Analyse van biotechaandelen op de beurs

Tot de activiteitensectoren die de laatste jaren in de lift zitten en steeds meer investeerders aantrekken, behoren uiteraard de biotech- of biotechnologische bedrijven. Sommige van deze bedrijven, waarvan tien jaar geleden niet of nauwelijks werd gehoord, staan nu immers in de schijnwerpers dankzij de vaardigheden van onderzoekers en een actueel beleid dat innovatie aanmoedigt. Indien ook u geïnteresseerd bent in deze sector en wenst te beleggen in één of meerdere biotechaandelen, bieden wij u onze hulp aan alvorens u de sprong waagt, met uitleg over wat deze "biotechs" eigenlijk zijn, de voor- en nadelen van deze aandelen en wat advies over hoe u een koersanalyse van deze specifieke aandelen kunt opzetten.  

Handel in biotech aandelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Analyse van biotechaandelen op de beurs
Analyse nr. 1

Wij zullen uiteraard de verschillende klinische proeven volgen die deze bedrijven uitvoeren op behandelingen of hulpmiddelen, met hun resultaten en goedkeuringen van de autoriteiten voor toezicht op de gezondheidsmarkt.

Analyse nr. 2

Ook de totstandbrenging van strategische partnerschappen, met name met grote farmaceutische bedrijven die als financiers van deze bedrijven zullen optreden, zal met de grootste aandacht moeten worden gevolgd. Partnerschappen met andere biotechnologieën zijn eveneens schering en inslag en maken het mogelijk de kosten van bepaald onderzoek te drukken of aan snelheid te winnen.

Analyse nr. 3

Ook moet worden gelet op de voor deze activiteitensector specifieke wet- en regelgeving en de eventuele wijzigingen daarvan in de loop van de tijd.

Analyse nr. 4

Aangezien de media-aandacht een belangrijke rol speelt in de belangstelling van beleggers voor bepaalde biotechs, is het ten slotte ook raadzaam om op de hoogte te blijven van de namen die het vaakst in de vakpers verschijnen.

Definitie en activiteiten van de verschillende biotechnologieën :

Laten we eerst even definiëren wat een biotechnologiebedrijf is, of met andere woorden, een biotech. Deze term verwijst eigenlijk naar alle wetenschappelijk onderzoek, toepassingen en technologieën die verband houden met het leven. Hieronder vallen bedrijven die nieuwe medische behandelingen ontwikkelen, genetisch of genomisch onderzoek verrichten, oncologie, modellering, natuurkunde en scheikunde van levende organismen.

Tot deze categorie behoren ook bedrijven die technologie combineren met mensen, zoals de ontwikkeling van lenzen voor diabetici, neurale implantaten, onderhuidse chips en andere.

Maar naast de medische sector alleen vallen nu ook andere sectoren onder de categorie biotechnologie. Zo vinden we biotechbedrijven die gespecialiseerd zijn in de landbouw met GGO's, in de mariene wereld met de studie van algen en hun chemische mutagenese, in de bio-energiesector of in biomassa. Uiteindelijk is het mogelijk de biotechnologieën in vier hoofdcategorieën in te delen, namelijk

  • Rode biotechs voor medische toepassingen
  • Groene biotech voor plantentoepassingen.
  • Blauwe biotechs voor mariene toepassingen.
  • Witte biotech voor industriële toepassingen.

 

De specifieke kenmerken van de waarden van de biotechnologiesector :

Laten wij nu de bijzonderheden van deze sector bekijken om beter te begrijpen hoe in deze sector kan worden belegd.

Laten we eerst proberen te begrijpen waarom deze sector momenteel zo snel groeit. Sinds 2008 zijn er talrijke beursintroducties van biotechs geweest en dus is het gewicht van deze sector in de economie toegenomen. Het aantal beursgenoteerde Franse biotechbedrijven is in iets meer dan tien jaar gestegen van 10 tot 38. De media-aandacht voor deze gebeurtenissen heeft de aandacht getrokken van beleggers die op zoek zijn naar nieuwigheden.

Het is ook van belang te begrijpen dat deze sector hoofdzakelijk gebaseerd is op innovaties, medische en wetenschappelijke vooruitgang, industriële biotechnologie en dergelijke. In de segmenten oncologie, immunologie en protheses vinden momenteel veel innovaties plaats.

Bovendien is bekend dat de grote internationale farmaceutische groepen, zoals Sanofi of Pfizer, de basis vormen voor de financiering van biotechs, die hen aldus van nieuwe produkten kunnen voorzien. Het is ook belangrijk te begrijpen dat onderzoekers steeds meer door regeringen worden aangemoedigd om startende ondernemingen op te richten met behulp van verschillende voordelige mechanismen zoals de hervorming van de status van onderzoeker, zaaikapitaalfondsen, belastingkrediet voor onderzoek of BPI-investeringen. Al deze elementen moeten dus in aanmerking worden genomen om te bepalen wat de toekomst van deze sector kan zijn.

