Aandelen met dividend uitkering

Het dividend van aandelen komt overeen met het deel van de winst van een beursgenoteerde onderneming dat door deze onderneming aan zijn aandeelhouders wordt uitgekeerd.  

Begin nu met handelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Aandelen met dividend uitkering

Let op: wat is een dividend?

Laten we eerst nog eens uitleggen wat een dividend is. Dividend is de beloning voor de aandeelhouder die wordt uitgekeerd nadat het bedrijf dat de aandelen heeft uitgegeven winst heeft gemaakt.

Feitelijk wordt een belegger als hij aandelen van een bedrijf koopt, de bezitter van delen van dit bedrijf. Als het bedrijf winst maakt, wordt deze winst op die manier verdeeld tussen de aandeelhouders op basis van de aandelen die zij bezitten.

Het uitkeren van dividend is niet verplicht en hangt dus af van de winstgevendheid van het bedrijf. Een bedrijf dat geen winst maakt kan zijn aandeelhouders namelijk niet belonen.

Er bestaan twee soorten dividenduitkeringen: in geld of in aandelen.

Hier worden daarom deze twee betalingswijzen besproken, en de fiscale behandeling die erbij hoort.

 

Dividendbetaling in geld:

Bij een betaling in geld krijgt de houder van aandelen van een bedrijf een geldbedrag dat overeenkomt met het percentage van de winst dat door het aandelen uitgevende bedrijf is behaald, afhankelijk van het aandeel aandelen dat hij bezit.

Het bedrag wordt meestal een keer per jaar na afsluiting van het boekjaar bijgeschreven op de rekening van de aandeelhouder. In sommige gevallen kan dit dividend een dividend van fracties van aandelen zijn en zo uitgekeerd worden voordat de resultatenrekening is goedgekeurd.

 

Dividendbetaling in aandelen:

Sommige bedrijven stellen hun aandeelhouders voor om hen te belonen in aandelen.  Dit betekent dat iemand nieuwe aandelen krijgt in plaats van geld dat afkomstig is uit de winst van het bedrijf. Om de aandeelhouders te bewegen voor deze formule te kiezen, laten bedrijven de koers van hun aandeel met maximaal 10% zakken tegenover de koers van de afgelopen 20 handelsdagen.

Wanneer het bedrag van het dividend niet overeenkomt met een rond aantal aandelen, kan de aandeelhouder een aantal aandelen ontvangen dat naar boven is afgerond of het verschil in geld uitgekeerd krijgen.

Deze methode is aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers.

 

Het schema voor dividenduitkering en hoe het werkt:

De dividenden worden periodiek uitgekeerd op door de algemene vergadering van de vennootschap vastgestelde data. Tot voor kort werden dividenden jaarlijks uitgekeerd, maar de laatste jaren kunnen zij verschillende keren per jaar worden uitgekeerd om nieuwe beleggers aan te trekken. Daarom betalen de Franse vennootschappen de dividenden in halfjaarlijkse termijnen uit, enkele dagen nadat de algemene vergadering de waarde van deze dividenden heeft vastgesteld.

De dividenduitkeringskalender geeft u toegang tot de data van betaling van deze dividenden. Deze kalenders zijn beschikbaar op de websites van de betrokken ondernemingen en op aan de beurs gewijde websites.

Maar let op: de belangrijkste data om te raadplegen op deze kalender zijn de data van onthechting van de coupon, die enkele dagen voorafgaan aan de eigenlijke data van dividendbetaling. Het is immers op die datum dat de beurskoers van het aandeel naar beneden zal schommelen en niet op het tijdstip van de betaling zelf.

 

Waar en hoe kan ik de kalender voor de dividenduitkering van beursgenoteerde ondernemingen raadplegen?

Zoals wij zojuist hebben gezien, heeft de dividenduitkering van een aandeel een duidelijke invloed op de prijs van dat activum en moet derhalve door elke goede beursbelegger als een fundamentele indicator worden gebruikt. Maar waar en hoe kan men het schema voor de dividenduitkering van beursgenoteerde ondernemingen raadplegen?

Om toegang te krijgen tot dit soort informatie moet men vaak websites raadplegen die gespecialiseerd zijn in financiën en financieel nieuws, of rechtstreeks de informatiewebsite van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Maar er is een nog gemakkelijkere manier om toegang tot deze informatie te krijgen.

De meeste handelsplatforms hebben een nieuwsfeed over de beschikbare effecten en de bedrijven die ze uitgeven. Dit betekent dat u live toegang hebt tot alle informatie die u interesseert, inclusief de befaamde dividendkalender voor de bedrijven die u volgt en waarin u overweegt te investeren.

Het is dus voordelig om via dit soort platformen te beleggen om te profiteren van alle beschikbare fundamentele analyse-instrumenten en meer technische indicatoren.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.