Verhandel het Repsol-aandeel!
REPSOL

Analyse van de koers van het Repsol aandeel

Verhandel het Repsol-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

De Spaanse groep Repsol is vandaag een van de leiders op de olie- en gasmarkt in de wereld. Maar haar activiteiten zijn veelzijdig en raken verschillende sectoren, voornamelijk olieraffinage en -distributie, maar ook aardgasdistributie, vloeibaarmaking, vervoer en hervergassing van gas en tenslotte exploratie en productie van aardolie en aardgas. De activiteiten van de groep strekken zich uit over de gehele wereld.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Repsol-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Repsol-aandelen
ISIN-code: ES0173516115
Ticker: BME: REP
Index of markt: IBEX35
 

Hoe kan ik Repsol aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Repsol (BME: REP)
 
Repsol-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Repsol te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen wij de evolutie van het aantal olie-exploraties in het oog houden die Repsol in staat kunnen stellen zijn omzet te verhogen en zijn orderportefeuille te verbeteren.

Analyse nr. 2

Ook de uitbreiding van de raffinaderijen in de wereld zal van nabij worden gevolgd, rekening houdend met de verschillende concurrenten in dit segment en de evolutie van de marktaandelen.

Analyse nr. 3

Het spreekt vanzelf dat de activiteiten van de Repsol-groep in hoge mate onderworpen zijn aan de strenge regelgeving van de verschillende regeringen. Het zal dan ook van essentieel belang zijn rekening te houden met eventuele wijzigingen in de wetgeving of de normen op dit gebied, vooral nu er ecologisch veel op het spel staat als gevolg van de klimaatverandering.

Analyse nr. 4

De toename van het aantal elektrische of niet-benzinevoertuigen is eveneens een element dat in het oog moet worden gehouden, aangezien dit een zeer grote invloed kan hebben op de activiteiten van ondernemingen zoals Repsol, die in hoge mate afhankelijk zijn van de vraag naar thermische voertuigen.

Analyse nr. 5

Tenslotte zal het ook van belang zijn rekening te houden met de strategische doelstellingen die de groep heeft bekendgemaakt met de tenuitvoerlegging van bepaalde herstructureringsplannen, kostenverminderingen en elke andere strategie die haar rendabeler kan maken. Vervolgens zullen deze elementen kunnen worden vergeleken met de werkelijke resultaten en acties van deze onderneming.

Analyse van de koers van het Repsol aandeel
Repsol-aandelen CFD kopen
Repsol-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Repsol

Repsol-aandelen kopen

Aangezien Repsol het resultaat is van een fusie van verscheidene ondernemingen, zijn haar activiteiten verdeeld over verschillende groepen binnen eenzelfde bedrijfssector:

  • Raffinage en distributie, met verscheidene miljoenen tonnen geraffineerde olie en verscheidene miljoenen tonnen verkochte aardolieproducten per jaar. Er zij op gewezen dat Repsol ook actief is in de petrochemie.
  • Aardgasdistributie en elektriciteitsopwekking.
  • Vloeibaar maken, transport en hervergassing van aardgas
  • Aardgas- en aardolie-exploitatie en -productie, met een productie van meer dan 559.000 vaten per dag in de afgelopen jaren.

Om deze verschillende activiteiten in verschillende delen van de wereld te kunnen uitoefenen, heeft Repsol thans zeven dochterondernemingen, waarin het bedrijf een verschillend percentage van de eigendom heeft. Deze zijn: Repsol Brasil, Petronor, Dynasol, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred, Repsol Comercializadora de Gas en Repsol Exploración Perú.

De onderneming maakt het grootste deel van haar winst in Spanje, maar is ook actief op de Zuid-Amerikaanse markt en in Europa in het algemeen. De onderneming is aanwezig in meer dan dertig landen en heeft wereldwijd meer dan 37.000 mensen in dienst.

Het Repsol-aandeel is momenteel genoteerd op de Spaanse markt Mercado Continuo en is opgenomen in de berekening van de nationale index IBEX 35.

Foto tegoed: ©buenoalvaro/123RF.COM

Concurrentie

Laten we nu meer in detail nagaan wie de voornaamste concurrenten van de Repsol-groep zijn in de sector waarin zij actief is met de voornaamste bedrijven die gespecialiseerd zijn in de aardolie- en raffinagesector.

