RWE

Analyse van de koers van het RWE aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Bent u geïnteresseerd in het RWE aandeel in de energiesector? In dat geval raden wij u aan om via dit artikel, dat volledig aan dit aandeel is gewijd, de elementen, informatie en gegevens te ontdekken die u zult kunnen gebruiken bij uw analyse van dit aandeel. Inderdaad, wij stellen u voor om hier de details te vinden van de activiteiten en de bronnen van inkomsten van deze groep, zijn voornaamste concurrenten en partners op de markt, alsook aanwijzingen betreffende de fundamentele analyse van deze vennootschap met de elementen waarmee rekening moet worden gehouden.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zal natuurlijk het niveau van de vraag naar energie in Duitsland en in Europa, dat bepalend zal zijn voor het groeipotentieel van deze groep, nauwlettend in het oog moeten worden gehouden.

Analyse nr. 2

Wij zullen uiteraard ook de expansie van de groep in opkomende landen zoals India in het oog houden en dus ook zijn internationaliseringsstrategie met het opzetten van strategische operaties in deze landen.

Analyse nr. 3

Ook de grondstoffenmarkt zal nauwlettend in het oog moeten worden gehouden, met name de steenkool- en aardgasmarkt, waarvan bekend is dat de prijzen een grote invloed hebben op de andere energiemarkten.

Analyse nr. 4

Onder de te volgen globale gegevens zullen wij op de hoogte worden gebracht van alle wettelijke beperkingen betreffende het gebruik van kernenergie in Europa en Duitsland.

Analyse nr. 5

Tenslotte zal in deze analyse uiteraard een uitvoerige studie moeten worden opgenomen van de concurrentie in deze sector met de belangrijkste publikaties en activiteiten van de voornaamste tegenstanders van RWE.

Verhandel het RWE-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van RWE

Nu stellen wij u voor iets meer te weten te komen over de Duitse groep RWE. Om de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van deze onderneming te begrijpen, is het ook noodzakelijk te weten waar de inkomsten van de onderneming vandaan komen en dus in welke segmenten zij aanwezig is.

Het RWE AG concern is een Duitse onderneming die gespecialiseerd is in de energiesector. Meer bepaald is de groep momenteel een van de leiders in deze sector in Europa.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van de RWE Groep, kunnen deze in verschillende divisies worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de inkomsten dat zij genereren en op deze wijze:

  • De eerste bron van inkomsten van het RWE-concern is de handel in en distributie van elektriciteit en aardgas, die 72,5% van de omzet van het concern genereert. Zo en volgens de laatste cijfers heeft RWE in 2019 192.000 Gwh elektriciteit en 56.600 GWh gas gedistribueerd.
  • De energieproductieactiviteiten vertegenwoordigen 15,7% van de omzet van de onderneming, met de productie van 153.000 GWh elektriciteit in 2019 en de productie van bruinkool, steenkool en warmte.
  • Het saldo van de omzet van de groep, namelijk 11,8%, is afkomstig van ondersteunende activiteiten, waaronder diensten.

Het is ook belangrijk de geografische spreiding van de omzet van het RWE-concern te kennen. De groep behaalt 36,9% van zijn omzet in Duitsland, 38,4% in het Verenigd Koninkrijk, 21,7% in de rest van Europa en 3% in de rest van de wereld.

Analyse van de koers van het RWE aandeel
Verhandel het RWE-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Nu u op de hoogte bent van de activiteiten van het RWE concern, willen wij graag weten wie de belangrijkste concurrenten van het bedrijf op de Europese markt zijn:

E.ON

Op de Duitse markt staat het Europese energiebedrijf E.ON op de eerste plaats, dat vroeger een naamloze vennootschap naar Duits recht was en in 2000 ontstond uit de fusie van de Duitse bedrijven Veba en Viag. Het concern heeft zijn hoofdkantoor in Essen en E.ON is een beursgenoteerde onderneming op de beurs van Frankfurt onder het symbool EAO. Het is ook opgenomen in de DAX30-beursindex.

EDF

Een andere serieuze concurrent van RWE is het Franse concern EDF, dat eveneens gespecialiseerd is in de productie en levering van elektriciteit. Het is momenteel de grootste elektriciteitsproducent in Europa en de tweede grootste elektriciteitsproducent ter wereld.

Engie 

De derde en laatste grote concurrent van RWE ten slotte is het Franse energie-industriële concern Engie, dat de op twee na grootste speler op de wereldmarkt is op het gebied van andere energiebronnen dan aardolie. Zij is het resultaat van de fusie tussen Gaz de France en Suez. Momenteel telt de Engie-groep meer dan 158.000 werknemers en zijn haar aandelen genoteerd op de beurzen van Brussel, Luxemburg en Parijs. Het is ook opgenomen in de CAC 40-, BEL 20- en Euronext 100-indexen.


