Hoe beursaandelen kopen en verkopen?

Met de komst van het internet en de ontwikkeling van onlinediensten is ook het beleggen in aandelen sterk geëvolueerd en is het vandaag mogelijk om online aandelen op de beurs te kopen en te verkopen. In dit artikel gaan we dieper in op deze praktijk en de verschillende manieren om online in de aandelenmarkt te beleggen. Wij zullen ook de tijd nemen om samen uit te zoeken voor wie deze beursbelegging bedoeld is en welke kennis vereist is om zelf van de financiële markten te kunnen profiteren.  

Begin nu met handelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe beursaandelen kopen en verkopen?

Wat zijn de verschillende manieren om aandelen op de beurs rechtstreeks online te kopen?

Eerst zullen we de verschillende manieren bekijken om aandelen op de aandelenmarkt online te kopen en te verkopen. Met de digitalisering van de financiële markten vindt de notering van aandelen niet langer plaats in handelskamers, maar wordt zij op geautomatiseerde wijze beheerd. Dit heeft de toegang tot deze markten per computer mogelijk gemaakt en de ontwikkeling van deze activiteit op afstand mogelijk gemaakt.

Een van de middelen die beschikbaar zijn om online beurseffecten te kopen, zijn de beleggingsproducten die door online banken en zelfs door sommige traditionele banken worden aangeboden. Door bij deze banken of makelaars een effectenrekening of levensverzekering te openen, is het immers mogelijk aandelen van talrijke beursgenoteerde ondernemingen te kopen en zo een beursportefeuille op te bouwen. Het doel is meestal om als aandeelhouder van deze vennootschappen dividenden te ontvangen en deze later eventueel door te verkopen om kapitaal terug te winnen. Hoewel deze beleggingsproducten door banken worden beheerd, zijn het toch producten die een risico inhouden voor het kapitaal van de belegger.

Een andere manier om deze beleggingen op de beurs te doen is via derivaten die door gespecialiseerde makelaars worden aangeboden. De meest voorkomende zijn brokers van CFD's of contracts for difference, trackers of opties. Deze contracten zijn echter niet bedoeld voor particulieren of beginners, aangezien het om zuiver speculatieve producten gaat. Het gaat er hier immers niet om daadwerkelijk effecten te kopen om ze in portefeuille te houden, maar eenvoudigweg om te speculeren door op deze aandelen stijgende of dalende posities in te nemen.

Ongeacht de methode die door de handelaar wordt toegepast, vereist het online kopen en verkopen van effecten uiteraard een zekere mate van ervaring en kennis van de markt.

 

De nodige kennis voor het kopen van aandelen op de beurs direct online:

Het risico van beleggen op de beurs. Aandelenmarkten zijn van nature onvoorspelbaar en er is geen betrouwbare methode om zeker te zijn van winst. Erger nog, door geld te beleggen op de markten, online of offline, kunt u snel uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Daarom vereisen beurstransacties op de beurs niet alleen voldoende ervaring, maar ook een aantal essentiële voorkennis, die wij u hier aanbieden om te ontdekken :

  • In de eerste plaats is het natuurlijk van essentieel belang de effectenmarkten te kennen en te weten hoe zij in het algemeen werken. De aandelenmarkt is een complexe wereld die met name wordt uitgedrukt met specifieke termen die men moet begrijpen en beheersen.
  • Men moet dan de waarden kennen waarop men belegt, hier met andere woorden de aandelen op de beurs. Een goede kennis van een beurseffect vereist echter vooral een goede kennis van de onderneming die het uitgeeft. Afhankelijk van het effect, de onderneming of de activiteitensector kan een beursaandeel immers meer of minder volatiel zijn, op bepaalde gegevens reageren en minder op andere, of een groter of kleiner risico inhouden.
  • Op dezelfde manier is het van essentieel belang te weten welk(e) proces(sen) vereist zijn om online bestellingen te plaatsen. De platforms voor beursbeleggingen op Internet zijn vaak ergonomisch ontworpen en dus zo eenvoudig mogelijk in het gebruik, maar beheersing van de instrumenten en functionaliteiten die zij bieden is niettemin essentieel indien men een strategie met succes wil toepassen.
  • Dit brengt ons bij een ander soort kennis dat onontbeerlijk is voor het kopen en verkopen van aandelen op de beurs en dat ditmaal strategische kennis betreft. Beleggen op de beurs is inderdaad geen spelletje en vereist een duidelijke en precieze methode. Wij kopen een aandeel niet in een opwelling of op basis van een eenvoudige intuïtie, maar omdat wij, op basis van analytische gegevens, echt geloven in zijn vermogen om te groeien of om dividenden te genereren.
  • Ten slotte hebt u natuurlijk ook analytische kennis nodig. Zoals we hieronder zullen zien, worden twee soorten analyse vaak gebruikt door beleggers die online aandelen kopen en verkopen op de aandelenmarkt, namelijk technische analyse en fundamentele analyse.

