Verhandel het Genfit-aandeel!
GENFIT

Analyse van de koers van het Genfit aandeel

Verhandel het Genfit-aandeel!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Zoals veel handelaren bent u wellicht geïnteresseerd in het verhandelen van Genfit-aandelen en wilt u meer over dit aandeel te weten komen voordat u begint. Dat is precies wat wij u hier aanbieden, met een gedetailleerde factsheet die alle gegevens bevat die u nodig hebt om de economische omgeving van deze groep te begrijpen, zoals details over haar activiteiten, haar belangrijkste concurrenten en haar recente allianties, alsook gegevens die u in staat stellen te anticiperen op haar toekomstige ontwikkeling, met haar belangrijkste sterke en zwakke punten, en de elementen die u moet prioriteren bij het uitvoeren van uw fundamentele analyse van dit aandeel.

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Genfit te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

De door Genfit ontwikkelde moleculen worden niet onmiddellijk op de markt gebracht en leveren dus pas geld op na verschillende jaren van ontwikkeling. Er moet dus goed worden geanticipeerd op de markt waarop de moleculen in ontwikkeling zullen worden toegepast en op de reële medische behoeften op dit gebied. Dit houdt onder meer in dat vooraf wordt nagegaan of er waarschijnlijk geen andere behandeling op de markt zal worden gebracht.

Analyse nr. 2

Gezien de sterke concurrentie op het gebied van de behandeling van NASH, zullen wij alle verklaringen van de belangrijkste concurrenten van Genfit in dit segment, namelijk Intercept, Galmed of Tobira, en alle fusie- of overnameoperaties die op dit gebied kunnen plaatsvinden, op de voet volgen.

Analyse nr. 3

Uiteraard zal hierbij ook rekening worden gehouden met eventuele commerciële of onderzoekspartnerschappen die Genfit zou kunnen aangaan om zijn geneesmiddelen sneller op de markt te kunnen brengen.

Verhandel het Genfit-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Genfit

Genfit is een Franse onderneming die gespecialiseerd is op het gebied van biofarmaceutica. Meer bepaald is de groep een van de toonaangevende ondernemingen in deze sector op Europees niveau. Genfit heeft zijn huidige marktpositie bereikt door zich te specialiseren in het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de preventie en behandeling van risicofactoren die verband houden met cardiometabole ziekten zoals atherosclerose, dyslipidemie, hypertensie, diabetes en zwaarlijvigheid. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde ontstekingsziekten is eveneens een van zijn specialiteiten die tot het succes van de onderneming hebben bijgedragen.

Genfit is ook een bedrijf dat zijn ontwikkeling hoofdzakelijk baseert op eigen onderzoeksprogramma's of onderzoeksprogramma's die door financiële partners worden gesteund. Op die manier kan zij waarde creëren voor haar aandeelhouders en tegelijk de risico's die aan deze programma's verbonden zijn, doeltreffend beheren. Dankzij deze forse investeringen in onderzoek heeft Genfit, zowel voor eigen rekening als voor rekening van andere farmaceutische reuzen, een aantal geneesmiddelen kunnen ontwikkelen, waarvan sommige zich nog in klinische en preklinische ontwikkeling bevinden en naar verwachting deel zullen gaan uitmaken van de reeds uitgebreide portefeuille van behandelingen van de groep.

Als gevolg van dit onderzoek en deze ontdekkingen is Genfit een hoofdrolspeler geworden in bepaalde wetenschappelijke gebieden van de biofarmaceutica.

Analyse van de koers van het Genfit aandeel
Verhandel het Genfit-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

De Genfit-groep is actief in de zeer specifieke sector van de biofarmaceutica. Maar zij is natuurlijk niet de enige op dit gebied en haar concurrenten zijn zowel talrijk als groot. We zouden nu graag te weten komen wie de grootste concurrenten van Genfit op de markt zijn:

Het Deense bedrijf Nordisk

is een van de grootste concurrenten van Genfit en is gespecialiseerd in de behandeling van diabetes, waarin het een van de marktleiders is. Maar Nordisk biedt ook behandelingen voor hemofilie en groeistoornissen. Zij brengt haar producten in meer dan 170 landen op de markt.

Gilead Sciences

is een andere serieuze concurrent van Genfit en is gespecialiseerd in biofarmaceutica voor AIDS en leverziekten. Het biedt ook oncologie- en hematologiebehandelingen aan, evenals behandelingen voor cardiovasculaire en ontstekingsziekten.

Biogen

Een ander Amerikaans bedrijf, Biogen, moet tot de concurrenten van Genfit worden gerekend. Het is gespecialiseerd in de behandeling van neurodegeneratieve ziekten, hemofilie en auto-immuunziekten. Biogen is aanwezig in 50 verschillende landen.

