Handel nu in olie!
OLIEPRIJZEN

Analyse van de evolutie van de koers en de prijs van een vat olie

Handel nu in olie!
KOPEN
VERKOPEN

79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Het is niet voor niets dat veel investeerders momenteel geïnteresseerd zijn en zijn in ruwe olie, ook bekend als "zwart goud", voor vele jaren. Deze energiebron is namelijk bijzonder waardevol en de wereldeconomie is er sterk van afhankelijk, zelfs sinds de ontwikkeling van nieuwe hernieuwbare energiebronnen. Ruwe olie is ook een beurstitel die een zeer hoge volatiliteit biedt, zoals de historische analyse van de prijzen ons gemakkelijk laat zien. Deze waarde kan online worden verhandeld via CFD-contracten. Op de oliemarkt vertegenwoordigt de olieprijs de ontwikkeling van de prijs ervan en wordt deze bepaald door de exploitanten van deze markt. Deze prijs is representatief voor zowel de intrinsieke waarde van olie als de speculatieve waarde ervan tegen verschillende voorwaarden. Via deze pagina ontdekt u hoe de olieprijs wordt bepaald en hoe deze zich in de loop van de tijd ontwikkelt naargelang de verschillende factoren die de prijs kunnen beïnvloeden.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

Productiegegevens in vaten per dag uit OPEC-landen. Te veel productie leidt over het algemeen tot lagere olieprijzen per vat en vice versa.

Analyse nr. 2

Voorraden en in het bijzonder Amerikaanse aandelen, die wekelijks worden gepubliceerd op de economische kalender. Grote voorraden dragen ook bij aan dalende prijzen, terwijl lage voorraden leiden tot hogere prijzen.

Analyse nr. 3

De internationale geopolitieke situatie: conflicten die van invloed zijn op de olieproducerende en -exporterende landen beïnvloeden vaak de ontwikkeling van de prijs per vat.

Analyse nr. 4

Tot slot is ook de waarde van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt een bepalende factor. Aangezien een vat olie in dollars wordt genoteerd, zal deze munt zwakker zijn en hoe meer de olieaankopen door houders van andere valuta's zullen worden gestimuleerd.

Analyse van de evolutie van de koers en de prijs van een vat olie
Handel nu in olie!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Handel nu in olie!

Hoe wordt een vat ruwe olie geprijsd?

De verschillende oliën die op de beurs kunnen worden verhandeld zijn genoteerd op basis van hun kwaliteitsniveau in vergelijking met de zogenaamde benchmark-oliën, die natuurlijk de ruwe olie uit de Noordzee Brent en de Amerikaanse WTI of West Texas Intermediate zijn . Meer dan de helft van de olie die op de planeet wordt geproduceerd, is zelfs geïndexeerd op basis van deze twee referentie-oliën. Voor elke olie wordt dus een premie of korting geassocieerd met de prijs van de referentieolie en wordt verondersteld het verschil in kwaliteit tussen de olie en de referentie te weerspiegelen.

Maar wie is verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van een vat olie? In werkelijkheid zijn slechts enkele tientallen spelers belast met de vaststelling van de olieprijzen. Dit zijn voornamelijk olie- en gasconcerns, vertegenwoordigers van de OPEC-olielanden, Europese en Amerikaanse koolwaterstof handelaren en enkele banken die gespecialiseerd zijn in de handel in ruwe olie.

Het is daarom zeer moeilijk te begrijpen hoe het eigenlijke proces van het vaststellen van de prijs van een vat olie werkt, omdat het zo complex is en afhankelijk is van vele opeenvolgende regels die in de loop der tijd zijn opgelegd door instanties als Platts en Argus Media, ook wel bekend als Petroleum Argus. Het zijn inderdaad deze bureaus die belast zijn met het opstellen van het citaat van de referentieoliën en met het doel dit proces zo min mogelijk te manipuleren.

Zoals we hieronder en in detail zullen zien, zijn er natuurlijk veel externe factoren die van invloed zijn op de vaststelling van de olieprijzen, waaronder natuurlijk de sterkte van vraag en aanbod, maar ook andere meer contextuele elementen. Tot deze elementen behoren met name de nationale en soms zelfs regionale juridische context, de aankondigingen of ontkenningen van nieuwe olievoorraden in de wereld, de geostrategische risico's gezien het feit dat olie een natuurlijke hulpbron is waarvan de prijs snel kan evolueren naargelang van de internationale spanningen en conflicten en meer in het algemeen de internationale actualiteit of politieke beslissingen van de producerende landen, met inbegrip van de OPEC-landen, de investeringskosten die steeds belangrijker worden door de uitputting van gemakkelijk toegankelijke hulpbronnen en de verplichting voor de exploitanten om meer middelen te investeren in het zoeken naar, de exploitatie en de verwerking van niet-conventionele olie, die vaak vuiler is en op grote diepte wordt aangetroffen, met name op zee. De komst van alternatieve energiebronnen en de koolstofmarkt zijn ook andere contextuele elementen die deze prijzen kunnen beïnvloeden.