 

Hoe werkt technische analyse bij het online kopen van aandelen op de beurs?

Zoals wij zojuist hebben gezien, is de technische analyse een van de twee soorten analyses die door online beleggers worden gebruikt. Dit type analyse is ook zeer populair en gedemocratiseerd geworden en heeft zich sterk ontwikkeld dankzij de ontwikkeling van het web en de communicatie- en informatietechnologieën.

Laten we even in herinnering brengen wat deze analyse inhoudt. Zoals de naam al aangeeft, is deze analyse een soort wiskundige en statistische analyse van de koers van een beursactief. Het is immers gebaseerd op de studie van de prijs van een activum, vanuit historisch oogpunt of over een bepaalde periode, en maakt gebruik van zogenaamde technische "indicatoren" die het mogelijk maken bepaalde waarschijnlijkheden te berekenen, zoals de waarschijnlijkheid van een trend, de volatiliteit of de liquiditeit van de markt. Maar laten we nogmaals in herinnering brengen dat geen enkele methode, hoe verfijnd ook, ons in staat stelt om met 100% zekerheid te weten hoe en wanneer de koers van een aandeel op de beurs kan veranderen.

De technische analyse is dus gebaseerd op grafische indicatoren die overeenkomen met methoden die zijn ontwikkeld door analisten of economen die gespecialiseerd zijn in de bestudering van de effectenmarkten. Tot de bekendste indicatoren behoren bijvoorbeeld de MACD indicator, voortschrijdende gemiddelden, technische steunen en weerstanden, draaipunten, Bollinger bands en Fibonacci lijnen.

Wij nodigen u uit meer gedetailleerde artikelen over deze indicatoren te lezen. Hoewel het niet meer nodig is zelf de berekeningen uit te voeren om deze indicatoren te verkrijgen of ze zelfs in grafieken uit te zetten, is het toch belangrijk deze berekeningsmethode te begrijpen en vooral te weten hoe deze indicatoren moeten worden geïnterpreteerd. Tegenwoordig is de software die in de beursgrafieken is geïntegreerd, verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze berekeningen op een geautomatiseerde en automatische manier en kan deze gegevens dus rechtstreeks op het scherm en op live-koersen weergeven. Maar het is vooral op de interpretatie van deze indicatoren, hun vergelijking en hun verband met andere indicatoren, met inbegrip van fundamentele indicatoren, dat wij kunnen trachten de toekomstige prestatie van een aandeel op de beurs te voorspellen.

Technische analyse is dus een methode die een zekere kennis en enkele vooroordelen vereist, waaronder een zekere wiskundige logica.

 

Hoe werkt fundamentele analyse bij het online kopen van aandelen op de beurs?

Nu we de technische analyse van aandelen op de beurs hebben ontdekt, willen we een blik werpen op de tweede meest populaire vorm van analyse voor online beleggers, namelijk de fundamentele analyse.

Zoals we zullen zien, verschilt deze tweede vorm van analyse sterk van de eerste, omdat het helemaal geen mathematische analyse is en geen rekening houdt met de koers van het aandeel en de koersbewegingen. In feite berust de fundamentele analyse uitsluitend op de bestudering van de elementen die van invloed kunnen zijn op de koers van het aandeel op de beurs en dus meestal op de groei en de ontwikkeling van de emitterende vennootschap.

Hier kunnen talloze gegevens worden gebruikt, waarvan sommige specifiek zijn voor elke onderneming of activiteitensector en andere meer algemeen zijn. Zo is er, wat de fundamentele gegevens betreft die voor alle aandelen kunnen worden gebruikt, de studie van de financiële resultaten met jaarbalansen en tussentijdse kwartaalresultaten. Vaker wel dan niet publiceren ondernemingen ook verslagen over deze resultaten, samen met prognoses en doelstellingen voor de komende maanden en jaren als onderdeel van strategische plannen.

Voor alle beursgenoteerde vennootschappen kan tevens een sectoriële analyse van de concurrentie worden uitgevoerd om rekening te houden met de factoren die van invloed zijn op haar activiteiten.

