Verhandel het Gazprom-aandeel!
GAZPROM

Analyse van de koers van het Gazprom aandeel

Verhandel het Gazprom-aandeel!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Alvorens te handelen in de koers van GazProm Group, moet u over alle kennis beschikken om uw analyse van dit aandeel uit te voeren. In dit artikel over dit aandeel zullen wij u daarbij helpen door u details te geven over de activiteiten en inkomsten van de onderneming, haar belangrijkste concurrenten op de markt, alsook enkele voorbeelden van recente partnerschappen en de elementen waarop u moet letten bij het uitvoeren van uw fundamentele analyse van dit aandeel vanwege hun waarschijnlijke invloed.

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Gazprom te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen wij nauwlettend toezien op de verschillende overeenkomsten die de Gazprom-groep waarschijnlijk met bepaalde ondernemingen zal ondertekenen met betrekking tot de wetenschappelijke en technologische aspecten van haar activiteit. Deze overeenkomsten kunnen Gazprom helpen nieuwe technologieën te ontwikkelen om zijn bedrijfskosten te verlagen en aldus zijn efficiëntie te verhogen.

Analyse nr. 2

Evenzo zet Gazprom regelmatig strategische memoranda op met grote olie- en gasbedrijven en zelfs met spoorwegmaatschappijen om zijn aanwezigheid te versnellen en zijn inkomstenstromen te vergroten.

Analyse nr. 3

Ook het gasinvesteringsprogramma van Gazprom en al zijn produktieprojecten zullen nauwlettend worden gevolgd en zullen Gazprom helpen zijn winstbronnen te vergroten en concurrerender te worden.

Analyse nr. 4

Uiteraard moet hier ook rekening worden gehouden met de overheidsvoorschriften, die vaak leiden tot een ongunstig prijsbeleid en die de groep verlies kunnen berokkenen of haar strategische groeiplannen kunnen doorkruisen.

Analyse nr. 5

De weersomstandigheden in de Siberische regio waar de groep een groot deel van zijn activiteiten heeft, zullen ook worden gevolgd wegens de mogelijkheid van productie- of transportproblemen en bijgevolg hogere bedrijfskosten.

Analyse nr. 6

Tenslotte is het duidelijk dat u ook de aardgas- en aardoliemarkt en de prijsschommelingen van deze twee grondstoffen, die de activiteiten van Gazprom kunnen bevoordelen of benadelen, met belangstelling zult moeten volgen.

Verhandel het Gazprom-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Gazprom

Om Gazprom beter te leren kennen, bieden wij u nu de gelegenheid om de onderneming en de bijzonderheden van haar activiteiten, alsmede haar voornaamste bronnen van inkomsten te ontdekken.

De Gazprom-groep is een Russische onderneming die actief is in de olie- en gassector. Meer in het bijzonder is Gazprom momenteel gepositioneerd als een leider in de exploratie, productie en verkoop van aardgas wereldwijd.

Om de activiteiten van deze groep beter te begrijpen, kunnen zij in verschillende categorieën worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

 • De aardgasdistributieactiviteiten van Gazprom genereren met 49,6% van de omzet het leeuwendeel van de inkomsten van de groep.
 • Daarna komt de verkoop van koolwaterstoffen en geraffineerde aardolieproducten, die goed is voor 27,6% van de omzet van de groep, met een verkoop van 70,2 miljoen ton in 2019.
 • De exploratie, produktie en verkoop van ruwe aardolie en gecondenseerd gas vertegenwoordigen 9,8% van de omzet van Gazprom.
 • Daarna komen de activiteiten van productie en verkoop van elektriciteit en warmte met 6,8% van de omzet.
 • De opslag en het vervoer van aardgas maken 2,8% van de omzet van de onderneming uit.
 • Ten slotte is het saldo van de omzet van de groep, te weten 3,4%, afkomstig van aanverwante activiteiten.

Momenteel heeft de Gazprom-groep wereldwijd ongeveer 473.800 mensen in dienst.

