Verhandel het SPIE-aandeel!
SPIE

Analyse van de koers van het SPIE aandeel

Verhandel het SPIE-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

Uw kapitaal is in gevaar
 
Grafiek van Tradingview

Het Spie-aandeel is een van de beursaandelen die steeds meer beleggers in Frankrijk en de rest van de wereld interesseren. In dit gedetailleerde artikel willen wij meer te weten komen over deze onderneming met details over haar verschillende activiteiten, haar globale economische omgeving met haar voornaamste concurrenten en haar recente partnerships, maar ook de sterke punten van dit aandeel en haar voornaamste zwakke punten. Tenslotte zullen wij u in detail uitleggen hoe u dit aandeel efficiënt kunt volgen dankzij enkele eenvoudige beurstips om uw fundamentele analyse van dit aandeel te ontwikkelen en zo op een efficiëntere manier te anticiperen op de volgende onderliggende trends van dit aandeel op de beursgrafieken. U hebt dus alle troeven in handen om dit steeds populairder wordende aandeel op de markt te bestuderen.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik SPIE-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over SPIE-aandelen
ISIN-code: FR0012757854
Ticker: EPA: SPIE
Index of markt: Euronext Paris
 

Hoe kan ik SPIE aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken SPIE (EPA: SPIE)
 
SPIE-aandelen kopen/verkopen
 
 
Uw kapitaal is in gevaar

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen SPIE te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats, en gezien de aard van de activiteiten van SPIE, zullen wij uiteraard de in Europa van kracht zijnde regelgeving in het oog houden, met name op het gebied van overheidsopdrachten, maar ook het beheer van elektrisch afval en onderaanneming.

Analyse nr. 2

Wij zullen ook de evolutie volgen van de openbare bestellingen, die alleen al nog steeds meer dan 14% van de inkomsten van de onderneming vertegenwoordigen.

Analyse nr. 3

Uiteraard zullen alle operaties die gericht zijn op de uitbreiding van het marktaandeel van SPIE in Europa van het grootste belang zijn, evenals operaties die gericht zijn op het ombuigen van de omzet in bepaalde landen zoals Frankrijk, Nederland of Duitsland.

Analyse nr. 4

De aanwijzingen die de onderneming geeft over de jaarlijkse doelstellingen, met name wat produktiestijging, groei of marge betreft, zijn talrijk en kunnen worden vergeleken met de doelstellingen die daadwerkelijk zijn bereikt, ten einde de mogelijke toekomstige koersschommelingen van het aandeel te evalueren. Veel beleggers maken immers gebruik van dit soort aanwijzingen om hun posities bij te stellen.

Analyse nr. 5

Ten slotte moeten, zoals hierboven uiteengezet, ook de directe en indirecte concurrenten van SPIE en de ontwikkeling van de marktaandelen in deze sector in Europa nauwlettend in het oog worden gehouden.

Analyse van de koers van het SPIE aandeel
SPIE-aandelen kopen
SPIE-aandelen verkopen
Uw kapitaal is in gevaar

Algemene presentatie van SPIE

SPIE-aandelen kopen

SPIE is een Franse onderneming die gespecialiseerd is in multitechnische diensten. Het is actief op het gebied van elektrische, mechanische en HVAC-techniek, communicatiesystemen en energiediensten. De SPIE Groep is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van energie-efficiënte en milieuvriendelijke faciliteiten.

Geografisch gezien is de SPIE-groep vooral in Frankrijk actief. Meer dan 44% van de omzet van de onderneming wordt alleen al op de Franse markt behaald. Duitsland is de tweede grootste markt van de groep met 25,3% van de omzet. Ten slotte is de resterende 30,7% van de omzet afkomstig uit de rest van de wereld, maar wordt hoofdzakelijk in Europa gerealiseerd.

