Handel nu in Goud!
GOUD

Analyseer de evolutie van de goudkoers

Handel nu in Goud!
KOPEN
VERKOPEN

79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Als u een van de beleggers bent die geïnteresseerd zijn in de prijs van goud en wilt speculeren op deze grondstof op de beurs, bent u niet zonder te weten dat u op voorhand een nauwkeurige analyse van deze waarde moet kunnen uitvoeren om een coherente beleggingsstrategie op te zetten. Het analyseren van de prijs van goud is echter niet eenvoudig en vereist een perfecte beheersing van de grafische analyse, maar ook inzicht in de elementen die deze prijs in het nieuws of op andere markten kunnen beïnvloeden. In dit artikel laten we u kennismaken met de technische en fundamentele analysemethoden die handelaren gebruiken om waarschijnlijke trends in de prijs van het edelmetaal op te sporen.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

De waarde van de dollar: Aangezien goud in dollars wordt genoteerd, zal een sterke dollar de neiging hebben om de aankoop van goud te temperen en zo de prijs van dit activum te verlagen. Omgekeerd zal een zwakke dollar een stimulerend effect hebben op de investeringen en zo de prijs van goud opdrijven.

Analyse nr. 2

De financiële gezondheid van de importerende landen: Hoe sterker de economieën van de grote importerende landen, hoe hoger de investering in goud zal zijn, wat leidt tot hogere prijzen.

Analyse nr. 3

Het risiconiveau op andere financiële markten: Aangezien goud een veilige haven is, is er vaak sprake van een toename van de investeringen in deze activa wanneer andere financiële markten, met name de aandelenmarkt, risicovol of onstabiel zijn. Het is daarom interessant om in tijden van crisis een standpunt in te nemen.

Analyseer de evolutie van de goudkoers
Handel nu in Goud!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Handel nu in Goud!

Inzicht in de goudnotering op de beurs :

Eerst en vooral, voordat u begint met een meer diepgaande analyse van de levende goudprijs, moet u natuurlijk begrijpen hoe goud is genoteerd aan de beurs en wat de prijs ervan bepaalt in de markt.

Zoals alle op de financiële markten genoteerde activa wordt de prijs van goud uitsluitend bepaald door het vraag- en aanbodmechanisme op de wereldmarkt voor deze grondstof. Inderdaad, in deze markt worden voortdurend orders om goud te kopen en te verkopen geplaatst en het zijn deze orders die vraag en aanbod bepalen.

Zo zal een sterke vraag en een zwak aanbod de prijs van een ons goud doen stijgen, terwijl een zwakke vraag en een sterk aanbod de prijs doen dalen.

Het is ook hier belangrijk om te begrijpen waar de gouden fixatieofferte over gaat. Het is in feite een dagelijkse procedure die de referentieprijs van goud bepaalt door vraag en aanbod van deze grondstof met elkaar te vergelijken, zodat het maximale aantal transacties kan worden uitgevoerd. Dit gebeurt door rekening te houden met de kopers en verkopers en de omvang van hun orders. Het vaststellen van de notering geeft dus een duidelijke maatstaf voor het aanbod van en de vraag naar goud op de wereldwijde, maar gecentraliseerde markt.

 

Grafische en technische analyse van de goudprijs live :

De eerste analyse die u moet uitvoeren om de goudprijs te bestuderen is natuurlijk een grafiek-analyse die een  verplichte voorwaarde is voor elke zichzelf respecterende handelaar. Om dit te doen, moet je een real time grafiek hebben die de goudprijs en de evolutie ervan in real time weergeeft.

Goud is inderdaad een bijzonder volatiel goed waarvan de schommelingen soms sterk en snel kunnen zijn. Dit vormt uiteraard een onmiskenbaar risico voor de beleggers, die markten moeten kunnen identificeren die te volatiel en dus te riskant zijn.

Maar technische analyse wordt niet alleen gebruikt om het niveau van de volatiliteit van goud te identificeren en zal ook worden gebruikt om te proberen trends op de min of meer lange termijn te identificeren. Zoals u zich waarschijnlijk kunt voorstellen, vereist het analyseren van de prijs van goud met behulp van grafieken een bepaalde hoeveelheid kennis, waaronder een goede kennis van de meest populaire technische indicatoren en het vermogen om deze te interpreteren en te relateren. Ook hier is de keuze van de grafiek die u gebruikt van het grootste belang. Hoe meer indicatoren u kunt weergeven en aanpassen, hoe groter de kans dat u een volledige en relevante technische analyse kunt uitvoeren.

