Verhandel het Siemens-Gamesa-aandeel!
SIEMENS-GAMESA

Analyse van de koers van het Siemens-Gamesa aandeel

Verhandel het Siemens-Gamesa-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Het is u misschien opgevallen dat de zogenaamde "vervuilende" energiebronnen de laatste jaren niet langer worden gesteund door de regeringen van de wereld. Als gevolg daarvan winnen de alternatieve energiebedrijven aan momentum en beginnen zij hun stempel te drukken op de aandelenmarkten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Siemens Gamesa, en u kunt haar aandelen online verhandelen. Hier zijn enkele nuttige toelichtingen erover.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Siemens-Gamesa-aandelen kopen?
Geen
 
Informatie over Siemens-Gamesa-aandelen
ISIN-code: ES0143416115
Ticker: BME: SGRE
Index of markt: BME
 

Hoe kan ik Siemens-Gamesa aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Siemens-Gamesa (BME: SGRE)
 
Siemens-Gamesa-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Siemens-Gamesa te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Een van de dingen die u in het oog moet houden, is natuurlijk de groei van de windenergiemarkt. Met de huidige klimaatproblematiek is het mogelijk dat deze vorm van energieproductie aan populariteit zal winnen en dat de markt dus veel kansen zal bieden voor dit Spaanse bedrijf.

Analyse nr. 2

Ook de markt voor andere hernieuwbare energiebronnen zal op de voet worden gevolgd, evenals de markt voor olie en energiegrondstoffen zoals aardgas of zelfs steenkool, en natuurlijk kernenergie.

Analyse nr. 3

Aangezien innovatie aan de basis ligt van het succes van ondernemingen in deze sector, zullen wij met belangstelling de ontwikkelingen volgen die bij Siemens Gamesa aan de gang zijn en die het bedrijf in staat kunnen stellen efficiëntere productie-eenheden te creëren en zich zo positief van de concurrentie te onderscheiden.

Analyse nr. 4

Deze concurrentie zal ook tijdens deze fundamentele analyse nauwlettend in het oog worden gehouden en wij zullen dan ook het belangrijke nieuws van de grote Europese en internationale ondernemingen in deze activiteitensector en de verdeling van de marktaandelen in het oog houden.

Analyse nr. 5

De ondertekening van contracten of strategische partnerschappen tussen Siemens Gamesa en andere bedrijven zijn uiteraard ook gebeurtenissen waarmee u rekening moet houden. Deze kunnen de onderneming in staat stellen nieuwe markten te veroveren of haar positie uit te breiden op markten waarop zij reeds aanwezig is.

Analyse nr. 6

De regelgeving van de landen waar de groep actief is, kan eveneens ongunstig of gunstig zijn voor de activiteiten van Siemens Gamesa, en eventuele wijzigingen in deze regelgeving zullen eveneens van belang zijn.

Analyse nr. 7

Tot slot zullen wij uiteraard de cijfers van Siemens Gamesa op de voet volgen, of het nu gaat om de publicatie van de kwartaal- en jaarresultaten, de doelstellingen die de groep zich op middellange en lange termijn heeft gesteld of haar orderboek.

Analyse van de koers van het Siemens-Gamesa aandeel
Siemens-Gamesa-aandelen CFD kopen
Siemens-Gamesa-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Siemens-Gamesa

Het Siemens Gamesa-concern (Gamesa Corporación Tecnológica) is momenteel een van de wereldleiders op het gebied van de productie van windturbines. Haar activiteit kan echter worden onderverdeeld in twee verwante gebieden, hoofdzakelijk het ontwerp en de fabricage van deze windturbines, die meer dan 80% van haar omzet genereren, en de exploitatie en het onderhoud van deze turbines.

De markt van Siemens Gamesa is internationaal en voornamelijk Europees en Mexicaans.

Concurrentie

Laten we nu even de concurrentiesituatie van Siemens Gamesa in haar activiteitensector bekijken aan de hand van een voorstelling van de verschillende grote concurrenten waarmee zij wordt geconfronteerd.

