Verhandel het Telecom Italia-aandeel!
TELECOM ITALIA

Analyse van de koers van het Telecom Italia aandeel

Verhandel het Telecom Italia-aandeel!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Telecom Italia te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Geconstateerd kan worden dat de telecommunicatiemarkt momenteel in volle expansie is, met name in de breedbandsector, die een interessante groei vertoont. De vrijwel constante stijging van de vraag zou derhalve ten goede kunnen komen aan het Telecom Italia-concern, dat in dit segment reeds een stevige positie inneemt en er derhalve van kan profiteren om zijn klantenbestand uit te breiden en zijn omzet te verhogen. Het volgen van de evolutie van deze bedrijfssector is een uitstekend idee om u in staat te stellen te anticiperen op de toekomstige inkomsten van dit bedrijf.

Analyse nr. 2

Ook op telecommunicatiegebied is er al geruime tijd sprake van een voortdurende ontwikkeling van produkten en diensten, met een steeds grotere technologische vooruitgang en de ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten die snel nieuwe behoeften doen ontstaan. Het Telecom Italia-concern kan op deze innovatiegolf meeliften door de Italiaanse klanten nieuwe producten en diensten aan te bieden, waardoor het opnieuw marktaandeel kan veroveren.

Analyse nr. 3

Het is bekend dat Telecom Italia momenteel een strategie ten uitvoer legt die gericht is op groei, zowel in Italië als in de rest van de wereld. Haar inspanningen om de internationale expansie te bevorderen zouden derhalve kunnen worden beloond met hogere winsten.

Analyse nr. 4

Het Telecom Italia-concern ondervindt zeer sterke concurrentie van vele andere groepen en kleinere bedrijven. De aanpassing van de onderneming aan de markt ten aanzien van deze concurrenten is derhalve een belangrijke uitdaging voor haar toekomst.

Analyse nr. 5

Bovendien is er sinds enkele jaren sprake van een aanzienlijke wereldwijde economische vertraging, die ook Italië in sterke mate treft. Dit zou gevolgen moeten hebben voor de koopkracht van de huishoudens en derhalve voor de verkoopcapaciteit van deze onderneming.

Analyse nr. 6

Hoewel Telecom Italia zijn uiterste best doet om zijn klanten en prospects voortdurend nieuwe producten aan te bieden, beschikt het niet over dezelfde innovatiekracht als sommige grote internationale groepen.

Verhandel het Telecom Italia-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Telecom Italia

Het Telecom Italia-concern is de leider in de telecommunicatiesector in Italië. Haar omzet wordt gegenereerd door verschillende soorten activiteiten, hoofdzakelijk traditionele telecommunicatiediensten (mobiele en vaste telefonie, apparatuur, internet, enz.), maar ook de vervaardiging en het op de markt brengen van kantoorapparatuur en terminals, alsmede de productie en distributie van media-inhoud.

Het overgrote deel van haar activiteiten vindt plaats in Italië, meer dan 69%, maar zij heeft ook raakvlakken met enkele Europese buurlanden.

De koers van Telecom Italia staat momenteel genoteerd op de Borsa Italiano markt in Italië. Het wordt ook opgenomen in de berekening van de FTSE MIB beursindex.

Analyse van de koers van het Telecom Italia aandeel
Verhandel het Telecom Italia-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

Om te kunnen begrijpen hoe de koers van het aandeel Telecom Italia zal evolueren, moet u ook op de hoogte zijn van zijn voornaamste concurrenten. Hier is een presentatie van de belangrijkste rivalen van deze groep op dit moment.

Fastweb

Allereerst is Fastweb, een dochteronderneming van Swisscom, een van de belangrijkste aanbieders van internetdiensten in Italië, die ook vaste telefonie en televisiediensten aanbiedt en in de grote steden naast xDSL-toegang ook een eigen FTTH-netwerk heeft. Het is ook actief in 4G mobiele telefonie en als virtuele operator op het TIM-netwerk.

Enel 

Een andere belangrijke concurrent is het Enel-concern, dat vroeger het nationale elektriciteitsbedrijf van Italië was en nog steeds de belangrijkste producent van elektrische energie van het land is. Vandaag is het ook een groep met gediversifieerde activiteiten, waaronder een dochteronderneming die actief is op het gebied van glasvezeloptica.

