Handel de EUR/CHF!
EUR/CHF

Analyse van de Euro / Zwitserse frank (EUR/CHF) koers

Handel de EUR/CHF!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Onder de valutaparen waarop het mogelijk is op de valutamarkt te beleggen, vinden we natuurlijk de EUR/CHF, die overeenkomt met de pariteit tussen de euro en de Zwitserse frank. In dit artikel zullen wij dit kruis van naderbij bekijken en vooral de manier waarop het mogelijk is de prijs ervan te bestuderen volgens de indicatoren die het meest waarschijnlijk van invloed zijn. Wij zullen ook de technische analyse op Forex uitleggen die u natuurlijk ook moet toepassen bij de bestudering van de koers van dit valutapaar. Maar laten we beginnen met het valutapaar Euro / Zwitserse frank in meer detail te presenteren.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank of de Zwitserse Nationale Bank en het verschil daartussen is uiteraard een van de meest invloedrijke elementen in de ontwikkeling van de wisselkoers van deze twee valuta's ten opzichte van elkaar.

Analyse nr. 2

Een ander belangrijk element om in de gaten te houden wanneer u handelt in de EUR/CHF is de bezorgdheid van de markt over de toekomst van de Eurozone en de Europese Unie. Daarom moet men al het nieuws over het economisch beleid en de groei van deze economische zones volgen.

Analyse nr. 3

De Zwitserse frank wordt sterk beïnvloed door de relatie tussen Zwitserland en de Europese Unie, wat soms leidt tot een hoge volatiliteit van dit valutakruis.

Analyse nr. 4

Tenslotte kunnen ook de macro-economische cijfers die regelmatig door deze twee valutazones worden gepubliceerd, helpen om een middellange- en langetermijntrend te bepalen.

Analyse van de Euro / Zwitserse frank (EUR/CHF) koers
Handel de EUR/CHF!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Handel de EUR/CHF!

Wat is het EUR/CHF valutapaar?

Laten we daarom even de tijd nemen om het EUR/CHF valutapaar in detail te introduceren. Dit valutapaar is dat van de euro en de Zwitserse frank. Het omvat derhalve de euro als basisvaluta en de Zwitserse frank als tegenpartijvaluta. De wisselkoers die door dit kruis wordt uitgedrukt, drukt dus uit voor hoeveel Zwitserse frank één euro staat, met andere woorden, hoeveel Zwitserse frank één euro waard is.

Als de wisselkoers EUR/CHF bijvoorbeeld 1,1040 is, betekent dit dat de waarde van één euro in Zwitserse frank 1,1040 Zwitserse frank is. Dit is de omrekeningskoers euro/Zwitserse frank op een bepaald moment. Natuurlijk verandert de EUR/CHF wisselkoers voortdurend naar gelang vraag en aanbod op de valutamarkt, ook bekend als Forex. Hieronder zullen wij de factoren bekijken die deze vraag en aanbod kunnen beïnvloeden.

Wat de eigenschappen van dit valutapaar betreft, is het algemeen bekend dat de EUR/CHF niet een van de belangrijkste valutaparen in Forex is. Dit kleine valutapaar trekt echter veel beleggers aan en maakt het mogelijk om vanuit de Forex te speculeren op de economie van de eurozone en de Zwitserse markt.

Zoals alle valutaparen op de valutamarkt, wordt de Euro/Zwitserse frank genoteerd tijdens de openingsuren van de overeenkomstige zonemarkten, d.w.z. van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.30 tot 17.30 uur. De volatiliteit van dit valutapaar varieert echter, afhankelijk van het tijdstip van de dag en bepaalde marktomstandigheden. Met name in de uren onmiddellijk na de opening van de Europese beurzen is er veel activiteit, met hoge handelsvolumes in zowel de euro als de Zwitserse frank.

De tweede periode van de dag die een hoge volatiliteit laat zien is de periode tussen 15.30 uur en 17.30 uur, aangezien dit de laatste uren van de Europese sessie zijn, maar ook de eerste uren van de opening van de Amerikaanse beurs. Aangezien Europese en Amerikaanse beleggers gelijktijdig op de markt aanwezig zijn, zijn de handelsvolumes hoog.

