Verhandel het Societe Generale-aandeel!
SOCIETE GENERALE

Analyse van de koers van het Societe Generale aandeel

Verhandel het Societe Generale-aandeel!
KOPEN   VERKOPEN
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Societe Generale te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Zoals voor alle Franse en Europese banken zullen wij toezicht houden op bepaalde indicatoren, zoals het vermogen van Societe Generale om te voldoen aan de solvabiliteitsratio van Bazel 3, die overeenkomt met 9% van het eigen vermogen, alsmede de controle op haar verbintenissen inzake investment banking, de centralisatie van de clearing van derivaten, de kosten van risico's en het rendement op eigen vermogen of ROE

Analyse nr. 2

Uiteraard zal de economische omgeving waarin de bankgroep opereert van invloed zijn op haar rentabiliteit, en daarom zullen alle relevante economische gegevens in het oog worden gehouden.

Analyse nr. 3

Daarnaast zullen de belangrijkste beslissingen en mededelingen van de Europese Centrale Bank (ECB) op de voet worden gevolgd, aangezien zij uiteraard een directe invloed zullen hebben op de koers van dit aandeel en op die van andere Europese banken.

Analyse nr. 4

De ontwikkeling van de door Societe Generale opgerichte en beheerde on-line bank Boursorama Banque zal eveneens met grote belangstelling worden gevolgd. Wij raden u dan ook aan een en ander nader te bestuderen.

Analyse nr. 5

Tenslotte zullen wij uiteraard de verschillende grote concurrenten van deze bankmaatschappij in het oog houden.

Verhandel het Societe Generale-aandeel!
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Societe Generale

De groep Societe Generale is een van de leiders op de Franse bankmarkt. Haar inkomsten zijn gespreid over verschillende soorten activiteiten, waarvan de voornaamste uiteraard retailbanking in Frankrijk en onlinebanking met haar dochteronderneming Boursorama is, maar ook corporate en investment banking, internationaal retailbanking, verzekeringsdiensten en vermogensbeheer.

De groep Societe Generale telt momenteel niet minder dan 148.300 werknemers in niet minder dan 76 landen. De activiteiten van deze universele bank zijn verdeeld over drie hoofdgebieden: de retailnetwerken in Frankrijk met Societe Generale, Crédit du Nord en Boursorama, de internationale retailnetwerken met IBSF (International Banking Financial Services) en de bank voor ondernemingen en investeringen (SG CIB) die zich bezighoudt met vastrentende, gestructureerde financieringen, schulden, forex en aandelen en adviesactiviteiten.

De andere twee business lines zijn Specialised Financial Services and Insurance en Private Banking, Asset Management and Investor Services.

Analyse van de koers van het Societe Generale aandeel
Verhandel het Societe Generale-aandeel!
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

Wij willen nu de omgeving waarin de groep Société Générale opereert onder de loep nemen en vooral haar voornaamste concurrenten op de markt met de lijst van de belangrijkste bankspelers in Frankrijk:

BNP Paribas

In de eerste plaats is de bankgroep BNP Paribas een Franse bank en de grootste bank van het land in termen van rentabiliteit. De onderneming staat ook internationaal op de tiende plaats en is actief in 71 landen. De onderneming is genoteerd op de Euronext-markt en maakt deel uit van de Franse benchmarkaandelenindex CAC 40. De groep is ontstaan uit de fusie in 2000 van Banque Nationale de Paris en Paribas.

Crédit Agricole

De groep Crédit Agricole, vroeger bekend onder de naam Groene Bank, is momenteel het grootste netwerk van coöperatieve en onderlinge banken in de wereld. In Frankrijk bestaat Crédit Agricole uit 39 regionale banken van Crédit Agricole. Sinds 1990 is het ook een internationale generalistische bankgroep die genoteerd is op de Euronext Premier Marché en is opgenomen in de CAC 40-beursindex.

