Handel nu in Randstad!
RANDSTAD

Analyse van de koers van het Randstad aandeel

Handel nu in Randstad!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Hier vindt u wat basisinformatie over de activiteiten van de Randstad Groep, evenals enkele technische analysetips en een overzicht van de prijzen van de afgelopen tien jaar.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Randstad-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Randstad-aandelen
ISIN-code: NL0000379121
Ticker: AMS: RAND
Index of markt: AEX 25
 

Hoe kan ik Randstad aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Randstad (AMS: RAND)
 
Randstad-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Randstad te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

U zult de financiële resultaten van dit bedrijf als een prioriteit moeten bewaken. Deze resultaten worden zowel jaarlijks als driemaandelijks gepubliceerd, wat u een goede zichtbaarheid geeft van de evolutie van deze laatste.

Analyse nr. 2

We zullen ook de inspanningen van de Randstadgroep om haar internationale activiteiten verder te ontwikkelen in de gaten houden. Hoewel het bedrijf in Europa al een bijzondere positie inneemt, loopt het nog steeds achter op de rest van de wereld. In dit verband zal prioriteit worden gegeven aan het toezicht op de overname van uitzendbedrijven, fusies of partnerschappen buiten de Europese Unie. Een van de belangrijkste doelstellingen van de groep is uiteraard de opkomende markten, met inbegrip van India, dat in het middelpunt van de belangstelling staat.

Analyse nr. 3

De uitzendmarkt is uiteraard rechtstreeks verbonden met de arbeidsmarkt in het algemeen. Voor de landen die het meest representatief zijn voor de activiteiten van Randstad is het echter heel eenvoudig om informatie te verkrijgen over deze gegevens, met inbegrip van het nationale werkloosheidspercentage. Maar u moet ook rekening houden met de algemene economische gezondheid van het land, met de resultaten van de industrie en bedrijven in verschillende sectoren, die u een idee geven van het aantal toekomstige vacatures.

Analyse nr. 4

Tot slot is deze sector ook bekend als bijzonder concurrerend. Daarom moet u in uw fundamentele analyses systematisch een volledige en serieuze studie van dit vergelijkend onderzoek opnemen.

 Analyse van de koers van het Randstad aandeel
Randstad-aandelen CFD kopen
Randstad-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Randstad

Randstad-aandelen kopen

Een goede kennis van Randstad en van de belangrijkste activiteiten en inkomstenbronnen van de onderneming is onontbeerlijk om goede analyses van deze waarde te kunnen maken. Daarom willen wij u een volledig overzicht geven van de onderneming en haar gedetailleerde activiteiten:

De groep Randstad NV is een Nederlandse onderneming die gespecialiseerd is op het gebied van human resources. Meer in het bijzonder is deze onderneming momenteel de op één na grootste speler ter wereld op het gebied van human resources-diensten.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van deze onderneming, kunnen zij in verschillende divisies worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

 • De plaatsing van generalistisch personeel buiten de traditionele sectoren vertegenwoordigt met 48,5% van de omzet het grootste deel van de inkomsten van de groep. Dit betreft met name het administratief personeel en het personeel in de lichte industrie.
 • De op een na grootste categorie is die van generalistisch personeel van on-siteagentschappen, die 23,9% van de omzet van de groep genereert. Dit omvat personeel voor cliënten in de logistieke en industriële sectoren.
 • Ten slotte vertegenwoordigt de plaatsing van gespecialiseerd personeel 22,8% van de omzet van de groep met ingenieurs en juridische, technische en financiële specialisten. In dit segment biedt de groep ook diensten aan voor het vaste personeel van cliënten, zoals vervangingsdiensten, reïntegratie en salarisbeheer.
 • De overige 4,8% van de omzet is afkomstig van ondersteunende activiteiten.

De groep bezit en exploiteert thans wereldwijd 2.757 filialen en behaalt 13,6% van zijn omzet in Nederland. De overige 14,7% wordt gegenereerd in Frankrijk, 7,5% in Duitsland, 7% in Italië, 6,8% in België en Luxemburg, 6,1% in het Iberisch schiereiland, 9,5% in Europa, 19,9% in Noord-Amerika en 14,9% in de rest van de wereld.

Foto tegoed: ©sylv1rob1/123RF.COM

Concurrentie

Wij zullen nu nader ingaan op de sector waarin de Randstad-groep actief is, met een presentatie van haar voornaamste concurrenten op de markt:

Manpower Group

In de eerste plaats zullen wij de Manpower-groep op de voet volgen, een multinationale onderneming die gespecialiseerd is in human resources consulting, rekrutering, tijdelijk werk en IT-infrastructuurdiensten. De groep werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht en is een van de historische spelers in het uitzendwerk. Na verloop van tijd breidde het zich uit tot andere human resources-diensten en werd het de Manpower Group met meer dan 27.000 werknemers in 2.900 kantoren in meer dan 80 landen.

