Handel nu in TotalEnergies!
TOTALENERGIES

TotalEnergies aandeel: Analyse van de koers voor het kopen of verkopen

Handel nu in TotalEnergies!
KOPEN
VERKOPEN

Uw kapitaal is in gevaar
 
Grafiek van Tradingview

Sinds 2021 heeft de groep Total zijn naam veranderd na een heroriëntatie van zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie en heet hij voortaan TotalEnergies. Als u dit aandeel op de beurs wilt kopen of verkopen, laten wij u via dit artikel alle informatie en gegevens ontdekken die u nodig hebt om nauwkeurige analyses van dit aandeel en zijn koers uit te voeren. Wij zullen kijken naar de beste manier om een fundamentele analyse van dit aandeel uit te voeren met een lijst van de elementen en publicaties die u in het nieuws moet volgen. Vervolgens zullen we uitleggen wie dit concern is en wat zijn belangrijkste activiteiten en inkomstenbronnen zijn. We nemen ook de belangrijkste concurrenten en recente partnerschappen met u door. Ten slotte presenteren we de sterke en zwakke punten van deze groep en dus de voor- en nadelen van dit aandeel.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik TotalEnergies-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over TotalEnergies-aandelen
ISIN-code: FR0000120271
Ticker: EPA: TTE
Index of markt: CAC 40
 

Hoe kan ik TotalEnergies aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken TotalEnergies (EPA: TTE)
 
TotalEnergies-aandelen kopen/verkopen
 
 
Uw kapitaal is in gevaar

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen TotalEnergies te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Aangezien de groep TotalEnergies nog sterk aanwezig is op de markt van de fossiele brandstoffen, moet u eerst en vooral de grondstoffenmarkt en meer bepaald de prijs van ruwe olie en aardgas, die een invloed zal hebben op de rentabiliteit van deze takken van de groep, nauwlettend in het oog houden.

Analyse nr. 2

Ook de valutamarkt moet op de voet worden gevolgd. De activiteiten van de groep worden immers ook beïnvloed door bepaalde wisselkoersen, met name de EUR/USD-wisselkoers.

Analyse nr. 3

Vanuit strategisch oogpunt is het belangrijk kennis te nemen van de routekaart die TotalEnergies aan zijn aandeelhouders heeft meegedeeld. De strategische ontwikkelingsplannen beschrijven de doelstellingen en de toekomstige activiteiten die de groep overweegt met het oog op kostenvermindering en diversificatie van zijn activiteiten, alsook de streefcijfers voor het lopende jaar en de volgende jaren.

Analyse nr. 4

De operaties die de groep TotalEnergies uitvoert om de overgang van haar activiteiten naar hernieuwbare energiebronnen voort te zetten, moeten met dezelfde aandacht worden gevolgd. Dit zal de oprichting van partnerschappen en overnames van bedrijven in deze sector inhouden, of zelfs de afstoting van minder veelbelovende activiteiten.

Analyse nr. 5

In de context van deze fundamentele analyse van het aandeel van TotalEnergies is het belangrijk om de concurrentie in het oog te houden, aangezien de andere grote mondiale oliemaatschappijen bijna allemaal met dezelfde overgang zijn begonnen als TotalEnergies en zich dus in de komende jaren waarschijnlijk sterk zullen positioneren in dezelfde segmenten.

Analyse nr. 6

Ook de energiemarkt in zijn geheel zal met belangstelling moeten worden bestudeerd en wij zullen de verschillende regelgevende ontwikkelingen inzake het verbruik van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen op de voet volgen door na te gaan hoe TotalEnergies zich zal positioneren naargelang de genomen beslissingen.

Analyse nr. 7

Ten slotte moet men, alvorens te kopen of te verkopen, uiteraard een goede analyse maken van de financiële resultaten van de groep, die elk jaar en elk kwartaal worden gepubliceerd, en deze vergelijken met zowel de verwachtingen van de analisten als met de gegevens die in de strategische plannen worden meegedeeld.