Exxon Mobil 

Deze Amerikaanse olie- en gasmaatschappij is gevestigd in Dallas en behoort momenteel tot de top 10 van de wereld wat winst betreft. Het is genoteerd aan de NYSE in de VS.

Shell 

Deze onderneming, ook bekend als Royal Dutch Shell, is een Brits-Nederlandse oliemaatschappij en een van de grootste multinationale ondernemingen. Het is eigenlijk een groep ondernemingen die eigendom is van een moedermaatschappij.

BP 

Een andere belangrijke concurrent van Repsol is BP, een in 1909 opgericht Brits bedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, winning, raffinage en verkoop van olie. De groep is de grootste in het VK en de op twee na grootste oliemaatschappij in de wereld geworden. Internationaal is BP actief in meer dan 100 landen en heeft het ongeveer 79.700 mensen in dienst.

Saudi Aramco 

Dit is een Saoedische nationale oliemaatschappij die gespecialiseerd is in koolwaterstoffen en bijna alle koolwaterstofvoorraden van het koninkrijk in handen heeft. Het is ook 's werelds grootste oliemaatschappij in termen van productie. Zij exploiteert verschillende velden in het land.

Valero Energy Corporation

Tenslotte zullen wij ook Valero Energy Corporation in het oog houden, een Amerikaanse onderneming die Valero, Diamond Shamrock, Ultramar en Shamrock en Beacon omvat.

Petrochina

Tenslotte moet ook Petrochina Company Ltd worden gevolgd, het beursgenoteerde onderdeel van de China National Petroleum Corporation en tot dusver ook China's grootste petroleumgroep. Het aandeel is genoteerd aan de beurzen van New York, Hong Kong en Shanghai.


Strategische allianties

Na de voornaamste tegenstanders van Repsol te hebben ontdekt, stellen wij voor de strategische bondgenoten van Repsol te bekijken aan de hand van twee concrete voorbeelden van onlangs ondertekende partnerschappen.

Honda

Eerst en vooral heeft de Repsol Group in 2020 haar partnership als hoofdsponsor van het officiële Honda-team verlengd voor de komende seizoenen en dus tot eind 2022. De vorige contractverlenging tussen de twee bedrijven was ook voor twee seizoenen tot eind 2020 en werd in 2018 aangekondigd. Als gevolg van de Covid-19 crisis heeft de aankondiging van deze recente vernieuwing langer op zich laten wachten, omdat verschillende multinationals voorrang gaven aan hun activiteiten, waardoor de gevolgen voor hun sponsoring ter discussie kwamen te staan. De overeenkomst is tussen 12 en 14 miljoen euro waard, veel minder dan andere overeenkomsten van dit type.

Emerson

In 2019 werd nog een interessant partnerschap gesloten, dit keer met Emerson, een wereldwijd engineering- en technologiebedrijf. Dit is de vorming van een strategische alliantie om geavanceerde geofysische technologieën voor de ondergrond aan te bieden om de tijd tot de eerste olie-exploratie en -productie aanzienlijk te verkorten. Om dit belangrijke doel te bereiken, zal Emerson samenwerken met Repsol om geavanceerde beeldvormingstechnologieën voor de ondergrond te implementeren en in te zetten, ondersteund door kerntechnologieën die door Repsol zijn ontwikkeld in het kader van het innovatieproject Kaleidoscope. Deze technische vorderingen zullen vervolgens worden gebruikt door een groot deel van de geowetenschappelijke gemeenschap van Repsol en door olie- en gasmaatschappijen die een licentie op de technologieën zullen nemen. Ze combineren de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van geavanceerde visualisatie, krachtige computers en cloudgebaseerde levering.

Verhandel het Repsol-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Repsol aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Repsol als beursactivum

Om u te helpen het Repsol-aandeel beter te begrijpen in het kader van uw analyse van dit aandeel, moet u weten dat het van essentieel belang is een goed inzicht te hebben in deze onderneming en haar vermogen om de toekomstige uitdagingen en kansen het hoofd te bieden. De beste manier om dit te doen is de sterke en zwakke punten ervan te kennen. Daarom stellen wij nu voor om de belangrijkste sterke en zwakke punten van Repsol te ontdekken.

