AARDGAS

Analyse van de koers van aardgas op de beurs

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Op de markt voor energiegrondstoffen is olie uiteraard het meest besproken activum onder beleggers. Maar vlak daarachter ligt aardgas, dat ook een gewild beursactief is. Hoewel aardolie meer online wordt verhandeld, wint aardgas immers een steeds groter marktaandeel en trekt het dus de aandacht van zowel particulieren als professionals. Maar alvorens een standpunt in te nemen over de prijs ervan, is het natuurlijk noodzakelijk een relevante analyse uit te voeren en daarom zullen wij hier uitleggen hoe u deze online aardgasprijsanalyses kunt opzetten.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De wereldwijde energiebehoeften, die op hun beurt afhankelijk zijn van de economische gezondheid van huishoudens en industrie. De verschijnselen groei en industriële recessie hebben een sterke opwaartse en neerwaartse invloed op de gasprijzen.

Analyse nr. 2

Ook de olieprijzen hebben een zeer grote invloed op de gasprijzen. Hoe hoger de prijs van zwart goud, hoe hoger de prijs van gas ook stijgt. Gas is ook gecorreleerd met steenkool, maar in mindere mate.

Analyse nr. 3

De waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere belangrijke valuta's heeft ook invloed op de aardgasprijzen, aangezien gas in die valuta wordt genoteerd. Wanneer de dollarprijzen dalen, leidt dit vaak tot hogere gasprijzen.

Handel nu in Aardgas!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Hoe wordt de aardgasprijs op de beurs genoteerd?

In de eerste plaats, en vooraleer we de soorten analyses bekijken die ons in staat stellen te anticiperen op toekomstige bewegingen in de prijs van aardgas online, zullen we proberen te begrijpen hoe dit goed op de markt wordt genoteerd en hoe de prijs ervan evolueert.
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat aardgas genoteerd is op de NYMEX of New York Mercantile Exchange en op de IPE of International Petroleum Exchange. Deze twee markten zijn internationale markten.

Het is uiteraard wel mogelijk de prijs van deze grondstof te verhandelen op kleinere markten die actiever zijn dan op nationaal niveau. Deze kleinere markten staan echter niet op de lijsten van de online makelaars van de markt.

Wat de ontwikkeling van de aardgasprijs betreft, deze is uiteraard een functie van vraag en aanbod, zoals dat ook het geval is voor andere energiegrondstoffen zoals onder meer aardolie. In feite is er vaak een vorm van correlatie tussen deze twee grondstoffen.

 

Inzicht in de elementen die de prijs van aardgas beïnvloeden :

Om uw online aardgasprijsanalyses uit te voeren, is het eerst belangrijk de factoren te begrijpen die rechtstreeks of onrechtstreeks vraag en aanbod van deze grondstof kunnen beïnvloeden.
Aangezien aardgas bijvoorbeeld, net als olie, in Amerikaanse dollars wordt genoteerd, is het bekend dat de prijs van aardgas sterk wordt beïnvloed door de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere munteenheden. Daarom moet niet alleen de grondstoffenmarkt in het oog worden gehouden, maar moet u ook de valutamarkt of Forex-markt in het oog houden.

Andere factoren die een sterke invloed kunnen hebben op de aardgasprijs zijn de overeenkomsten en contracten die worden gesloten tussen de verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie of het vervoer van deze grondstof. In dit verband is het belangrijk te begrijpen dat deze contracten over het algemeen worden gesloten voor termijnen van 5 jaar tot maximaal 25 jaar.

Zoals voor alle energiegrondstoffen geldt, wordt de aardgasprijs uiteraard rechtstreeks beïnvloed en beïnvloed door de uitwisselingen die op de markt plaatsvinden. Het is daarom van groot belang goed te letten op bepaalde elementen die deze beurzen zullen bevorderen of belemmeren en ook de volatiliteit van deze markt zullen beïnvloeden.

Wat tenslotte de elementen betreft die de aardgasmarkt het meest beïnvloeden, kunnen we ook de aardolieprijs en de evolutie daarvan vermelden. Aardgas en aardolie zijn immers twee energiegrondstoffen die rechtstreeks met elkaar concurreren, maar elkaar ook aanvullen. In dit verband dient te worden opgemerkt dat aardgas vaak wordt gebruikt als vervangingsmiddel voor aardolie in verschillende toepassingen. Wanneer de olieprijs sterk stijgt, stijgt dus ook vaak de aardgasprijs, omdat kopers overschakelen op goedkopere energie.
De weinige elementen die wij zojuist hebben opgesomd zijn slechts een niet-uitputtende lijst van voorbeelden en u moet, in het algemeen, proberen uit te zoeken welke gebeurtenissen, publicaties of gegevens de vraag of het aanbod van aardgas op de markt naar boven of naar beneden kunnen beïnvloeden.

 

Wat komt er kijken bij de analyse van de aardgasstroom en hoe kunnen de bewegingen ervan worden bestudeerd?

