Handel de EUR/JPY!
EUR/JPY

Analyse van de EUR/JPY koers

Handel de EUR/JPY!
KOPEN
VERKOPEN

{etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Wanneer men besluit op de valutamarkt te handelen, is het van essentieel belang de mechanismen te begrijpen die de ene valuta aantrekkelijker maken dan de andere in een kruis. Tot de belangrijkste factoren behoren uiteraard de rentevoeten van deze valuta's, die men absoluut moet weten te analyseren om te bepalen of de prijs van het kruis in kwestie zal stijgen of dalen. Dit is ook het geval voor de EUR/JPY.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zal uiteraard aandacht moeten worden besteed aan het monetaire beleid van de eurozone. In die zin zal men de verschillende publicaties van de ECB of Europese Centrale Bank, die de enige instantie is die deze munt kan beïnvloeden door haar rentevoet te manipuleren, op de voet volgen. De ECB komt regelmatig bijeen om te besluiten of deze koers al dan niet moet worden gewijzigd om de banken in staat te stellen gemakkelijker of minder gemakkelijk valuta te lenen. Vergaderingen van de Europese Centrale Bank vinden uiteraard plaats buiten deze geplande data, met name in het geval van een crisis of een complexe periode voor de economie van de eurozone, en deze vergaderingen worden altijd gevolgd door een persconferentie die op de voet wordt gevolgd door beleggers op de valutamarkt.

Analyse nr. 2

Wat de Yen nu betreft, is het monetaire beleid ook iets dat van nabij moet worden gevolgd om deze fundamentele analyse van de EUR/JPY uit te voeren. Hier heet de Japanse centrale bank de BOJ of Bank Of Japan en het is deze bank die beslist over het beleid voor de Japanse munt. In dit verband zijn uiteraard ook de publicatie van de rentetarieven en de notulen van de BOJ van belang. Er zij aan herinnerd dat de yen, samen met de Zwitserse frank en de Amerikaanse dollar, een van de belangrijkste veilige havenvaluta's is. Als gevolg daarvan worden de mededelingen van de BOJ bijzonder nauwlettend gevolgd door beleggers in vreemde valuta en kunnen zij leiden tot volatiele bewegingen. Historisch gezien heeft de BOJ begin 2016 al negatieve rentetarieven ingevoerd met een tarief van -0,10%.

Analyse nr. 3

Uiteraard zullen wij ook andere publicaties, economische ditmaal, over deze twee grote economieën, namelijk de eurozone en Japan, met grote belangstelling volgen. Een aantal officiële cijfers die regelmatig worden gepubliceerd, zijn vermeldenswaard omdat zij de economische gezondheid van deze twee zones weergeven. Het gaat onder meer om cijfers over de werkloosheid, de handelsbalans, het inflatiepercentage, de groei van het BBP, de detailhandelsverkopen, de orders voor duurzame goederen en de industriële orders, de bedrijfssentiment en het consumentenvertrouwen.

Analyse nr. 4

Wat meer in het bijzonder de Japanse economie betreft, en gezien het feit dat Japan een groot deel van zijn inkomsten uit het buitenland haalt, zullen ook het niveau van de uitvoer en de ontwikkeling daarvan in het oog worden gehouden.

Analyse nr. 5

Het economisch en handelsbeleid van de eurozone en Japan zijn ook factoren die in het oog moeten worden gehouden, omdat zij van invloed kunnen zijn op de internationale handel en dus op de vraag naar deviezen in deze twee valuta's.

Analyse nr. 6

Tenslotte zullen wij uiteraard ook rekening houden met eventuele geopolitieke conflicten of uitzonderlijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op deze economieën en de wisselkoersen in deze twee zones.

Analyse van de EUR/JPY koers
Handel de EUR/JPY!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
{etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Handel de EUR/JPY!

Presentatie

Het valutapaar EUR/JPY vertegenwoordigt de wisselkoers van één euro in yen. Het geeft dus de waarde van één euro in yen.

Dit valutapaar is belangrijk omdat het elke dag goed is voor bijna 3% van alle transacties op de valutamarkt. Het is ook het 7e meest verhandelde valutapaar in de wereld.

Het moet gezegd worden dat de EUR/JPY handel populair is, omdat dit een van de meest volatiele kruisingen op de markt is. Dit is waarschijnlijk de reden waarom het EUR/JPY-kruis zich bijzonder goed leent voor scalping. De historische volatiliteit heeft in het verleden bijna 210 pips bereikt.

