Verhandel het Eurofins Scientific-aandeel!
EUROFINS SCIENTIFIC

Analyse van de koers van het Eurofins Scientific aandeel

Verhandel het Eurofins Scientific-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Als u wilt beginnen met handelen in de koers van Eurofins Scientific of als u het aandeel aan uw portefeuille wilt toevoegen, raden wij u aan de tijd te nemen om dit artikel, dat geheel aan dit aandeel is gewijd, te lezen, waarin u veel nuttige informatie vindt over dit aandeel en zijn uitgevende instelling. Aan de hand van beurs- of economische gegevens over de activiteiten, de geschiedenis of de sterke en zwakke punten van dit bedrijf, alsmede advies over de fundamentele analyse van dit aandeel, zult u in staat zijn analyses van dit aandeel op de beurs op te zetten.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Eurofins Scientific-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Eurofins Scientific-aandelen
ISIN-code: FR0014000MR3
Ticker: EPA: ERF
Index of markt: CAC 40
 

Hoe kan ik Eurofins Scientific aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Eurofins Scientific (EPA: ERF)
 
Eurofins Scientific-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Eurofins Scientific te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zijn de activiteiten van Eurofins Scientific bijzonder seizoensgebonden, met een zeer positieve start van het jaar en een grote gevoeligheid voor strenge weersomstandigheden. U moet daar dus rekening mee houden in uw analyse.

Analyse nr. 2

Wij zullen ook de verwezenlijking van de doelstellingen van het door de groep opgestelde plan 2020 in het oog houden, dat vrij behoudend is met onder meer een omzet die 4 miljard euro zou moeten bereiken en een operationele marge van meer dan 20%.

Analyse nr. 3

Het spreekt vanzelf dat rekening moet worden gehouden met alle overnames van andere bedrijven of laboratoria in het kader van het door Eurofins Scientific geplande programma, met een geraamde begroting van ongeveer 500 miljoen euro op middellange termijn.

Analyse nr. 4

Wat de financiële gegevens van deze groep betreft, zullen wij de voortzetting van de in 2017 ingezette organische groei van de groep van zeer nabij volgen, alsook de verwezenlijking van de jaarlijkse doelstellingen in termen van omzet of bruto-exploitatieoverschot waarover de groep gemakkelijk communiceert.

Analyse nr. 5

Tenslotte zullen wij uiteraard de concurrentie in deze activiteitensector en al het nieuws dat de verdeling van de marktaandelen kan wijzigen, op de voet volgen.

Analyse van de koers van het Eurofins Scientific aandeel
Eurofins Scientific-aandelen CFD kopen
Eurofins Scientific-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Eurofins Scientific

Om het aandeel Eurofins Scientific beter te begrijpen en om doeltreffende beleggingsstrategieën op dit aandeel te kunnen toepassen, moet u een uitstekende kennis hebben van dit Franse bedrijf en zijn verschillende activiteiten. Dat is wat wij u hier voorstellen te ontdekken, dankzij de uitleg over de activiteiten van de groep en de algemene presentatie.

De Eurofins Scientific Group is een Franse onderneming die actief is in de sector van de bioanalytische diensten. Meer in het bijzonder is Eurofins Scientific een van 's werelds toonaangevende bedrijven op dit gebied. Eurofins Scientific biedt diensten aan om de veiligheid, authenticiteit, oorsprong, identiteit of zuiverheid te valideren van biologische stoffen in het milieu, zoals water, lucht of bodem, maar ook in voedingsmiddelen, farmaceutische, cosmetische of hygiënische producten.

Met deze verschillende expertisegebieden beschikt Eurofins Scientific momenteel over een portefeuille van meer dan 150.000 analytische methoden en bezit en exploiteert het wereldwijd meer dan 400 laboratoria.

Zoals u zult hebben begrepen, is de Eurofins Scientific Group een groep met een internationale reikwijdte. Geografisch gezien kunnen de activiteiten van de groep als volgt naar omzet worden uitgesplitst: De Franse markt is goed voor 22,8% van de omzet van de onderneming. 30,4% van deze omzet wordt behaald in Noord-Amerika, 11,5% in Duitsland, 7,2% in de Benelux, 7,1% in Scandinavië, 5,5% in het VK en Ierland. De resterende 15,5% wordt in de rest van de wereld gegenereerd.

