Verhandel het Medtronic-aandeel!
MEDTRONIC

Analyse van de koers van het Medtronic aandeel

Verhandel het Medtronic-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Overweegt u aandelen Medtronic online te kopen via een handelsplatform? Voordat u begint met het analyseren van het aandeel, geeft deze gedetailleerde factsheet u een aantal tips en informatie die u zullen helpen bij het onderzoek van het aandeel. U vindt er met name de actuele koers van het aandeel, alsook informatie over het bedrijf en een historische analyse van de koers.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Medtronic-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Medtronic-aandelen
ISIN-code: IE00BTN1Y115
Ticker: NYSE: MDT
Index of markt: NYSE
 

Hoe kan ik Medtronic aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Medtronic (NYSE: MDT)
 
Medtronic-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Medtronic te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In het bijzonder zal worden toegezien op de lancering van nieuwe producten waarmee Medtronic zich op nieuwe markten kan positioneren.

Analyse nr. 2

Uiteraard zullen ook fusies en overnames belangrijk zijn en de groep in staat stellen een strategisch voordeel te behalen ten opzichte van zijn voornaamste concurrenten.

Analyse nr. 3

Medtronic zal ook zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in de verbetering van zijn technologieën en capaciteiten nauwlettend in het oog houden.

Analyse nr. 4

Aangezien Medtronic vooral actief is op de meest volgroeide markten, zullen ook alle inspanningen om internationaal uit te breiden, met name op de opkomende markten, in het oog worden gehouden.

Analyse nr. 5

Politiek risico is ook een element dat zorgvuldig in overweging moet worden genomen met het oog op de toekomst van Medtronic. Overheidsinterventies kunnen immers gevolgen hebben voor de rentabiliteit van de onderneming en moeten derhalve nauwlettend in het oog worden gehouden.

Analyse nr. 6

Tenslotte zal ook de valutamarkt nauwlettend in het oog worden gehouden, aangezien wisselkoersschommelingen een rechtstreekse invloed hebben op de rentabiliteit van de verkoop en de uitvoer, maar ook op de produktiekosten.

Analyse van de koers van het Medtronic aandeel
Medtronic-aandelen CFD kopen
Medtronic-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Medtronic

Medtronic-aandelen kopen

Als u een relevante analyse van de koers van het aandeel Medtronic wilt uitvoeren, moet u uiteraard over een gedegen kennis van het bedrijf en zijn activiteiten beschikken. Daarom geven wij u nu een volledig overzicht van de groep en zijn voornaamste winstbronnen.

De Medtronic Group plc is een Ierse onderneming die actief is in de sector medische hulpmiddelen. Meer bepaald is het een van de belangrijkste ontwerpers, fabrikanten en verkopers van medische apparatuur en uitrusting ter wereld.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van de onderneming, kunnen deze in verschillende divisies worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

 • De algemene en minimaal invasieve chirurgie maken 28,9% uit van de omzet van de groep met chirurgische apparatuur, intraoperatieve bewakingssystemen en beademingssystemen.
 • Vasculaire aandoeningen en hartchirurgie vertegenwoordigen 18,4% van de omzet met coronaire stents, stents, distale beschermingssystemen, katheters, hartklepprotheses, autotransfusie-apparatuur en hartablatieapparatuur.
 • Beheer van het hartritme vertegenwoordigt 17,8% van de omzet met pacemakers, implanteerbare defibrillatoren, cardiale ablatie-afleidingen.
 • Neurologische aandoeningen zijn goed voor 10,1% van de omzet met neurostimulatie- en geneesmiddelentoedieningspompen en diagnostische hulpmiddelen.
 • Spinale aandoeningen waren goed voor 8,7% van de omzet met spinale prothesen, discusprothesen, hersenstimulatiesystemen, bottransplantatie en minimaal invasieve spinale chirurgietechnologieën en beeldgestuurde chirurgische navigatiesystemen.
 • Diabetesbeheer is goed voor 8,2% van de verkoop met interne en externe bloedglucosecontrolesystemen en insulinepompen.
 • Ten slotte is de resterende 7,9% afkomstig van aanverwante producten en diensten.

