Verhandel het UniCredit-aandeel!
UNICREDIT

Analyse van de koers van het UniCredit aandeel

Verhandel het UniCredit-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik UniCredit-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over UniCredit-aandelen
ISIN-code: IT0005239360
Ticker: BIT: UCG
Index of markt: FTSE MIB
 

Hoe kan ik UniCredit aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken UniCredit (BIT: UCG)
 
UniCredit-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen UniCredit te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

De Unicredit Groep heeft in 2017 een nieuw strategisch plan geïmplementeerd, dat zij "Transform 2019" heeft genoemd. Het hoofddoel van dit volledig nieuwe strategische plan is het concurrentievermogen van de onderneming ten opzichte van de concurrentie te versterken. Het spreekt vanzelf dat u in het oog moet houden of de in dit plan vastgelegde doelstellingen worden bereikt.

Analyse nr. 2

Een andere kans die de bankgroep Unicredit zou moeten aangrijpen, is de toename van de deposito's van cliënten. Momenteel is er sprake van een aanzienlijke toename van de deposito's van cliënten in Italië en Europa. Het spreekt vanzelf dat dit Unicredit aanzienlijk zou helpen om zijn financiële resultaten om te buigen.

Analyse nr. 3

Ten slotte is er ook een sterk vermogen om de internationale expansie te bevorderen met vele inspanningen om nieuwe markten te bereiken.

Analyse nr. 4

Het is echter bekend dat het huidige economische klimaat in Italië niet bijzonder gunstig is voor financiële diensten, met de crisis die nog steeds volop aanwezig is en een aanzienlijke daling van de consumptie en het leenniveau van de huishoudens. Als deze situatie aanhoudt, zou dit een negatief effect moeten hebben op de resultaten van Unicredit.

Analyse nr. 5

Ten slotte is het ook bekend dat de Europese Unie steeds veeleisender en strenger wordt ten aanzien van financiële instellingen. Unicredit moet zich grote inspanningen getroosten om het hoofd te bieden aan de verscherping van de bankregelgeving, die voor de meeste Europese banken uiteraard tot hogere kosten leidt.

Analyse van de koers van het UniCredit aandeel
UniCredit-aandelen CFD kopen
UniCredit-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van UniCredit

UniCredit-aandelen kopen

Laten we beginnen met een korte presentatie van de Unicredit Groep, waarbij we ons concentreren op de activiteiten van de onderneming en haar belangrijkste inkomstenbronnen.

De Unicredit-groep is een Italiaanse onderneming die gespecialiseerd is in de banksector. Meer bepaald is de groep momenteel een van de leidende Europese bankgroepen.

Om de activiteiten van Unicredit beter te begrijpen, kunnen ze worden onderverdeeld in verschillende divisies naargelang van het aandeel in de omzet dat ze genereren en op die manier:

  • In de eerste plaats vertegenwoordigen de commerciële bankactiviteiten met 54,7% van de omzet het grootste deel van de inkomsten van de groep.
  • Daarna komen corporate, investment, finance en market banking-activiteiten met 15,8% van de omzet, waaronder leasing, factoring, effectentransacties, interventies op de rente-, valuta-, aandelen- en derivatenmarkten en bemiddeling op de effectenmarkt.
  • Het vermogensbeheer ten slotte genereert 6,2% van de omzet van de groep.

Het saldo van de omzet is afkomstig van de activiteiten in Polen, Centraal- en Oost-Europa.

Unicredit brengt momenteel haar producten en diensten op de markt via haar netwerk van meer dan 6.934 filialen wereldwijd.

Het Unicredit-aandeel is genoteerd aan de Italiaanse effectenbeurs en is opgenomen in de berekening van de FTSE MIB-index.

Foto tegoed: ©piotrkt/123RF.COM

Concurrentie

Wij stellen u nu voor om de concurrentieomgeving van de onderneming Unicredit te ontdekken. Wij stellen hier de belangrijkste spelers in zijn Italiaanse activiteitensector voor die waarschijnlijk een invloed zullen hebben op zijn aandelenkoers.