Concurrentie

Hoewel Eurofins Scientific momenteel een van de grootste ondernemingen in de sector biologische analyse is, staat deze sector bekend als zeer concurrerend. De analyse van de concurrentie van Eurofins Scientific is essentieel als u in dit aandeel wilt beleggen. U moet dus met belangstelling de marktaandelen van deze sector en de verdeling ervan tussen de verschillende spelers volgen, maar ook alle belangrijke publicaties van deze concurrenten. Dit geldt in het bijzonder voor de financiële resultaten van deze ondernemingen, maar ook voor de verschillende belangrijke aankondigingen en mededelingen die een indirecte invloed op de koers van het aandeel zullen hebben. Verscheidene van de grote ondernemingen die wij hier zullen voorstellen, vormen een bedreiging voor het marktaandeel van Eurofins Scientific.

De Biomérieux-groep

een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in in-vitrodiagnostiek is een van de gevaarlijkste tegenstanders van Eurofins Scientific. Dit bedrijf biedt diagnostische systemen, reagentia en software waarmee de oorsprong van een ziekte of besmetting kan worden vastgesteld. De producten worden gebruikt bij de diagnose van besmettelijke ziekten, maar ook bij de opsporing van micro-organismen in levensmiddelen, farmaceutische en cosmetische producten.

Sartorius Stedim Biotech

is een andere serieuze concurrent van Eurofins Scientific. Het is een toonaangevende leverancier van apparatuur en diensten voor ontwikkeling, kwaliteitsborging en productieprocessen in de biofarmaceutische industrie. Het biedt geïntegreerde oplossingen op het gebied van fermentatie, filtratie, verwerking, vloeistofopslag en laboratoriumtechnologieën om zijn klanten te helpen bij de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen.

Mérieux Nutrisciences

Mérieux Nutrisciences is gevestigd in de Verenigde Staten en is gespecialiseerd in analytische en adviesdiensten om de veiligheid en kwaliteit te garanderen van producten die van invloed zijn op de gezondheid van de consument. Zij is actief in meer dan 22 landen en beschikt over een netwerk van ongeveer 100 laboratoria.

SGS

is een andere belangrijke concurrent van Eurofins Scientific. Zij biedt diensten aan zoals inspectie, verificatie van hoeveelheid, gewicht en kwaliteit van verhandelde goederen, analyse van de productkwaliteit en prestatietests volgens normen die de gezondheid en veiligheid van de consument en het milieu beschermen.

Verhandel het Eurofins Scientific-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Eurofins Scientific aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Eurofins Scientific als beursactivum

In de eerste plaats spreekt het vanzelf dat de positie van het bedrijf in zijn sector een echte troef is. Eurofins Scientific is momenteel de internationale leider op het gebied van de bio-analyse van voedingsmiddelen, die ongeveer 40% van de omzet van de groep genereert. Maar de groep staat ook op de derde plaats op het gebied van biotechnologische tests, die eveneens 40% van de omzet van de onderneming genereren, en in de sector milieutests, die 20% van de omzet van de groep genereert.

Een ander sterk punt van deze onderneming betreft de sector zelf waarin zij actief is en die bijzonder dynamisch is. Dit is te wijten aan het feit dat de huidige gezondheidsvoorschriften en het milieu steeds strenger worden en dat de behoeften bijgevolg toenemen als gevolg van de herhaalde voedselschandalen of farmaceutische schandalen van de laatste jaren.

Een andere troef van de groep is haar geografische ligging. Eurofins Scientific is momenteel aanwezig in meer dan 40 landen over de hele wereld, waaronder de VS, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en de Benelux, en heeft ongeveer 250 laboratoria die in een netwerk werken. Deze sterke internationale expansie stelt de groep in staat zich doeltreffend te beschermen tegen risico's op de interne markt.

