Verhandel het Vallourec-aandeel!
VALLOUREC

Analyse van de koers van het Vallourec aandeel

Verhandel het Vallourec-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

Uw kapitaal is in gevaar
 
Grafiek van Tradingview

Indien u online een positie wenst in te nemen op de koers van het Vallourec aandeel, raden wij u aan de nodige tijd te nemen om de nodige kennis over dit aandeel en zijn onderneming te verwerven. Dit is precies wat wij u voorstellen om nu te doen met onze hulp. In dit artikel zullen wij u uitleggen hoe u het best kunt anticiperen op toekomstige veranderingen in dit aandeel door inzicht te krijgen in de activiteiten van de onderneming, haar partners en haar voornaamste concurrenten, alsook in haar sterke en zwakke punten.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Vallourec-aandelen kopen?
Geen
 
Informatie over Vallourec-aandelen
ISIN-code: FR0013506730
Ticker: EPA: VK
Index of markt: Euronext Paris
 

Hoe kan ik Vallourec aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Vallourec (EPA: VK)
 
Vallourec-aandelen kopen/verkopen
 
 
Uw kapitaal is in gevaar

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Vallourec te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Aangezien de olie- en gassector een van de sectoren is waarop Vallourec haar producten en diensten richt, zal deze sector van nabij worden gevolgd omdat zijn financiële gezondheid van invloed zal zijn op de vraag en dus op de rentabiliteit van deze groep.

Analyse nr. 2

Er zal ook aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de activiteiten van Vallourec op bepaalde strategische markten zoals Zuid-Amerika en Azië, alsook in de Verenigde Staten met de huidige boom op de schaliegasmarkt.

Analyse nr. 3

De strategieën die Vallourec toepast om haar concurrentievermogen te verbeteren zijn eveneens belangrijke elementen om te bestuderen. Het zal met name nodig zijn de mededelingen van de groep over dit onderwerp te volgen en na te gaan of zij de doelstellingen die zij zich heeft gesteld, ook werkelijk heeft bereikt.

Analyse nr. 4

De concurrentie in deze activiteitensector is ongetwijfeld ook een interessant element als men interessante prijsschommelingen van het Vallourec-aandeel wil ontdekken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de toenemende concurrentie uit China.

Analyse nr. 5

Tenslotte zal het ook nodig zijn om op de hoogte te blijven van het nieuws over de toenadering van de groep tot bepaalde andere ondernemingen via aankondigingen of geruchten over partnerschappen of operaties om dochterondernemingen te verkopen of uit te kopen.

Analyse van de koers van het Vallourec aandeel
Vallourec-aandelen kopen
Vallourec-aandelen verkopen
Uw kapitaal is in gevaar

Algemene presentatie van Vallourec

Vallourec-aandelen kopen

Vallourec is een Frans industrieconcern dat gespecialiseerd is in de productie van naadloze stalen buizen en andere specifieke buisvormige producten die het op de markt brengt voor industriële afnemers. Meer bepaald is Vallourec momenteel de wereldleider in deze zeer specifieke activiteitensector. De activiteiten van de onderneming kunnen echter in verschillende categorieën worden ingedeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij vertegenwoordigen en op deze wijze.

De produktie en de verkoop van naadloze buizen is uiteraard de belangrijkste activiteit van deze groep, aangezien zij meer dan 98,1% van de totale omzet van de onderneming genereert. Dit omvat warmgewalste buizen, buizen en pijpen voor de olie- en gasindustrie.

De produktie en verkoop van speciale buizen genereert 1,9% van de omzet. Hiertoe behoren gelaste buizen voor secundaire koelcircuits in conventionele en kerncentrales, gelaste buizen van roestvrij staal, naadloze en warm afgewerkte buizen, koudgewalste en geschilde buizen en lasfittingen.

Vanuit geografisch oogpunt is Vallourec, zoals te verwachten viel, een internationale onderneming die haar producten over de hele wereld op de markt brengt en verkoopt. De sector waarin de groep de meeste verkopen realiseert is Azië en het Midden-Oosten met 27,7% van de verkopen. Dit wordt gevolgd door Noord-Amerika met 32,7% van de omzet, Zuid-Amerika met 15,9% van de omzet, Europa met 15% van de omzet en de rest van de wereld met de resterende 8,7% van de omzet.

