Analyse van de Amsterdamse AEX-index voor de online handel

Ook bekend als de Amsterdam Exchange Index, is de AEX-beursindex momenteel de referentie-index voor de Nederlandse aandelenmarkt. Het is daarom samengesteld uit de 25 grootste marktkapitalisaties in Nederland die worden verhandeld op de markt van Euronext Amsterdam. In dit artikel nodigen we u uit om alles te weten te komen over deze AEX-index om een goede analyse te maken voordat u deze verhandelt.  

Handel in AEX-index CFD's!
86% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Analyse van de Amsterdamse AEX-index voor de online handel
Analyse nr. 1

Allereerst zal de Nederlandse economie als geheel met belangstelling worden bekeken met belangrijke economische gegevens zoals de ontwikkeling van het BNP, werkgelegenheid en werkloosheidscijfers of andere kwartaal- en jaarindicatoren.

Analyse nr. 2

De politieke beslissingen van het land met betrekking tot de handel met de rest van de wereld kunnen ook op min of meer lange termijn invloed hebben op de prijs van deze index.

Analyse nr. 3

Doordat de AEX-index sterk verbonden is met de eurozone, kan deze ook worden beïnvloed door de waarde van deze eenheidsmunt. Het zal daarom nodig zijn om met belangstelling de valutamarkt en de evolutie van de wisselkoers van deze valuta te volgen, wat de bedrijven die op deze index genoteerd staan meer of minder competitief kan maken.

Analyse nr. 4

Ten slotte moeten we hier ook rekening houden met het nieuws en de resultaten van de bedrijven die deel uitmaken van de AEX-beursindex en in het bijzonder de sterkste aandelen.

Analyse van de Amsterdamse AEX-index voor de online handel
Handel in AEX-index CFD's!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
86% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - Plus500.com
Handel in AEX-index CFD's!

Wat is de AEX-beursindex?

De naam van de AEX-index is eigenlijk de afkorting van Amsterdam Exchange Index. Om precies te zijn heet deze index AEX 25 omdat er 25 Nederlandse aandelen in zijn opgenomen. Het is in feite de referentie-beursindex van de NYSE Euronext Amsterdam-markt. Deze markt kreeg deze naam in 2007 na de fusie tussen de New York Stock Exchange en de Euronext-markt. NYSE Euronext is momenteel de grootste groep beurzen ter wereld.

Zoals u vast kunt stellen, is de AEX-beursindex een index die de 25 belangrijkste bedrijven op de Nederlandse aandelenmarkt samenbrengt, maar die niet per se bedrijven uit Nederland zijn. We zullen de waarden hieronder presenteren, maar u moet weten dat we er de bedrijven Aegon, ArcelorMittal, Heineken, ING Groep, Reed, Elsevier, Royal Dutch Shell, TNT Express of zelfs Unibail Rodamco terugvinden.

 

Geschiedenis en werking van de AEX 25-index:

Het was op 4 maart 1983 dat de AEX 25-aandelenindex werd gecreëerd met een eerste notering van 100 punten. Op dat moment was de naam EOE: European Options Exchange. Het is op 1 januari 1994 dat deze index de naam AEX krijgt. Wat betreft de samenstelling van de AEX-index, bestaat deze momenteel uit ongeveer 30% financiële aandelen, 20% consumptiegoederen en 15% consumentendiensten.

Om het belang van deze index beter te begrijpen, moet u weten dat de Amsterdam Stock Exchange meer dan vier eeuwen geleden is opgericht en daarom momenteel het oudste financiële centrum ter wereld is. Het was in de 17e eeuw dat daar de eerste effectenbeurzen plaatsvonden met de Compagnie des Indes Orientales, waarvan de effecten de eerste effecten waren die ter wereld werden verhandeld.

De AEX-beursindex wordt gewogen naar de marktkapitalisatie van de aandelen waaruit deze is samengesteld. Dit is ook het geval voor de meeste beursindexen ter wereld, op een paar uitzonderingen na, waaronder de Dow Jones en de Nikkei, die worden gewogen op basis van aandelenkoersen.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de AEX-index momenteel dient als ondersteuning voor afgeleide producten zoals opties waarvan de volatiliteit of prijsvariatie wordt gemeten volgens de AEX Volatility-index.

 

Informatie over de weging van de AEX 25-index:

Zoals we zojuist hebben gezien, wordt de AEX 25-aandelenindex gewogen naar kapitalisatie en niet naar prijs. Deze tweede wegingsmethode kan inderdaad een negatief effect hebben als de prijzen gespreid zijn, omdat het meer gewicht toekent aan het bedrijf met de hoogste prijs dan aan een bedrijf met een grote kapitalisatie.

In het geval van de AEX 25-index die wordt gewogen naar kapitalisatie, wordt de marktkapitalisatie berekend door die van de bedrijven in de steekproef op te tellen, d.w.z. de prijs vermenigvuldigd met het aantal bedrijfseffecten. Natuurlijk wordt de steekproef (hier de 25 bedrijven die deze index vormen) vier keer per jaar herzien. De invloed van een waardepapier op de variatie van de index is hier dus gelijk aan het product van zijn gewicht in de index en zijn progressie.

Wat u ook moet weten is dat het relatieve gewicht van elk van de waarden in de totale marktkapitalisatie wordt gemoduleerd op basis van verschillende criteria, waaronder de free float, dat wil zeggen het aantal bedrijfsaandelen dat kan worden verhandeld op de aandelenmarkt. Daarom kan worden geconcludeerd dat de aandelen van de AEX 25-index tot de hoogste free float-marktkapitalisaties in Europa behoren en een bijzonder sterke liquiditeit vertonen.