Vestas Wind Systems

In de eerste plaats is het de moeite waard Vestas te volgen, een Deense onderneming die gespecialiseerd is in de vervaardiging van windturbines. Het bedrijf is genoteerd aan de beurs van Kopenhagen. Tot nu toe heeft de Vestas Groep wereldwijd meer dan 59.909 machines geïnstalleerd met een vermogen van 82 GW.

Goldwind

Een andere belangrijke concurrent is de Chinese groep Goldwind, die in 1998 werd opgericht en eveneens gespecialiseerd is in de productie van windturbines. Goldwind is eigendom van de Chinese staat en staat daardoor dicht bij de politieke machten van het land; in 2015 was het de grootste producent ter wereld. Het is nog steeds een van de grootste bedrijven in deze sector en is genoteerd aan de beurzen van Shenzhen en Hong Kong. De groep telt 1.500 werknemers.

General Electric 

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric is natuurlijk ook een concurrent van Siemens Gamesa. Het bedrijf heeft 36 dochterondernemingen in 150 landen en is genoteerd aan de NYSE. Het General Electric-concern verdeelt zijn activiteiten in vier divisies

Envision Energy

Dit in Shanghai gevestigde bedrijf is gespecialiseerd in de levering van windturbines en software voor energiebeheer. Het heeft wereldwijd al meer dan 2.400 windturbines geïnstalleerd en zijn software wordt gebruikt in meer dan 6.000 windturbines in Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en China. Envision is momenteel de vierde grootste leverancier van windturbines ter wereld.


Strategische allianties

Laten wij nu overgaan tot de strategische bondgenoten van de Siemens Gamesa groep, die wij willen ontdekken aan de hand van twee recente voorbeelden van door de onderneming opgezette partnerschappen.

Infosys

In de eerste plaats en in februari 2021 is Siemens Gamesa een strategisch partnerschap aangegaan met 's werelds grootste digitale diensten- en consultancybedrijf Infosys. De Infosys-groep werd gekozen om SAP S / 4HABA te implementeren om een wereldwijd geharmoniseerd ERP-systeem te leveren dat Siemens Gamesa in staat zal stellen een wendbare wereldwijde organisatie te worden. Dit is een essentiële stap in de digitale transformatie van Siemens Gamesa, die haar digitale capaciteiten, aanbod en concurrentiepositie zal verbeteren. De twee bedrijven hebben samengewerkt om een oplossingsmodel te ontwikkelen en uit te bouwen dat de redundantie in processen in recordtijd heeft verminderd. Deze oplossing is ontworpen om de efficiëntie in de hele waardeketen te verbeteren en de doorlooptijd te verkorten.

Atos 

Een ander belangrijk partnerschap werd in 2020 aangegaan met de Atos Group, waarmee een bestaand partnerschap sinds 2011 werd uitgebreid om de doelstellingen van Siemens op het gebied van dienstenmodernisering en digitalisering, datacentrisch digitaal, cloudtransformatie en cyberbeveiliging te versnellen. Het partnerschap omvat een overeenkomst met een looptijd van vijf jaar en een waarde van 3 miljard euro met Siemens AG, Siemens, Energu AG en Siemens Healthineers AG, die betrekking heeft op bestaande diensten en nieuwe activiteiten. Met deze overeenkomst zal Atos investeren in innovatie en digitale modernisering om belangrijke innovatiethema's voor Siemens vooruit te helpen.

Verhandel het Siemens-Gamesa-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Siemens-Gamesa aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Siemens-Gamesa als beursactivum

Zoals elke onderneming beschikt de Siemens Gamesa groep over bepaalde sterke punten die haar in staat stellen te groeien door de grillen van de markt het hoofd te bieden, maar zij heeft ook haar zwakke punten. Daarom gaan wij u nu meer vertellen over de sterke en zwakke punten ervan en hoe deze van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid van de onderneming.