TotalEnergies aandeel: Analyse van de koers voor het kopen of verkopen
TotalEnergies-aandelen kopen
TotalEnergies-aandelen verkopen
Uw kapitaal is in gevaar

Algemene presentatie van TotalEnergies

TotalEnergies-aandelen kopen

Het spreekt vanzelf dat u, om een aandeel op de beurs te kopen of te verkopen, eerst de onderneming die deze effecten uitgeeft moet kennen. Daarom bieden wij u nu een volledige presentatie van de groep TotalEnergies met details over zijn activiteiten en zijn belangrijkste inkomstenbronnen. Deze presentatie zal u een beter inzicht geven in de omgeving en de sector van de groep en haar groeimogelijkheden.

TotalEnergies SE, het vroegere Total, is een Frans energiebedrijf. De groep is meer bepaald een van de belangrijkste producenten en verkopers van olie ter wereld, maar heeft zich onlangs ook gediversifieerd in andere energieën, waaronder groene energie.

Om de activiteiten van de groep TotalEnergies beter te begrijpen, is het mogelijk deze in verschillende divisies onder te verdelen naargelang het aandeel in de omzet dat zij genereren:

 • Allereerst vertegenwoordigen raffinage en chemie nog steeds een groot deel van de activiteiten van TotalEnergies met 40,2% van de omzet. Deze activiteiten omvatten de raffinage van aardolieproducten met de exploitatie van 17 raffinaderijen over de hele wereld, alsmede de fabricage van basischemicaliën zoals olefinen, aromaten, polyethyleen of meststoffen en gespecialiseerde producten zoals rubber, harsen of kleefstoffen. Voorts zij eraan herinnerd dat de groep ook actief is in de handel en het vervoer van ruwe olie en diverse aardolieproducten.
 • Een ander belangrijk deel van de activiteiten van de groep betreft de distributie van aardolieproducten. Deze genereert 45,1% van de omzet van de groep met de exploitatie van 15.594 tankstations over de hele wereld.
 • Vervolgens zijn er de activiteiten inzake elektriciteitsopwekking, die 11,1% van de omzet van de onderneming vertegenwoordigen. Deze activiteiten betreffen gecombineerde gas- en duurzame energiecentrales. Hier moet ook worden opgemerkt dat de groep activiteiten ontwikkelt op het gebied van het vervoer, de opslag en de verkoop van aardgas, vloeibaar aardgas, vloeibaar petroleumgas en steenkool.
 • Tenslotte is de resterende 3,5% van de omzet afkomstig van de exploratie- en productieactiviteiten van koolwaterstoffen. De groep produceert bijna 2,9 miljoen vaten olie-equivalent per dag.

De kennis van de geografische spreiding van de inkomsten van de groep TotalEnergies is eveneens essentieel voor de analyse van dit aandeel. Wij weten dat de groep 23,3% van zijn omzet in Frankrijk realiseert, 47,8% in de rest van Europa, 11,4% in Afrika, 9,4% in Noord-Amerika en 8,1% in de rest van de wereld.

Foto tegoed: ©sylv1rob1/123RF.COM

Concurrentie

Nu u de groep TotalEnergies en zijn activiteiten goed kent, stellen wij u voor zijn sectorale omgeving te ontdekken. Het is inderdaad ook essentieel om het nieuws en de resultaten van zijn concurrenten te volgen alvorens een koop- of verkooppositie op dit aandeel in te nemen. Hier volgt een voorstelling van de belangrijkste concurrenten van TotalEnergies op dit ogenblik.

ExxonMobil Corporation

Allereerst is de ExxonMobil-groep, een Amerikaanse olie- en gasmaatschappij, natuurlijk een van de grootste concurrenten van TotalEnergies. Het is ook een van de grootste ondernemingen ter wereld in termen van omzet. Haar aandeel staat genoteerd aan de NYSE en het is een van de oliesupermajors. Een bijzonder kenmerk van dit concern is dat zijn olie- en gasvelden momenteel de grootste reserves voor een particuliere onderneming zijn.