Als u in het valutapaar EUR/CHF wenst te beleggen, kunt u dat uiteraard ook buiten deze uren doen. Zoals we hieronder zullen zien, kan de volatiliteit van dit kruis ook worden beïnvloed door bepaalde gebeurtenissen die Forex handelaren volgen van de economische kalender.

 

Hoe voert u een technische analyse uit van de EUR/CHF koers?

Een van de twee belangrijkste soorten analyse die belangrijk zijn om uit te voeren bij het bestuderen van trends in de EUR/CHF is, uiteraard, de technische analyse. Deze analyse vereist het gebruik van de Forex grafieken van dit valutapaar en maakt gebruik van enkele belangrijke technische indicatoren.

Tot de meest gebruikte indicatoren om de EUR/CHF te bestuderen behoren de voortschrijdende gemiddelden en de Fractal indicator.

Het voortschrijdend gemiddelde is een zeer populaire technische indicator die tot doel heeft de trend van een actief te bepalen en hier de trend van de EUR/CHF. Het bestaat uit het controleren of de koers van dit valutapaar boven of onder het voortschrijdend gemiddelde sluit in een poging te anticiperen op een opwaartse of neerwaartse beweging in deze waarde. Hier zal het belangrijk zijn om de frequentie van het voortschrijdend gemiddelde te variëren, afhankelijk van uw strategie en handelshorizon.

De Fractal indicator is een meer recente indicator die door Bill Williams werd gecreëerd en die tot doel heeft steun- en weerstandsniveaus op korte termijn te identificeren.

Natuurlijk kunnen hier veel andere technische indicatoren worden gebruikt om een technische analyse van de EUR/CHF uit te voeren. Tot de veelgebruikte indicatoren die vaak op de grafieken te vinden zijn, behoren de MACD indicator, Bollinger bands, Fibonacci lijnen en pivot punten. Het is dus mogelijk de technische indicatoren te vermenigvuldigen om uw analyse te verfijnen.

Wij willen er echter op wijzen dat technische analyse geen exacte wetenschap is. Hoewel het gebaseerd is op wiskundige analyse en statistische berekeningen, laat het ons op geen enkele manier toe om met zekerheid te weten wat de trend van de euro / Zwitserse frank cross zal zijn. De valutamarkt is inderdaad een onvoorspelbare markt, net als andere speculatieve financiële markten, en de risico's op kapitaalverlies zijn dan ook groot.

 

Welke gebeurtenissen en welk nieuws hebben een invloed op de EUR/CHF?

Naast technische analyse moet u ook een nauwkeurige fundamentele analyse van het EUR/CHF valutapaar uitvoeren om signalen over deze waarde te krijgen. Deze technische analyse berust, zoals wij in dit artikel hebben gezien, niet op de bestudering van de grafieken maar van externe gebeurtenissen en publicaties die van invloed kunnen zijn op vraag en aanbod van de euro of de Zwitserse frank.

De twee markten waarop dit valutapaar betrekking heeft, de Europese markt en de Zwitserse markt, hebben geen gebrek aan nieuws en economische of politieke publicaties. Wij zullen uiteraard meer in het bijzonder geïnteresseerd zijn in bepaalde gegevens die rechtstreeks verband houden met deze twee valuta's, d.w.z. gegevens van de centrale banken van deze twee zones of bepaalde economische publikaties waarin verslag wordt gedaan van de activiteit en de groei van deze zones.