Foto tegoed: ©photoagriculture/123RF.COM

Concurrentie

Zoals hierboven in de korte presentatie van het Vallourec-concern is uiteengezet, is deze Franse onderneming momenteel marktleider op het gebied van de productie en verkoop van buizen en oplossingen. Maar het is natuurlijk niet de enige onderneming in deze bijzonder concurrerende sector. Het is van groot belang de verschillende spelers in de sector van de industriële buisproducten te kennen, maar ook de strategieën die deze bedrijven hebben ontwikkeld om zich van de concurrentie te onderscheiden. De meeste van deze marktdeelnemers streven er immers vooral naar hun producten te differentiëren door de prestaties en de algemene kwaliteit ervan te verbeteren. Terwijl tot voor kort alleen westerse ondernemingen op deze markt actief waren, vormen nu ook bepaalde Aziatische groepen een steeds grotere bedreiging voor Vallourec, met hun performante technieken voor het vervaardigen van buizen en hun lagere produktiekosten, en dus een groter concurrentievermogen. Wij raden u dan ook aan om nu te ontdekken wie de belangrijkste concurrenten van Vallourec zijn, zodat u hen in uw toekomstige analyses kunt opnemen.

Tenaris

In de eerste plaats is de grootste vijand van Vallourec de onderneming Tenaris, die ongeveer hetzelfde marktaandeel heeft. De twee ondernemingen strijden momenteel om de eerste plaats in deze sector met elk een marktaandeel van ongeveer 12%.

Wereldwijde spelers

Vallourec is één van diegenen die haar buisproducten en -oplossingen levert aan verschillende sectoren, zoals olie en gas, elektriciteitsopwekking, petrochemie, de automobielindustrie en vele andere. De belangrijkste concurrent van Vallourec, Tenaris, behoort ook tot deze mondiale spelers. Maar ook andere concurrenten vallen in deze categorie, zoals US Steel Tubular Goods.

Nichespelers

dit zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in een specifieke sector. Er zijn ook concurrenten van Vallourec, zoals Ovako, dat gespecialiseerd is in buisproducten voor de automobielindustrie, en Sandvik, dat gespecialiseerd is in buisproducten voor de elektriciteitsindustrie.


Strategische allianties

Als u de geschiedenis van het Vallourec-concern bekijkt, zult u zien dat het vaak strategische partnerschappen en allianties is aangegaan met andere ondernemingen in dezelfde of concurrerende activiteitensectoren, om te winnen aan efficiëntie, rentabiliteit of groei. Deze allianties zijn dus van groot belang om de koersontwikkeling van Vallourec goed te kunnen analyseren. Om beter te begrijpen wat u moet analyseren, volgen hier enkele concrete voorbeelden van de meest recente of belangrijkste partnerschappen van de groep.

NSSMC

In de eerste plaats kunnen wij melding maken van een partnerschap dat nu al meer dan veertig jaar bestaat tussen Vallourec en een Japanse staalgroep, Nippon Steel and Sumimoto Metal of NSSMC. Dit partnerschap is onlangs uitgebreid met een kapitaalverhoging van meer dan een miljard euro. Het partnerschap tussen deze twee industriële reuzen zal in de komende jaren dan ook worden versterkt door een aanzienlijke uitbreiding van hun samenwerking. Het gaat er hier om meer synergie te creëren, zowel voor NSSMC als voor Vallourec, en dat in vrij ongunstige marktomstandigheden als gevolg van de recente daling van de prijs van een vat olie. Een van de nieuwe doelstellingen van dit partnerschap is uiteraard de verlaging van de kosten, ten einde de operationele prestaties van beide ondernemingen daadwerkelijk te verbeteren en de rentabiliteit te verhogen.