Wij hebben zojuist gezien dat bepaalde externe factoren een min of meer sterke invloed kunnen hebben op de prijs van aardgas op de beurs. Maar deze factoren, die vooral bij fundamentele analyses worden gebruikt, zijn niet de enige waarmee rekening moet worden gehouden. Naast deze fundamentele analyse is ook een iets meer statistische analyse van de gasprijs, d.w.z. een technische analyse, vereist.

Deze analyse bestaat hoofdzakelijk uit een studie van de historische en huidige beursgrafieken voor deze energiegrondstof. De grafieken worden meestal verstrekt door brokers of makelaars die handel in deze activa aanbieden, maar het is ook mogelijk ze elders te raadplegen, op gespecialiseerde sites bijvoorbeeld.

Het eerste wat u hier moet doen is natuurlijk uw grafiek correct instellen volgens de strategie die u wenst toe te passen. U kunt de weergave en in het bijzonder de weergegeven tijdseenheden aanpassen aan uw handelshorizon met korte eenheden voor kortetermijnhandel zoals daghandel en langere eenheden voor middellange- of langetermijnhandel. Het type kromme zal ook belangrijk zijn en u zult kiezen voor een rechte, kromme of Japanse kandelaar weergave, afhankelijk van uw strategie en de elementen die u wenst weer te geven. Uiteraard moet bij de technische analyse niet alleen rekening worden gehouden met de huidige bewegingen van de aardgasprijs, maar ook met de historische prijs, waarbij de huidige configuraties worden vergeleken met de vroegere configuraties om te trachten patronen af te leiden.

Tenslotte maakt de technische analyse gebruik van wat men noemt technische en chartistische indicatoren. Deze indicatoren zijn in feite elementen die het mogelijk maken de volatiliteit, de sterkte en de richting van een trend te berekenen of in te schatten. Tot de indicatoren die door handelaren in aardgas het meest worden gebruikt bij hun technische analyse behoren Fibonacci lijnen, MACD, Bollinger Bands, voortschrijdende gemiddelden, steun- en weerstandsniveaus en pivot punten.

Deze indicatoren kunnen door de in de grafiek ingebouwde software worden berekend en dus rechtstreeks op de grafiek worden weergegeven. Vervolgens moeten ze zo nauwkeurig mogelijk worden geïnterpreteerd, waarbij de verkregen signalen steeds moeten worden vergeleken met die van de hierboven vermelde fundamentele analyse.

 

Voor wie is de online aardgashandel bedoeld?

Handel in aardgas is niet voor iedereen weggelegd. Er zij immers aan herinnerd dat dit activum bijzonder volatiel is, wat een groot risico inhoudt wegens de frequente en volatiele omkeringen van zijn tendensen.

Het is dus van essentieel belang dat u, vooraleer u in dit aandeel begint te beleggen, de verschillende methodes om de koers te analyseren die wij in dit artikel hebben besproken, onder de knie hebt.

Maar dat is nog niet alles! Een uitstekende kennis van dit activum en zijn markt is ook van essentieel belang om de toekomstige online bewegingen ervan te begrijpen. Wij nodigen u dan ook uit alle kenmerken van deze grondstof en van de internationale aardgashandel aandachtig te bestuderen.

Ten slotte zult u, afhankelijk van de gekozen beleggingsmethode, ook een goed geldbeheer moeten toepassen om het risico dat u al uw kapitaal verliest zo veel mogelijk te beperken. Ook hier vereist het beheer van beleggingskapitaal op de beurs een zekere mate van ervaring en specifieke vaardigheden die mettertijd worden verworven.

Een aantal veelgestelde vragen

Op welke markt wordt de prijs van aardgas genoteerd?

Aardgas is genoteerd op een zogenaamde over-the-counter markt. In het verleden werd deze grondstof verhandeld via langetermijncontracten van soms wel 30 jaar tussen landen of tussen nationale bedrijven. Nu wordt aardgas ook op spotbasis verhandeld op twee grote financiële markten. De prijs van deze grondstof is derhalve genoteerd op de NYMEX of New York Mercantile Exchange en op de IPE of International Petroleum Exchange in Londen.

Wat beïnvloedt de prijs van aardgas?

Aardgas en de prijs ervan kunnen door verschillende factoren worden beïnvloed, met name de prijs van aardolie en andere koolwaterstoffen waaraan het is gekoppeld. Er zijn echter ook andere factoren die de prijs in meer of mindere mate kunnen doen schommelen, zoals geopolitieke factoren, zoals het geval was met de pijplijncrisis in Rusland, klimatologische factoren, de mondiale economische activiteit en seizoensgebondenheid.

Moeten we aardgas kopen of verkopen?

Om te weten of u een positie moet innemen bij het kopen of verkopen van aardgas, is het in de eerste plaats nodig nauwkeurige analyses van de aardgasprijs uit te voeren. U moet uw aandacht zowel richten op de fundamentele factoren die de prijs kunnen beïnvloeden als op de grafieken en de technische bewegingen die u zult waarnemen.

Handel nu in Aardgas!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500