Foto tegoed: ©wolterk/123RF.COM

Concurrentie

Wij stellen u nu voor om iets meer details te ontdekken over de economische omgeving en meer bepaald over de sectorale omgeving van Medtronic. Wij zullen de voornaamste concurrenten van deze onderneming in haar activiteitensector voorstellen.

Koninklijke Philips 

In de eerste plaats is Philips een Nederlands technologiebedrijf dat rechtstreeks concurreert met Medtronic en een van de grootste concerns is in de sector huishoudelijke apparaten, medische apparatuur en verlichting. De groep telt momenteel 114.000 werknemers in ongeveer 100 landen en is georganiseerd in drie bedrijfssectoren

Honeywell International Inc

Deze andere Amerikaanse onderneming werd opgericht in 1906 en was vroeger uitsluitend gespecialiseerd in verwarming. Vandaag is het actief in de sectoren kernenergie, lucht- en ruimtevaart, automatisering van gebouwen en defensie. Sinds enige tijd is de groep ook een belangrijke leverancier voor de automobielsector en bij de aankoop van turboladers.

Johnson & Johnson 

Deze Amerikaanse farmaceutische onderneming werd opgericht in 1886 en is gespecialiseerd in de vervaardiging van farmaceutische en medische hulpmiddelen, verzorgingsproducten, cosmetica en aanverwante diensten voor consumenten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Zij heeft haar hoofdkantoor in New Brunswick, New Jersey, en bezit en exploiteert bijna 250 dochterondernemingen in ongeveer 60 landen over de hele wereld. De groep verkoopt zijn producten ook in 175 landen over de hele wereld. Het is een onderdeel van de Dow Jones Industrial Average en een Fortune 500-bedrijf. De groep is ook eigenaar van verschillende toonaangevende merken geneesmiddelen en eerstehulpgoederen.

Becton Dickinson and Company 

Een andere directe concurrent van Medtronic is Becton Dickinson, een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in de productie en verkoop van medische apparatuur. Het werd opgericht in 1897 en is gevestigd in New Jersey. De onderneming is actief in ongeveer 50 landen en heeft meer dan 70.000 werknemers. De onderneming behaalt haar winst grotendeels in het buitenland en haar klanten zijn onder meer ziekenhuizen, laboratoria en onderzoekers. Becton Dickinson was ook een van de eerste bedrijven die injectiespuiten verkochten in de Verenigde Staten. Het is ook een pionier in de productie van hypodermische naalden. Het bedrijf is actief in drie divisies


Strategische allianties

Tot slot, hier zijn Medtronic's huidige belangrijkste partners en overeenkomsten.

IBM

In 2015 creëerde de IBM-groep een platform met de naam WatsonHealth dat gezondheidsgegevens van Apple-terminals en gegevens van partners zoals Medtronic of Johnson & Johnson centraliseert.

Medtech

In 2016 heeft Medtech, dat een revolutionair beeldvormingssysteem heeft ontwikkeld, een partnerschap gesloten met Medtronic om het verkoopteam van Medtronic te gebruiken om het apparaat van de Franse onderneming op de markt te brengen, met name op de Japanse markt.

Roche Group

In 2017 is de Roche Group ook een samenwerking aangegaan met Medtronic om een Bluetooth bloedglucosemeter te ontwikkelen die gekoppeld is aan een insulinepompsysteem van Medtronic.

Verhandel het Medtronic-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Medtronic aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Medtronic als beursactivum

In de eerste plaats is de sector waarin Medtronic actief is, waarschijnlijk een van de snelst groeiende sectoren. Dit, gekoppeld aan het feit dat er op dit gebied weinig concurrentie is, doet vermoeden dat de inkomsten van de groep in de toekomst zouden moeten verbeteren.