BPCE

Deze groep is het gemeenschappelijk orgaan van de Banque Populaire en de Caisse d'Epargne in Frankrijk. Zij is ontstaan uit de fusie in 2009 van de Caisse Nationale des Caisses d'Epargne en de Banque Fédérale des Banques Populaires. De BPCE-groep is thans de op één na grootste coöperatieve bankinstelling ter wereld, na Crédit Agricole, en omvat alle ondernemingen waaruit deze twee bankgroepen zijn ontstaan.

Crédit Mutuel

Crédit Mutuel is een Franse groep die actief is op het gebied van bankieren, verzekeringen, elektronisch bankieren, telefonie, telebewaking en media. Het is een onderlinge maatschappij die bestaat uit 2100 plaatselijke coöperatieve en onderlinge banken, gegroepeerd in 18 regionale federaties, die op hun beurt een nationale confederatie vormen. De groep telt 83.000 werknemers en 5.535 verkooppunten.

La Banque Postale

deze Franse overheidsbank werd in januari 2006 opgericht en is een dochteronderneming van het La Poste-concern. Haar distributienetwerk bestaat uit postkantoren in heel Frankrijk. Het is ook de getransformeerde opvolger van de vroegere CCP, die in 1918 was opgericht. De Banque Postale wint nu en sinds enkele jaren steeds meer marktaandeel in Frankrijk en kan derhalve een bedreiging vormen voor de Société Générale.

HSBC Continental 

tenslotte is de bankgroep HSBC Continental de laatste serieuze concurrent van de Société Générale in Frankrijk. Het is een Franse dochteronderneming van de bankgroep HSBC, die een internationaal netwerk en een lokale bankdienst vormt waarin alle banken van de vroegere CCF-groep zijn verenigd, met onder meer UBP, Banque Hervet, Banque Brière en Banque de Baecque Beau. Terwijl het hoofdkantoor van HSBC Continental zich vroeger op de Champs Elysées bevond, is het sinds eind 2020 gevestigd in de rue Kleber in Parijs.


Strategische allianties

Uiteraard hoeft de groep Société Générale niet alleen bang te zijn voor de concurrentie, maar kan zij ook rekenen op haar partners. De bankgroep gaat immers regelmatig strategische allianties aan met andere ondernemingen om winst te maken of te innoveren en wij stellen voor twee concrete voorbeelden van dit soort partnerschap te ontdekken:

AFD

In de eerste plaats en in 2021 heeft de groep een strategisch partnerschap gesloten met Proparco, een dochteronderneming van de AFD-groep, met als doel tegemoet te komen aan de behoeften van de door de crisis getroffen KMO's en KMO's op het Afrikaanse continent. Proparco heeft een uitzonderlijke garantie ingebouwd voor de financiering die kan worden toegekend. Als langdurige partner van het AFD en belangrijke speler op het gebied van financiering van de particuliere sector in Afrika, is de Société Générale de eerste financiële instelling die dit mechanisme als partner van Proparco inzet. Dankzij deze garantie, die mogelijk wordt gemaakt met de steun van de Franse regering, kunnen de dochterondernemingen van de Société Générale op het Afrikaanse continent hun steun aan ondernemers opvoeren. Kameroen, Ivoorkust, Madagaskar en Senegal zullen de eerste landen zijn die van dit leningsaanbod met een garantie van 80% van de AFD-groep zullen profiteren.

Amundi

Eerder in 2020 ondertekende Société Générale ook een nieuwe partnerschapsovereenkomst voor 5 jaar met Amundi om hun relatie verder te ontwikkelen op het gebied van de distributie van beleggingsoplossingen en Securities Services-activiteiten. De overeenkomst is in november 2020 in werking getreden. Amundi zal de belangrijkste partner van de Groep blijven voor het aanbieden van spaar- en beleggingsoplossingen voor zijn netwerken van retailbanking en verzekeringen, in een regeling waarvan de architectuur open zal staan voor andere vermogensbeheerders, en Société Générale zal een van Amundi's belangrijkste leveranciers van Effectendiensten blijven.

