Verhandel het Safran-aandeel!
SAFRAN

Analyse van de koers van het Safran aandeel

Verhandel het Safran-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

Uw kapitaal is in gevaar
 
Grafiek van Tradingview

Het Safran aandeel is een van de aandelen die u online kunt verhandelen via handelsplatformen. Maar voordat u in dit aandeel belegt, raden wij u aan even de tijd te nemen om uw kennis van dit Franse bedrijf te vergroten. In dit artikel zullen wij u alle informatie verstrekken die u nodig hebt om uw analyse van de koers van het aandeel uit te voeren, met inbegrip van een voorstelling van de onderneming en haar verschillende activiteiten, alsook een voorstelling van haar concurrenten en meest recente partners. Wij zullen ook de sterke en zwakke punten van deze onderneming aan het licht brengen, alsmede de kansen en bedreigingen voor haar toekomst.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Safran-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Safran-aandelen
ISIN-code: FR0000073272
Ticker: EPA: SAF
Index of markt: Euronext Paris
 

Hoe kan ik Safran aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Safran (EPA: SAF)
 
Safran-aandelen kopen/verkopen
 
 
Uw kapitaal is in gevaar

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Safran te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Om te anticiperen op de reactie van de markt op de koers van het aandeel Safran, kunt u kijken naar de groeistrategie van de onderneming, die mogelijke overnames en het aangaan van gerichte partnerschappen omvat.

Analyse nr. 2

Ook de ondertekening van bepaalde overeenkomsten zal de verkoop en dus de rentabiliteit van de onderneming Safran waarschijnlijk aanzienlijk doen toenemen.

Analyse nr. 3

Wij zullen ook de ontwikkeling van de staten op defensiegebied op de voet volgen en daarbij gaat het met name om bepaalde markten zoals China of India, maar ook om de Europese markt.

Analyse nr. 4

Ook de concurrentie van de groep kan een ernstige bedreiging vormen voor de koersstijging van het aandeel en u dient deze dan ook met de grootste aandacht te volgen met de publicaties en resultaten van alle grote directe tegenstanders van Safran.

Analyse nr. 5

Uiteraard zullen wij ook de communicatie van Safran over zijn strategische plannen met gekwantificeerde doelstellingen in het oog houden, die wij gemakkelijk kunnen vergelijken met de werkelijke resultaten van de onderneming bij de publicatie van haar jaarrekeningen of kwartaalresultaten.

Analyse nr. 6

Ten slotte zal elke belangrijke ondertekening van een contract zichtbaarheid op middellange en lange termijn geven aan deze waarde.

Analyse van de koers van het Safran aandeel
Safran-aandelen kopen
Safran-aandelen verkopen
Uw kapitaal is in gevaar

Algemene presentatie van Safran

Safran-aandelen kopen

Wij stellen voor dit artikel over de Safran groep en zijn beursnotering te beginnen met een gedetailleerde voorstelling van deze onderneming en vooral met enkele gegevens over haar voornaamste activiteiten en de verdeling van haar omzet. Dit zal u een beter inzicht geven in het bedrijf en zijn beursprestaties.

De Safran groep is een Franse groep met een internationale oriëntatie, gespecialiseerd op het gebied van spitstechnologie en tevens een van de belangrijkste producenten van uitrustingen in de segmenten lucht- en ruimtevaart en defensie. Het ontwerpt, produceert en verkoopt hoogtechnologische mechanische en elektronische apparatuur en systemen.

Om de activiteiten van de Safran-groep beter te begrijpen, kunnen ze in verschillende categorieën worden onderverdeeld, naargelang van het aandeel in de omzet dat ze vertegenwoordigen, en wel als volgt

  • In de eerste plaats vertegenwoordigen het ontwerp, de fabricage en de verkoop van voortstuwingssystemen voor de lucht- en ruimtevaart meer dan 25,6% van de omzet van de Safran-groep. Het gaat onder meer om helikoptermotoren, waarvoor Safran wereldleider is, burger- en militaire vliegtuigen, ruimtevaartmotoren voor lanceerinrichtingen en raketten, turbinestraalmotoren voor doelvoertuigen en andere dergelijke producten.
  • Vervolgens komt de produktie van vliegtuiguitrusting, die 25,6% van de omzet van de onderneming vertegenwoordigt, met inbegrip van motorgondels voor vliegtuigen, landingsgestellen, remsystemen en elektrische bedrading.
  • De productie van vliegtuiginterieurs, met name cabine- en stoelinterieurs, vertegenwoordigt 9,6% van de omzet van Safran.
  • Daarna komen de vliegtuigsystemen en -uitrusting, die goed zijn voor 8,5% van de omzet, met inbegrip van ontsnappingsglijbanen, noodafschakelsystemen, beschermingsparachutes en zuurstofsystemen, elektrische stroombeheersystemen, controlesystemen, water- en afvalbeheersystemen en connectiviteitssystemen.
  • De overige 6,6% van de omzet van Safran was afkomstig van defensie- en veiligheidssystemen, waaronder vluchtbesturingen voor helikopters, biometrische identificatiesystemen op basis van vingerafdrukken waarvoor Safran wereldleider is, inertiële en optronische systemen en tactische UAV-systemen.

