Verhandel het Iberdrola-aandeel!
IBERDROLA

Analyse van de koers van het Iberdrola aandeel

Verhandel het Iberdrola-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

Uw kapitaal is in gevaar
 
Grafiek van Tradingview

De energiesector is zeer populair in Europa, waar er verschillende grote energieproducenten en -distributeurs zijn, met Iberdrola als een van de bekendste op de beurs. Alvorens met deze aandelen te handelen, is het echter noodzakelijk een analyse te maken. Daarom hebben wij besloten de activiteiten van deze onderneming nader toe te lichten en u enkele historische gegevens over haar aandelen te verstrekken die u zullen helpen de werking van deze onderneming beter te begrijpen.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Iberdrola-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Iberdrola-aandelen
ISIN-code: ES0144580Y14
Ticker: BME: IBE
Index of markt: IBEX35
 

Hoe kan ik Iberdrola aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Iberdrola (BME: IBE)
 
Iberdrola-aandelen kopen/verkopen
 
 
Uw kapitaal is in gevaar

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Iberdrola te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

De energiemarkt in haar geheel, en in het bijzonder de ontwikkeling van de concurrentie op de markt van de alternatieve verdelers, die een steeds zwaarder stempel drukt op het marktaandeel van de Iberdrola-groep, zal met de grootste aandacht worden gevolgd.

Analyse nr. 2

Een ander element dat met de grootste belangstelling moet worden gevolgd, betreft de ontwikkeling van de activiteiten van het Iberdrola-concern in het segment groene energie. Verwacht wordt dat deze energiebronnen de huidige thermische energiebronnen in de komende decennia zullen vervangen.

Analyse nr. 3

Het spreekt vanzelf dat de internationaliseringsstrategie van de activiteiten van Iberdola een essentieel element is en dat u bijzondere aandacht moet besteden aan bepaalde strategische operaties die erop gericht zijn deze strategie te accentueren of te versnellen, zoals de totstandbrenging van strategische partnerschappen met buitenlandse ondernemingen.

Analyse nr. 4

In het algemeen kunnen de door andere ondernemingen op de markt toegepaste prijzen, alsmede de door de regeringen van bepaalde landen gereguleerde tarieven, een invloed hebben op de activiteiten van Iberdrola en haar meer of minder concurrentieel maken ten opzichte van haar directe en indirecte concurrenten.

Analyse nr. 5

Voorts dient te worden opgemerkt dat de groep in de komende jaren desinvesteringen of acquisities kan verrichten om zijn activiteiten te concentreren op de meest rendabele segmenten en de minst rendabele af te stoten.

Analyse nr. 6

Ten slotte moet u uiteraard ook rekening houden met de financiële resultaten van de groep, die u kunt raadplegen op haar officiële website en die idealiter moeten worden vergeleken met de doelstellingen die in de strategische plannen van Iberdola zijn opgenomen of met de verwachtingen van analisten en specialisten op deze markt. Het gebruik van ratio's zal een echte troef zijn voor deze analyse en zal u in staat stellen de reële waarde van de onderneming en haar aandeel op de beurs beter in te schatten.

Analyse van de koers van het Iberdrola aandeel
Iberdrola-aandelen kopen
Iberdrola-aandelen verkopen
Uw kapitaal is in gevaar

Algemene presentatie van Iberdrola

Iberdrola-aandelen kopen

Het Iberdrola-concern, dat momenteel wereldwijd 27.169 werknemers telt, is momenteel een van de leiders op het gebied van de productie en distributie van energie in Spanje. Het is de op één na grootste elektriciteitsproducent van Spanje en de eerste van het land in termen van marktkapitalisatie, en het is tevens een van de wereldleiders op het gebied van de productie van windenergie. Haar activiteiten zijn verdeeld over verschillende sectoren, voornamelijk de produktie en distributie van elektriciteit en gas, maar ook de engineering en bouw van elektriciteitscentrales en vastgoedactiviteiten. Haar activa in Spanje omvatten vijf kerncentrales, vier waterkrachtcentrales en negen thermische centrales.