Verhandel het Societe Generale-aandeel!
79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Societe Generale aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Societe Generale als beursactivum

Weten in hoeverre een onderneming in staat is de toekomst tegemoet te treden en het hoofd te bieden aan de mogelijke bedreigingen en kansen die zich zullen voordoen, is ongetwijfeld van essentieel belang om de koers van haar aandeel op de beurs te bestuderen. Daarom stellen wij u voor hier de sterke en zwakke punten van de groep Societe Generale te ontdekken, met andere woorden, de voor- en nadelen van haar beursaandeel.

Laten we deze vergelijkende analyse beginnen met een nadere beschouwing van de voornaamste troeven van de groep Societe Generale, die deze actie in de komende jaren waarschijnlijk zullen ondersteunen.

  • In de eerste plaats waarderen wij de positionering van de groep Societe Generale in haar activiteitensector. Deze bankgroep is namelijk niemand minder dan de marktleider op het gebied van financiële diensten op Europees niveau. Maar dat is niet alles. Deze Franse onderneming positioneert zich namelijk ook zeer positief als vermogensbeheerder, want zij is momenteel nummer vier in deze sector met 284 miljard euro onder beheer. Ook in het segment van de bewaring van activa bezit en beheert Societe Generale bijna 1.165 miljard euro en staat zij op de vierde plaats.
  • Een ander sterk punt van de groep Societe Generale, dat de positieve evolutie van haar aandeel op de beurs ondersteunt, betreft de winsten die deze groep de laatste jaren heeft geboekt. Als we de resultaten van het jaar 2019, dat de banksector zwaar heeft getroffen, buiten beschouwing laten, boekt de groep immers al verscheidene jaren een winst die bijna constant stijgt. Gezegd moet worden dat de groep profiteert van een kwaliteitsstrategie met betrekking tot het systeem van voorzieningen tegen risico's. Door tijdens de meest voorspoedige jaren voldoende voorzieningen te hebben aangelegd, heeft de groep Societe Generale zich immers tegen risico's kunnen beschermen en is zij dus beter bestand tegen crisissen dan de meeste van haar concurrenten.
  • Wat de sterke punten van de groep Societe Generale betreft, wijzen wij op de ontwikkeling van de activiteiten van de bank op het gebied van de aandelenderivaten, alsook op de sterke ontwikkeling van haar gestructureerde producten en obligatiedistributie.
  • Op dezelfde manier heeft de groep een uiterst doeltreffende ontwikkelingsstrategie. Dankzij deze strategie is de groep Societe Generale erin geslaagd nieuwe markten en nieuwe cliënten te veroveren. Dit geldt met name voor de Europese banksector, waarin zij zich in de loop der jaren sterk heeft ontwikkeld, maar ook voor de internationale markt waarop de groep zich blijft ontwikkelen. Er zij ook op gewezen dat de groep Societe Generale haar aanwezigheid bij de financiële instellingen al verscheidene jaren heeft weten te versterken. Nog steeds in verband met de ontwikkelingsstrategie van deze bankgroep, dient tevens te worden opgemerkt dat zij haar activiteiten op het gebied van private banking in de meeste Europese landen grotendeels heeft ontwikkeld. In de rest van de wereld heeft zij zich ook gericht op de Afrikaanse en Europese markten.
  • De bankgroep Societe Generale wordt ook erkend voor de kwaliteit van haar strategische investeringen. Recente investeringen in de financiering van natuurlijke hulpbronnen hebben geleid tot aanzienlijke winst en een groter groeivermogen.
  • De verschillende soorten klanten die de groep heeft, zijn ook een troef van dit bedrijf. In het bijzonder kunnen hier de activiteiten worden genoemd die Societe Generale op mondiaal niveau ontwikkelt in verband met grote cliënten en beleggers. De waarden die de onderneming sinds lang verdedigt en volgt, stellen haar in staat dit cliënteel actief aan zich te binden met klantentevredenheid, kwaliteit van de dienstverlening of innovatie en toegevoegde waarde. De klantsegmentstrategie van de groep, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen particuliere en zakelijke klanten, is eveneens een integrerend onderdeel van het succes van de groep. Dit stelt de groep in staat producten en diensten aan te bieden die perfect zijn afgestemd op de behoeften van elk van haar klanten.
  • Het laatste voordeel van de groep Societe Generale, ten slotte, is ongetwijfeld haar vermogen om een doeltreffende multibrand-strategie te voeren, waardoor zij een multichannel-relatiebank is geworden dankzij haar dochterondernemingen zoals Crédit du Nord of haar online-bank en -makelaar Boursorama.
Negatieve factoren voor het Societe Generale aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Societe Generale-aandeel als beursactivum

