Verhandel het Transenterix-aandeel!
TRANSENTERIX

Analyse van de koers van het Transenterix aandeel

Verhandel het Transenterix-aandeel!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Vooraleer u Transenterix aandelen begint te verhandelen, raden wij u aan meer te weten te komen over dit bedrijf en zijn economische omgeving, om u te helpen slagen in uw analyse van zijn koers. In een gedetailleerd artikel gewijd aan dit aandeel, zullen wij u kennis laten maken met deze onderneming en haar activiteitensector met haar voornaamste winstbronnen. Wij zullen u ook kennis laten maken met de belangrijkste concurrenten van het bedrijf over de hele wereld en met enkele gebeurtenissen die onlangs de koers van het aandeel hebben beïnvloed. Natuurlijk zullen wij u ook door de fundamentele analyse van dit aandeel leiden met de gegevens die u moet volgen om te slagen.

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Transenterix te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen wij uiteraard de ontwikkeling van nieuwe producten door de Transenterix-groep van nabij volgen, met het op de markt brengen van nieuwe hulpmiddelen en het verkrijgen van de nodige toelatingen van de medische en gezondheidsautoriteiten in de wereld.

Analyse nr. 2

De ontwikkeling van de activiteiten van de groep in de wereld is ook een element dat moet worden gevolgd en wij zullen ons hier concentreren op de inspanningen en operaties die worden uitgevoerd om nieuwe contracten en markten op internationaal niveau te verkrijgen.

Analyse nr. 3

Zoals alle bedrijven die gespecialiseerd zijn in de medische en paramedische sector, staat de reglementering in deze sector centraal bij de Transenterix Groep en moet u dus rekening houden met eventuele wijzigingen in deze reglementering in de tijd.

Analyse nr. 4

Natuurlijk zullen wij ook in de gaten houden wat er gebeurt met de concurrenten van de groep met alle gegevens over de productie van apparaten die gelijkwaardig zijn aan die van Transenterix en waardoor de groep marktaandeel zou kunnen verliezen.

Analyse nr. 5

Uiteraard zal het mogelijk zijn informatie te verkrijgen over de groeistrategieën die Transenterix ten uitvoer legt en haar min of meer lange-termijndoelstellingen door een bezoek te brengen aan haar officiële website in het gedeelte dat is voorbehouden aan beleggers.

Analyse nr. 6

Ten slotte moeten ook de financiële resultaten en de tussentijdse of jaarlijkse balansen van de groep systematisch worden geraadpleegd om de groei en de handhaving van de operationele rentabiliteit na te gaan.

Verhandel het Transenterix-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Transenterix

Wij zullen nu Transenterix en zijn activiteiten nader bekijken. Het is immers vooral door een goede kennis van de sector waarin deze onderneming actief is en van haar voornaamste winstbronnen dat u in staat zult zijn te anticiperen op haar toekomstige schommelingen op de beurs.

De Transenterix Group is een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in de sector medische hulpmiddelen.

Transenterix richt zich meer in het bijzonder op de ontwikkeling en het op de markt brengen van het chirurgische robotsysteem ALF-X en het SurgiBot-systeem.

Het door dit bedrijf geproduceerde en ontwikkelde ALF-X systeem is een multi-poort robotchirurgisch systeem waarbij meerdere robotarmen de chirurgische instrumenten en een camera kunnen besturen. Het systeem is met name uitgerust met geavanceerde technologie die chirurgen in staat stelt haptische feedback te geven en de camera te bewegen op basis van oogbewegingen. Het systeem reproduceert ook laparoscopische bewegingen en bevat driedimensionale vision-technologie met hoge definitie. Ten slotte biedt het systeem verantwoorde kostenbesparingen voor ziekenhuizen dankzij de robottechnologie met herbruikbare instrumenten.

Het SurgiBot-systeem is eveneens een systeem voor robotgeassisteerde chirurgie, maar met één enkele incisie aan de zijde van de patiënt.

De onderneming ontwikkelt en produceert ook laparoscopische chirurgische instrumenten voor abdominale chirurgie, zoals scharen, forceps, nietjesmachines en diverse zuig- en irrigatie-instrumenten.

Tot dusver telt de Transenterix-groep 163 werknemers.