Laten wij nu even stilstaan bij de belangrijke economische en financiële gebeurtenissen die de recente geschiedenis van deze onderneming hebben gekenmerkt en die een invloed kunnen hebben gehad op haar aandelenkoers:

  • 2008: De SPIE-groep verwerft de Franse ondernemingen Lapierre, Paternoster, Gefca, Juret, Roussel en Socotech, de Nederlandse onderneming Heijmans Industrial Services en de Belgische onderneming Anca tech.
  • 2009: De groep breidt in 2009 zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk uit door de overname van WHS, een bedrijf dat gespecialiseerd is in elektrische installaties in de energiesector.
  • 2011: SPIE wordt door PAI Partners verkocht aan Clayton, Dubilier & Rice, AXA Private Equity en de Caisse de dépôt et placement du Québec.
  • 2012: De groep neemt de energiediensten voor gebouwen over van Hochtief.
  • 2013: SPIE neemt het Australische bedrijf Plexal Group over, de divisie dienstenoplossingen van Hochtief, die SPIE GmbH wordt, het Britse bedrijf Alart and Electricity Network Solutions, het Belgische bedrijf Devis, de divisie Infrastructure Services & Projects van het Nederlandse bedrijf KPN en het Franse bedrijf SFM.
  • 2014: SPIE neemt het Duitse bedrijf Fleischhauer en de Zwitserse bedrijven Viscom en Connectis over, gevolgd door het Britse bedrijf Scotshield Fire and Security.
  • 2015 : De SPIE-groep gaat naar de beurs in Parijs en neemt het Britse bedrijf Leven Energy Services over.
  • 2016 : De groep neemt de Poolse onderneming Agis Fire & Security over, haar 100ste overname in 10 jaar. In datzelfde jaar koopt zij ook het Duitse bedrijf SAG.
  • 2017: SPIE neemt de Duitse onderneming PMS Sicherheitstechnkik en de Nederlandse onderneming Mer ICT over.
  • Tot slot kondigde de groep in 2018 de overname aan van SYSTEMAT in België.

Foto tegoed: ©sylv1rob1/123RF.COM

Concurrentie

U moet ook goed kijken naar de concurrentie van het bedrijf. Spie is actief in een bijzonder concurrentiële sector, die haar blootstelt aan kleine en middelgrote concurrenten, maar ook aan grote tegenspelers die een reële bedreiging voor haar marktaandeel vormen. Dit zijn de belangrijkste concurrenten die wij u nu meer in detail zullen voorstellen.

Dalkia

Laten we het eerst hebben over de Dalkia-groep, de directe concurrent van Spie, eveneens een Franse onderneming die gespecialiseerd is in energiediensten en gedecentraliseerde energieproductie. Zij ontwikkelt onder meer alternatieve hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, geometrie, biogas en energierecuperatie met de recuperatie van warmte van industriële sites of datacentra of de recuperatie van energie uit afval. Opgemerkt zij dat dit bedrijf sinds 25 juli 2014 ook een dochteronderneming is van de Franse energiegroep EDF. De omzet bedroeg meer dan 4 miljard euro in 2018 en de Dalkia-groep heeft momenteel bijna 16.000 mensen in dienst.

Engie

 Een andere serieuze concurrent van Spie is de dochteronderneming Engie Cofely van het Engie-concern. Dit bedrijf is inderdaad een van de huidige leiders in de energietransitie op de Franse markt en het lidmaatschap van een van de grootste energiebedrijven ter wereld is geen toeval. Het is een onderneming die gespecialiseerd is in diensten op het gebied van energie- en milieu-efficiëntie en die bedrijven en lokale overheden oplossingen biedt om beter gebruik te maken van energie en hun milieu-impact te verminderen.

Bouygues

Het spreekt vanzelf dat de andere Franse bouw- en infrastructuurreus, Bouygues, een van de concurrenten is waarmee u rekening moet houden wanneer u de koers van het Spie-aandeel analyseert. Dit industriële concern is thans immers gestructureerd rond drie hoofdactiviteiten