Na een overzicht te hebben gegeven van de voornaamste voordelen van de groep Societe Generale en dus van haar troeven voor haar toekomstige groei en ontwikkeling, stellen wij voor te ontdekken wat haar voornaamste zwakheden zijn en dus wat de nadelen van haar beurswaarde zijn:

  • In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat de rentabiliteit van deze onderneming betrekkelijk gering is in vergelijking met die van de concurrentie, hetgeen haar ook benadeelt wat de investeringsstromen betreft.
  • De Franse wetgeving, die bijzonder streng is op het gebied van bankactiviteiten, is eveneens nadelig voor de activiteiten van de groep en kan ook een rem vormen op haar toekomstige groei.
  • De derde en laatste belangrijke zwakke punt van Societe Generale, tenslotte, betreft uiteraard de kracht en de aanwezigheid van haar voornaamste concurrenten op de markt, die groot en sterk geïnternationaliseerd zijn. Haar grootste concurrent is momenteel de groep BNP Paribas, die vooral in Frankrijk maar ook in de rest van de wereld actief is.

De analyse van de huidige sterke en zwakke punten van Societe Generale moet telkens opnieuw worden bekeken, omdat deze elementen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Vervolgens kunt u deze elementen vergelijken met de bedreigingen en kansen die zich de komende jaren voor deze groep zullen voordoen en die de evolutie van zijn beurskoers in meer of mindere mate kunnen beïnvloeden.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Zijn de aandelen van Societe Generale opgenomen in andere indexen dan de CAC 40?

Societe Generale maakt weliswaar deel uit van de beursindex CAC 40, maar is ook opgenomen in andere referentie-indexen voor de aandelenmarkt. De kapitalisatie ervan is ook opgenomen in de berekening van de CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euro Stoxx 50, Euronext 100, Euronext CDP Environnement France EW, Euronext CDP Environnement France Ex Oil, PEA en Stoxx France 50 indexen. Het aandeel is uiteraard genoteerd in compartiment A van de beurs Euronext Parijs.

Wat zijn de laatste resultaten van Societe Generale?

Societe Generale heeft onlangs haar financiële resultaten voor het boekjaar 2019 bekendgemaakt. Daaruit bleek dat het resultaat van de groep over de periode 3.946 miljoen euro bedroeg, met een PER van 3,40 euro en een dividend van 2,20 euro, waarvan de uitbetaling voor 2020 echter is geannuleerd wegens de marktverstoring door de Covid-19-pandemie. Het rendement per aandeel voor het jaar 2019 bedroeg 4,10 euro.

Wat zijn de uitstaande deposito's en leningen beheerd door Societe Generale?

Momenteel, in 2020 en op basis van de eind 2019 gepubliceerde cijfers, beheert de bankgroep Societe Generale ongeveer 418,6 miljard euro aan uitstaande deposito's en 450,2 miljard euro aan uitstaande leningen. Deze gegevens zijn uiteraard van belang voor uw fundamentele analyse van dit aandeel, omdat zij een indicatie geven van het risico dat deze bank loopt.

Verhandel het Societe Generale-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 79% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.