Intesa Sanpaolo

In de eerste plaats natuurlijk de Intesa Sanpaolo-groep die momenteel de grootste Italiaanse bank is. Deze bankgroep heeft thans meer dan 12 miljoen klanten en domineert derhalve de Italiaanse markt. Zij is ook internationaal sterk vertegenwoordigd, met name in Midden- en Oost-Europa en in het Middellandse-Zeegebied.

Cassa Depositi e Prestiti

Deze andere bankgroep is oorspronkelijk een Italiaanse overheidsinstelling die voor 80,1% onder zeggenschap staat van het Italiaanse Ministerie van Economie en Financiën. Zij wordt voorts voor 18,4% gecontroleerd door verschillende Italiaanse bankstichtingen. Haar structuur is dus vergelijkbaar met die van de caisse des dépôts et consignations.

Banca Monte dei Paschi di Siena

deze groep, ook MPS genoemd en genoteerd aan de Borsa Italiana, is een andere Italiaanse bank, maar tevens de oudste nog functionerende wereldbank. Het werd gesticht in 1472 in Siena, Toscane. Het is sindsdien continu in bedrijf geweest.

UBI Banca

ook bekend als Union Banche Italiane, is een Italiaanse bank die in april 2007 is ontstaan uit de fusie tussen Banche Popolari Unite of BPU Banca en Banca Lombarda e Piemontese. Het hoofdkantoor van de bank is gevestigd in Bergamo in Lombardije.

Banco BPM

Wij zullen ook de bankgroep Banco BPM, een van de leiders in de Italiaanse banksector, op de voet volgen. Zij is ontstaan uit de fusie in januari 2017 van Banco Popolare en Banca Popolare di Milano. De groep heeft twee hoofdkantoren, één in Milaan en één in Verona.

Mediobanca

De laatste concurrent van Unicredit ten slotte is ongetwijfeld Mediobanca, een Italiaanse investeringsbank die ditmaal gespecialiseerd is in financieel advies en vermogensbeheer. Deze groep is eveneens genoteerd op de beurs van Milaan en is ook elders aanwezig, namelijk in Parijs, Londen en New York. Het is nog steeds een van de leiders in de sector.


Strategische allianties

Unicredit probeert in Italië en daarbuiten uit te breiden, met name door strategische allianties aan te gaan met verschillende ondernemingen. Wij stellen u hier enkele van de belangrijkste partnerschappen voor die de groep tot stand heeft gebracht.

Renault & Nissan

De groepen Renault en Nissan hebben met name in 2013 in Rusland een gemeenschappelijke financieringsonderneming opgericht met de groep Unicredit.

IBM

Ook in 2013 ging IBM een 10-jarig partnerschap aan met bank- en financiële dienstverlener UniCredit. IBM zal UniCredit in staat stellen zijn IT-infrastructuur naar de cloud te verplaatsen.

Amundi

UniCredit en Amundi kondigden in 2014 eindelijk de ondertekening aan van een partnerschap voor de financiering van de reële economie via leningfondsen voor Duitse kmo's. Met deze eerste transactie is een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid.

Verhandel het UniCredit-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het UniCredit aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel UniCredit als beursactivum

In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat de groep Unicredit een voordelige positie inneemt in zijn activiteitensector, namelijk de banksector. Tot op de dag van vandaag is deze bank namelijk nog steeds de grootste bank van Italië, hetgeen haar een zekere stabiliteit verleent ten opzichte van haar nationale concurrenten. Maar Unicredit profiteert ook van een goede positionering buiten zijn thuisland en in Europa. De bankgroep behoort immers ook tot de leiders van de Europese financiële dienstensector, wat uiteraard een andere interessante troef is.

Unicredit kan ook profiteren van een sterke en herkenbare merknaam, zowel in Italië als in Europa. Deze naam heeft bijgedragen tot het merkimago van de onderneming, dat in de loop van de tijd is versterkt en nu een referentiepunt is voor veel consumentenklanten.

Vanuit het oogpunt van de geografische positionering van de Unicredit-groep moet ook worden opgemerkt dat haar activiteiten goed verspreid zijn over Europa en enkele andere landen van de wereld. Unicredit heeft momenteel niet minder dan 170.000 mensen in dienst in meer dan 22 verschillende landen.