Zonder in te gaan op de details van deze technische analyse op dit punt, de meest gebruikte technische indicatoren voor het analyseren van de levende goudprijs zijn onder andere de technische ondersteuning en de weerstandsniveausde MACD-indicator, de voortschrijdende gemiddelden en de pivots.

 

Voer een technische analyse uit van de goudprijs in detail:

Bij het analyseren van de prijs van goud live, moet je dus in de eerste plaats meester technische analyse om een idee te hebben van de trend van dit goed in de markt. Maar zoals we hierboven hebben gezien, is het definiëren van een markttrend een complexe oefening die een goede beheersing van technische indicatoren  en grafische cijfers vereist.  De detectie van een sterke en aanhoudende trend is meestal de basis voor handelaren om posities in te nemen bij het kopen of verkopen of als sluitingspunt voor eerder openstaande posities.

Zo worden goudkoersen gebruikt om de trend te bepalen waarin dit goed zich momenteel bevindt en voor hoe lang, maar ook om zo goed mogelijk te anticiperen op de toekomstige trend door een versnelling van de huidige trend vast te stellen of juist het risico van een omkering van de huidige trend. Er kunnen drie hoofdtypen van trends grafisch worden onderscheiden:

De basisregels van de handel zijn natuurlijk dat het beter is om een kooppositie in te nemen aan het begin van een uptrend en een verkooppositie in te nemen aan het begin van een downtrend. Maar zo simpel is het niet. Als je eenmaal een trend hebt gespot, moet je er ook voor zorgen dat de trend waarschijnlijk in de loop van de tijd zal blijven bestaan of juist de andere kant op zal gaan. Om dit te doen, baseren veel beleggers hun analyse op de studie van scharnierpunten die belangrijke psychologische drempels zijn en die kunnen leiden tot een voortzetting of een omkering van de huidige trend. Hetzelfde geldt voor het niveau van de steun en de technische weerstand.

Maar dat is nog niet alles! Inderdaad, een belangrijk economisch nieuws of een gebeurtenis die direct of indirect van invloed is op de goudmarkt kan ook leiden tot een omkering of een versnelling van de trend. Daarom moet de technische analyse nooit alleen worden gebruikt, maar altijd naast een fundamentele analyse van de goudprijs.

 

Voer een fundamentele analyse van de goudprijs live uit:

Terwijl de technische analyse uitsluitend gebaseerd is op de studie van levende goudkoers grafieken, zal de fundamentele analyse zich richten op externe factoren en gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de waarde van goud. Zoals we zojuist hebben uitgelegd, vormt de fundamentele analyse een systematische aanvulling op de technische analyse om een coherente strategie op te stellen die rekening houdt met alle aspecten van de goudnotering.

Het gaat dus om het kennen, identificeren en interpreteren van de factoren die van invloed zijn op de prijs van goud op het moment van aankoop of verkoop, met andere woorden, de elementen die het aanbod van of de vraag naar goud in de hele wereld zullen beïnvloeden.

Hiervoor is het aan te bevelen om met name een economische kalender te gebruiken .  Deze tool wordt vaak geleverd door makelaars of is beschikbaar op de meest populaire beurssites en stelt u in staat om zowel recentelijk gepubliceerde als aankomende economische gegevens te bekijken. Op deze manier heeft u de mogelijkheid om de cijfers te spotten die op min of meer lange termijn invloed kunnen hebben op het goud.

Net als bij de technische analyse is beheersing van de fundamentele analyse essentieel voor elke anticipatie op de ontwikkeling van de goudprijs en vereist zowel een gedegen kennis van de werking van de markt als een goed begrip van de manier waarop de markt op deze aankondigingen reageert. Inderdaad, wanneer u een aankondiging volgt die waarschijnlijk een invloed heeft op de prijs van goud, moet u ook rekening houden met de meest waarschijnlijke verwachtingen van de beleggers. Immers, als het nieuws eenmaal is gepubliceerd, kan de markt er al op geanticipeerd hebben en kan de goudprijs al veranderd zijn. Het is dan noodzakelijk om te begrijpen of de markt al dan niet consequent heeft gereageerd met de validatie van deze gegevens.

 

Waarop letten bij een fundamentele analyse van de goudkoers?

Wij stellen nu voor om wat dieper in te gaan op de goudprijs en de fundamentele analyse daarvan. Zoals we zojuist hebben gezien, moet bij deze analyse rekening worden gehouden met de gebeurtenissen en het nieuws die de prijs van deze grondstof het meest waarschijnlijk zullen beïnvloeden. Om u hierbij te helpen, hebben we enkele voorbeelden gegeven van gegevens die u in deze analyse kunt opnemen.