Eurofins Scientific is gespecialiseerd in de levensmiddelenindustrie, waar het thans een belangrijke speler is, maar heeft zijn activiteiten met succes gediversifieerd naar diverse nichemarkten.

Een ander sterk punt van de onderneming is dat de activiteiten van de groep als veerkrachtig worden beschouwd en goed zijn voor bijna 75% van de inkomsten van de onderneming. Bovendien kent deze bedrijfssector hoge toetredingsdrempels. Eurofins Scientific kan echter vertrouwen op zijn grote databank die in de loop van vele jaren is opgebouwd om zijn leidende positie veilig te stellen.

Wij kunnen ook de sterke kwaliteit onderstrepen van de strategie van de Eurofins Scientific Group, die op drie hoofdpijlers berust. In de eerste plaats de decentralisatie van de operationele entiteiten die volledig onafhankelijk opereren, vervolgens de opening en overname van laboratoria met bijna vijftig overnames tussen 2014 en 2018 en de overname van bedrijven voor een twintigtal in 2016. Als gevolg van deze strategie heeft Eurofins Scientific zijn positie op vele markten met succes versterkt.

Ten slotte waarderen ook de beursbeleggers en de aandeelhouders de zeer gezonde financiële situatie van de onderneming. Deze sterkte werd onlangs nog versterkt door de kapitaalsverhoging die was voorbehouden aan de Caisse des Dépôts du Québec, waardoor de onderneming de mogelijkheid kreeg nieuwe acquisities te verrichten zonder een beroep te doen op de markt.

Negatieve factoren voor het Eurofins Scientific aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Eurofins Scientific-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats zijn de door Eurofins Scientific verrichte activiteiten kapitaalintensief en de gedane investeringen renderen niet altijd snel. Ook in de beveiligingssector zijn de waarderingen de afgelopen jaren gestegen. Dit verhoogt ook de kosten van externe groei voor de groep.

De rentabiliteit van de Eurofins Scientific Group wordt ook bedreigd door een aanzienlijke daling van de waarde van het Britse pond, aangezien het VK een van de meest beoogde markten voor externe groei van de Groep is.

Ten slotte kan het feit dat het aandeel Eurofins Scientific momenteel op zeer hoge niveaus wordt verhandeld en zelfs all-time records breekt, een rem vormen op de toekomstige stijging van het aandeel. In geval van een negatieve publicatie kan deze overcitering immers snel worden gesanctioneerd.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe is het privé-aandeelhouderschap van de Eurofins Scientific Group verdeeld?

Het kapitaal van de Eurofins Scientific groep is verdeeld over verschillende particuliere en institutionele aandeelhouders. De familie Martin bezit 36,3% van de aandelen, La Caisse de Dépôt et de Placement du Québec bezit 4,09%, Oppenheimer Funds bezit 2,83%, The Vanguard Group bezit 1,74%, T Rowe Price Associates bezit 1,48%, Norges Bank Investment management bezit 1,13%, Threadneedle Asset Management bezit 1,11%, Natixis Investment Managers International bezit 1%, BlackRock Fund Advisors bezit 0,88%, Invesco Canada bezit 0,82%.

Wat is het netwerk dat eigendom is van en beheerd wordt door Eurofins Scientific?

De Eurofins Scientific Group bezit en exploiteert een netwerk van meer dan 650 laboratoria in 45 landen in Europa, Oceanië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Zij heeft thans ongeveer 34.651 mensen in dienst. De groep heeft ook een historische vestiging in Nantes, Frankrijk, die gespecialiseerd is in de bioanalyse van levensmiddelen op een oppervlakte van 11.500 m2 en 450 mensen tewerkstelt.

Wat waren de laatst gepubliceerde financiële resultaten van Eurofins Scientific?

Eurofins Scientific publiceerde onlangs zijn resultaten voor het boekjaar 2019 met inkomsten van ongeveer 4.563 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 195 miljoen EUR. Tot slot bedroeg de totale marktkapitalisatie van de onderneming eind 2020 8.834 miljoen euro.

Verhandel het Eurofins Scientific-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.