Iliad

Natuurlijk is de Franse groep Iliad ook een directe concurrent van Telecom Italia. De groep is actief in Frankrijk, maar ook in Italië, Marokko en Polen. Het genereert het grootste deel van zijn inkomsten in de vaste internetsector met zijn dochteronderneming Free en in de mobiele telefonie met Free Mobile. Het is nu de 6e grootste Europese telecommunicatiegroep met 42 miljoen abonnees via zijn dochterondernemingen in Frankrijk, Italië en Polen na de overname van de Poolse operator Play in 2020.


Strategische allianties

Laat ons nu, na de tegenstanders waarmee Telecom Italia te kampen heeft, enkele bondgenoten van deze groep ontdekken. In het verleden heeft de onderneming inderdaad verschillende strategische allianties opgezet, waaronder de volgende recente voorbeelden:

Google 

In 2020 kondigde Telecom Italia een partnerschap aan met Google Cloud. Zo heeft zij van deze alliantie gebruik gemaakt om ondernemingen en overheidsdiensten diverse digitale diensten op het gebied van gegevensopslag en -verwerking aan te bieden. Telecom Italia wil in Italië een referentie worden op het gebied van cloud computing en edge computing, twee markten die met de invoering van 5G steeds belangrijker zullen worden. De versterking van clouddiensten vervolledigt de diversificatiestrategie van Telecom Italia. Behalve op het gebied van connectiviteit wenst de groep zich ook te ontwikkelen op aanverwante gebieden zoals de media en zet zij zwaar in op technologische diensten. Het hoopt tegen 2024 meer dan één miljard aan inkomsten en 0,4 miljard aan EBITDA te genereren. Deze diversificatie is inderdaad zeer strategisch in een context waarin de concurrentie bijzonder groot is op het gebied van de traditionele vaste en mobiele internetdiensten.

KKR

Eveneens in 2020 kondigde de Telecom Italia groep aan dat zijn raad van bestuur een partnerschap met het infrastructuurfonds KKR heeft goedgekeurd. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst heeft KKR ongeveer 1,8 miljard euro geïnvesteerd om een belang van 37,5% te nemen in FiberCop, het wholesale glasvezel- en kopernetwerkbedrijf van Telecom Italia. Fastweb, de Italiaanse dochteronderneming van het Swisscom-concern, heeft een belang van 4,5% in FiberCop.

Verhandel het Telecom Italia-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Telecom Italia aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Telecom Italia als beursactivum

Om de beste kans te hebben om een effectieve strategie te implementeren op de Telecom Italia aandelenkoers, of u er nu voor kiest om deze aandelen te kopen of te handelen op hun online prijs met CFD's, moet u natuurlijk beginnen met te begrijpen hoe dit Italiaanse bedrijf waarschijnlijk zijn economische ontwikkeling zal beheren op de middellange tot lange termijn. In die zin is het van essentieel belang dat men zich bewust is van de verschillende sterke punten en voordelen van dit aandeel en dat men ze op verstandige wijze met elkaar vergelijkt. Om u daarbij te helpen, stellen wij hier voor om deze sterke en zwakke punten in detail te onthullen. Laten we beginnen met de sterke punten van dit bedrijf met de volgende punten.

  • Een van de belangrijkste sterke punten van de onderneming is haar vermogen om voortdurend nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Door steeds op zoek te zijn naar nieuwe dingen om op de markt te brengen, kan Telecom Italia inspelen op en zelfs anticiperen op de behoeften van de consument, waardoor zij een zekere voorsprong heeft op haar concurrenten.
  • Het Telecom Italia-concern is ook zeer sterk aanwezig in zijn activiteitensector en in heel Italië, aangezien het een groot marktaandeel in handen heeft. Bovendien geniet het, dankzij zijn lange ervaring, een merkimago van goede kwaliteit. Zij handhaaft dit imago en haar reputatie door middel van uitgebreide marketing- en reclameprogramma's en via alle communicatiekanalen.
  • Vanuit louter financieel oogpunt presenteert de Telecom Italia groep interessante en geruststellende resultaten voor investeerders en aandeelhouders. Het gaat met name om een exploitatiemarge die al verscheidene jaren toeneemt en zich blijft uitbreiden.
  • Uiteraard wordt ook het vermogen van de groep om haar activiteiten te diversifiëren op prijs gesteld. Telecom Italia is er de laatste jaren in geslaagd een sterke positie te verwerven in de mediasector, maar ook in de sector van de computerrandapparatuur. Op die manier kan zij zich beschermen tegen het risico van één soort activiteit en haar inkomsten veilig stellen in geval van een recessie in een bepaalde sector.
  • Telecom Italia kan ook rekenen op haar grote personeelsbestand om haar winst te verhogen en haar aanwezigheid in Italië en de rest van de wereld te ontwikkelen. Tot op heden telt de onderneming niet minder dan 80.000 werknemers in verschillende landen.
  • Tenslotte zij eraan herinnerd dat het Telecom Italia-concern momenteel een van de leiders is in de sector van de mobiele telefonie in Italië, met een totaal van meer dan 50 miljoen klanten. Klanten die zij op een doeltreffende manier aan zich weet te binden.
Negatieve factoren voor het Telecom Italia aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Telecom Italia-aandeel als beursactivum

