Verhandel het Novartis-aandeel!
NOVARTIS

Analyse van de koers van het Novartis aandeel

Verhandel het Novartis-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Novartis-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Novartis-aandelen
ISIN-code: CH0012005267
Ticker: SWX: NOVN
Index of markt: SMI
 

Hoe kan ik Novartis aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Novartis (SWX: NOVN)
 
Novartis-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Novartis te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

We zijn momenteel getuige van een steeds belangrijker wordende ontwikkeling van de medische innovatiesector op grote schaal, met name in de technologie- en gezondheidssector. De positionering van Novartis in deze twee segmenten zou Novartis in staat kunnen stellen om aanzienlijke winst te genereren.

Analyse nr. 2

De Novartis Group breidt ook haar activiteiten en aanwezigheid in onderontwikkelde en derdewereldlanden uit. Deze strategie kan succesvol blijken in het licht van de groeiende behoeften aan gezondheidszorg in deze economische gebieden.

Analyse nr. 3

Tot slot kan Novartis haar ervaring en bedrijfsexpertise ook gebruiken om duurzame oplossingen te ontwikkelen in landen over de hele wereld. Novartis kan hiervoor rekenen op zijn uitgebreide technische en personele middelen.

Analyse nr. 4

De veroudering van bepaalde behandelingen en technologieën is echter een bron van aanzienlijke verliezen voor Novartis, dat zijn winstgevendheid op lange termijn moet behouden door steeds meer innovatie.

Analyse nr. 5

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat de concurrentie in deze sector een reële bedreiging vormt voor Novartis, aangezien de grote farmaceutische bedrijven in de wereld een meedogenloze oorlog voeren om marktaandeel te winnen en nieuwe octrooien te verkrijgen.

Analyse van de koers van het Novartis aandeel
Novartis-aandelen CFD kopen
Novartis-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Novartis

Novartis-aandelen kopen

U kent de Novartis-groep waarschijnlijk wel, al was het maar bij naam. Novartis is een van 's werelds grootste farmaceutische bedrijven. Maar de verkoop kan worden gerealiseerd via verschillende activiteiten, voornamelijk farmaceutica, maar ook oogverzorgingsproducten, generieke geneesmiddelen, vaccins en diagnostische producten etc..

Het grootste deel van de winst wordt gemaakt in Zwitserland, maar het bedrijf is ook actief in heel Europa, in de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Amerika.

Foto tegoed: ©taldav68/123RF.COM

Concurrentie

Wij willen nu in detail nagaan wie de voornaamste concurrenten van de Novartis-groep zijn, aan de hand van een presentatie van de grote laboratoria die in soortgelijke segmenten als het Novartis-concern actief zijn.

Pfizer

Een van de belangrijkste concurrenten van de Novartis-groep is de Amerikaanse farmaceutische onderneming Pfizer, die in 1849 werd opgericht. Deze groep is van aanzienlijke omvang en is aanwezig in meer dan 150 landen over de hele wereld. Vandaag de dag is het qua omzet het grootste bedrijf ter wereld in zijn sector. Zij heeft wereldwijd meer dan 81.800 mensen in dienst.

Sanofi

Een andere concurrent van de Novartis-groep is de Franse farmaceutische groep Sanofi, die gespecialiseerd is in de farmaceutische sector met op recept verkrijgbare geneesmiddelen voor diabetes, zeldzame ziekten, multiple sclerose en oncologie, alsmede vaccins. Sanofi is een van de grootste farmaceutische ondernemingen ter wereld en is vooral internationaal actief. Zij heeft meer dan 100.000 werknemers in meer dan 100 landen. Sanofi behoort ook tot de koplopers op de Parijse beurs in termen van beurskapitalisatie. Het is ook de grootste Franse onderneming op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met aanzienlijke investeringen op dit gebied.

Roche Holding

Tot de concurrenten van Novartis behoort nog steeds de Roche-groep, een Zwitserse onderneming die eveneens gespecialiseerd is in farmaceutica en die een van de leiders in deze sector in de wereld is. Het is actief via twee parallelle dochterondernemingen, de diagnostische sector en de farmaceutische sector. Zij richt zich met name op het gebied van de geïndividualiseerde geneeskunde. Roche is actief in meer dan 150 landen over de hele wereld en heeft 94.000 mensen in dienst.