Analyse van de koers van het Transenterix aandeel
Verhandel het Transenterix-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

U moet Transenterix niet alleen goed kennen, maar ook vertrouwd zijn met de belangrijkste concurrenten op de markt. In de sector medische robotica moeten de volgende bedrijven worden vermeld

Intuitive Surgical

Dit Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van medische robots en is genoteerd aan de Nasdaq 100. Het is dit bedrijf dat de Da Vinci-robot produceert en op de markt brengt, die wordt verkocht voor meer dan een miljoen dollar per eenheid. In 2003 fuseerde het bedrijf met zijn concurrent Computer Motion.

Medrobotics Corporation

Dit particulier bedrijf in de VS is gespecialiseerd in chirurgische producten met de nadruk op robotica. Het biedt patiënten toegang tot minimaal invasieve chirurgie en produceert en verkoopt het Flex robotsysteem, een robotondersteund platform dat chirurgen toegang biedt tot één locatie en visualisatie van moeilijk bereikbare anatomische locaties.

Hansen Medical Inc

Deze andere Amerikaanse onderneming houdt zich bezig met het ontwerp en de vervaardiging van medische robotica voor de positionering en besturing van kathetertechnologieën. Het werd in 2002 opgericht op het gebied van de ontwikkeling van instrumenten voor kathetermanipulatie door het combineren van robottechnologie en computergestuurde beweging.

Titant Medical Inc

Dit Canadese bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van chirurgische systemen voor minimaal invasieve chirurgie zonder grote incisies. Het bedrijf ontwikkelt het SPORT-chirurgisch systeem, een robotisch systeem met één poort en één incisie, dat teleoperatie of chirurgie op afstand mogelijk maakt. Dit systeem bestaat uit een door de chirurg bestuurd robotplatform met een driedimensionaal visiesysteem met hoge definitie en meervoudig gearticuleerde instrumenten, en een werkstation dat de chirurg een ergonomische interface en een 3D-endoscopisch beeld van het lichaam van de patiënt biedt.

Microbot Medical Inc

 Dit Amerikaanse bedrijf, dat voorheen StelCells Inc heette, is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen. Zij houdt zich met name bezig met het onderzoek, het ontwerp, de ontwikkeling en de commercialisering van transformerende medische microrobottechnologieën die gebruik maken van het kunstmatige en natuurlijke licht van het menselijk lichaam. Het bedrijf ontwikkelt momenteel twee belangrijke productkandidaten met de zelfreinigende shunt of SCS voor de behandeling van hydrocefalie en hydrocefalie bij normale druk en TipCat, een zelfaangedreven, semi-wegwerpbare endoscoop die wordt ontwikkeld voor colonoscopieprocedures.

Verhandel het Transenterix-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Transenterix aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Transenterix als beursactivum

Om u te helpen begrijpen hoe Transenterix zijn groei kan versnellen en het hoofd kan bieden aan toekomstige bedreigingen en uitdagingen, stellen wij u nu voor de belangrijkste voor- en nadelen ervan te ontdekken.

Wat de voordelen en dus de sterke punten van deze onderneming betreft, zijn met name de volgende elementen vermeldenswaard

 • Ten eerste beschikt de Transenterix-groep over een groot aantal verkooppunten en distributeurs die haar in staat stellen producten op grote schaal en tijdig beschikbaar te stellen.
 • Evenzo stelt de lage kostenstructuur haar in staat tegen een lage prijs te produceren en zo concurrerend te blijven met de concurrentie. Meer in het algemeen is de financiële situatie van de groep solide, met winsten in de afgelopen jaren en in voorgaande jaren opgebouwde reserves die het mogelijk maken toekomstige uitgaven te financieren.
 • Ook het rendement op kapitaaluitgaven van Transenterix is interessant, aangezien de groep positieve rendementen heeft behaald op de kapitaaluitgaven die zij in het verleden voor diverse projecten heeft gedaan.
 • Wij hebben ook waardering voor de door de groep gevoerde internationaliseringsstrategie, die erin geslaagd is op nieuwe markten door te dringen dankzij innoverende teams, maar ook dankzij initiatieven uit het verleden die veel succes hebben gehad.
 • De diversificatie is ook goed wat de door de groep aangeboden produkten betreft. Transenterix heeft een brede portefeuille van producten in verschillende categorieën en biedt derhalve een breed scala van unieke producten aan die niet door haar concurrenten worden aangeboden. Voorts zij erop gewezen dat de Transenterix-groep eigenaar is van een aantal intellectuele-eigendomsrechten, waaronder handelsmerken en octrooien. Dankzij deze octrooien kan de groep profiteren van de exclusiviteit van zijn producten en kunnen concurrenten deze niet kopiëren.
 • Het merkimago is ook een sterk voordeel voor Transenterix en het is al vele jaren op de markt aanwezig, wat zijn reputatie versterkt. Ook de kwaliteit van de producten van de groep is in de loop van de tijd gehandhaafd, waardoor zij door de klanten zeer gewaardeerd blijven met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
 • Een ander sterk punt van het concern is zijn geografische ligging ten opzichte van de productie, waardoor het een kostenvoordeel heeft ten opzichte van zijn concurrenten bij de dienstverlening aan zijn klanten.
 • Ten slotte is ook bekend dat Transenterix belangrijke strategische partnerschappen heeft gesloten met haar leveranciers, dealers, detailhandelaren of andere belanghebbenden, waardoor zij deze indien nodig in de toekomst kan exploiteren.
Negatieve factoren voor het Transenterix aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Transenterix-aandeel als beursactivum