Tot de publicaties die in het kader van deze analyse moeten worden gevolgd, behoren de economische mededelingen van de Europese Centrale Bank en in het bijzonder de mededelingen in verband met de door de ECB vastgestelde rentetarieven. Deze aankondigingen worden bijzonder nauwlettend gevolgd door Forex-beleggers en veroorzaken daarom vaak volatiele bewegingen en grote handelsvolumes. Deze mededelingen worden eenmaal per maand gepubliceerd, aan het begin van de maand, op donderdag omstreeks 13.45 uur. U kunt deze besluiten te weten komen door een online economische kalender te raadplegen die u zowel de prognoses als de werkelijke cijfers zal tonen zodra deze worden bekendgemaakt. Maar deze aankondigingen zijn niet de enige die te volgen zijn en naast de maandelijkse publicaties houdt de ECB regelmatig vergaderingen die systematisch gevolgd worden door persconferenties. Ook hier bieden de persconferenties van de ECB vaak interessante informatie voor traders, aangezien zij verslag uitbrengen over het gevoerde monetaire beleid en derhalve over het door deze centrale bank nagestreefde effect op de ontwikkeling van de euro ten opzichte van andere valuta's. Zo was het besluit van de Europese Centrale Bank om in maart 2016 voor het eerst in haar geschiedenis haar belangrijkste rentetarief te verlagen tot 0% een belangrijke aankondiging. Dit besluit werd genomen om de banken aan te moedigen geld te laten circuleren in de economie van de eurozone.

Op dezelfde wijze zullen ook belangrijke vergaderingen en beslissingen van de Zwitserse centrale bank worden gevolgd.

 

Risico's van de handel in EUR/CHF :

Ter afsluiting van dit artikel moeten wij u herinneren aan de risico's die handelaren lopen die online beleggen in Forex en dus in het valutapaar EUR/CHF, maar ook in alle andere valutaparen op de valutamarkt.

Handelen is inderdaad een riskante activiteit die tot het verlies van uw kapitaal kan leiden. Vergeet niet dat de Forex markt een van de meest volatiele markten van vandaag is, wat betekent dat bewegingen sterk en snel kunnen zijn en dat een gedegen kennis en reactievermogen vereist zijn om op tijd en op de beste manier op deze schommelingen te kunnen reageren.

Een ander groot risico in de Forex handel is het gebruik van hefboomwerking dat door vele makelaars wordt aangeboden. Hoewel deze hefboom nu door de AMF wordt gereglementeerd en dus beperkt is, wordt hij sterk afgeraden omdat hij uw verliezen aanzienlijk kan doen toenemen en dus uw kapitaal zeer snel kan doen smelten als u niet goed op de trends anticipeert.

Kortom, handelen en beleggen in het valutapaar EUR/CHF is geen activiteit die geschikt is voor beginners. Alleen handelaren met een zeer goede kennis van en ervaring met de valutamarkt en de handel in deviezen kunnen van deze pariteit profiteren om optimale strategische en speculatieve posities in te nemen en de risico's die met deze praktijk gepaard gaan te beheersen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat beïnvloedt de EUR/CHF-koers?

De wisselkoers EUR/CHF wordt uitsluitend bepaald door vraag en aanbod op de valutamarkt. Het is echter ook interessant te weten dat verschillende externe factoren deze vraag en aanbod zullen beïnvloeden, zoals de beslissingen van centrale banken en de belangrijkste rentetarieven of de economische en financiële uitwisselingen tussen deze twee economische zones, d.w.z. tussen Zwitserland en de eurozone.

Hoe vaak verandert de wisselkoers EUR/CHF?

Het is belangrijk te begrijpen dat de EUR/CHF wisselkoers voortdurend in beweging is op de markt. Wanneer u de grafieken van deze wisselkoers bekijkt, zult u zien dat de koers elke seconde verandert tijdens de openingsuren van de markt. Dit is natuurlijk ook het geval voor alle andere Forex valuta's en u dient dan ook rekening te houden met deze snelle verandering in uw beleggingsstrategieën.

Zijn de marges van de financiële tussenpersonen dezelfde op EUR/CHF?

De wisselkoers die door financiële tussenpersonen wordt aangeboden op het valutapaar EUR/CHF varieert sterk, afhankelijk van de marge die door elk van hen zal worden toegepast. Deze marge zal dienen als vergoeding voor de tussenpersoon en u moet er rekening mee houden voordat u de effectenmakelaar kiest via welke u dit kruis zult verhandelen. In het geval van online Forex handel, wordt deze marge uitgedrukt door de spread.

Handel de EUR/CHF!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.