TechnipFMC

In 2016 is een van de dochterondernemingen van Vallourec, Serimax, een belangrijk partnerschap aangegaan met de groep TechnipFMC, die leider is op het gebied van projectbeheer, engineering en bouw in de energiesector. Het partnerschapsproject betreft het lassen van onderzeese pijpleidingen en voorziet in een minderheidsdeelneming van TechnipFMC in haar dochteronderneming Serimax. Op deze manier zullen de twee bedrijven hun expertise kunnen bundelen en de lastechnologie van Serimax kunnen inzetten op de spoolbases en S-pipe schepen van TechnipFMC. Het doel van de joint venture is het verschaffen van ultramoderne concurrerende faciliteiten om te voldoen aan de investeringsbehoeften van exploitanten voor toekomstige projecten, het investeren in gezamenlijke onderzoek- en ontwikkelingsprojecten om innovatieve haspellasoplossingen te ontwikkelen om de prestatieniveaus te verhogen en de operationele efficiëntie te vergroten door een beter beheerde produktiviteit en planning.

Interpipe

Tot slot is een van Vallourec's laatste partnerschappen in 2018 met zijn Oekraïense concurrent Interpipe. Dit partnerschap bestaat in feite uit een samenwerking tussen de twee ondernemingen met het oog op de produktie van naadloze koolstofbuizen voor de Europese markt. De betrokken buizen zullen door Interpipe worden gewalst en vervolgens verpakt in een gemeenschappelijke afwerkingsfabriek die zal worden beheerd door Vallourec en zal worden gevestigd in Nikopol, Oekraïne, dat reeds eigendom is van Interpipe. De buizen die in het kader van dit partnerschap zullen worden geproduceerd, zullen op een zeer specifieke doelgroep zijn gericht. Zij zullen niet worden gebruikt in de olie- en gasindustrie, maar wel in de machinebouw, de landbouwmachines en bij het vervoer van koolwaterstoffen. Het voordeel van deze alliantie voor de Vallourec-groep is uiteraard de productiekostprijs van deze buizen, die lager ligt dan haar gebruikelijke kostprijs en die haar in staat zal stellen buizen op instapniveau aan te bieden tegen uiterst concurrerende prijzen.

Open Innovatieplatform

Er zij ook op gewezen dat Vallourec in mei 2019 zijn Open Innovatieplatform heeft gelanceerd, dat, zoals de naam al aangeeft, een website is die tot doel heeft nieuwe partnerschappen op het gebied van zijn augmented tubes mogelijk te maken. Startende ondernemingen, laboratoria of bedrijven die hun aanvraag willen indienen, kunnen dat rechtstreeks vanaf deze site doen. Vallourec wil in eerste instantie twee nieuwe functionaliteiten aan haar buizen toevoegen, namelijk het maximaliseren van de doorstroming van vloeistoffen binnenin de buizen en het transporteren van gegevens of energie via deze buizen.

Verhandel het Vallourec-aandeel!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Positieve factoren voor het Vallourec aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Vallourec als beursactivum

Allereerst is het van belang te herinneren aan de zeer interessante positie van Vallourec in haar activiteitensector en op wereldschaal. De Franse groep bekleedt inderdaad een leidende positie, bijna op gelijke voet met zijn voornaamste concurrent Tenaris, en heeft bijna 12% van het marktaandeel voor naadloze stalen buizen in handen. Maar in sommige specifieke segmenten, zoals hoogwaardige buisoplossingen, blijft zij de onbetwiste leider op de internationale markt. Dit geeft het natuurlijk een hoge mate van erkenning.

De geografische spreiding van de verkopen van de groep is ook een sterk punt om te onthouden. Vallourec beperkt haar winst niet langer tot Europa, maar heeft zich allang uitgebreid naar andere belangrijke markten zoals de VS, Azië en het Midden-Oosten. Deze spreiding stelt haar uiteraard in staat zich te beschermen tegen het risico van een teruggang van haar activiteiten als gevolg van een plaatselijke economische crisis.

Wat de bescherming van de risico's van het Vallourec-concern betreft, dient ook te worden opgemerkt dat het concern een zeer sterke positie inneemt in de energiesector.