 

Gevallen van manipulatie van de prijs van ruwe olie:

In het verleden zijn de prijzen van ruwe olie ook gemanipuleerd, ondanks het wantrouwen en de controle van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van de prijs ervan. De afgelopen jaren zijn verschillende gevallen van frauduleuze transacties of koersmanipulatie openbaar gemaakt en hier zijn een paar voorbeelden waar u zich van bewust moet zijn voordat u begint met het analyseren van deze waarde.

 

Factoren die de ontwikkeling van de prijs van ruwe olie beïnvloeden :

Nu we de contextuele elementen en bijzonderheden die de prijs van ruwe olie kunnen veranderen, hebben bekeken, stellen we voor om iets meer te leren over de terugkerende elementen die door beleggers worden gebruikt om de volgende prijsschommelingen van deze grondstof te voorspellen.

Deze factoren zijn essentieel om te analyseren, aangezien olie, net als alle andere grondstoffen of financiële activa, vooral wordt beïnvloed door het fenomeen van vraag en aanbod en meer in het bijzonder door de relatie tussen deze twee factoren.

We weten dat olie een onmisbare grondstof is in de wereld en dat het zowel als grondstof als brandstof wordt gebruikt voor het maken van kunststoffen, farmaceutische producten en vele andere producten. Daarom blijft de vraag naar olie sterk en zal de gezondheid van deze industrieën het grootste deel van de wereldvraag naar olie bepalen. Als de vraag van deze industrieën toeneemt terwijl de productie stagneert, zal dit logischerwijs leiden tot hogere prijzen voor deze grondstof. Natuurlijk, en omgekeerd, als deze industrieën zich in een recessie bevinden, zal hun oliebehoefte lager zijn en dus zal de vraag afnemen. Als de productie in dit geval stabiel blijft of toeneemt, zal dit logischerwijs leiden tot een daling van de prijs van een vat ruwe olie.

Zoals u zult hebben begrepen, is het vooral door het analyseren van het verschil tussen vraag en aanbod dat u in staat zult zijn om te bepalen hoe de prijs of de prijs van ruwe olie zal evolueren.

Ook moet worden opgemerkt dat deze analyse vandaag de dag iets ingewikkelder is dan vroeger. Tot een paar jaar geleden was het vrij eenvoudig te begrijpen hoe deze prijzen zich zouden gedragen. Destijds was de VS de grootste verbruiker van ruwe olie. Anderzijds was de OPEC qua productie de belangrijkste leverancier aan de markt. Maar in de loop van de tijd en in de loop der jaren is deze situatie complexer en iets verwarrender geworden. Een verklaring voor dit fenomeen is dat de olie-boortechnologieën sterk zijn verbeterd en hebben geleid tot een beter aanbod. Daarnaast hebben we de opkomst van alternatieve oplossingen voor deze productie gezien. Tot slot zijn er ook nieuwe spelers bijgekomen, waaronder China, dat een belangrijke olieconsument in de wereld is geworden.

Hieronder gaan we dieper in op de factoren die het aanbod of de vraag naar olie wijzigen en die dus bijdragen aan de evolutie van de prijs en de prijs van deze grondstof.

 

Wat zijn de factoren die van invloed zijn op de olievoorziening?

Laten we beginnen met te kijken naar de olievoorraad in de wereld. Er zijn verschillende factoren die een direct of indirect effect hebben op de hoeveelheid beschikbare olie op de markt, die we hier nader zullen onderzoeken.

Allereerst is het van groot belang om het OPEC-nieuws op de voet te volgen. Dit acroniem betekent Organisatie van de Aardolie-exporterende Landen. Deze organisatie is belast met de publicatie van een rapport dat het productievolume van elk van haar leden bepaalt. De organisatie bestaat uit 14 landen die alleen al jaarlijks bijna 40% van de olie in de wereld produceren. De OPEC-rapporten hebben dus een zeer belangrijke invloed op het wereldaanbod van zwart goud en kunnen helpen om dit laatste op een relatief nauwkeurige manier te bepalen. Tot de elementen die moeten worden gecontroleerd, met name met betrekking tot de OPEC, behoren de meest invloedrijke OPEC-bijeenkomsten. Tijdens deze vergaderingen worden de toekomstige productieniveaus bepaald en besproken. Wanneer de verschillende leden van deze OPEC-organisatie het eens worden over de vast te stellen productieniveaus, zal dit een directe en significante invloed hebben op de prijs van een vat ruwe olie. Er zij echter op gewezen dat geopolitieke elementen deze consensus onder de OPEC-leden kunnen bemoeilijken. Dit was met name het geval in 2014, toen de OPEC-landen geen overeenstemming konden bereiken over het bevriezen van de olieproductie om de vertraging van de Chinese groei en de opkomst van Amerikaanse schalie tegen te gaan. Na deze gebeurtenis was er een stijging van het aanbod die de vraag ruimschoots overtrof en dus een daling van de prijs van ruwe olie.