Merck

De volgende concurrent is Merck, een Duits bedrijf dat is gevestigd in Darmstadt in de deelstaat Hessen en dat in 1668 werd opgericht. Zij is gespecialiseerd op het gebied van farmaceutica en chemicaliën. Vandaag telt de groep meer dan 55.000 werknemers in 66 verschillende landen.

Bayer

Een andere serieuze concurrent van Novartis is Bayer AG, een Duits agrochemisch farmaceutisch bedrijf dat sinds 1863 bestaat en sinds de overname van de Monsanto Group enkele jaren geleden hoofdzakelijk geneesmiddelen, gezondheidsprodukten zonder recept, diergeneeskundige produkten en gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw heeft ontwikkeld. Bayer staat ook bekend als de eerste onderneming die in 1897 aspirine synthetiseerde.

AstraZeneca

De laatste grote concurrent van de Novartis-groep is de AstraZeneca-groep, een farmaceutisch concern dat is ontstaan uit de fusie van het Astra-laboratorium in Zweden en het Britse laboratorium Zeneca. De groep stelt wereldwijd 63.000 mensen tewerk in onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van farmaceutische producten en in de verlening van medische zorgdiensten. Het is momenteel actief in zeven belangrijke therapeutische gebieden.


Strategische allianties

GlaxoSmithKline

In 2014 kondigde Novartis een asset swap-overeenkomst aan met het Britse GlaxoSmithKline. Novartis zegt dat het de oncologieproducten van GSK zal kopen voor $16 miljard, terwijl het zijn non-influenza vaccins business aan GSK zal verkopen voor $7,05 miljard plus royalty's.

Google

In hetzelfde jaar wil Google het leven van diabetici makkelijker maken door hen in staat te stellen hun bloedsuikerspiegel te meten met behulp van slimme contactlenzen, en zo een positie in te nemen in een bloeiende sector

Propeller Health

In 2017 werkt Novartis ook samen met Propeller Health aan de ontwikkeling van connected inhalers, die naar verwachting in de komende maanden vorm zal krijgen.

Verhandel het Novartis-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Novartis aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Novartis als beursactivum

In de eerste plaats kan de internationale dimensie van dit bedrijf natuurlijk als een sterkte worden genoemd. De Novartis Groep heeft farmaceutische activiteiten in niet minder dan 140 landen over de hele wereld en beschermt het bedrijf tegen potentiële risico's in verband met één enkel geografisch gebied.

Ook moet worden opgemerkt dat de kernactiviteit van Novartis ligt in de farmaceutische sector, die bijzonder populair is op de brede markt. De Groep is er echter in geslaagd zijn producten binnen deze sector te diversifiëren met medische producten, maar ook met vaccins, gezondheidsproducten voor de consument, generieke geneesmiddelen en producten voor de gezondheid van dieren. Op deze manier vermenigvuldigt zij haar doelstellingen en interventie-gebieden.

Dankzij de Novartis Biotechnologie-dochteronderneming is de Novartis Group een echte leider op zijn werkterrein, die een grote hoeveelheid onderzoek uitvoert om steeds effectievere behandelingen te ontwikkelen. Natuurlijk beschermt de groep haar meest innovatieve producten door middel van octrooien, zodat zij als enige in staat is deze te exploiteren.

Novartis heeft ook de neiging om zijn activiteiten uit te breiden door middel van een sterk beleid van fusies en overnames. Het bedrijf neemt regelmatig bedrijven over die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen, waardoor het zijn merk kan versterken en de reikwijdte van zijn activiteiten kan uitbreiden.

De Groep geniet ook van een goed merkimago bij het grote publiek dankzij diverse lovende initiatieven. Het gaat onder meer om corporate wellness, het eerste gespecialiseerde gezondheidsinitiatief van de groep, maar ook om haar engagement voor het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (VBD), dat door middel van onderzoek en ontwikkeling de continue toegang tot biologische rijkdommen in ontwikkelingslanden garandeert.