Laten we deze exercitie beginnen met een samenvatting van de belangrijkste troeven waarover deze Spaanse onderneming vandaag beschikt en die haar in staat zouden kunnen stellen in de komende jaren te groeien.

  • In de eerste plaats is de positionering van deze onderneming in haar activiteitensector en op de internationale markt uiteraard een van haar grootste troeven. De Repsol-groep is een van de grootste olie- en gasmaatschappijen en is wereldwijd actief.
  • Tot de sterke punten van de groep behoort ook zijn sterke distributie met een goed doordachte strategie die het mogelijk maakt een brede doelgroep van klanten te bereiken.
  • De reputatie van de Repsol-groep is ook een sterk punt dat moet worden vermeld. De groep beschikt namelijk over een sterke merknaam die zelfs buiten Spanje bekend is, hetgeen het vertrouwen van de consumenten eens te meer vergemakkelijkt.
  • Ook de strategische operaties die de Repsol-groep uitvoert om nieuwe markten te veroveren of aan populariteit en rentabiliteit te winnen, zijn eerder gunstige elementen voor haar groei. Met name de talrijke overnames en fusies die in het verleden zijn gerealiseerd, maar ook andere strategische operaties zoals partnerschappen in bepaalde internationale sportevenementen, verdienen hier vermelding.
Negatieve factoren voor het Repsol aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Repsol-aandeel als beursactivum

Nu u meer weet over de voordelen van het Repsol-aandeel en de sterke punten van de onderneming, zullen we de belangrijkste zwakke punten eens nader bekijken:

  • In de eerste plaats is de afhankelijkheid van de activiteiten van Repsol van de aardoliemarkt ongetwijfeld een van de belangrijkste zwakke punten van het bedrijf, enerzijds door de daling van de wereldreserves, maar ook door de energiewijziging die thans aan de gang is en de daling van de prijs van het zwarte goud in de afgelopen tijd.
  • Ten slotte is het tweede belangrijke zwakke punt van het Repsol-aandeel de milieurisico's van zijn activiteiten, die kunnen leiden tot beperkingen van de regelgevende autoriteiten.

Zoals u ziet, heeft Repsol momenteel meer sterke dan zwakke punten. De sterkte van deze zwakke punten kan echter veel gewicht in de schaal leggen en het is van essentieel belang er rekening mee te houden alvorens een positie in dit aandeel in te nemen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Waar en hoe wordt de koers van het Repsol-aandeel op de beurs genoteerd?

Het land waar Repsol-aandelen genoteerd staan is uiteraard Spanje, aangezien het een in Spanje gevestigde onderneming is. In concreto is Repsol genoteerd aan de Spaanse Mercadi Continuo, aan de beurs van Madrid. Gezien de grote marktkapitalisatie van de onderneming is Repsol echter ook opgenomen in de nationale referentie-index Ibex 35 en in andere kleinere aandelenindexen zoals de Stoxx Spain 20.

Hoe heeft het Repsol-aandeel het de afgelopen jaren gedaan?

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden van het Repsol-aandeel, is het interessant om de prestaties uit het verleden te kennen. Over het afgelopen jaar (vanaf 30 oktober 2020) bijvoorbeeld, was de prestatie van dit aandeel -61,19%. Over de afgelopen twee jaar was dit rendement eveneens negatief met -64,69%, en over drie jaar was dit rendement -62,77%. Tenslotte bedroeg de koersontwikkeling van het Repsol-aandeel over een periode van vijf jaar -49,91%.

Waar is de Repsol groep actief?

De Repsol-groep is een internationaal concern dat zijn producten over de hele wereld op de markt brengt. Maar de productie vindt ook plaats in verschillende landen. In Spanje bezit en exploiteert het concern fabrieken in Ponferrada in de provincie León, in Los Barrios bij Cádiz en in Igualada bij Barcelona. In het buitenland exploiteert de Repsol-groep ook een productie-eenheid in Zuid-Afrika en een andere in de Verenigde Staten, in Kentucky. Deze Spaanse en andere fabrieken van de Repsol-groep worden ook beschouwd en erkend als een van de meest efficiënte ter wereld.

Verhandel het Repsol-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.