JP MORGAN

Analyse van de koers van het JP Morgan aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Als u online wilt beleggen in het JP Morgan aandeel of aandelen van dit bedrijf wilt kopen, moet u er allereerst voor zorgen dat u over de juiste informatie beschikt om uw analyse van de koers van dit aandeel uit te voeren. Dit is precies het doel van dit artikel, waarin wij zullen uitleggen hoe deze analyses kunnen worden uitgevoerd met gebruikmaking van relevante en nauwkeurige gegevens. In het bijzonder zullen wij deze onderneming en haar activiteiten in detail voorstellen, evenals haar voornaamste concurrenten, haar strategische partners en bondgenoten, en de elementen die u moet analyseren in het kader van een fundamentele analyse van dit aandeel.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De dynamiek en de ontwikkeling van de vermogensbeheermarkt in het algemeen zullen op de voet worden gevolgd.

Analyse nr. 2

De bank- en kredietkaartenmarkt, vooral in de VS, zal een aanzienlijke invloed hebben op de activiteiten van JP Morgan.

Analyse nr. 3

Uiteraard zal ook aandacht worden besteed aan de bancaire en financiële regelgeving die de activiteiten van deze groep in min of meerdere mate kan belemmeren.

Analyse nr. 4

De economische groei in de VS en op internationaal vlak zal ook een rol spelen in de resultaten van de onderneming.

Analyse nr. 5

Ook de FDIC-verzekeringspremies zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden en de ontwikkeling daarvan kan de marges van JP Morgan vergroten of verkleinen.

Analyse nr. 6

Naast deze fundamentele analyse van de koers van JP Morgan, raden wij u aan parallel een technische analyse van het aandeel uit te voeren om de signalen van deze twee methodes te vergelijken.

Verhandel het JP Morgan-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van JP Morgan

Laten we de onderneming en haar activiteiten nader bekijken, zodat u meer te weten komt over haar voornaamste bronnen van inkomsten en winst.

JP Morgan Chase & Company is een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in financiën, en meer bepaald een van de belangrijkste bankgroepen in de Verenigde Staten. Om een beter inzicht te krijgen in haar activiteiten, kunnen deze in verschillende categorieën worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

  • De retailbankingactiviteiten vertegenwoordigen het grootste deel van de inkomsten van de groep met 46,6% van de omzet. Zij omvatten de verkoop van traditionele en gespecialiseerde financiële diensten zoals hypotheken, autoleningen en verzekeringen, die worden aangeboden via een netwerk van 5 036 bankkantoren. De groep biedt ook kredietkaarten aan.
  • Investment banking en marktactiviteiten vertegenwoordigen 32,6% van de omzet van de onderneming met adviesdiensten op het gebied van fusies en overnames en herstructureringen, kapitaalverhogingen, private equity, interventies op de aandelen-, obligatie- en derivatenmarkten en bemiddeling op de effectenmarkten.
  • Daarna volgen de vermogensbeheeractiviteiten met 12,7% van de inkomsten en USD 1987 miljard aan beheerd vermogen eind 2018.
  • Ten slotte zijn de commerciële bankactiviteiten goed voor 8,1% van de omzet van de groep.

De depositosaldi van de Groep bedragen thans 1.470,70 miljard USD aan deposito's en 984 miljard USD aan uitstaande leningen.

Geografisch gezien genereert de JP Morgan Chase Group momenteel 76,4% van zijn inkomsten in de VS, 14,8% in Afrika, 6,5% in Azië-Pacific en 2,3% in Latijns-Amerika en de Caraïben.

Analyse van de koers van het JP Morgan aandeel
Verhandel het JP Morgan-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

U moet de onderneming JP Morgan niet alleen goed kennen, maar natuurlijk ook haar belangrijkste concurrenten op de markt en in de sector waarin zij actief is. Dit zijn de bedrijven die u in deze analyse moet betrekken:

Citygroup Inc

Deze financiële onderneming, ook bekend onder de naam Citi, is eveneens in de VS gevestigd en is het resultaat van de fusie tussen Citicorp en Travelers Group in 1998.

Deutsche Bank 

is de grootste bank in Duitsland en de achtste grootste in Europa naar marktkapitalisatie. De dochterondernemingen van Deutsche Bank zijn aanwezig in meer dan 75 landen over de hele wereld met een belangrijke dochteronderneming in de Verenigde Staten.

HSBC

Deze Britse interbankmaatschappij is actief in meer dan 84 landen over de hele wereld en heeft meer dan 60 miljoen klanten.

Goldman Sachs 

Dit is een Amerikaanse investeringsbank die in 1869 is opgericht en kantoren heeft in de belangrijkste financiële centra ter wereld, waaronder New York, Londen, Tokio en Parijs.

Morgan Stanley

Deze Amerikaanse bank is ook in New York gevestigd. Zij is actief in meer dan 42 verschillende landen met een netwerk van 1.300 kantoren en heeft meer dan 60.000 mensen in dienst.


Strategische allianties

Laten we nu overgaan tot de analyse van JP Morgan's strategische bondgenoten. In het kader van haar ontwikkelings- en groeistrategie gaat de bank regelmatig partnerschappen aan met andere ondernemingen. Hier volgen enkele recente en concrete voorbeelden:

BDF

De Banque de France is een partnerschap aangegaan met JP Morgan om haar gamma van goudtransactiediensten voor haar centrale bankklanten te ontwikkelen. Dankzij dit partnerschap kan de Banque de France swapdiensten, leningen en rentedragende gouddeposito's aanbieden. JP Morgan is momenteel een van de belangrijkste banken voor goudtransacties. Zij maakt ook deel uit van een groep die in Londen goudtransacties beheert.

Airplus International

Een ander strategisch partnerschap dat JP Morgan is aangegaan, is met AirPlus International, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor het beheer van reiskosten. De twee bedrijven zijn een strategisch partnerschap aangegaan om multinationale organisaties te helpen hun processen te optimaliseren en meer controle te krijgen over hun programma's voor het beheer van bedrijfskaarten en reiskosten.

Verhandel het JP Morgan-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn JP Morgan's belangrijkste sterke punten?

Momenteel ligt de grootste kracht van JP Morgan in zijn franchises, die effectief zijn in alle bedrijfsdivisies. Ook de liquiditeits- en kapitaalposities zijn de afgelopen jaren verbeterd, wat eveneens gunstig is voor deze actie. Ten slotte zijn de inkomstenstromen van de groep voldoende gediversifieerd, waardoor de onderneming beter beschermd is tegen risico's.

Wat zijn de zwakke punten van het JP Morgan aandeel?

De belangrijkste zwakke punten van het optreden van JP Morgan zijn de recente stijging van de uitgaven, die een invloed heeft op de totale cashflow en dus op de rentabiliteit. De tweede zwakte van de bankgroep, tenslotte, betreft haar sterke afhankelijkheid van de Noord-Amerikaanse markt, waardoor zij kwetsbaar is voor de economische cycli van deze laatste.

Wat was JP Morgan's betrokkenheid in de subprime crisis?

JP Morgan en haar dochteronderneming Washington Mutual speelden een grote rol in subprime hypotheken en dus in de subprime crisis van 2008. Als gevolg daarvan trof het concern in 2013 een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie en moest het 13 miljard dollar betalen, waarvan 2 miljard dollar een boete was en 4 miljard dollar werd gebruikt om individuen te compenseren.

Verhandel het JP Morgan-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500