Analyse van de koers van het Gazprom aandeel
Verhandel het Gazprom-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

Na de activiteiten van de Gazprom-groep te hebben ontdekt, stellen wij voor meer te weten te komen over zijn activiteitensector met een voorstelling van zijn voornaamste concurrenten op de markt:

Rosneft

Dit bedrijf is een Russisch staatsbedrijf dat gespecialiseerd is in de winning, verwerking en distributie van olie. Het is de op één na grootste olieproducent van Rusland en is gevestigd in Moskou. Het bedrijf is uiteraard ook op de Russische beurs genoteerd en heeft een marktkapitalisatie van tientallen miljarden dollars.

Tatneft

Deze andere Russische onderneming is momenteel een van de grootste olie-exploratoren en -winnaars in het land. Het is een verticaal geïntegreerde oliemaatschappij, hetgeen betekent dat zij zich bezighoudt met productie, raffinage, petrochemie en brandstofdistributie.

Surgutneftgas

Tenslotte is de derde grote Russische marktdeelnemer die in uw analyse van de concurrentie van Gazprom in het oog moet worden gehouden, Surgutneftgas, dat gespecialiseerd is in de produktie van aardolie en aardgas. Dit bedrijf bestaat sinds 1993, na de overname door een aantal ondernemers van verschillende olie- en gasbedrijven in staatseigendom die betrokken zijn bij de exploitatie van grondstoffen in West-Siberië.


Strategische allianties

Na een overzicht te hebben gegeven van de voornaamste concurrenten van Gazprom, stellen wij voor enkele van zijn bondgenoten te ontdekken aan de hand van twee concrete voorbeelden van strategische partnerschappen die deze groep in het verleden is aangegaan.

OMV

In 2017 is Gazprom een strategisch partnerschap aangegaan met de Oostenrijkse oliemaatschappij OMV. De twee groepen ondertekenden op het Internationale Economische Forum van Sint-Petersburg een memorandum van overeenstemming om de gastransporten te coördineren die nodig zijn voor de bevoorrading van Midden- en Zuidoost-Europa. OMV is de belangrijkste partner van Gazprom in Oostenrijk. Voorts hebben de twee groepen ook een overeenkomst ondertekend in de sector van het vloeibaar aardgas of LNG, waardoor zij gezamenlijke projecten kunnen uitvoeren voor een productieterminal aan de Zwarte-Zeekust.

TotalEnergies 

Een ander interessant strategisch partnerschap werd in 2010 ondertekend tussen Gazprom en Total. Het betrof een overeenkomst voor de verkoop van een 20%-belang in de Ipati- en Aquio-licenties in Bolivia. Total verwierf 60% van dit belang, Gazprom 20% en Tecpetrol 20%. Het was Total dat in 2004 een gasveld ontdekte in Incahuasi op de Ipati-vergunning. Het boren van de put X-1001 in de vergunning maakte deze ontdekking exploiteerbaar. De vergunningen bevinden zich op 200 km van de stad Santa Cruz, in de uitlopers van de Andes. Er zij op gewezen dat de twee ondernemingen eerder, in 2008, een samenwerkingsovereenkomst hadden ondertekend met Yacimentos Petroliferos Fiscales Bolivianos om te onderhandelen over de voorwaarden voor exploratie van de Azero-vergunning.

Verhandel het Gazprom-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Gazprom aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Gazprom als beursactivum

Om te weten hoe Gazprom Group zijn groei in de komende jaren waarschijnlijk zal versnellen of hoe het eventuele moeilijkheden het hoofd kan bieden, moet men op de hoogte zijn van zijn voornaamste voor- en nadelen. Wij stellen voor dat u ze hier in detail ontdekt:

Laten we beginnen met te kijken naar de voordelen die de Gazprom-groep vandaag heeft, die hieronder worden samengevat:

 • In de eerste plaats bekleedt de groep wereldwijd een leidende positie in het aardgassegment dankzij de grote gas- en koolwaterstofreserves in Rusland. Dit leiderschap geeft het een belangrijk groeiplatform.
 • Een andere onbetwistbare troef van de groep is haar gastransportnet, de UGSS, dat bijzonder sterk is en momenteel het grootste transportsysteem ter wereld is. Hierdoor heeft zij directe controle over haar vervoersactiviteiten en ondersteuning van de handel.
 • Tot de sterke punten van de groep behoren ook haar onderzoek- en ontwikkelingsinitiatieven op het gebied van heliumwinningstechnologieën onder veldomstandigheden in Oost-Siberië en het Verre Oosten, gedistribueerde compressietechnologieën om de operationele efficiëntie van velden in hun eindfase te verhogen, het gebruik van gas als brandstof, de harmonisatie van nationale normen en standaarden voor de gasindustrie die haar helpen haar concurrentiepositie te versterken en haar technologische vooruitgang te verbeteren.
 • Evenzo profiteert de Gazprom-groep van zijn vele uiteenlopende strategische partnerschappen, waaronder een met de GDF-Suez-groep voor de uitgebreide elektrometrische corrosie-inspectie van 5 km ondergrondse gaspijpleiding en met BASF/Wintershall Holdings voor de BIOROS-bioremediëringstest voor de behandeling van door verontreinigende koolwaterstoffen verontreinigde milieugebieden. Deze allianties stellen haar in staat een technologisch voordeel te behouden en dragen bij tot haar groei.
 • Gazprom heeft ook het voordeel dat het verticaal geïntegreerde operaties heeft die verbonden zijn met zijn operationele infrastructuur en die zijn activiteiten met een hoger winstniveau aansturen.
 • Tenslotte krijgt de groep ook bekendheid door haar sponsoring van sportteams en evenementen, waardoor zij een grotere zichtbaarheid krijgt.
Negatieve factoren voor het Gazprom aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Gazprom-aandeel als beursactivum

Laten wij nu overgaan tot een overzicht van de verschillende zwakke punten waarmee de Gazprom-groep thans te kampen kan hebben in vergelijking met zijn concurrenten:

 • Ten eerste neemt de productie van de tot rijpheid komende gasvelden in West-Siberië mettertijd af, hetgeen de komende jaren een negatief effect kan hebben op de aardgasproductie, onder meer door lekken en andere problemen die gevolgen kunnen hebben voor de financiën en de inkomsten.
 • Overheidsvoorschriften kunnen ook leiden tot een ongunstig prijsbeleid en kunnen dus resulteren in verliezen voor de onderneming door haar vermogen te belemmeren om te groeien en winstgevend te worden.
 • Ook weersschommelingen in bepaalde streken van de wereld, zoals in Siberië, waar de groep het merendeel van haar activiteiten ontplooit, kunnen tot productie- en transportproblemen leiden en aldus de exploitatiekosten van de onderneming verhogen.
 • Ten slotte is het ook bekend dat de activiteiten van de Gazprom-groep sterk blootgesteld kunnen zijn aan de markt voor energiegrondstoffen. De verschillende schommelingen van de prijzen van ruwe aardolie en aardgas, veroorzaakt door verschillende beleidsmaatregelen en andere vraag- en aanbodfactoren, kunnen dus, op min of meer lange termijn of cyclisch, leiden tot aanzienlijke verliezen voor deze onderneming en haar financiële resultaten.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wanneer en hoe werd Gazprom opgericht?

In 1965 werd het Ministerie van Gasindustrie in Rusland opgericht met als doel de exploratie, winning, transport en distributie van aardgas over te nemen. In 1989 en met de structurele economische hervormingen van het land werd het ministerie omgevormd tot een staatsconcern met de naam Gazprom, dat later in 1993 een naamloze vennootschap in staatsbezit werd. Viktor Tsjernomyrdin, de toekomstige leider van de Russische regering, stond tot 1992 aan het hoofd van de groep.

Wie zijn de verschillende dochterondernemingen die eigendom zijn van Gazprom en door Gazprom worden geëxploiteerd?

Voor de uitvoering van zijn verschillende activiteiten in de gehele wereld kan de Gazprom-groep uiteraard een beroep doen op zijn verschillende dochterondernemingen, waaronder Gazprom Neft, Gazprombank, Gazprom-Media, Gazprom Export, Mosenergo en een honderdtal andere dochterondernemingen die over de gehele wereld zijn gevestigd.

Hoe de grafieken van het Gazprom-aandeel te bestuderen?

Het eerste wat u moet doen om de grafieken van Gazprom aandelen correct te bestuderen is het kiezen van real-time grafieken, die u kunt aanpassen en waarop u verschillende technische indicatoren tegelijkertijd kunt weergeven. U moet ook altijd de verkregen technische signalen vergelijken met de signalen van de fundamentele analyse alvorens Gazprom aandelen te kopen of te verkopen

Verhandel het Gazprom-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.