De Amerikaanse groep Amgen 

is een andere belangrijke concurrent voor Genfit en is gespecialiseerd in recombinante menselijke gendeiwitten en ontwikkelt nieuwe biotherapie-oplossingen. Het is wereldwijd bijzonder goed ingeburgerd.

De Britse onderneming Shire

is eveneens een in aanmerking te nemen concurrent en is gespecialiseerd in de behandeling van zeldzame ziekten zoals epileptische aanvallen, pancreaskanker, immuundeficiënties, kort darmsyndroom, erfelijk angio-oedeem of hyperfosfatemie.

Het Australische CSL

staat bekend als de op één na grootste producent van griepvaccins, waarvan het zijn specialiteit heeft gemaakt. Uiteraard biedt zij ook andere soorten kwaliteitsgeneesmiddelen aan, die zij in zo'n 30 verschillende landen distribueert.

De Duitse reus Pfizer 

  is ook een concurrent om in de gaten te houden. Het is gespecialiseerd in de behandeling van ziekten zoals hoge bloeddruk, colorectale kanker, cholesterol en depressie.

De Amerikaanse groep Celgene

is een andere belangrijke concurrent van Genfit en is gespecialiseerd in geneesmiddelen tegen kanker. Zij brengt haar producten in meer dan 70 verschillende landen op de markt.


Strategische allianties

Om zijn ontwikkelings- en expansiemogelijkheden te verzekeren, steunt de Genfit Groep sterk op de partnerschappen en strategische allianties die hij kan aangaan met bepaalde andere ondernemingen in dezelfde of verwante sectoren. Hierdoor heeft het in het verleden een aanzienlijke groei kunnen doormaken en kan het in de toekomst dus nog interessanter worden voor handelaars. Om de waarde van deze partnerschappen voor uw handel beter te begrijpen, volgen hier enkele voorbeelden van de meest recente allianties tussen Genfit en zijn partners.

Kowa

Zo heeft de Genfit-groep in 2002 een zeer interessant strategisch partnerschap opgezet met de Japanse onderneming Kowa, die eveneens gespecialiseerd is in farmaceutica. De twee bedrijven werkten samen aan de ontwikkeling van een nieuwe behandeling voor hypercholesterolemie. In het kader van deze overeenkomst heeft Kowa een licentie van Genfit verworven voor een periode van 5 jaar in ruil voor dividenden en tussentijdse betalingen. Het doel van dit partnerschap is uiteraard in de eerste plaats financieel voor Genfit, aangezien het een belangrijke bron van inkomsten vertegenwoordigde.

Sanofi

Maar sommige van Genfit's partnerschappen zijn nog ouder. Dit is het geval met de alliantie met Sanofi-Adventis, die in 1999 werd gesloten en in 2009 met één jaar werd verlengd. In deze periode van samenwerking hebben de twee bedrijven samengewerkt aan behandelingen voor type 2-diabetes en ontstekingsziekten, maar meer recentelijk ook aan behandelingen voor neurodegeneratieve ziekten.

Novartis

Meer recent, in 2017, is de aandelenkoers van Genfit sterk gestegen door geruchten over een samenwerking met of een aandeleninvestering door het Zwitserse bedrijf. Novartis probeert zich actief te positioneren in de ontwikkeling van behandelingen voor NASH, dat is niet-alcoholische steatohepatitis, een leverziekte die steeds vaker voorkomt. Genfit is een van de meest geavanceerde biotechbedrijven op dit gebied. Het valt nog te bezien of deze combinatie al dan niet definitief tot stand zal komen.

Verhandel het Genfit-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Genfit aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Genfit als beursactivum

In de eerste plaats is de eerste troef van Genfit, en waarschijnlijk het punt dat haar in staat heeft gesteld de positie en de reputatie te bereiken die zij thans heeft, natuurlijk haar specialisatie in bepaalde geavanceerde behandelingen en octrooien. Dit biofarmaceutisch bedrijf ontwikkelt namelijk oplossingen voor de vroegtijdige diagnose, preventie en behandeling van cardiometabolische ziekten zoals diabetes of dyslipidemie, die steeds vaker voorkomen bij de wereldbevolking. Meer recentelijk heeft Genfit ook reële vooruitgang geboekt in de zoektocht naar behandelingen voor NASH, een niet-alcoholische steatotische leveraandoening, en voor andere soorten ziekten die de lever of de darmen aantasten. Deze specialiteiten zorgen ervoor dat de onderneming haar producten zeer gemakkelijk kan afzetten op een bloeiende markt.

De strategie van Genfit om zijn portefeuille daadwerkelijk in vijf grote programma's onder te verdelen is een ander voordeel voor het bedrijf, dat niet al zijn eieren in één mand legt en zo de risico's vermijdt die verbonden zijn aan één enkel onderzoekgebied. Zo heeft Genfit één programma gewijd aan Elafibranor of GFT505, een behandeling die zich momenteel in klinische proeven voor NASH bevindt. Er lopen ook twee programma's voor biomarkers bij type 2-diabetes. Een ander programma is gericht op verstoringen van het circadiane ritme die verband houden met type 2-diabetes. Een ander programma is gericht op de ontregeling van het immuunsysteem, gericht op de lever of de darmen, en een laatste programma is gericht op de mechanismen van fibrose van de lever of de darmen, waarvoor farmacologische validatie aan de gang is.