Het is ook interessant om de geografische spreiding van de omzet van de groep te kennen, aangezien Safran slechts 15,7% van zijn omzet in Frankrijk behaalt. De rest van Europa is goed voor 23,9% van de omzet, Noord- en Zuid-Amerika 36,7%, Asia Pacific 16,5% en Afrika en het Midden-Oosten 7,2%.

Foto tegoed: ©sylv1rob1/123RF.COM

Concurrentie

Een van de belangrijkste zaken waarmee u rekening moet houden bij het analyseren van de koers van het aandeel Safran is de concurrentie in de sector. Meer in het bijzonder raden wij u aan hier na te gaan welke ondernemingen rechtstreeks met Safran concurreren in zijn verschillende activiteitencategorieën.

Uitrustingssector

Tot de directe concurrenten van Safran in de sector uitrustingsgoederen behoren UTC Aerospace System in de Verenigde Staten, de Britse onderneming General Electric Aviation Systems en de Amerikaanse onderneming Crane Aerospace & Electronics. In het segment wielen en remmen zijn de concurrenten van Safran UTC Aerospace System, Honeywell en de Britse groep Meggitt. In het segment gondels zijn de voornaamste concurrenten van Safran UTC Aerospace System en Spirit AeroSystems. In het segment defensie en vliegtuigelektronica ten slotte heeft Safran slechts één serieuze concurrent, namelijk de groep Thales.


Strategische allianties

Wij willen nu de partnerschappen en allianties van de Safran-groep van naderbij bekijken. Deze partnerschappen gaan immers vaak gepaard met interessante bewegingen van dit aandeel op de grafieken en het is dan ook belangrijk deze aankondigingen met belangstelling te volgen. Wij stellen voor dat u hier drie concrete voorbeelden ontdekt van dit soort allianties die Safran in de afgelopen jaren tot stand heeft gebracht.

General Electric

Sinds vele jaren is de Safran groep partner van de General Electric groep via haar dochteronderneming Snecma en via een 50/50 joint venture

MTU Aero Engines

Later in 2016 zal Safran een partnerschap aangaan met MTU Aero Engines voor de ontwikkeling, productie en service van de nieuwe motor voor het aanstaande SCAF-gevechtsvliegtuig. Dit toestel zal naar verwachting in 2040 in dienst worden gesteld en zal de huidige generatie Eurofighter- en Rafale-gevechtsvliegtuigen opvolgen. Samen zullen de twee partners zorgen voor het beheer en de efficiëntie van het programma en de strijdkrachten hun beproefde militaire ervaring ter beschikking stellen. In het kader van het partnerschap zal Safran de algemene verantwoordelijkheid dragen voor het ontwerp en de integratie van de motoren, terwijl MTU Aero Engines verantwoordelijk zal zijn voor de diensten. MTU Aero Engines zal verantwoordelijk zijn voor de lagedruk- en hogedrukcompressoren, de lagedrukturbine en de naverbrander. De gemeenschappelijke onderneming die door de twee entiteiten wordt opgericht, Aerospace Embedded Solutions, zal worden belast met de ontwikkeling van de computer voor motorbesturing en de software onder controle van Safran.

Electrical & Power

Tot slot heeft de dochteronderneming Safran Electrical & Power meer recent, in 2018, een technologische en commerciële samenwerkingsovereenkomst gesloten met een start-up, CAILabs, met als doel de innovatieve technologie van CAILabs, die wordt gebruikt op het gebied van terrestrische telecommunicatienetwerken, over te zetten naar de luchtvaartindustrie. De technologie, Multi-Plane Light Conversation genaamd, bestaat in het mengen van verschillende optische stromen op dezelfde optische vezel, waardoor de datatransportcapaciteit aan boord van vliegtuigen vertienvoudigd zal worden. Het doel van deze vereniging is tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan gegevensuitwisseling aan boord van vliegtuigen, zowel voor de connectiviteit van de passagiers als voor de technische functies in het vliegtuig, die steeds meer bandbreedte verbruiken. Deze gezamenlijk ontwikkelde optische componenten moeten uiteindelijk de ontwikkeling van het data-interconnectiesysteem aan boord vergemakkelijken en de kosten in verband met de wijziging van vliegtuigconfiguraties met minder bedrading verlagen. Het bedrijf levert aan Boeing en Airbus voor alle civiele programma's en het militaire programma A400M en vele andere militaire vliegtuigen.

Verhandel het Safran-aandeel!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Positieve factoren voor het Safran aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Safran als beursactivum

In de eerste plaats kan hier natuurlijk worden herinnerd aan de zeer sterke aanwezigheid op de markt en de gunstige positionering van de Safran groep, die het resultaat is van de fusie tussen de Snecma groep en de Sagem groep in 2005. Hierdoor is Safran uitgegroeid tot de wereldleider op het gebied van motoren voor burgerluchtvaartuigen, helikopterturbines en flight controls, aandrijfsystemen, motorgondels voor vliegtuigen en is het tevens de op één na grootste leverancier van ruimtevaartmotoren. Safran is momenteel ook de vierde grootste speler in het segment van de motoren voor militaire vliegtuigen.