Zo zal bijvoorbeeld de waarde van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt in de gaten worden gehouden. Hoewel de koers van de Amerikaanse dollar momenteel niet echt meer gecorreleerd is met de koers van goud, kan een aanzienlijke sterkte of zwakte van deze munt inderdaad een indirecte invloed hebben op de ontwikkeling van de vraag. Het is inderdaad bekend dat goud, net als veel andere grondstoffen, in Amerikaanse dollars wordt geciteerd. Hierdoor zal de koers van de dollar ten opzichte van andere valuta's een invloed hebben op het belang van de kopers van deze grondstof. Een sterke dollar zal daarom geen aantrekkelijke wisselkoers bieden voor buitenlandse kopers die in goud willen investeren en zal daarom de neiging hebben om de vraag te verminderen. Omgekeerd  kan een zwakke dollar ten opzichte van andere grote Forexvaluta's  het kopen van goud aantrekkelijker maken en zo de vraag verhogen, wat de prijs zal ondersteunen.

Een andere gemeenschappelijke overweging bij het uitvoeren van een fundamentele analyse van de goudprijs is de economische gezondheid en de groei van andere markten. Inderdaad, goud wordt vandaag de dag nog steeds beschouwd als een veilige haven. Dit betekent dat beleggers die posities hebben op andere financiële markten, zoals de aandelen- of valutamarkten, de neiging hebben om in geval van een crisis en een aanzienlijke daling van deze markten naar goud te grijpen. In feite, kijkend naar de historische goudprijzen, heeft goud de neiging om meer punten te winnen tijdens een grote economische terugval. Dit is te wijten aan het feit dat goud wordt beschouwd als een stabielere belegging in de tijd dan andere activa. Let echter wel op een ander fenomeen, namelijk strategische winstneming, die, wanneer de goudprijs veel punten heeft gewonnen, kan leiden tot een snelle bearish turnaround. Dit wordt een "uitbarsting van de financiële zeepbel" genoemd.

Een derde voorbeeld dat we kunnen aanhalen met betrekking tot de goudprijs en de fundamentele analyse daarvan betreft de activiteit van de importerende landen. Natuurlijk importeren alle landen ter wereld goud, maar sommige meer dan andere. Dit is bijvoorbeeld het geval voor India of de ontwikkelingslanden die bekend staan als "opkomende markten". Over het algemeen heeft een sterke economische groei in deze landen de neiging om de vraag naar goud te vergroten en vice versa.

De punten die we zojuist hebben besproken zijn natuurlijk slechts voorbeelden van de factoren die de prijs van goud kunnen beïnvloeden. Door meer onderzoek te doen en te kijken naar de verschillende methoden die door de meest ervaren beleggers zijn ontwikkeld, zult u andere factoren ontdekken die de koers van deze grondstof kunnen beïnvloeden en die u in uw fundamentele analyse kunt opnemen.

Laten we tot slot nogmaals in herinnering brengen dat fundamentele analyse niet op zichzelf moet worden gebruikt, maar systematisch moet worden gebruikt naast de technische analyse van deze waarde.

Een aantal veelgestelde vragen

Is goud een veilige belegging?

Beleggen in de koers van goud is niet veiliger dan beleggen in andere financiële markten, ook al is goud op de beurs een veilige haven. Historisch gezien heeft goud bewezen dat het bestand is tegen grote economische en financiële crises. Dit is mede te danken aan de schaarste van dit edelmetaal en de stabiliteit ervan. Beleggers worden daarom vaak aangetrokken tot dit vermogen om de veiligheid van hun kapitaal of een deel ervan te garanderen.

Wat is de belangrijkste goudhandelsmarkt?

Waarschijnlijk de grootste OTC-goudhandelsmarkt is de Londense markt, bekend als  de Londin Bullion Market Association, die al meer dan een eeuw voor marktbeheer zorgt. Deze markt biedt 's morgens om 10.30 uur lokale tijd en 's middags om 15.00 uur lokale tijd. Deze twee bevestigingen dienen dus als referentie voor de goudprijs in de hele wereld. Natuurlijk beweegt de prijs van goud ook in real time en kunt u de evolutie ervan volgen op de beursgrafieken.

Welke factoren drijven de goudkoers op?

Verschillende externe factoren kunnen leiden tot een stijging van de goudprijs op de beurs. We weten bijvoorbeeld dat wanneer de waarde van de Amerikaanse dollar daalt, het de neiging heeft om het kopen van goud aantrekkelijker te maken en daardoor de prijs ervan opdrijft. Ook een daling op andere financiële markten kan leiden tot een stijging van de goudprijs. Maar deze elementen moeten natuurlijk wel in aanmerking worden genomen, samen met andere indicatoren, waaronder technische indicatoren.

Handel nu in Goud!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 79% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.