In Spanje, maar ook in de Spaanstalige wereld en in andere landen, is Iberdrola vooral bekend om zijn twee hoofdactiviteiten: de levering van energie, zoals gas en elektriciteit, aan particulieren, en zijn grootschalige energie-activiteiten, waartoe onder meer windenergie behoort.

Om de omvang van de internationale aanwezigheid van de onderneming te begrijpen, is het van belang te weten dat Iberdrola over de hele wereld ondernemingen heeft waarmee zij actief is. In Spanje zijn haar drie dochterondernemingen verdeeld over de sectoren opwekking, distributie en duurzame energie. In het Verenigd Koninkrijk werkt het samen met ScottishPower, de op drie na grootste energieleverancier van het land, terwijl het in de Verenigde Staten sinds 2015 samenwerkt met dochteronderneming Avangrid Inc. In de Verenigde Staten wordt 10% van de activiteiten van de onderneming uitgeoefend.

Mexico is ook een zeer relevant land voor Iberdrola, samen met andere Spaanse ondernemingen zoals Siemens Gamesa of Telefónica, aangezien de onderneming er vijf windmolenparken bezit en haar activiteiten via twee ondernemingen beheert.

De koers van het Iberdrola-aandeel is momenteel genoteerd op de Spaanse markt Mercado Continuo en is opgenomen in de berekening van de beursindex Ibex 35.

Foto tegoed: ©jjfarquitectos/123RF.COM

Concurrentie

Laten we nu snel de voornaamste concurrenten van Iberdrola voorstellen:

Engie 

Het Franse energie-industriële concern Engie is momenteel het op twee na grootste niet-oliegebonden energiebedrijf ter wereld en heeft de Franse staat als belangrijkste aandeelhouder.

EDF

Hetzelfde geldt voor het Franse concern EDF, dat gespecialiseerd is in de productie en levering van elektriciteit en voor meer dan 80% in handen is van de staat. Het is de leider in deze sector in Frankrijk en Europa en een van de leiders in de elektriciteitsproductie in de rest van de wereld.

Enel 

De Enel-groep is ook een voormalige Italiaanse nationale elektriciteitsmaatschappij en de grootste producent van Italië. Het is ook een multi-dienstengroep die elektriciteit, aardgas en water omvat, en een wereldleider op het gebied van elektriciteitsproductie.

E.ON 

Deze andere Europese onderneming is gespecialiseerd in energie en is ontstaan uit de fusie van VEBA en Viag in 2000. De onderneming is gevestigd in Essen en is genoteerd aan de effectenbeurs van Frankfurt en aan de DAX-index.

RWE AG 

Tenslotte is het Duitse conglomeraat RWE eveneens gespecialiseerd in de energiesector en is het een distributeur van elektriciteit, gas en water voor particuliere klanten in Europa en Noord-Amerika.


Strategische allianties

Ten slotte geven we twee voorbeelden van strategische partnerschappen die de Iberdrola Group in het verleden is aangegaan:

Areva

In 2011 ondertekende Iberdrola een strategische partnerschapsovereenkomst met Areva's dochteronderneming Areva Wind voor de ontwikkeling van gezamenlijke offshore-windprojecten in Frankrijk, als onderdeel van het programma van de Franse regering om tegen 2020 6GW aan energie te installeren.

Volkswagen 

Meer recent, in 2020, versterkte Iberdrola zijn partnerschap met de fabrikanten Volkswagen en Seat om de elektrificatie in Spanje te versnellen. Deze overeenkomst heeft tot doel het gebruik van 100% hernieuwbare energie gedurende de volledige voertuigcyclus aan te moedigen en Iberdrola wordt een strategische referentiepartner voor de levering van deze energie in de waardeketen van de voertuigen. De ondernemingen zullen samenwerken bij de ontwikkeling van een netwerk van openbare oplaadinfrastructuren en zo bijdragen tot de verwezenlijking van de emissiereductiedoelstellingen van de Green Deal.

Verhandel het Iberdrola-aandeel!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Positieve factoren voor het Iberdrola aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Iberdrola als beursactivum

Om de toekomstige uitdagingen van het Iberdrola-concern beter te begrijpen, is het van belang de voor- en nadelen van dit aandeel te kennen, met andere woorden de sterke en zwakke punten ervan.