Adecco

Een andere grote concurrent van Randstad is de Adecco Group, een Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in de uitzendsector en dat momenteel door het tijdschrift Forbes wordt gerangschikt onder de 500 grootste bedrijven ter wereld.

Crit

Een andere concurrent van Randstad is de Crit-groep, die eveneens een uitzendbedrijf is, maar die onlangs ook een activiteit heeft ontwikkeld op het gebied van luchthavenassistentie. De groep is thans op de beurs van Parijs genoteerd. Zo is zij de leider geworden op het gebied van luchthavenassistentie in Frankrijk en behoort zij ook tot de 10 leiders in deze sector wereldwijd. Crit ontwikkelt momenteel ook activiteiten op het gebied van engineering en industrieel onderhoud.

Synergie

Tot slot is ook de Franse groep Synergie een concurrent om in de gaten te houden, die gespecialiseerd is in uitzendarbeid, aanwerving en opleiding. De onderneming werd in 1969 in Nantes opgericht en is thans in 17 landen aanwezig met een netwerk van meer dan 750 agentschappen die bijna 4.000 mensen in dienst hebben. Het is genoteerd op de beurs van Parijs en maakt deel uit van de CAC Small 90-index.


Strategische allianties

Laten we eens kijken naar de strategische bondgenoten van de Randstad Groep, die vaak allianties aangaat met andere bedrijven om haar activiteiten of winstgevendheid te vergroten. Hier volgen twee recente voorbeelden van dergelijke partnerschappen:

GamersOrigin

In 2020 is de groep een partnerschap aangegaan met GamersOrigin, met name om beroeps- of amateursgamers te helpen hun softskills te identificeren en zo hun toegang tot de arbeidsmarkt in de videogame-industrie of andere sectoren te vergemakkelijken. Met deze partnerschapsovereenkomst zijn de twee ondernemingen verheugd over deze samenwerking, die is opgezet rond gemeenschappelijke waarden zoals professionalisme, engagement en teamgeest. Het partnerschap zal de spelers in staat stellen hun belangrijkste vaardigheden te identificeren en deze op de arbeidsmarkt te promoten. Door deze samenwerking zal GamersOrigin ook kunnen profiteren van de expertise van Randstad in het werven van functieprofielen die verband houden met de exploitatie van een esportstructuur.

Brussels Airlines

Te midden van de coronaviruscrisis, die de luchtvaartsector zwaar heeft getroffen, is het personeel van Brussels Airlines gedwongen tot werktijdverkorting. Maar omdat het herstel van de vraag naar luchtvervoer op de markt langer duurt dan verwacht, is deze tijdelijke werkregeling verlengd. Om de financiële en sociale gevolgen van deze lange periode van inactiviteit voor haar werknemers verder te beperken, heeft de luchtvaartmaatschappij een partnerschap gesloten met Randstad om werknemers die opnieuw aan de slag willen te helpen bij het vinden van een andere baan op tijdelijke basis, in afwachting van het herstel van hun positie binnen het bedrijf.

Handel nu in Randstad!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Randstad aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Randstad als beursactivum

Het anticiperen op toekomstigeveranderingen in de koers van Randstad vereisteengoedinzicht in het vermogen van de groep om investeerdersaan te trekken en gerust te stellen. Om dit te doen, moet u in staatzijn om de huidigeelementen te identificerentengunste van eenstijging van de waardeervan en de elementen die meerkansmaken op eendaling van de koers van het aandeel. Wijbieden u daarom onze hulpaan op dit gebieddoorallereerst de verschillendeargumentenvooreenkoersstijging van het aandeel Randstad in de komendejaren en daarmee de huidigesterktes van dezegroep in kaart te brengen.