 

De status van veilige haven van de yen ten opzichte van de euro :

Voordat u het EUR/JPY valutakruis gaat verhandelen, moet u in gedachten houden dat de yen een valuta is die lang als een veilige haven werd beschouwd. Maar wat betekent dit nu echt?

Wanneer we het op de valutamarkt over een "veilige haven"-valuta hebben, hebben we het in de eerste plaats over de valuta van een land met een bijzonder stabiele en in de loop der tijd relatief sterke economie. Dit is uiteraard het geval met Japan, dat in het verleden herhaaldelijk heeft aangetoond in staat te zijn grote crises te boven te komen. Het feit dat de yen een valuta is die veel wordt gebruikt in de internationale handel is natuurlijk een ander element dat de yen tot een veilige haven maakt.

Maar de yen is niet zomaar een veilige havenvaluta, maar is op dit moment waarschijnlijk de meest interessante. In vergelijking met andere veilige havenvaluta's, zoals de Zwitserse frank of goud, heeft de yen immers een aanzienlijk voordeel in termen van schuld. Dit argument kan vreemd lijken wanneer men bedenkt dat Japan in feite het land met de zwaarste schuldenlast ter wereld is, met een schuldniveau dat 225% van het nationale BBP bereikt en zelfs overschrijdt. In vergelijking met andere landen is meer dan 90% van de Japanse schuld in handen van het land zelf en van de Japanse bevolking, terwijl in de eurozone bijvoorbeeld minder dan 50% van de schuld in handen is van de overheid. Het feit dat Japan de meerderheidsaandeelhouder van zijn schuld is, betekent dat het niet of nauwelijks wordt beïnvloed door de grillen van de financiële markten wat betreft zijn herfinanciering, ook al bereikt de overheidsschuld in de wereld recordhoogten en worden de markten op alle niveaus steeds invloedrijker. Dit unieke karakter van Japan is uniek in de wereld en in de ontwikkelde landen en leidt tot een extra belangstelling van beleggers voor deze valuta.

Een ander element dat de yen tot een activum met een laag risico maakt, zijn de zeer grote spaarreserves die Japan in de loop der jaren heeft opgebouwd. Deze besparingen zijn opgebouwd dank zij het feit dat Japan nog steeds een van de grootste exporteurs ter wereld is.

Dankzij deze specifieke kenmerken van Japan is de yen inderdaad een valuta die vaak de voorkeur krijgt van traders in tijden van grote economische crisis, zoals blijkt uit de historische grafieken van de EUR/JPY of USD/JPY. In 2008 bijvoorbeeld, toen de subprime-crisis in volle gang was en de economische en financiële crisis begon, was er een hernieuwde belangstelling voor de yen, die veel werd gekocht op de valutamarkt. Hetzelfde zal gebeuren in 2011, midden in de schuldencrisis. Natuurlijk zien we elke keer, wanneer de situatie verbetert en de crisis eindigt, een terugkeer naar een lagere waarde.

De relatie tussen de waarde van de yen en de gezondheid van de wereldeconomie is tweerichtingsverkeer, aangezien aanzienlijke appreciaties van de yen kunnen worden geïnterpreteerd als een teken van een nieuwe periode van crisis in de wereld.

 

De invloed van de Japanse economie op de wisselkoers EUR/JPY :

Als het EUR/JPY-kruis, zoals we zojuist hebben gezien met de veilige haven-status van de Yen, sterk kan worden beïnvloed door de wereldwijde economische gezondheid, staat het ook onder directe invloed van de Japanse economie.

Japan is momenteel zelfs de op drie na grootste exporteur ter wereld, met een export van meer dan 700 miljard dollar per jaar. Tot de meest winstgevende en overheersende sectoren in Japan behoren de automobielsector, die bijna 20% van de export voor zijn rekening neemt, zowel voertuigen als reserveonderdelen, en de IT- en technologiesector, die goed is voor bijna 7% van de export van het land.

De waarneming van de ontwikkeling van de handelsbalans van dit land is eveneens interessant, aangezien deze een zaagtandverloop vertoont en soms positief en soms negatief is. Deze variatie in specifieke vorm wordt verklaard door het feit dat Japan weliswaar veel goederen uitvoert, maar ook veel invoert, met name grondstoffen zoals aardolie, die meer dan 30% van de totale invoer van het land vertegenwoordigen.