Wat de voordelen van de Iberdrola-groep betreft, kunnen de volgende worden onderstreept

  • In de eerste plaats is het feit dat Iberdrola in verschillende regio's actief is, uiteraard een van haar grootste troeven, omdat dit een sterke toegankelijkheid van haar producten en diensten garandeert. De groep is ook online sterk aanwezig op diverse websites en sociale netwerken en beheert de media doeltreffend om dichter bij de eindklanten te komen.
  • De goede financiële situatie van het Iberdrola-concern is eveneens een voordeel en stelt haar in staat aanzienlijke investeringen te doen.
  • De groep heeft ook toegang tot verschillende leveranciers van grondstoffen, waardoor zij efficiënter kan werken en een bredere doelgroep kan bereiken dan met haar eigen netwerk.
  • Iberdrola beschikt ook over voldoende en concrete middelen om te groeien, dankzij een goed uitgebouwde informatica-infrastructuur en bekwaam menselijk kapitaal, met name op het gebied van de diensten, die de kern vormen van de strategie van de groep.
  • Dankzij haar horizontale en verticale integratie kan de groep ook haar controle over de volledige waardeketen verbeteren en een betere toegang tot de grondstoffen en een snelle levering aan de eindklanten bieden.
  • Ten slotte bezit Iberdrola verscheidene intellectuele eigendomsrechten die haar producten en diensten uniek en exclusief kunnen maken, waardoor de impact van de concurrentie wordt beperkt.
Negatieve factoren voor het Iberdrola aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Iberdrola-aandeel als beursactivum

Natuurlijk heeft Iberdrola ook een aantal tekortkomingen en nadelen waar u zich bewust van moet zijn, de belangrijkste zijn

  • Ten eerste is het concern vaak het mikpunt van milieuactivisten wegens zijn slechte afvalbeheerpraktijken en zijn verzuim om duurzaamheid in zijn bedrijfsvoering te integreren.
  • Er is ook een gebrek aan budget voor marketing- en promotieactiviteiten, wat het vermogen van bedrijven om hun klantenbestand uit te breiden en loyaliteit te bevorderen, verzwakt.
  • Verminderde budgetten voor onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten kunnen ook een negatief effect hebben op de prestaties van de onderneming als gevolg van gebrekkige marktkennis.
  • Ten slotte wordt de klantenservice van de groep door de klanten als slecht beschouwd, vooral wat de behandeling van klachten betreft, en kan zij leiden tot een verlies van leads als gevolg van een negatief merkimago en zo de groei van de groep beïnvloeden.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is de oorsprong van Iberdrola en wanneer werd het opgericht?

Het bedrijf Iberdrola vindt zijn oorsprong in 1992. Zij is het resultaat van de fusie van twee grote historische exploitanten in de Spaanse elektriciteitssector, Iberduero en Hidroeléctrica Espanola. Geleidelijk aan versnelde de groei van de groep en in 2001 maakte de onderneming een expansiefase door, die werd voortgezet en werd aangedreven door talrijke overnames, onder meer in Schotland, de Verenigde Staten, Brazilië en Bolivia.

Staat het aandeel van de Iberdola Group genoteerd aan een belangrijke beursindex?

Zoals u waarschijnlijk al weet, is het Iberdola-concern momenteel een van de belangrijkste bedrijven op de Spaanse markt. Het is uiteraard een onderneming die genoteerd is aan de voornaamste effectenbeurs van Madrid. Maar het is ook opgenomen in de Spaanse nationale referentie-index voor de aandelenmarkt, de Ibex 35, aangezien het een van de 35 grootste kapitalisaties van het land is.

Is een technische analyse van het Iberdrola aandeel verplicht?

Hoewel de fundamentele analyse van het Iberdola aandeel uiteraard een essentiële analyse is om te proberen te begrijpen hoe dit aandeel in de loop van de tijd waarschijnlijk zal evolueren, geldt hetzelfde voor de technische analyse ervan. Het is inderdaad door deze twee soorten analyse te vergelijken dat u de meeste kans hebt om coherente en solide koop- of verkoopsignalen te verkrijgen.

Verhandel het Iberdrola-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.