De recente investeringen en ontwikkelingen van Vallourec in Brazilië, de Verenigde Staten en China hebben ook geleid tot de opstart van drie grote industriële vestigingen in deze landen.

Vallourec's strategie om zich steeds meer te positioneren in de productie van elektrisch materiaal voor de lucht- en ruimtevaartsector met haar dochteronderneming Labinal Power Systems en recente partnerschappen zoals met TechnipFMC is ook een sterk punt voor Vallourec.

Een andere belangrijke troef van de groep is uiteraard haar ervaring en know-how, waardoor zij een sterk merkimago heeft, vooral in de sectoren van de deep offshore en de corrosieve putten.

Ten slotte heeft de kapitaalverhoging van 2016 geleid tot een nettotoename van het eigen vermogen van de onderneming, wat bijdraagt tot het vertrouwen van aandeelhouders en beleggers.

Negatieve factoren voor het Vallourec aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Vallourec-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats zijn de olie- en gasprijzen de afgelopen jaren sterk gedaald, zoals blijkt uit de geschiedenis van deze onderneming, omdat de OPEC moeite heeft om de wereldproductie, die nog steeds een overschot vertoont, in toom te houden. Deze situatie heeft geleid tot een daling van de behoeften van deze industrieën en derhalve tot een daling van de bestellingen voor Vallourec.

Anderzijds is de prijs van bepaalde grondstoffen die Vallourec voor haar productie nodig heeft, gestegen. Dit geldt in het bijzonder voor schroot en heeft uiteraard gevolgen voor de produktiekosten en de rentabiliteit van de Groep.

Ondanks de recente kapitaalverhoging is de vrije kasstroom van de onderneming nog steeds zeer zwak, wat voor beleggers een punt van zorg kan zijn.

Tot slot hebben de recente financiële resultaten van de groep, vooral in 2017, beleggers teleurgesteld, met resultaten die onder de doelstellingen bleven, ondanks enkele incidentele oplevingen. Dit zou de beslissingen van traders om dit aandeel te kopen of te verkopen kunnen beïnvloeden en een verlies van punten voor Vallourec-aandelen kunnen accentueren.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat waren de belangrijkste data in Vallourec's geschiedenis?

Er zijn verschillende belangrijke data in de geschiedenis van Vallourec. Het was met name in de jaren 1890 dat de oprichtende ondernemingen van Vallourec werden opgericht. Enkele jaren later, in 1899, werd de metallurgische onderneming Montbard aan de beurs van Parijs genoteerd. Pas in 1930 werd de naam Vallourec gecreëerd. In 1997 werd Vallourec & Mannesmann Tubes opgericht. In 2006 is de groep toegetreden tot de beursindex CAC 40, om er in 2014 uit te stappen.

Wat zijn de belangrijkste dochterondernemingen van Vallourec?

Het Vallourec-concern is actief via verschillende dochterondernemingen, waaronder Vallourec Deutschland GmbH, Vallourec Fittings, Vallourec Umbillicals, PT Citra Tubindo, Vallourec Solucoes Tubulares di Brasil, Valinox Nucléaire, Valinos Nucléaire Tubes Guangzhou Co Ltd, Vallourec Bearing tubes, Vallourec Oil and Gas France, Vallourec Oil and Gas UK, Vallourec Oil and Gas Angola, Vallourec Nigeria Ltd, Vallourec O&G Nigeria Ltd, Vallourec Middle East FZE, VAM Changzhou Oil and Gas Premium Equipment, VAM Drilling Products USA, Vallourec Canada, VAM USA, Serimax Vallourec Tube-Alloy.

Wie zijn de belangrijkste aandeelhouders van de Vallourec-groep?

De grootste aandeelhouders van Vallourec zijn momenteel Bpifrance participations met 14,6%, Nippon Steel Corp met 14,6%, SW Mitchell Capital met 4,19%, Dnca Finance met 1,98%, The Vanguard Group met 1,79%, Caisse des dépôts et consignations met 1,66%, Dimensional Fund Advisors met 1,17%, Norges Bank Investment Management met 1,14%, Natixis Investment managers international met 0,89%.

Verhandel het Vallourec-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.