Shell

Een ander bedrijf om in de gaten te houden is Royal Dutch Shell Petroleum, een Brits-Nederlandse oliemaatschappij en een van de grootste multinationals ter wereld. Meer precies is dit bedrijf eigenlijk een groep bedrijven die direct of indirect eigendom zijn van de moedermaatschappij Royal-Dutch Shell plc. De omvang van de groep is ook significant, aangezien Shell het op twee na grootste bedrijf ter wereld is in termen van omzet. Ook qua omzet is het de op één na grootste groep in haar sector. Shell is echter ook betrokken bij de controverse over de opwarming van de aarde, aangezien het bedrijf elk jaar gemiddeld 49 miljoen dollar uitgeeft aan lobbywerk om milieumaatregelen af te remmen. Het is ook een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de industrie.

Sinopec

Ook bekend als China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec is een Chinees olie- en chemieconcern. Dit concern is een serieuze concurrent van TotalEnergies, aangezien het ook qua omzet een van de grootste bedrijven ter wereld is.

BP

Een andere oliesupermacht die rechtstreeks concurreert met TotalEnergies is natuurlijk BP, een Brits bedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, winning, raffinage en verkoop van olie. Het stond vroeger bekend als Anglo-Persian Oil Company, daarna Anglo-Persian Oil Company, British Petroleum Company en BP Amoco voordat het uiteindelijk BP heette. De BP-groep werd ook de grootste onderneming in het Verenigd Koninkrijk na de fusie met Amoco, Atlantic Richfield en Burmah Castrol en is tevens de derde grootste oliemaatschappij ter wereld. Bovendien is de groep zeer sterk internationaal aanwezig, met activiteiten in ongeveer 100 landen en ongeveer 79.700 werknemers.

Saudi Aramco

Natuurlijk moet u ook geïnteresseerd zijn in Saudi Aramco, dat ook bekend staat onder zijn officiële naam Saudi Arabian Oil Company en de Saudische nationale oliemaatschappij is. Dit bedrijf bezit momenteel bijna alle koolwaterstofvoorraden van het koninkrijk en is qua productie het grootste oliebedrijf ter wereld. Momenteel is het hoofdkantoor van de groep gevestigd in Dhahran, in het oosten van het land, en exploiteert zij het grootste olieveld ter wereld, dat zich in Ghawar bevindt.

Chevron Corporation

Tenslotte moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met de concurrentie van de groep Chevron Corporation, die na ExxonMobil de grootste oliemaatschappij in de VS is. Het is ook de zesde grootste ter wereld. Het concern is gevestigd in Californië en is actief in meer dan 180 landen. Het is actief in de verschillende takken van de olie- en gasindustrie met exploratie en productie, raffinage, verkoop en transport, alsook chemische productie en elektriciteitsopwekking. Het bedrijf is ook genoteerd aan de New York Stock Exchange en is sinds 2008 opgenomen in de Dow Jones Industrial Average.


Strategische allianties

Zoals we net zagen, heeft de groep TotalEnergies vele rivalen in zijn sector. Ze kan echter ook rekenen op enkele belangrijke bondgenoten in haar strategie, zoals blijkt uit de twee voorbeelden van strategische partnerschappen die we hierna voorstellen.

Stellantis

Allereerst heeft de groep TotalEnergies in 2021 de vernieuwing en uitbreiding aangekondigd van een bestaand partnerschap met de groep Stellantis, ontstaan uit de fusie van de groepen PSA en Fiat Chrysler. Het partnerschap, dat betrekking had op de merken Peugeot, Citroën en DS Automobiles, is met vijf jaar verlengd, maar de twee groepen hebben ook besloten het partnerschap uit te breiden tot de merken Opel en Vauxhall. De nieuwe wereldwijde overeenkomst is gericht op verschillende belangrijke gebieden, te beginnen met onderzoek en ontwikkeling en gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en innovatie in nieuwe mobiliteit, koolstofarme of biogebaseerde brandstoffen, smeermiddelen en geoptimaliseerde vloeistoffen voor nieuwe geëlektrificeerde motoren en hun componenten zoals accu's. TotalEnergies zal met name smeermiddelen voor eerste uitrusting leveren voor voertuigen die wereldwijd in de fabrieken van de vijf betrokken automerken van Stellantis worden geproduceerd. Bovendien zullen de smeermiddelen van Total Quartz worden aanbevolen in de naverkoop- en onderhoudsnetwerken van Peugeot, Citroën, DS Automobile, Opel en Vauxhall.