Andere elementen zijn echter specifiek voor elke onderneming, en daarom is een grondige kennis noodzakelijk van de beursgenoteerde onderneming waarin men belegt. Het komt dan ook vaak voor dat analisten al het nieuws van deze groepen volgen en belangrijke gebeurtenissen trachten op te sporen die beleggers ertoe kunnen aanzetten deze effecten te kopen of te verkopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een afsplitsing van de activiteiten van de onderneming of juist om een fusie of de oprichting van een joint venture met een andere entiteit of zelfs om een belangrijke overname. Het kan ook gaan om een geschil, een schandaal of een verandering van management of de uitvoering van een belangrijk partnerschap door de onderneming of zelfs om een onafhankelijke externe gebeurtenis die de prestaties van de betrokken onderneming kan doen dalen of integendeel doen stijgen.

Ook hier is het niet voldoende om de te bestuderen elementen te kunnen vinden in het kader van deze fundamentele analyse, maar is het noodzakelijk om ze correct te kunnen interpreteren in relatie tot andere indicatoren zoals de marktomstandigheden, het sentiment van de analisten of de technische gegevens.

Er zij aan herinnerd dat deze analyse altijd moet worden vergeleken met de technische analyse om de verkregen signalen te valideren of te ontkrachten, of in ieder geval om te begrijpen of de twee analyses al dan niet in dezelfde richting gaan.

 

Waar en hoe om aandelen te kopen op de beurs te vinden om online te kopen?

Zodra de belegger de nodige ervaring en kennis heeft verworven om online aandelen op de beurs te kopen, moet hij of zij nog weten in welke aandelen hij of zij moet beleggen. Dus wat zijn de aandelen die online kunnen worden gekocht?

In het algemeen hangt de keuze van de beursaandelen waarin online kan worden belegd af van het product waarmee wordt belegd. Wat bankbeleggingsproducten betreft, geven sommige PEA's of effectenrekeningen immers slechts toegang tot bepaalde markten naar gelang van hun geografisch gebied of het soort beursgenoteerde onderneming. Sommige zijn beperkt tot de Europese markten, andere omvatten internationale markten en weer andere maken bijvoorbeeld beleggingen in aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen of startende ondernemingen mogelijk.

Wat de derivatenmarkt betreft, d.w.z. de on line makelaars, deze richten zich over het algemeen op aandelen die genoteerd staan op grote beursindexen zoals de CAC 40 of internationale indexen zoals de Dow Jones of de Nasdaq. De keuze van de effecten waarop koop- of verkooptransacties kunnen worden uitgevoerd, is dus belangrijk en het staat eenieder vrij zich te wenden tot de effecten waarin hij geïnteresseerd is.

Maar zoals hierboven uitgelegd, vereist het kiezen van welke aandelen te kopen een goede kennis van deze aandelen en hoe hun prijs kan worden beïnvloed. Daarom moet deze investering worden gedaan met een duidelijk inzicht in de markt en een uitstekende kennis en ervaring van de markt.
Gelukkig zijn er sites die u in staat stellen deze kennis te verdiepen en u zult op onze site met name waardebladen ontdekken over de belangrijkste ondernemingen die aan de belangrijkste beursindexen ter wereld zijn genoteerd en die de basisinformatie bevatten die u moet weten voordat u besluit ze al dan niet te analyseren en te plotten.

Uiteindelijk is het online kopen van aandelen nu mogelijk, maar het blijft een activiteit die is voorbehouden aan insiders en die knowhow en een precieze strategie vereist die mettertijd en met volharding worden verworven.

Een aantal veelgestelde vragen

Welke aandelen zijn het beste te kopen?

Welke aandelen het zinvol is om te kopen hangt af van de handelsstijl die u wenst te implementeren. Als u aandelen koopt voor een rendementsstrategie, geeft u de voorkeur aan aandelen van bedrijven met een aantrekkelijk dividendbeleid. Als u uw effecten snel wilt verkopen en winst wilt maken, zult u liever aandelen kopen die een hoge volatiliteit vertonen en duidelijke en natuurlijk stijgende trends in de markt hebben.

Hoe koop je een aandeel met CFD's?

Bij Contracts for Difference of CFD's koopt u eigenlijk geen aandelen in de zin dat u de effecten waarin u belegt niet bezit. U neemt gewoon een kooppositie in op deze effecten. Met deze long positie kunt u geld verdienen aan het prijsverschil tussen de openings- en sluitingsprijs van die positie als het effect omhoog gaat.

Wanneer is de beste tijd om een aandeel te kopen?

Als u overweegt om een aandeel op de beurs te kopen, moet u dat op geen enkel moment doen. Integendeel, het is aan te raden om een aandeel te kopen wanneer de prijs van het aandeel laag is of wanneer het op het punt staat een lange opwaartse trend te volgen als u het wilt verkopen tegen een hogere prijs. U kunt ook een aandeel kopen waarvan het bedrijf de uitbetaling aan de aandeelhouders elk jaar verhoogt om te profiteren van aantrekkelijke dividenden in de loop van de tijd.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.