Zoals u wel begrepen zult hebben, is deze activiteitensector op zich vrij moeilijk te begrijpen vanwege het technische karakter en de specifieke kenmerken ervan, maar als u geïnteresseerd bent in wetenschap en technische vooruitgang, kan dit gebied snel fascinerend worden, vooral omdat het nieuws over deze bedrijven veelvuldig en bijna dagelijks is. U kunt de voortgang van proeven in hun verschillende fasen volgen of de ontwikkeling van nieuwe behandelingen die in de komende jaren een revolutie in de geneeskunde teweeg zouden kunnen brengen.

Een ander specifiek kenmerk van deze sector dat beleggers kan verrassen, is dat de meeste van deze biotechbedrijven de eerste jaren geen dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Een van de redenen daarvoor is dat zij hun projecten moeten financieren voordat deze winstgevend kunnen zijn. Een belegging in de biotechsector via traditionele aandelenaankopen is dus meer geschikt voor traders met een langetermijnhorizon. Er zij op gewezen dat deze bedrijven ook profiteren van een grote hefboomwerking op het gebied van waardecreatie en dus snel winst kunnen maken, nog afgezien van het feit dat er soms spectaculaire bewegingen kunnen worden waargenomen in de activaprijzen van biotechs die goed presteren, hetgeen steeds vaker voorkomt. Maar je moet nog steeds weten hoe je ze moet herkennen.

Uiteindelijk kan de biotechmarkt een aantrekkelijke markt zijn voor beleggers, ondanks het feit dat hij vrij complex is en een reële belangstelling voor zijn activiteiten en mechanismen vereist.

 

De grenzen van investeren in biotech :

Beleggen in biotechnologie kan uiteraard een opwindende bezigheid zijn en interessante strategieën mogelijk maken, maar het blijft een riskante belegging zoals elke andere belegging op de beurs.

Er zij aan herinnerd dat in de biotechsector de waardecreatie evenredig is met het risico. Wij zullen derhalve rekening houden met het aanzienlijke risico dat voortvloeit uit het feit dat de overgrote meerderheid van deze ondernemingen geld verliest en dat dit een integrerend deel uitmaakt van hun bedrijfsmodel.

Het financiële risico voor investeerders is dan ook groot, want als een veelbelovend product niet wordt ontwikkeld, zullen de verliezen groot zijn en zal de onderneming geen winst maken. Biotechnologieën zijn in hoge mate afhankelijk van de kapitaalmarkten voor het aantrekken van kapitaal. Wanneer de markten dalen, zoals tijdens beurscrises, is de financiering van deze biotechnologiebedrijven geneigd sterk af te nemen, hetgeen gevolgen heeft voor hun activiteiten en bijgevolg voor hun potentieel toekomstig rendement.

Om deze risico's te vermijden of te beperken, moeten dus enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals een zo groot mogelijke diversificatie van de beleggingen en de toewijzing van slechts een deel van het kapitaal aan deze activiteitensector. Een goede kennis en een goed risicobeheer zijn eveneens van essentieel belang alvorens te speculeren op biotechs, gezien de soms zeer hoge volatiliteit van bepaalde aandelen. Ten slotte moet u ook een goede kennis hebben van de financiële markten in het algemeen en de technische analyse en de zeer specifieke fundamentele analyse van deze nieuwe soorten ondernemingen beheersen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de grootste Europese biotechs?

Van de biotechs die op Euronext genoteerd zijn, zijn de belangrijkste in termen van kapitalisatie en evolutie die van Orchard Therapeutics, CRISPR Therapeutics, DNA Script, Enterome, Celyad, Aelix Therapeutics, AMSilk, Virion, Argenx of Gamma Delta Therapeutics. De meeste van deze aandelen kunnen online via CFD's worden verhandeld of in uw aandelenportefeuille worden geïntegreerd, aangezien zij tot de populairste Franse aandelen behoren.

Waar kan ik de koers van biotechbedrijven live volgen?

De meeste op de beurs genoteerde biotechnologiebedrijven zijn doorlopend genoteerd op de belangrijkste Franse, Europese of internationale markten. Daarom kunt u de koers van deze aandelen controleren door de activiteitensector 'biotechnologie' te selecteren in de interface van uw online handelsplatform of op een site die gespecialiseerd is in beursactiva.

Hoe technische analyse van biotech aandelen uitvoeren?

Biotechaandelen zijn vaak nog maar korte tijd genoteerd en hebben dus geen noemenswaardige koersgeschiedenis. Daarom verdient het de voorkeur uw technische analyse over een korte periode uit te voeren door de voorkeur te geven aan volatiliteitsindicatoren. Vergeet niet een systematische fundamentele analyse van deze effecten uit te voeren.

Handel in biotech aandelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.