Het is ook belangrijk te weten dat de economie van Japan in grote mate afhankelijk is van de gezondheid van de yen. Wanneer de waarde van de yen op de valutamarkt daalt, wordt de uitvoer bevoordeeld, waardoor het internationale concurrentievermogen van Japan toeneemt en de yen dus weer in waarde stijgt. Omgekeerd zal een stijgende yen uiteindelijk dalen omdat de groei van het land wordt benadeeld doordat het minder concurrerend wordt.

Er zij evenwel op gewezen dat de Japanse economie als gevolg van de aanhoudende deflatie al enkele decennia niet veel variatie meer vertoont. De Japanse Nationale Bank of BoJ probeert deze trend echter om te buigen door kwantitatieve versoepeling toe te passen, waarmee u ook rekening moet houden in uw analyse.

Ter afsluiting van dit artikel gewijd aan de EUR/JPY, kunnen we dus opmerken dat de factoren die deze pariteit beïnvloeden talrijk en gevarieerd zijn. Wij zullen rekening houden met de economische en politieke gegevens van de eurozone, de status van veilige haven van de yen en de economische cycli in Japan. Maar u moet ook alle aankondigingen en beslissingen van de centrale banken van de ECB en de BoJ, die een directe invloed op dit kruispunt hebben, op de voet volgen. Tenslotte is de technische analyse van essentieel belang om de sterkte en de mogelijke duur van een trend te detecteren en vormt zij een aanvulling op uw fundamentele analyse van deze twee valuta's.

 

Technische analyse EUR/JPY

Laten we overgaan tot de technische analyse van het EUR/JPY-kruispunt, de tweede essentiële analyse in het kader van elke belegging, en hier dus van een belegging op de valutamarkt. In tegenstelling tot de fundamentele analyse houdt deze analyse geen rekening met gebeurtenissen en diverse publicaties, maar is zij uitsluitend gebaseerd op de studie van de huidige en historische beursgrafieken van dit effect.

Technische analyse maakt gebruik van een verscheidenheid aan indicatoren en voor het valutapaar EUR/JPY zijn de meest gebruikte indicatoren onder meer pivot punten, de RSI indicator en Bollinger bands.

Het is ook mogelijk deze analyse uit te voeren aan de hand van belangrijke psychologische niveaus zoals steun- en weerstandsniveaus en draaipunten. Analisten bestuderen deze indicatoren gewoonlijk met Japanse kaarskaarten om de openings- en sluitingsprijsniveaus te kennen.

De RSI indicator is een van de meest populaire indicatoren en wordt gebruikt om te waarschuwen voor een over- of onderschrijding van de EUR/JPY. Hij wordt dus vaak beschouwd als een indicator voor de omkering van een trend.

Wij zullen niet verder ingaan op de andere indicatoren, maar wij raden u aan ze aandachtig te bestuderen en vooral te leren hoe u ze correct kunt interpreteren. Inderdaad, de meeste Forex grafieken bieden tegenwoordig de mogelijkheid deze indicatoren te berekenen en live weer te geven. Niettemin is een uitstekende kennis van de markten en van de technische analyse vereist om deze indicatoren correct te interpreteren.

Maar technische analyse vereist ook andere kennis en in het bijzonder ervaring in het gebruik van de grafieken zelf. Deze grafieken zijn namelijk zowel vernieuwend als complex, maar ook volledig aanpasbaar. Het is daarom noodzakelijk te weten hoe ze te manipuleren en op te stellen volgens iemands strategie en handelshorizon.

Men mag ook niet vergeten dat, hoewel technische analyse gebaseerd is op nauwkeurige wiskundige en statistische berekeningen, zij geen zekerheid biedt over de toekomstige trends in de EUR/JPY. De Forex markt is, net als alle andere markten, een onvoorspelbare markt en er bestaat momenteel geen methode om de prijs van deze wisselkoers te voorspellen.

Het is ook noodzakelijk de indicatoren en de soorten analyse te vermenigvuldigen om de signalen zoveel mogelijk te verfijnen, met name door naast de technische analyse van deze waarde ook een fundamentele analyse uit te voeren.

Handel de EUR/JPY!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.