Ten slotte worden beleggers en aandeelhouders in dit aandeel ook gerustgesteld door de bijzonder gezonde financiële situatie van de Unicredit-groep, terwijl de meeste banken op dit punt kritiek te verduren krijgen en moeite hebben om aan de geldende Europese normen te voldoen. Een van de sterke punten van de bank is haar vermogen om haar bedrijfskosten voortdurend te verlagen, hetgeen al verscheidene jaren het geval is.

Negatieve factoren voor het UniCredit aandeel
Nadelen en zwakke punten van het UniCredit-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats staat de Unicredit-groep weliswaar bekend als een van de grootste financiële groepen van Europa, maar wordt ook geconstateerd dat de activa die zij bezit van lage kwaliteit zijn, hetgeen op het moreel van de beleggers weegt en betekent dat de groep vaak door critici en analisten in een kwaad daglicht wordt gesteld.

Wat de inkomsten van de groep betreft, is er nog een belangrijk zwak punt. De winstcijfers van deze bankgroep zijn nog steeds onvoldoende en betrekkelijk laag in vergelijking met de verwachtingen van specialisten. Met name het bedrijfsresultaat van de onderneming vertoont tekenen van zwakte en vertoont al verscheidene jaren een gestage daling, ondanks bijzonder goed beheerde bedrijfskosten. Unicredit heeft dus nog heel wat werk voor de boeg om een goede rentabiliteitsbalans te bereiken.

Ondanks de recente ommekeer in de financiële situatie van de onderneming, heeft Unicredit nog steeds te lijden onder de gevolgen van haar eerdere misstappen. In 2015 voldeed de bankgroep niet aan de door het SREP gestelde kapitaalvereisten. Deze gebeurtenis berokkende de onderneming veel schade en leidde tot een aanzienlijke daling van haar aandelenkoers op de beurs. Hoewel de situatie vandaag iets optimistischer is, zijn veel beleggers nog steeds op hun hoede voor deze bank. Deze sanctie van de markten werd ook gestimuleerd door de prestatiepublicaties voor het jaar 2016. In de loop van dit jaar had de groep immers nog tekenen van zwakte vertoond met een algemene prestatie onder het gemiddelde in het kader van de EBA. Ook in 2016 heeft de groep zeer hoge eenmalige kosten geboekt in zijn boekjaar.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is het rendement en de winst per aandeel van Unicredit?

Momenteel en voor het boekjaar 2019 bedraagt het rendement per Unicredit-aandeel 7,51%. In 2018 was dat nog 8,02% en het verwachte rendement voor 2020 wordt momenteel geraamd op 7,87%. Wat de nettowinst per aandeel betreft, is besloten om voor het boekjaar 2019 1,60 euro per aandeel aan de aandeelhouders uit te keren en wordt de winst per aandeel in 2020 op 1,69% geraamd. Opgemerkt zij dat dit bedrag in 2018 1,46 euro per aandeel bedroeg.

Waar kan ik de financiële resultaten van de Unicredit Groep raadplegen?

Als u de meest recente financiële resultaten van de Unicredit Groep en de data van de volgende publicaties of de historische financiële gegevens van deze bank wilt kennen, kunt u terecht op het beleggersgedeelte van hun website. U vindt er de precieze kalender van de volgende verwachte publicaties, alsook de volledige en precieze jaar- en kwartaalresultaten.

Wat is de jaarlijkse performance van het Unicredit-aandeel ?

In het afgelopen jaar (2019) was de laagste aandelenkoers van Unicredit €6,42 en de hoogste €14,442. Het gemiddelde maandelijkse handelsvolume van dit aandeel bedroeg 38.749.706 aandelen tegen een gemiddelde prijs van € 9,27. Uiteraard zal deze informatie in de loop van de tijd waarschijnlijk veranderen en wij nodigen u dan ook uit om deze rechtstreeks via de grafieken van uw makelaar te bekijken.

Verhandel het UniCredit-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.