Strategische allianties

Hoewel RWE in haar bedrijfstak sterke concurrenten heeft, gaat zij ook vaak strategische partnerschappen aan met andere ondernemingen. Hier volgen twee concrete voorbeelden van dergelijke allianties:

Renault 

In de eerste plaats heeft de groep in 2009 met Renault een samenwerkingsovereenkomst gesloten om samen een oplaadsysteem voor elektrische voertuigen in Duitsland te ontwikkelen. Deze door de twee partners ontwikkelde infrastructuur is in 2011 operationeel geworden. RWE heeft meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in oplaadstations en heeft deze stations voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Deutsche Telekom

Eerder, in 2007, had de groep ook al samengewerkt met Deutsche Telekom als dienstverlener voor slimme meters en voor de installatie van 15.000 digitale meters in Mülheim. De door Deutsche Telekom geïnstalleerde meters verzamelen de metergegevens, die vervolgens na versleuteling veilig aan RWE worden overgedragen.

Verhandel het RWE-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel RWE als beursactivum

Een andere betrouwbare manier om de waardering van een onderneming op de beurs te kennen, is de sterke en zwakke punten ervan te vergelijken. Wij stellen u dus voor om nu de beurt te maken aan de belangrijkste voor- en nadelen van deze waarde en dus van dit bedrijf.

Wat de voordelen voor RWE betreft, dient op de volgende punten te worden gewezen:

  • In de eerste plaats is het klantenbestand van RWE ongetwijfeld een van haar sterkste punten, aangezien het bedrijf alleen al meer dan 45 miljoen huishoudens in Duitsland bevoorraadt. De groep heeft meer dan 15.000 mensen in dienst.
  • Een ander voordeel is dat het RWE-concern een alomvattende strategie ten uitvoer heeft gelegd om zijn activiteiten te diversifiëren. De portefeuille van de onderneming omvat verschillende soorten energie, waaronder steenkool, aardgas, kernenergie en bruinkool, waardoor zij een totale capaciteit van 30 GW kan genereren en haar blootstelling aan één enkel segment kan verminderen.
  • Vanuit het oogpunt van beleggers en aandeelhouders moet ook worden toegejuicht dat RWE in een uitstekende financiële gezondheid verkeert en in de loop der jaren goede resultaten heeft geboekt, hetgeen een teken is van haar kracht en haar vermogen om moeilijke tijden het hoofd te bieden.
  • Tenslotte wijzen wij ook op de grote investeringen van deze onderneming in onderzoek en ontwikkeling, waardoor zij haar operationele efficiëntie voortdurend kan verbeteren.
Nadelen en zwakke punten van het RWE-aandeel als beursactivum

Laten wij nu de voornaamste zwakke punten van RWE en derhalve de voornaamste nadelen ervan bekijken:

  • In de eerste plaats is het natuurlijk betreurenswaardig dat de activiteiten van RWE vrijwel uitsluitend op de Europese markt zijn geconcentreerd, terwijl sommige van haar belangrijkste concurrenten reeds een sterke internationale positie hebben.
  • Het laatste zwakke punt van deze groep is dat de onderneming verwikkeld is geweest in verschillende juridische problemen, met name in verband met de verwijdering van haar kernafval. Dit heeft de onderneming uiteraard financiële problemen opgeleverd, maar het heeft ook een negatieve invloed gehad op haar imago bij het publiek, ondanks de inspanningen die na deze beschuldigingen zijn gedaan.

Inzicht in deze sterke en zwakke punten van RWE en hoe deze zich tot elkaar verhouden, zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de belangstelling die beleggers voor het aandeel kunnen hebben, maar ook in het vermogen van het bedrijf om zich in de komende jaren te ontwikkelen op basis van de kansen en bedreigingen die zich zullen voordoen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de laatste resultaten voor RWE?

De laatste tot dusver bekende financiële resultaten met betrekking tot de RWE-groep zijn die van het boekjaar 2019. In de loop van dit jaar heeft het Duitse concern namelijk een omzet van 13,1 miljard euro behaald, maar met een nettoresultaat van -0,5 miljard euro. Tegelijkertijd bedroeg de schuld van de groep 31,9 miljard euro en het eigen vermogen 5,7 miljard euro. De kapitalisatie van de RWE-groep bereikte begin 2020 22,3 miljard euro.

Wie zijn de belangrijkste particuliere aandeelhouders van RWE?

Het kapitaal van het RWE concern is verdeeld over verschillende soorten aandeelhouders, waaronder particuliere aandeelhouders met de stad Dortmund met 4,79% van de aandelen, de stad Essen met 3,05%, Norges Bank Investment Management met 2,92%, BlackRock Investment Management met 2,81%, The Vanguard Group met 2,71%, Henderson Global Investors met 2,50%, DWS Investments met 2,38%, Commerzbank Investment Management met 2,37%, Lyxor International Asset Management met 2,10% en DWS Investment met 2,06%.

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden over RWE?

Als u op zoek bent naar betrouwbare informatie en gegevens over de RWE Group, hebt u verschillende opties. U kunt ook de door uw makelaar verstrekte gegevens over dit aandeel raadplegen.

Verhandel het RWE-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500