Het is ook interessant om op te merken dat Novartis een bedrijf is dat door zijn klanten wordt gewaardeerd, aangezien het in 2005 tot de meest gerespecteerde bedrijven ter wereld behoorde, wat Novartis nog steeds een hoog niveau van vertrouwen van zijn belangrijkste klanten geeft.

Het laatste voordeel van de Novartis Group is natuurlijk het personeelsbestand. Vandaag de dag heeft het bedrijf wereldwijd meer dan 120.000 mensen in dienst die helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en deze op de markt te brengen.

Negatieve factoren voor het Novartis aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Novartis-aandeel als beursactivum

Laten we in de eerste plaats niet vergeten dat Novartis, wat het merkimago van dit bedrijf betreft, het voorwerp is geweest van enige controverse met betrekking tot de reclame voor sommige van zijn producten, die het vertrouwen van het grote publiek zou kunnen hebben ondermijnd.

De groep heeft ook enkele problemen ondervonden na de invoering van enkele beperkende wetten in India met betrekking tot octrooien op farmaceutische producten. Novartis heeft een aanzienlijke aanwezigheid op de Indiase markt.

Een bijzonder hoge kostenstructuur is ook een van de zwakke punten van het bedrijf. De sterk gediversifieerde productassortimenten van het bedrijf leiden immers ook tot een verhoging van de noodzakelijke productiestructuren. Dit betekent ook een aanzienlijke kostenpost voor de groep. De groep moet enkele jaren wachten om de gedane investeringen te kunnen dekken en winst te kunnen maken op enkele nieuwe producten.

Ten slotte moet, hoewel de farmaceutische sector op lange termijn als een zeer dynamische sector wordt beschouwd, ook rekening worden gehouden met het cyclische karakter van sommige activiteiten van de Groep. Het gaat hierbij met name om producten die zijn ontworpen om aan zeer actuele behoeften te voldoen en die dus in de toekomst verouderd kunnen raken. Sommige van deze producten worden bovendien vaak in een vergevorderd stadium van ontwikkeling achtergelaten omdat ze geen doelwit meer vinden op de markt. Deze productstop leidt uiteraard tot aanzienlijke verliezen voor Novartis, dat soms zeer grote bedragen heeft moeten investeren in de initiële ontwikkeling ervan.

Hoewel de gebreken van deze voorraad minder talrijk lijken dan zijn kwaliteiten, moet u zich door hen laten inspireren om uw analyses van deze voorraad uit te voeren, aangezien ze een niet te verwaarlozen invloed kunnen hebben op de evolutie ervan op middellange of lange termijn op de grafieken.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe kan ik de ontwikkeling van de koers van het Novartis-aandeel volgen?

De beste manier om de ontwikkeling van de koers van het Novartis-aandeel te volgen is natuurlijk op een realtime aandelenkaart. Deze grafieken kunnen worden bekeken op beurswebsites, op de Novartis-website, in het beleggersgedeelte van de Novartis-website of op een handelsplatform dat door een makelaar wordt aangeboden. De voorkeur wordt gegeven aan grafieken die het mogelijk maken om technische indicatoren weer te geven en tijdsperiodes aan te passen. Waar worden de aandelen van Novartis verhandeld? Het aandeel Novartis is genoteerd aan de Zwitserse beurs. Concreet worden deze aandelen verhandeld op de SIX Swiss Exchange, het belangrijkste financiële centrum in dit land en de markt die u kunt volgen door dit aandeel online te verhandelen. Er zij echter op gewezen dat de American Depositary Receipts of ADR's met betrekking tot dit effect aan de New York Stock Exchange, d.w.z. aan de NYSE in de Verenigde Staten, zijn genoteerd.

Is het mogelijk om de financiële geschiedenis van het bedrijf Novartis te bekijken?

Beleggers die geïnteresseerd zijn in Novartis-aandelen hebben toegang tot een breed scala aan informatie op de Novartis-website. Zo zijn bijvoorbeeld de jaar- en kwartaalcijfers en de geschiedenis van deze gegevens over meerdere jaren beschikbaar op de Novartis-website. Belangrijke persberichten en de dividendgeschiedenis zijn ook beschikbaar. 

Verhandel het Novartis-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.