 • Medtronic heeft een sterke merknaam die wordt erkend door klanten en prospects over de hele wereld. Deze branding was gebaseerd op het sterke vermogen van Medtronic om technologie te gebruiken en deze vanaf het begin tot op de dag van vandaag effectief te benutten. Het merk Medtronic wordt daarom vaak geassocieerd met het idee van innovatie en technologische vooruitgang.
 • Een ander sterk punt van de groep is zijn sterke en betrouwbare toeleveringsketen met loyale en vaste partners. Daardoor is Medtronic in staat om doeltreffend op de vraag te reageren, zelfs wanneer deze sterk stijgt.
 • Ten slotte is ook de financiële draagkracht van de groep een van de sterke punten die door handelaars en analisten het meest worden gewaardeerd, met name omdat de onderneming schaalvoordelen kan behalen dankzij een productie in grote volumes die de kosten aanzienlijk drukt.
Negatieve factoren voor het Medtronic aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Medtronic-aandeel als beursactivum

Alvorens een opwaartse positie in te nemen op de koers van het aandeel Medtronic, moet u uiteraard ook de zwakke punten van dit bedrijf evalueren en in uw analyses meenemen. Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste tekortkomingen van de onderneming.

 • In de eerste plaats is de financiële situatie van de groep betrekkelijk goed, maar in de loop der jaren is er een zekere instabiliteit geweest in haar prestaties, waardoor het moeilijk is vooruit te lopen op toekomstige winsten.
 • We kunnen ook wijzen op enkele moeilijkheden die Medtronic in het verleden heeft ondervonden met sommige van haar partners en die zich opnieuw zouden kunnen voordoen en negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor haar groei en rentabiliteit.
 • Tenslotte, en nog steeds wat de zuiver financiële gegevens van de groep betreft, stellen wij ook enkele eerder teleurstellende resultaten vast op het gebied van de brutomarge, de bedrijfsmarge en het bedrijfsresultaat.ook de bruto-, exploitatie- en nettomarges van de groep zijn vrij teleurstellend in vergelijking met andere bedrijfstakken in deze activiteitensector en ondanks de geleverde inspanningen om de kosten te verminderen.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Welke producten biedt Medtronic momenteel aan?

De Medtronic-groep brengt momenteel verschillende productlijnen op de markt, waaronder pacemakers, defibrillatoren, stents, hartkleppen, neurale stimulatoren, ruggenwervelprothesen, insulinepompen, automatische injectoren en vasculaire en coronaire prothesen. Het is uiteraard waarschijnlijk dat zij in de komende jaren nieuwe soorten producten zal ontwikkelen.

Wat zijn de belangrijkste dochterondernemingen die de Medtronic Group momenteel heeft?

De Medtronic-groep is actief via een aantal dochterondernemingen die over de hele wereld zijn gevestigd en zich op verschillende terreinen bezighouden: Covidien, Medtronic Ierland, Medtronic Zwitserland, Medtronic Italië, Medtronic Duitsland, Medtronic Isreael, Medtronic Nederland, Medtronic Spanje, Medtronic Verenigd Koninkrijk, Medtronic Canada, Medtronic Frankrijk en Medtronic Luxemburg. De overnamestrategie van de groep zou er ook toe kunnen leiden dat zij in de toekomst nieuwe ondernemingen opkoopt.

Hoe kan ik toekomstige koersbewegingen van het Medtronic-aandeel te weten komen?

Als u het toekomstige koersverloop van het aandeel Medtronic op de beurs wilt kennen, raden wij u aan om eerst relevante analyses van deze waarde uit te voeren. Tot de te gebruiken methoden behoren de technische analyse, die gebaseerd is op de bestudering van historische beursgrafieken, en de fundamentele analyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest invloedrijke publicaties en gebeurtenissen in deze sector.

Verhandel het Medtronic-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.