 

Hoe worden de bedrijven gekozen die deel uitmaken van de AEX-beursindex?

Zoals hierboven vermeld, wordt de samenstelling van de AEX 25 aandelenindex vier keer per jaar herzien en verandert de samenstelling drastisch op 1 maart. Dit is de jubileumdatum waarop de index wordt aangepast aan het gewicht van bedrijven. Dus en op deze datum zien we vaak het invoeren van nieuwe waarden en het verlaten van andere waarden van deze index. Tussentijdse herzieningen veranderen de samenstelling van de AEX 25-index niet, behalve in het geval van een belangrijke gebeurtenis zoals het verdwijnen van een van de bedrijven of in het geval van een aanzienlijke toename van de blue chip-kapitalisatie, waardoor opname in de top 25 noodzakelijk is.

Historisch gezien en sinds de oprichting in 1983 lag de hoogste waarde die ooit door de AEX Amsterdam-index werd bereikt in 2000 midden in de dotcom-bubbel met 703,18 punten. Maar net als veel andere nationale Europese en internationale beursindexen leidde de explosie van de zeepbel in 2003 tot een aanzienlijk waardeverlies van deze index, waarvan de notering werd gehalveerd. Gelukkig zette de AEX-index na deze duizelingwekkende daling weer een stijgende lijn in.

Met betrekking tot de criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om deel te nemen aan de samenstelling van de AEX 25 beursindex, worden zij onderworpen aan een uitgebreide jaarlijkse review en drie driemaandelijkse tussentijdse reviews die plaatsvinden in juni, september en december. Tijdens het jaaroverzicht dat in maart plaatsvindt, worden de 23 bedrijven die het hoogste aandeel in de omzet van het voorgaande jaar behaalden automatisch aan deze index toegevoegd. De laatste twee bedrijven die in de index worden opgenomen, worden gekozen uit positie 24 tot en met 27.

 

Wat is de huidige samenstelling van de AEX 25-index?

Zoals u kunt zien, vormen 25 bedrijven de AEX 25-beursindex. We nodigen u uit om erachter te komen wat de samenstelling is in december 2020 met de lijst van bedrijven die erin zijn geïntegreerd:

Deze samenstelling is natuurlijk niet altijd dezelfde en zal waarschijnlijk op 1 maart 2021 veranderen.

 

Wat zijn de andere aandelenindexen op de Nederlandse markt?

Hoewel de AEX 25-index natuurlijk de referentie-beursindex voor de Amsterdam Stock Exchange is, is het belangrijk om op te merken dat de NYSE Euronext Amsterdam eigenlijk bestaat uit drie belangrijke beursindexen. We vinden daarom de AEX-index, waarin de 25 belangrijkste aandelen van deze beurs zijn opgenomen, evenals de AMX-index voor midcaps en de AScX-index voor smallcaps.

Het is belangrijk om deze twee indices te kennen, omdat sommige van de aandelen die u online kunt verhandelen en die genoteerd zijn aan de Amsterdam Stock Exchange er deel van uitmaken.

De AMX vertegenwoordigt hier de Midcap Amsterdam-index en is gemaakt in 1995. Deze index vertegenwoordigt de grootste gemiddelde aandelen genoteerd op deze financiële markt met de 25 kapitalisaties die volgen op die van de AEX, namelijk plaatsen 26 tot 50 van de notering.

Wat betreft de AScX-index, dit is de afkorting van Small Cap Amsterdam en is gemaakt in het voorjaar van 2005. Deze index brengt de marktkapitalisaties samen van bedrijven met een positie tussen 51 en 75 rand.

Een aantal veelgestelde vragen

Wanneer wordt de samenstelling van de AEX 25 beursindex herzien?

De samenstelling van de AEX 25 beursindex wordt jaarlijks herzien op 1 maart of op de eerste dag van de werkmaand maart. Op deze datum kunnen bedrijven vertrekken of toetreden tot de samenstelling. Toch zijn er in de loop van het jaar nog drie andere driemaandelijkse herzieningen van deze index die soms aanleiding kunnen geven tot de in- en uittreding van een onderneming in geval van uitzonderlijke gebeurtenissen zoals het verdwijnen van een onderneming of de sterke stijging van de kapitalisatie van een andere.

Waar en hoe beleggen in de AEX 25 beursindex?

Om te beleggen in de koers van de AEX 25 beursindex, moet u gebruik maken van specifieke contracten en instrumenten zoals opties of CFD's. Het is dus mogelijk om rechtstreeks een positie in te nemen op de prijs van deze index, naar boven of naar beneden, dankzij deze instrumenten en vanaf een online handelsplatform aangeboden door een broker. Merk hier op dat u er ook voor kunt kiezen om te speculeren op een of meer van de aandelen die op deze index staan en die door de meeste online brokers worden aangeboden.

Moeten we technische en fundamentele analyses uitvoeren van de AEX 25-index?

Net zoals technische analyse en fundamentele analyse essentieel zijn voor het bestuderen van de toekomstige trends van een aandeel, zo zijn ze ook voor het bepalen van de volgende trends voor de AEX 25-aandelenindex. Met technische analyse kunt u dus signalen van diagramindicatoren detecteren. Met een fundamentele analyse kunt u zowel economische en financiële publicaties als nieuws van deze aandelenmarkt gebruiken om de invloed af te leiden die ze op de prijs zullen hebben.

Handel in AEX-index CFD's!
86% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500