Het feit dat aan type 2 diabetes gerelateerde ziekten momenteel in aantal en prevalentie toenemen, is ook een sterk punt voor Genfit, dat kan profiteren van de groeiende markt voor deze ziekten als gevolg van zwaarlijvigheid, evenals voor NASH-ziekten, waaraan momenteel tussen 12 en 17% van de Amerikanen lijdt.

Genfit kan ook rekenen op zijn sterke investeringen in onderzoek en ontwikkeling en op de partnerschappen die het regelmatig aangaat, zoals het geval was met Sanofi, die het mogelijk maken uitstekende resultaten en werkelijk vernieuwende oplossingen te bereiken.

Het laatste voordeel van Genfit, ten slotte, betreft de hierboven genoemde NASH-ziekten, die een ware expansie doormaken. Genfit heeft immers in 2014 al een octrooi aangevraagd voor GFT505 voor de Europese en Amerikaanse markt. Deze behandeling zal dus tot 2035 door dit octrooi worden beschermd. Bovendien heeft deze behandeling in de VS bij wijze van uitzondering de versnelde beoordelingsstatus van de FDA gekregen vanwege het toenemende percentage van de bevolking dat aan NASH lijdt en de dringende noodzaak om een effectieve oplossing voor dit gezondheidsprobleem te vinden.

Negatieve factoren voor het Genfit aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Genfit-aandeel als beursactivum

Allereerst moet worden opgemerkt dat Genfit een bijzonder volatiel aandeel is en dat het evolueert naar gelang van de aankondigingen over de verschillende klinische proeven die worden uitgevoerd. Het is dan ook zaak op de hoogte te blijven van deze proeven om geen geld te verliezen.

Een ander zwak punt voor Genfit is natuurlijk de zeer sterke concurrentie in deze sector, zoals wij eerder hebben gezien. Het Franse bedrijf moet het opnemen tegen de echte kolossen van de biofarmaceutische industrie, met name op het gebied van diabetesbehandelingen, die het voorwerp zijn van alle afgunst.

Wij kunnen ook het gebrek aan geschiedenis van het aandeel Genfit betreuren, wat de technische analyse van dit aandeel complexer maakt. De onderneming is immers in 2014 van de Alternext-markt naar de Euronext-markt overgeheveld, wat zeer recent is.

De aandeelhouders van de groep worden soms ook teleurgesteld als gevolg van de zeer hoge kosten van bepaalde ontwikkelingsfasen of klinische tests. Dit was met name het geval in 2016 vanwege de fase 3 van Elafibranor die het bedrijf veel geld heeft gekost.

Er bestaat ook bezorgdheid dat de belangrijkste concurrent van Genfit op het gebied van leveraandoeningen, Intercept, mogelijk een snellere goedkeuring voor zijn geneesmiddel kan krijgen en zo de markt kan veroveren.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wanneer en hoe is Genfit ontstaan?

Genfit werd in september 1999 in Rijsel opgericht door Jean-François Mouney en Florence Séjourné samen met de professoren Bart Staels en Jean-Charles Fruchart. Sindsdien is het bedrijf sterk gegroeid met meerjarige samenwerkingscontracten voor onderzoek met grote farmaceutische bedrijven en academische instellingen. Vanaf het begin werkten er 23 werknemers in het Pasteur-instituut in Lille vóór de bouw van de hoofdzetel in 2000.

Betalen de aandelen van Genfit dividenden?

Het Genfit-aandeel is geen rendabel aandeel aangezien het geen dividenden uitkeert aan de aandeelhouders. Het bedrijf geeft er de voorkeur aan, zoals de meeste biotechs op de markt, zijn winst te herinvesteren in zijn onderzoek om zijn groei te stimuleren. Het is dus mogelijk om op de stijging van dit aandeel op de beurs te handelen met CFD's of contracts for difference in plaats van dit aandeel te kopen en het in uw beursportfolio aan te houden.

Welke analyse moet ik doen voor Genfit aandelen?

Om zo goed mogelijk te anticiperen op toekomstige koersbewegingen van Genfit aandelen, dient u gebruik te maken van de verschillende soorten analyse die voor u beschikbaar zijn, waaronder fundamentele analyse, die gebaseerd is op de studie van nieuws en belangrijke gebeurtenissen, en technische analyse, die zich richt op de studie van beursgrafieken en historische en huidige koersbewegingen. Door deze twee analyses te combineren, verkrijgt u relevante signalen.

Verhandel het Genfit-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.