Green Investment Group

Eveneens in 2021 kondigde de groep TotalEnergies de ondertekening aan van een partnerschapsovereenkomst met de Green Investment Group, een dochteronderneming van de Australische Macquarie Group, en de Schotse Renewable Infrastructure Development Group (RIDG), met als doel in te schrijven op de volgende Schotse aanbesteding voor offshore windenergie. De drie bedrijven hebben hun krachten gebundeld in een consortium met de naam Offshore Wind power Ltd om doeltreffender te kunnen reageren op de ScotWind-aanbesteding, die op 16 juni 2021 sluit. Het project bestrijkt een gebied van 8.600 km2 van de Schotse zeebodem en is cruciaal voor de ontwikkeling van offshore windenergie, zodat Schotland zijn milieudoelstellingen kan halen. Het land wil namelijk vóór 2030 de helft van zijn energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen halen en tegen 2045 een nuluitstoot bereiken. Green Investment Group en TotalEnergies hebben in het kader van de vierde tranche van aanbestedingen voor de ontwikkeling van windenergie in Engeland en Wales al een gezamenlijke concessie op de Britse zeebodem binnengehaald.

Handel nu in TotalEnergies!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Positieve factoren voor het TotalEnergies aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel TotalEnergies als beursactivum

Als u wilt kunnen anticiperen op toekomstige koersbewegingen van het aandeel TotalEnergies, moet u weten hoe de groei van het bedrijf zich op langere termijn zal gedragen. Daarvoor is het ideaal om de voor- en nadelen van deze groep te kennen, die wij u hier in detail zullen voorstellen:

Laten we beginnen met een overzicht van de belangrijkste troeven van de groep TotalEnergies op dit ogenblik en dus van de elementen die zijn groei of de stijging van zijn beurskoers kunnen ondersteunen:

 • Ten eerste kunnen we natuurlijk de nadruk leggen op het feit dat de positie van de groep TotalEnergies in zijn activiteitensector overheersend blijft. De groep maakt immers nog steeds deel uit van de supermajors in de oliesector en positioneert zich nu ook effectief in de andere energiesectoren, aangezien hij met zijn dochteronderneming SunPower een van de leiders is in de zonne-energie.
 • Tot de sterke punten van de groep behoort natuurlijk ook de grote strategische verandering die Total begin 2021 heeft doorgevoerd en die TotalEnergies is geworden om haar wens tot diversificatie in het geheel van de energie te onderstrepen, met de nadruk op hernieuwbare energieën die als veelbelovender voor de toekomst worden beschouwd, terwijl de oliemarkt steeds meer uit zijn voegen barst.
 • Ondanks de recente daling van de olieprijzen heeft het aandeel TotalEnergies het vertrouwen van de beleggers behouden, dankzij de veerkracht van het bedrijf in tijden van crisis. De groep is er tijdens de Covid-19 pandemie in geslaagd een zekere financiële gezondheid te bewaren, wat bij sommige van haar concurrenten niet het geval was.
 • Ook de industriële organisatie van de groep, die onlangs eveneens werd gewijzigd, is een troef, met de scheiding van activiteiten en de oprichting van de tak Gas renewables & Power in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en Total Global Services in ondersteunende functies. Ook de holding heeft zich opnieuw toegespitst op de strategische functies.
 • Ten slotte waarderen wij ook de strategie van de groep om talrijke strategische partnerships op te zetten in snelgroeiende sectoren, waaronder groene energie, met de bedoeling in de komende jaren een hoofdrolspeler in dit segment te worden.
Negatieve factoren voor het TotalEnergies aandeel
Nadelen en zwakke punten van het TotalEnergies-aandeel als beursactivum