 • Teneersteiseen van de positieveargumentenvoordezewaardenatuurlijk het feitdat de Randstad Groepeenzeeraantrekkelijkepositieheeft onder de koplopers in zijnsector, zowellokaalalsinternationaal. De Randstad Groepismomenteelimmers het tweedegrootste HR-dienstverleningsbedrijf ter wereld. Dit geeft het eenaanzienlijkepopulariteit en het vermogen om zowelkandidaat- alsbedrijfsklantenaan te trekken.
 • Natuurlijkis het feitdat Randstad in verschillendelanden van de wereldaanwezigis, ookgoedvoor de groeimogelijkheden. Wewetendat de groepzijndienstenaanbiedt in meer dan 39 verschillendelanden, met niet minder dan 800 vestigingen in Frankrijkalleen. Dezesterkegeografischeexpansiestelthaar in staatzich te beschermentegen de risico's die verbondenzijnaangelokaliseerdeeconomische crises.
 • Een van de meestgeruststellendefactorenvoorbeleggers in Randstad-aandelenis de gezondefinanciëlegezondheid van het bedrijf. Zowel de omzet- als de cashflowcijfers van de groepzijngoed en consistent van jaartotjaar, wat de stabiliteit van de boekhouding van de groep in de tijdaantoont.
 • Nogsteeds met betrekkingtot de argumentenvooreenkoersstijging van het aandeel Randstad, kan men ook de bredediversificatie van de activiteiten van de groepwaarderen, die zichricht op verschillendesegmenten van het bedrijfslevenzoalsrekrutering, consultancy, opleiding, investeringen en stichtingen. Dankzijdezehoge mate van flexibiliteitis Randstad in staat om aanallebehoeften van haarzakelijkeklanten te voldoen.
 • Randstad isooksterkaanwezig in de bouwsector, de sector met de grootstemarktvraag. Randstad heeft maar liefst 550 uitzendbureaus die gespecialiseerdzijn in dezesector, waardoor het eenbreed scala aandoelgroepen kan bereiken.
Negatieve factoren voor het Randstad aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Randstad-aandeel als beursactivum

Wehebbenzojuistgekekennaar de verschillendeactueleargumentenvooreenopwaartse trend van de koers van het aandeel Randstad. Hoewel u veel van dezeargumentenwellichtbijzonderovertuigendvindt, zijn het natuurlijk niet de enige die u moetanalyseren en waarmee u rekeningmoethoudenbij de analyse van dezewaarde. Er zijninderdaadookelementen die onsdoengelovendat het aandeel van de Randstad in de toekomstwaarschijnlijkzaldalen of dat de opwaartse trend ervan kan wordenvertraagd. Wenodigen u uit om dezeargumenten nu en in detail te onderzoeken.

 • In de eersteplaatsdoet de groep het vrijgoed in de uitzendsector met opdrachten van zeerkorteduur, maar vindtze het moeilijker om kandidaten met minderonzekerecontracten, zoalscontractenvoorbepaalde of vooronbepaaldetijd, te plaatsen. Dit iste wijtenaaneensterkepsychologische barrière op dit gebied, die natuurlijk op de reputatie van dezegroepdrukt.
 • Tenslotteheeft de wereld van het uitzendwerk in de huidigemaatschappijveel te lijden onder eenenigszinsonzeker imago en daaromheeftdezesector de neigingzijnmarktaandeel te ziendalentengunste van andereoplossingenvoor het zoekennaareenbaan.

U ziet hier dat er veelminderbewijsisvooreendaling van de koers van het aandeel Randstad dan vooreenstijging. Dit isechterietswaar u rekeningmeemoethoudenals u een intelligent en verstandigstandpunt over dezevoorraadwiltinnemen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe is het aandeelhouderschap van de Randstad Groep verdeeld?

Momenteel is het aandelenbezit van de Randstad Groep gedeeltelijk verdeeld over een aantal grote particuliere grootaandeelhouders. Daartoe behoren Fritz Goldschemeding met 35% van het kapitaal van de onderneming, Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Randstad Holding met 27,5%, NN Group met 12,5% en ASR Nederland met 7,5%. De rest van de aandeelhouders van de groep zijn free floaters.

Welke dochterondernemingen bezit de Randstad Groep?

Om de activiteiten van Randstad te begrijpen, is het van belang de verschillende dochterondernemingen in de wervingsindustrie te kennen. Zo is Randstad Groep momenteel eigenaar van de dochterondernemingen Ransdtad Nederland, Tempo-Team, Randstad Deutschland, Randstad A/S, Proffice, Randtad India en Randstad Japan. Het is van belang de ontwikkeling of overname van nieuwe bedrijven en dochterondernemingen door de Randstad Groep in de komende jaren op de voet te volgen.

Hoe kan ik de koers van het Randstad-aandeel live analyseren?

Om een live analyse van de koers van het Randstad-aandeel op de best mogelijke manier uit te voeren, dient u gebruik te maken van hoogwaardige beursgrafieken. Zo zult u bijvoorbeeld moeten kiezen voor aanpasbare grafieken waarmee u de periodiciteit kunt wijzigen en verschillende technische indicatoren tegelijk kunt weergeven. Zo kunt u de koers van het aandeel live volgen en de bewegingen ervan op een eenvoudige manier analyseren.

Handel nu in Randstad!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.