Strategische allianties

In de afgelopen jaren heeft de PIE-groep ook kunnen rekenen op de oprichting van bepaalde partnerschappen en strategische allianties met andere grote ondernemingen om zijn activiteiten te ontwikkelen en aan rentabiliteit te winnen. Deze allianties zijn zeer interessant om te bestuderen omdat zij een reële invloed kunnen hebben op de aandelenkoers op de beurs. Uit deze vroegere samenwerkingen kunnen we afleiden dat elk partnerschap vaak op de voet gevolgd wordt door effecten op de koers van het SPIE-aandeel. Dit maakt het gemakkelijk te begrijpen waarom dit soort samenwerking van nabij moet worden gevolgd wanneer u de aandelenkoers wilt verhandelen. Daartoe volstaat het het nieuws van het bedrijf op de voet te volgen, bijvoorbeeld door u te abonneren op een gepersonaliseerde nieuwsfeed of door de officiële mededelingen van dit bedrijf rechtstreeks op zijn website te raadplegen. Tenslotte zij erop gewezen dat deze partnerschappen vaak worden beschouwd als interessante toegangspunten tot de markt. Daarom stellen wij voor dat u de meest recente allianties die deze onderneming heeft gesloten en hun belang voor de onderneming ontdekt.

EDF

Zo is de SPIE Groep in 2010 een partnerschap aangegaan met een van de grootste Europese energiemarktleiders, de Franse groep EDF. Het doel van deze alliantie was energie-efficiëntie te bevorderen. De EDF-groep kon voldoen aan de verwachtingen van haar klanten op het gebied van energie en financiële prestaties en een betere beheersing van het effect van haar activiteiten op het milieu. De twee ondernemingen hebben daarom besloten samen te werken door middel van deze partnerschapsovereenkomst. Dankzij dit partnerschap heeft EDF ook haar merkimago kunnen verbeteren door te laten zien dat zij zich inzet voor de bevordering van energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en de meest doeltreffende technologieën vanuit milieuoogpunt.

Capgemini

Meer recent, in 2018, is SPIE een samenwerking aangegaan met de Capgemini groep. In het kader van een partnerschap met deze onderneming is een industriële alliantie tot stand gebracht die zich richt op de markt voor gebruikersondersteuning in Frankrijk. Meer in het bijzonder gaat het om onderhoud en ondersteuning ter plaatse voor werkstations en bijbehorende apparatuur. De SPIE-groep, en meer bepaald haar dochteronderneming SPIE ICS, wordt de exclusieve partner van Capgemini voor deze diensten. De twee ondernemingen zullen dus gebruik maken van deze commerciële en operationele alliantie om wederzijds voordeel te halen uit de deskundigheid van elk van deze twee entiteiten in dit specifieke segment, namelijk het infrastructuurbeheer. Er zij op gewezen dat deze twee ondernemingen al sinds 2013 samenwerken en dat zij met name samen verschillende projecten hebben opgezet, zoals de uitvoering van het Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives of CEA, alsook van de Direction Générale de l'Armement of DGA.

IoT Valley

Eveneens in 2018 hebben SPIE's Franse dochteronderneming ICS en SPIE Industrie et Tertiaire een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Europese bedrijf IoT Valley dat bestaat uit start-ups die gespecialiseerd zijn in het internet der dingen. De twee entiteiten hopen hun kennis en knowhow te bundelen om zo beter tegemoet te komen aan de behoeften van de klanten van SPIE op het gebied van het internet der dingen en technologische innovatie in het algemeen.

Verhandel het SPIE-aandeel!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Positieve factoren voor het SPIE aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel SPIE als beursactivum

In de eerste plaats is de belangrijkste kracht van de SPIE-groep ongetwijfeld zijn positie op de Europese markt voor multitechnische diensten, waar hij de op één na grootste aanbieder is. Dit zeer specifieke segment omvat het ontwerp en het onderhoud van elektrische, mechanische en HVAC-installaties. Zij vertegenwoordigt bijna 4% van de totale markt.

Interessant is ook de verdeling van de activiteiten van de groep in vier grote operationele gebieden in de wereld en dus vanuit geografisch oogpunt. Hoewel Frankrijk het grootste deel van de inkomsten van de onderneming genereert, is SPIE in heel Europa actief, voornamelijk in Duitsland en Noord-Europa, met een klein aandeel in Oost-Europa.

Het feit dat de doelmarkt van SPIE bijzonder gefragmenteerd is, is een ander voordeel voor de onderneming. De markt wordt gedreven door de uitbesteding van diensten, waardoor hij sneller groeit dan het BBP van Europa.

