, wordt tarwe verhandeld op de over-the-counter markt en tussen medecontractanten. Maar het wordt ook verhandeld op sommige gereglementeerde markten. De grootste tarwevolumes worden verhandeld op de CBOT of Chicago Board of Trade, die in 2008 is opgegaan in de CME of Chicago Mercantile Exchange

 

Wat u moet weten over de handel in tarwe op de beurs:

Zoals hierboven vermeld, wordt tarwe over-the-counter en op de CBOT- en CME-futuresmarkten verhandeld.

Er zijn ook zeer actieve futures- en optiebeurzen, in contracten van 5.000 bushels (één bushel komt overeen met 27,2 kg) op de CBOT, maar ook op de Kansas City Board of Trade (KCBT), de Minneapolis Grain Exchange (MGE) en de Winnipeg Commodity Exchange (WCE) in Canada, of op de London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), die deel uitmaakt van het Amerikaans-Europese platform NYSE-Euronext, en op de beurs van Buenos Aires.

Internationaal wordt de referentietarwe "zachte rode winter" genoemd en genoteerd op de CBOT-markt. Het is echter belangrijk te begrijpen dat deze notering tegenwoordig meer de realiteit van de op de Amerikaanse markt geldende binnenlandse prijs weergeeft en tevens een trendindicator is. Zoals wij hierboven hebben gezien, zijn er verschillende factoren die de tarweprijs kunnen beïnvloeden via een beïnvloeding van vraag en aanbod, met name een sterke klimatologische afhankelijkheid, zoals de omvang van de voorraden of het handelsbeleid van de staten met uitvoer- en invoersubsidies.

 

Historische ontwikkeling van de tarweprijzen :

Historisch gezien heeft de tarweprijs vele opeenvolgende schommelingen gekend. Zo is de tarweprijs tussen 2002 en 2008 voortdurend gestegen, en met name tussen 2007 en 2008 zeer sterk, waarbij de prijs van een bushel in die periode met 190% is gestegen tot een recordhoogte van 13,18 dollar.

Deze stijging was het gevolg van verschillende factoren, waaronder een aanhoudende stijging van de wereldvraag, een daling van de voorraden en ongunstige klimatologische omstandigheden voor de productie, waaronder verscheidene jaren van droogte.

Sinds deze stijging heeft de tarweprijs een sterke neerwaartse correctie ondergaan, die in 2008 begon met een prijs van 4,72 dollar per bushel. In 2009 trad een licht herstel in bij ongeveer 5 dollar per bushel.

In 2012 bereikte de prijs een nieuwe piek van 9,06 dollar, alvorens geleidelijk terug te vallen tot een dieptepunt van 3,67 dollar in 2016.

Sindsdien heeft zich een opwaarts herstel voorgedaan waardoor de tarweprijs begin 2021 6,76 dollar bereikte.

 

Hoe investeren in tarwe op de beurs?

Er zijn verschillende manieren om te beleggen in tarwe op de beurs, waaronder ETF's (Exchange Traded Funds), aandelen of CFD's (Contracts for Difference). Hier volgt een overzicht van elk van deze methoden:

Kortom, beleggen in tarwe op de beurs kan via ETF's, aandelen of CFD's. Elk van deze methoden heeft voor- en nadelen. Elk van deze methoden heeft voor- en nadelen, en het is belangrijk om de risico's en voordelen van elke methode te begrijpen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Het is raadzaam een beleggingsadviseur of grondstoffenexpert te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Een aantal veelgestelde vragen

Door wie en hoe wordt de prijs van tarwe vastgesteld?

Sinds 15 augustus 1936, toen de wet werd goedgekeurd tot oprichting van het ONIB (Office national interprofessionnel du blé), dat tot taak heeft de tarweprijs voor de maalderijen vast te stellen, heeft deze organisatie in Frankrijk een monopolie voor de in- en uitvoer van tarwe en tarwederivaten. De prijs van tarwe op de beurs wordt echter bepaald door vraag en aanbod op de markt en varieert dus naar gelang van deze elementen en van de internationale beurzen.

Waarom is het aanbod de belangrijkste drijvende kracht achter de tarweprijzen op de beurs?

Uit een analyse van de historische grafieken voor tarwe blijkt dat de aanzienlijke prijsstijgingen van dit basisprodukt vaak samenhangen met veranderingen in het aanbod en met name met de klimatologische omstandigheden en de arbitrages van de graanproducenten die daarop van invloed zijn geweest. Het aanbod lijkt dus een grotere invloed te hebben op de ontwikkeling van de prijs van dit basisproduct dan de vraag.

Waar en hoe beleggen in tarwe op de beurs?

Om op de beurs in tarwe te beleggen, is het natuurlijk niet de bedoeling om deze grondstof fysiek te kopen, maar om specifieke contracten en met name afgeleide producten zoals CFD's te gebruiken om op de prijs ervan te speculeren. Deze contracten zijn online beschikbaar via de handelsplatforms van bepaalde brokers en stellen u in staat deze grondstof omhoog of omlaag te verhandelen.

Beleggen in tarwe (CFD)

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.