Na een overzicht te hebben gegeven van de talrijke sterke punten van het Telecom Italia aandeel, d.w.z. evenveel punten die voor een opwaartse koersstijging van het aandeel pleiten, gaan wij over tot de weinige zwakke punten van deze groep die deze koersstijging zouden kunnen afremmen of integendeel een neerwaartse tendens op min of meer lange termijn zouden kunnen inhouden. Telecom Italia heeft namelijk niet alleen voordelen, maar ook een aantal zwakke punten, waarvan de belangrijkste zijn

  • In de eerste plaats is het Telecom Italia-concern er, ondanks zijn sterke aanwezigheid op de Italiaanse markt, nog niet in geslaagd zich doeltreffend te ontwikkelen in andere landen. Haar wereldwijde aanwezigheid blijft zeer beperkt, met name door de sterke concurrentie van ondernemingen die hun expansie al veel eerder hebben gericht. Als gevolg daarvan heeft de groep slechts een zeer klein aandeel op de wereldtelecommunicatiemarkt. Dit is niet zonder gevolgen voor haar toekomst, want in geval van een sectoriële crisis in Italië zal de onderneming niet kunnen rekenen op haar internationale winsten om haar rentabiliteit te handhaven.
  • Anderzijds is de groep ook blootgesteld aan een toenemende concurrentie op de Italiaanse markt. Nieuwe concurrenten die proberen de prijzen in de telecomsector te breken, zouden immers geleidelijk marktaandeel kunnen veroveren op deze grote exploitant, ondanks zijn historisch aanbod. Hetzelfde geldt voor bepaalde grote Europese groepen die eveneens proberen deze markt te betreden door iets goedkopere diensten en produkten aan te bieden. Het prijsniveau van Telecom Italia ligt momenteel inderdaad iets hoger dan dat van zijn voornaamste concurrenten, hoewel de kwaliteit van de dienstverlening superieur is, hetgeen sommige consumenten die op zoek zijn naar aantrekkelijker tarieven, zou kunnen afremmen.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de belangrijkste dochterondernemingen van het Telecom Italia-concern?

Om haar aanwezigheid op de nationale en internationale markt uit te breiden en aan de verschillende behoeften van haar klanten tegemoet te komen, heeft Telecom Italia in de loop van de tijd haar activiteiten strategisch gediversifieerd. Daartoe heeft zij verschillende entiteiten verworven om dochterondernemingen op te richten zoals Telecom Italia Mobile of TIM, Telecom Italia Media, TIM Brasil, TIS France SAS en Olivetti.

Waar is het Telecom Italia-aandeel genoteerd en maakt het deel uit van een beursindex?

De koers van het aandeel Telecom Italia Group is momenteel genoteerd op de Mercato Telematico Azionario van de Bolsa Italiana, de belangrijkste financiële markt van Italië. Voorts zij erop gewezen dat deze onderneming momenteel is opgenomen in de samenstelling van de nationale referentie-index voor de aandelenmarkt in Italië, namelijk de FTSE MIB-index. Het is een van de belangrijkste marktkapitalisaties in de Italiaanse economie.

Waar vind ik goede grafieken van Telecom Italia aandelen?

Hoewel het natuurlijk geen probleem is om de actuele koers van het aandeel Telecom Italia online te raadplegen, aangezien dit aandeel bijzonder populair is, verdient het de voorkeur om de evolutie ervan te volgen op innovatieve grafieken, zoals die u zult vinden op uw tradingplatform, waarmee u geavanceerde technische analyses kunt uitvoeren dankzij de aanpassing en weergave van verschillende trend- of volatiliteitsindicatoren.

Verhandel het Telecom Italia-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.