Natuurlijk is de OPEC niet de enige speler die een belangrijke rol speelt in de wereldwijde olievoorziening. Er moet ook rekening worden gehouden met andere olieproducerende landen die geen lid zijn van deze organisatie, zoals Rusland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten, die al vele jaren de drie grootste olieproducenten ter wereld zijn. Vandaag is Saoedi-Arabië toegetreden tot de OPEC, maar de rol van de Verenigde Staten en Rusland bij de aanpassing van de olieprijzen zal in aanmerking worden genomen en hun invloed blijft zeer belangrijk. Aangezien er momenteel echter geen uniform verslag bestaat, blijft het ingewikkeld om de productieniveaus van deze landen op betrouwbare wijze te controleren.

Tot slot zullen we in het kader van de analyse van de olietoevoer de zogenaamde "aanbodschokken" in de gaten houden. We weten dat een groot deel van de olie in de wereld in het Midden-Oosten wordt geproduceerd. Als gevolg daarvan kunnen militaire conflicten en terrorisme een sterke invloed hebben op de wereldproductie van olie. In de jaren 2000 was er bijvoorbeeld een verlies aan groei in de wereldproductie van olie door de oorlog in Irak. Ook andere factoren, zoals specifieke klimatologische omstandigheden, kunnen een belangrijke invloed hebben op de productie en dus op de olievoorziening. Dit werd recentelijk gezien met de orkaan Katrina, die een stijging van de prijs per vat veroorzaakte na de vernietiging van een grote pijpleiding.

 

Wat beïnvloedt de vraag naar olie?

Laten we het nu hebben over de elementen die de vraag naar olie in meer of mindere mate zullen beïnvloeden.

 

Technische analyse om te anticiperen op de ontwikkeling van de oliekoers :

We hebben u zojuist in detail uitgelegd welke factoren van invloed zijn op de vraag naar en het aanbod van olie en dus op de ontwikkeling van de prijs van deze grondstof. Maar u moet ook rekening houden met de technische analyse voordat u een standpunt inneemt over dit activum.

Om deze analyse uit te voeren, hoeft u alleen maar een aanpasbare grafiek te gebruiken zoals die wordt aangeboden door online makelaars en verschillende trend- en volatiliteitsindicatoren weer te geven. Pas als de signalen van de technische analyse en de fundamentele analyse met elkaar in overeenstemming zijn, zullen de prognoses over deze ontwikkeling het meest betrouwbaar zijn en zult u in staat zijn om uw posities op deze voorraad te optimaliseren

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de verschillende petroleum referenties ?

Onder de ruwe olie waarvan de prijs als referentie voor de markten dient, vinden we natuurlijk de WTI of West-Texas Intermediate oil en de North Sea Brent waar we het in dit artikel over hebben, maar ook andere oliën zoals Dubai Fateh die de referentie is voor olie die in de Perzische Golf wordt geproduceerd, Bonny Light die de referentie is voor olie die in Nigeria wordt geproduceerd of West-Canadese Select die de referentie is voor Canadese zware olie.

Hoeveel olieschokken hebben de prijs van ruwe olie doen dalen?

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn olieschokken gebeurtenissen die meestal leiden tot een ineenstorting van de olieprijzen. Sinds de jaren zeventig heeft deze markt dus drie grote schokken ondergaan, de eerste in 1985 en 1986, de tweede in 1997 en 1998, de derde in 2008 met de subprimecrisis en de laatste in 2020 als gevolg van de Covid-19-crisis.

Wie zijn de OPEC-landen?

De OPEC is een groep van olieproducerende landen die in 1960 door Saoedi-Arabië is opgericht en die een sterke invloed heeft op de prijzen. Momenteel zijn de lidstaten van de OPEC Saoedi-Arabië, Iran, Irak, Koeweit, Venezuela voor de oprichtende landen, waaraan vervolgens Algerije, Angola, Gabon, Libië, Nigeria, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Ecuador zijn toegevoegd.

Handel nu in olie!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 79% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.