Natuurlijk vertoont TotalEnergies Group ook enkele zwakke punten waarvan u zich bewust moet zijn voordat u uw analyse maakt. Dit zijn de belangrijkste zwakke punten op dit moment:

 • Ondanks haar sterke punten wordt TotalEnergies geconfronteerd met bepaalde zwakke punten die haar prestaties kunnen beïnvloeden. Zo is de onderneming afhankelijk van schommelende olie- en gasprijzen en van steeds strengere milieuvoorschriften. Bovendien vormt de overgang naar hernieuwbare energiebronnen een grote uitdaging voor TotalEnergies, aangezien dit aanzienlijke investeringen en een voortdurende strategische aanpassing vereist.
 • Het is van essentieel belang rekening te houden met de bedreigingen waarmee TotalEnergies wordt geconfronteerd. Deze omvatten de volatiliteit van de olie- en gasprijzen en de toegenomen concurrentie in de energiesector van zowel grote internationale ondernemingen als nieuwe innoverende spelers. Bovendien kunnen de milieudruk en de voortdurend veranderende regelgeving de traditionele activiteiten van het bedrijf beïnvloeden en een snelle aanpassing vereisen.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Op welke markt en in welke aandelenindex staat het TotalEnergies-aandeel genoteerd?

Het TotalEnergies-aandeel is uiteraard genoteerd op de Franse beurs, namelijk op Euronext Parijs. Meer bepaald zijn deze aandelen genoteerd in compartiment A van deze markt. Maar de groep maakt ook deel uit van de belangrijkste beursindex van de Parijse beurs, namelijk de CAC 40, evenals de Eurostoxx 50, de Stoxx Europe 50 en de Global Titanium index. Ze is momenteel de tweede grootste beurskapitalisatie in Frankrijk.

Wanneer wordt de Groep Total TotalEnergie?

In mei 2021 werd de naamsverandering van de Groep Total op de Algemene Vergadering goedgekeurd en werd hij TotalEnergie Groep. Deze verandering is bedoeld om de groep te presenteren als een energiebedrijf met zware investeringen gepland in hernieuwbare energie, batterijen en elektriciteitsdistributie.

Hoe kan ik de toekomstige evolutie van de koers van het TotalEnergies-aandeel kennen?

Om te weten hoe de koers van het aandeel TotalEnergies op min of meer lange termijn kan evolueren, moet u eerst weten hoe u verschillende analyses van dit aandeel kunt uitvoeren. Voordat u het aandeel TotalEnergies koopt of verkoopt, moet u een technische analyse uitvoeren door historische beursgrafieken te bestuderen met behulp van trend- en volatiliteitsindicatoren, evenals een fundamentele analyse met behulp van nieuws en publicaties.

Hoeveel geld heb je nodig om TotalEnergies aandelen te kopen?

De aandelenprijs van TotalEnergies kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de financiële resultaten van het bedrijf, aankondigingen van nieuwe contracten en algemene beurstrends. De prijs van het TotalEnergies aandeel kan ook variëren naargelang de algemene economische omstandigheden, geopolitieke factoren en de concurrentie op de markt. Momenteel, en sinds enkele jaren, bedraagt de koers van het TotalEnergies-aandeel op de Parijse beurs (Euronext) enkele tientallen euro's. Het is echter belangrijk op te merken dat de prijzen snel kunnen schommelen, zodat de koers van het TotalEnergies-aandeel anders kan zijn tegen de tijd dat u dit leest. Het is daarom belangrijk om de huidige TotalEnergies aandelenprijs te controleren voordat u koopt. U kunt dit doen door naar een online aandelengrafiek te kijken en te controleren of deze realtime is.

Handel nu in TotalEnergies!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.