Handel platina online!

Analyse van de koers van platina

Handel platina online!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Naast goud en zilver is er één edelmetaal dat zeer populair is bij handelaren vanwege zijn volatiliteit en hoge liquiditeit, maar ook vanwege zijn zeldzaamheid: platina. Dit edelmetaal is weinig bekend bij het grote publiek, maar wordt niettemin elk jaar in de hele wereld voor miljarden dollars verhandeld. Om te leren hoe te speculeren op de prijs van platina, volgt hier enige basisinformatie en een volledige uitleg over de handel, de indicatoren en de geschiedenis op de wisselmarkten.
 

Analyse nr. 1

In de eerste plaats moet goed worden gelet op Zuid-Afrika en Rusland, die momenteel de belangrijkste producenten van platina zijn en samen meer dan 90% van de wereldproduktie voor hun rekening nemen. Het is deze concentratie van het aanbod die leidt tot de hoge volatiliteit van dit activum. Wij weten dus dat het productieniveau in deze twee landen een zeer grote invloed zal hebben op de prijs.

Analyse nr. 2

In het algemeen moet ook rekening worden gehouden met de zeldzaamheid van het metaal. Platina is een schaarse grondstof met een veel lagere productie dan andere edele metalen zoals goud. Bovendien zijn ook de platina reserves geringer dan die van andere grondstoffen, hetgeen op lange termijn kan leiden tot een risico van schaarste en derhalve tot een stijging van de prijzen.

Analyse nr. 3

Ook de economische situatie zal op de voet worden gevolgd. Het is namelijk bekend dat het gebruik van platina voornamelijk betrekking heeft op de automobielsector, met 38% van het wereldverbruik, en op de juwelensector. Beide sectoren zijn zeer cyclisch. De groei van de landen die het meeste platina importeren, namelijk Japan, de Verenigde Staten en Europa, zal derhalve met belangstelling worden gevolgd, omdat deze een directe invloed zal hebben op de vraag en derhalve op de prijzen.

Analyse nr. 4

Tenslotte dient ook aandacht te worden besteed aan de waarde van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt, aangezien dit de valuta is waarin platina genoteerd staat. Er bestaat een negatieve correlatie tussen de waarde van de dollar en de waarde van platina, d.w.z. wanneer de dollar daalt, stijgt de platinaprijs vaak.

Analyse van de koers van platina
Handel platina online!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Presentatie

Hoewel weinig bekend, is platina een zeer gewild edelmetaal. Het is zelfs nog zeldzamer dan goud, met een productie van iets meer dan 6 miljoen ounces per jaar. Platina wordt genoteerd in Amerikaanse dollars per ounce en één ounce vertegenwoordigt hier iets meer dan 31 gram platina. Maar het kan ook worden gevonden op sommige grafieken weergegeven in euro per ounce.

De landen die platina produceren zijn voornamelijk Zuid-Afrika en Rusland, maar de uit de mijnen gewonnen hoeveelheden zijn 12 maal kleiner dan die van goud.

Evenals andere metalen, zoals zink, wordt platina voornamelijk gebruikt door de automobielindustrie, die bijna 60% van de wereldproductie afneemt. Het wordt gebruikt bij de vervaardiging van katalysatoren. Een kleiner deel van deze productie (20%) wordt gebruikt door de juwelenindustrie.

Platina is een zeer waardevol metaal en wordt beschouwd als een edel metaal vanwege zijn zeldzaamheid.

 

Platina citaat en geschiedenis :

Platina wordt genoteerd op de Londense markt, die ook de notering van palladium verzorgt. Dit is de Londense platinium- en palladiummarkt (LPPM). De prijsopgave wordt slechts tweemaal per dag herzien.

Maar platina kan ook worden verhandeld via futures en opties op de Japanse TCE (Tokyo Commodity Exchange), waar elk jaar meer dan 10 miljoen transacties in het edelmetaal plaatsvinden.

Kleinere volumes worden ook verhandeld op de Amerikaanse markt van de NYMEX (New York Mercantile Exchange) en op de MIDAM (Midamerica Commodity Exchange in Chicago).

Historisch gezien zijn de platinaprijzen nauw verbonden geweest met de prestaties van de automobielsector. Daarom zijn de platinaprijzen sinds het begin van de jaren 2000 sterk gestegen en bereikten zij in 2008 een recordhoogte van USD 2 230 per ounce. Na 2008 daalde de prijs, net als alle andere grondstoffen, sterk als gevolg van de wereldwijde economische crisis en de recessie die de autoproductiesector trof, en bereikte hij 1.000 dollar per ounce.

Sedertdien is de productie groter dan de vraag, zodat de platinaprijzen zijn blijven dalen.

 

Indicatoren om te volgen voor platina handel :

Er zijn verschillende factoren die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de platinaprijzen, en het is daarom belangrijk dat men zich daarvan bewust is om de richting van de trends te bepalen.

Tot deze factoren behoren de voorraden en, uiteraard, de vraag- en aanbodcijfers, maar ook het beleid van de twee grootste platina-producerende landen, met name Zuid-Afrika, dat bijna ¾ van het platina in de wereld levert.

Om te kunnen anticiperen op de omvang van de vraag moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de economische situatie van de importerende en dus ook van de consumerende landen. Deze landen zijn hoofdzakelijk Japan, de Verenigde Staten en enkele Europese landen die hoofdzakelijk in de automobielindustrie actief zijn, zoals Frankrijk en Duitsland.

De reden hiervoor is dat de prestaties van en de vraag naar platina in de automobielsector een sterke invloed hebben op de platinaprijzen, vooral voor ondernemingen die milieuvriendelijke voertuigen vervaardigen en daarom katalysatoren gebruiken.

In het verleden zijn de prijzen gestegen toen de automobielsector bloeide en vervolgens gedaald toen de sector terugliep en de vraag daalde, zoals in 2008 het geval was.

Het is ook van belang zich bewust te zijn van de gevolgen van stijgende platinaprijzen voor de vraag, aangezien grote prijsstijgingen vaak leiden tot een verminderde vraag van de juwelensector en een poging tot substitutie door automobielproducenten.

De belangrijkste zaken om op te letten zijn

Een aantal veelgestelde vragen

Op welke markten wordt de platinaprijs genoteerd?

Platina wordt zowel over-the-counter als op georganiseerde markten verhandeld. De referentienoteringsplaats voor deze grondstof is bij voorbeeld de LPPM of London Platinium and Platine Market. De platina notering wordt tweemaal per dag herzien. Platina is ook te vinden op de NYMEX of New York Mercantile Exchange futures-markt, de CME of Chicago Mercantile Exchange en de Parijse beurs. Zorg er dus voor dat u controleert op welke markt de prijs wordt genoteerd wanneer u online handelt via uw CFD-platform.

Wat is de relatie tussen platina en de Amerikaanse dollar?

Zoals eerder in dit artikel besproken, is de platinaprijs nauw verbonden met de Amerikaanse dollar. De reden hiervoor is dat platina in deze valuta wordt genoteerd. Wanneer de dollar zwak is ten opzichte van andere valuta, wordt het kopen van platina dus aantrekkelijker voor investeerders die een andere valuta dan de dollar gebruiken, en omgekeerd, wanneer de dollar sterk is, is de wisselkoers minder aantrekkelijk.

Handel platina online!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.