Laten we beginnen met te kijken naar de belangrijkste sterke punten van deze groep vandaag

  • In de eerste plaats is de positionering van de Siemens Gamesa groep in haar activiteitensector natuurlijk een onbetwistbare troef, aangezien zij een van de grootste spelers is op het gebied van duurzame energie, niet alleen op nationaal niveau, maar ook op Europees niveau en, in toenemende mate, op internationaal niveau.
  • Dit brengt ons bij het tweede sterke punt van deze onderneming, namelijk haar strategie van internationale expansie, die de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt met de ontwikkeling van activiteiten over de gehele wereld.
  • Het feit dat Siemens Gamesa vooral actief is op het gebied van groene energie is op zich ook een pluspunt, aangezien dit type energie de komende jaren in de energiemix zal toenemen, gezien de huidige klimaat- en milieu-uitdagingen.
  • Er zij ook op gewezen dat deze groep sterk afhankelijk is van zijn vermogen tot innovatie om steeds winstgevender te worden en populairder bij zijn klanten. Het investeert elk jaar veel geld in onderzoek en ontwikkeling en kan zo zijn concurrenten een stap voor blijven.
  • Ten slotte is het ook vermeldenswaard dat Siemens Gamesa regelmatig strategische partnerschappen aangaat met andere ondernemingen om meer winst te maken en sneller op bepaalde markten door te dringen.
Negatieve factoren voor het Siemens-Gamesa aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Siemens-Gamesa-aandeel als beursactivum

Hoewel Siemens Gamesa over veel troeven beschikt om de komende jaren het hoofd te bieden, mag niet worden vergeten dat de groep ook haar zwakke punten heeft. Het zijn deze zwakke punten die wij nu zullen analyseren:

  • In de eerste plaats moet Siemens Gamesa, ook al is zij momenteel een van de leiders in haar activiteitensector, het hoofd bieden aan de komst op de markt van nieuwe concurrenten die een gevaar kunnen vormen voor haar marktaandeel. Dit zijn uiteraard de grote maatschappijen in de olie- en gassector, die de neiging hebben hun activiteiten te heroriënteren op dit toekomstgerichte segment.
  • Tenslotte zij erop gewezen dat de productiekosten van Siemens Gamesa betrekkelijk hoog zijn en dat het derhalve enige tijd zal duren voordat de investeringen vruchten zullen afwerpen.

Bij de analyse van deze actie moet altijd rekening worden gehouden met deze sterke en zwakke punten om de impact van andere factoren te begrijpen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wanneer is Gamesa gefuseerd met Siemens?

In 2016 hebben Siemens en Gamesa hun windenergieactiviteiten samengevoegd. De nieuwe groep is nu voor 59% in handen van Siemens, dat een buitengewoon dividend van 1 miljard euro zal uitkeren aan de aandeelhouders van het Spaanse bedrijf. De fusie van deze twee entiteiten heeft uiteraard een van de reuzen van de windenergiesector in de wereld doen ontstaan en heeft van Gamesa een echt zwaargewicht in groene energie gemaakt.

Maakt het Siemens Gamesa-aandeel deel uit van een belangrijke beursindex?

Zoals u wellicht weet, is Siemens Gamesa momenteel een van de grootste groepen die op de Spaanse beurs genoteerd zijn. Dankzij haar sterke ontwikkeling en snelle groei vanaf het begin tot op heden is Siemens Gamesa nu ook een van de grootste kapitalisaties van het land. Het is dan ook een logische keuze om te worden opgenomen in de Spaanse referentie-index voor de aandelenmarkt, de Ibex 35.

Hoe weet u of de koers van het aandeel Siemens Gamesa zal stijgen of dalen?

De beste manier om te weten in welke richting de koers van het aandeel Siemens Gamesa op korte, middellange of lange termijn zal evolueren, is uiteraard het uitvoeren van kwalitatieve en relevante analyses van dit aandeel. In het bijzonder combineren wij fundamentele analyse, die gebaseerd is op de bestudering van nieuwsberichten en belangrijke publicaties, met technische analyse, die gebaseerd is op grafieken.

Verhandel het Siemens-Gamesa-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.