Natuurlijk heeft de Transenterix groep ook zwakke punten waarvan u zich bewust moet zijn alvorens een positie in dit aandeel in te nemen. Hier is een samenvatting:

 • In de eerste plaats zijn onderzoek en ontwikkeling niet de sterke punten van de groep, en besteedt zij op dit gebied veel minder dan sommige van haar concurrenten, die grote spelers zijn in deze sector en die dus een aanzienlijk voordeel behouden dankzij hun innovaties.
 • Een ander zwak punt van de onderneming is de bijgewerkte verkoopvoorraad. De tijd die nodig is om producten te kopen en te verkopen ligt hoger dan het sectorgemiddelde, hetgeen leidt tot grotere voorraden en extra kosten voor de groep.
 • Er zij ook op gewezen dat een groot deel van het onroerend goed van Transenterix wordt gehuurd en niet gekocht. Dit resulteert in hoge huurkosten en verhoogt dus de productiekosten. Nog steeds wat de kosten betreft, dient te worden opgemerkt dat het gebrek aan financiële planning met betrekking tot de cashflow van de groep soms heeft geleid tot een gebrek aan cashflow, waardoor de groep genoodzaakt was leningen aan te gaan.
 • Wat de produkten van de groep betreft, hebben sommige een groot marktaandeel, andere een klein aandeel. Dit maakt de activiteiten van de groep sterk afhankelijk van een klein aantal producten en kwetsbaarder voor externe bedreigingen.
 • Het personeelsbeheer lijkt ook een zwak punt te zijn bij Transenterix, met een zware werklast en hoge psychologische spanningen die tot een groot personeelsverloop leiden. Zo hebben veel van de gekwalificeerde werknemers van de groep het bedrijf de afgelopen jaren verlaten, hetgeen in de komende jaren tot een tekort aan talent zal leiden.
 • Voorts zij erop gewezen dat de besluitvorming van het concern sterk gecentraliseerd is en dat besluiten door bepaalde ambtenaren moeten worden goedgekeurd, hetgeen de doeltreffendheid van de operaties vermindert doordat de uitvoering ervan meer tijd vergt en dus ook de innovatie beperkt.
 • Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren dat de Transenterix-groep actief is in een sterk gereglementeerde sector en dat de verstrenging van bepaalde regels ook een impact kan hebben op haar activiteiten en rentabiliteit.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat was de nettowinst per aandeel van Transenterix de laatste tijd?

De analyse van de evolutie van het nettoresultaat per aandeel van de Transenterix groep is interessant om het belang te kennen dat deze waarde kan hebben voor de beleggers. In 2019 bedroeg de nettowinst per aandeel -4,22 dollar of -35% per aandeel.

Is het mogelijk om te beleggen op de neerwaartse koers van het Transenterix aandeel?

Indien u, door Transenterix aandelen te kopen, in de eerste plaats wedt op een waardestijging van dit aandeel, kunt u ook een short strategie op dit aandeel toepassen door gebruik te maken van CFD's. Deze contracts for difference kunnen u de mogelijkheid bieden om posities in te nemen op zowel de stijging als de daling van deze prijs en zo te profiteren van alle marktbewegingen.

Verhandel het Transenterix-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.