Een van de vele voordelen van de groep is dat haar activiteiten in verschillende divisies zijn verdeeld. Deze omvatten het segment lucht- en ruimtevaartvoortstuwing, het segment vliegtuiguitrusting, het defensiesegment en het veiligheidssegment. De opsplitsing van deze activiteiten in verschillende categorieën biedt Safran een betere bescherming tegen de risico's die verbonden zijn aan één enkele activiteitensector, doordat de inkomstenbronnen worden vermenigvuldigd.

Een ander positief aspect van dit aandeel is dat de Safran groep duidelijk en transparant communiceert over zijn groeistrategieën. Het management van de groep geeft regelmatig persberichten uit, wat het voor de traders gemakkelijker maakt om de economische en financiële vooruitzichten te analyseren.

Uiteraard zijn, zoals u uit het voorgaande hebt kunnen opmaken, ook de zeer sterke en doordachte partnerschappen die de groep in het verleden heeft gesloten, een belangrijke troef voor de toekomst van deze onderneming.

Dit orderboek is ook een vrij positief argument bij de analyse van de sterke punten van de Safran-groep. Het heeft al verscheidene jaren records gebroken en biedt een uitstekend zicht op de toekomstige resultaten, met name op het gebied van de naverkoop voor civiele motoren.

Safran beschikt ook over een zeer interessante bron van inkomsten via zijn talrijke octrooien. Hoewel deze in het verleden veel investeringen in onderzoek en ontwikkeling hebben gevergd, werpen zij nu hun vruchten af door de groep extra voordelen te bieden.

Tenslotte worden de aandeelhouders van Safran ook gerustgesteld door het feit dat Safran een pay-out ratio van ongeveer 40% heeft.

Negatieve factoren voor het Safran aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Safran-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats staat de Safran groep al enkele jaren onder aanzienlijke druk wat zijn bedrijfskapitaal betreft. Deze moeilijkheden zijn het gevolg van verschillende opeenvolgende vertragingen in de betalingen door de autoriteiten, die op de resultaten van de onderneming hebben gewogen.

Anderzijds werd de groep geconfronteerd met belangrijke investeringen voor de ontwikkeling van de Silvercrest-motor voor de Falcon-vliegtuigen van Dassault Aviation, alsook met andere belangrijke investeringen voor de opleiding van de Leap-motor, die zopas op de markt is gebracht. Deze kosten drukken nog steeds op de rentabiliteit van de groep.

Andere gebeurtenissen kunnen het succes en de groei van de groep onlangs hebben geschaad, zoals de vertraging in de effectieve ingebruikneming van de joint venture die de Safran-groep in 2014 met de Airbus-groep heeft opgericht, wat de markten grote zorgen baarde en vandaag nog steeds baart.

De sterke concurrentie waarmee de Safran groep te kampen heeft, met name in enkele zeer specifieke segmenten, kan ook de groei van de groep beïnvloeden, aangezien de technologische ontwikkelingen van deze concurrenten al enkele jaren veelbesproken zijn.

Tenslotte maken de beleggers zich zorgen over de talrijke investeringen van Safran in het kader van de overname van andere ondernemingen, hetgeen de mogelijkheden voor winstgroei nog verder zal afremmen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Waar staan de aandelen van de Safran Group genoteerd?

De aandelen van de Safran-groep staan momenteel genoteerd op compartiment A van de markt Euronext Parijs. In totaal zijn 435.790.557 aandelen in het kapitaal van de vennootschap genoteerd met een nominale waarde van 0,20 euro per aandeel. De ISIN-code van Safran op de markt is FR0000073272. De groep Safran is ook opgenomen in de nationale beursindex CAC 40.

Wat zijn de verschillende dochterondernemingen van de Safran groep?

De Safran groep is momenteel actief via verschillende dochterondernemingen, waaronder Safran Aero Booster, Safran Aircraft Engines, Safran Ceramics, Safran Electrical & Power, Safran Electronic & Defense, Safran Helicopter Engines, Safran Landing Nacelles, Safran Landing Systems, Safran Nacelles, Safran Transmission Systems, Safran Aerosystems, Safran Cabin, Safran Seats, Safran Passenger Solutions en Safran Tech. De groep heeft ook een belang van 50% in ArianeGroup.

Wat was Safran's laatste omzet?

Vandaag hebben we toegang tot de financiële resultaten van de Safran groep voor het boekjaar 2019. Volgens de balans heeft de groep een omzet gerealiseerd van 24.640.000.000 euro, d.w.z. een stijging met 17,1%, en een nettoresultaat van 2.447.000.000 euro. De groep publiceert regelmatig haar financiële resultaten op haar website in de rubriek bestemd voor beleggers en u vindt er meer details en vooruitzichten voor de komende jaren.

Verhandel het Safran-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.