Voorts dient te worden gewezen op de concentratie van de strategie van de groep op drie grote soorten activiteiten: mechanische en elektrische activiteiten, die 44% van de inkomsten van de onderneming vertegenwoordigen; diensten op het gebied van communicatie en informatietechnologie, die 22% van de inkomsten genereren; en technisch beheer van installaties, dat 34% van de inkomsten vertegenwoordigt.

De aandeelhouders en beleggers waarderen ook de zeer goede zichtbaarheid van de toekomstige resultaten van de onderneming dankzij het recurrente karakter van de onderhoudsactiviteiten die meer dan 80% van de inkomsten vertegenwoordigen en dankzij een zeer laag industrieel risico gezien de goede diversificatie van het cliënteel van de groep en het lagere aandeel van eenmalige contracten.

Vanuit zuiver financieel oogpunt kunnen we ook waardering opbrengen voor het vermogen van de SPIE-groep om goede marges te handhaven, zelfs in geval van een daling van de verkoop. Om dit te bereiken steunt de Groep met name op een steeds sterkere externe groei, waarvan de doelstellingen zeer bemoedigend blijven. Over het algemeen is de financiële positie van SPIE meer dan bevredigend, met een uitbetalingsratio van ongeveer 40%.

Negatieve factoren voor het SPIE aandeel
Nadelen en zwakke punten van het SPIE-aandeel als beursactivum

De eerste tekortkoming van deze onderneming is haar gedeeltelijke afhankelijkheid van overheidsinvesteringen op de Franse markt. Deze investeringen zijn de laatste jaren echter gedaald in Frankrijk, maar ook in andere Europese landen.

SPIE heeft momenteel ook te kampen met inkomstenderving als gevolg van een aanzienlijke daling van de orders uit de olie en gasindustrie, met name als gevolg van de recentedaling van de olieprijzen. Dit heeft uiteraard een directe invloed op de groei van de inkomsten van de groep.

Een ander belangrijk risico voor SPIE is de huidige stijging van de lonen in Duitsland en het VK, die een verlies van operationele marge veroorzaakt.

Ook in het VK veroorzaakt de aanzienlijke waardedaling van het pond ten opzichte van de euro moeilijkheden voor de onderneming, die ook winstgevendheid verliest als gevolg van deze ongunstige wisselkoers.

Ten slotte merken beursanalisten en beleggers die de grafieken analyseren op dat de koers van dit aandeel in de loop van de tijd weinig is veranderd. Het aandeel van SPIE, dat in 2015 voor het eerst naar de beurs ging, is sinds deze introductie namelijk slechts een paar kleine punten gestegen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Waar en sinds wanneer zijn de SPIE-aandelen genoteerd?

Het aandeel van SPIE staat momenteel genoteerd op compartiment A van de NYSE Euronext Parijs markt. De onderneming werd op 10 juni 2015 geïntroduceerd en de handel begon op dezelfde dag. Bij de eerste notering bedroeg de koers van het SPIE-aandeel € 16,50. Sindsdien is de koers van het aandeel aanzienlijk veranderd, zoals blijkt uit de grafieken.

Hoe krijg ik toegang tot het nieuws van de SPIE Groep?

Op de website van de SPIE-groep kunt u de agenda met het belangrijkste nieuws raadplegen. U kunt zich ook abonneren op een RSS feed om automatisch al het beursnieuws over deze groep te ontvangen. Ten slotte kunt u ook contact opnemen met het investor relations team van de groep of gebruik maken van een gratis applicatie die door SPIE ter beschikking wordt gesteld.

Wat zijn de beursindexen waarop de SPIE-aandelen genoteerd zijn?

De belangrijkste beursindex waaraan de aandelen van de Groep SPIE genoteerd zijn, is uiteraard de CAC en meer bepaald de CAC All Shares. Maar dit is niet de enige index waaraan het bedrijf is genoteerd. De SPIE-groep is ook genoteerd aan de CAC All Tradable-index, de CAC Mid 60, de CAC Mid Small, de Next 150, de PEA en de SBF 120, d.w.z. meer dan zeven indexen in totaal.

Verhandel het SPIE-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.