ENGIE

Analyse van de koers van het Engie aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

In Frankrijk werd enkele jaren geleden de energiesector geprivatiseerd. Om die reden gingen enkele grote bedrijven naar de beurs, zoals GDF Suez, dat kort geleden "Engie" is geworden. Voortaan kunt u dus online het aandeel Engie kopen. Hier ontdekt u de realtime koers, een analyse van de prijzen en nog wat aanvullende gegevens over dit bedrijf.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen we met de grootste aandacht de ontwikkeling van de positionering van de Engie-groep en dus ook haar activiteiten buiten de eenvoudige Franse markt volgen, met operaties voor de overname van dochterondernemingen, de oprichting van productiesites of andere internationale samenwerkingsverbanden, vooral in de opkomende markten van India of Afrika.

Analyse nr. 2

Net als haar concurrenten richt Engie zich ook op de ontwikkeling van haar activiteiten op het gebied van groene energie. We zullen de inspanningen van de groep op dit gebied en haar marktpenetratie dan ook op de voet volgen.

Analyse nr. 3

Zoals u wellicht weet, heeft de Engie Group ook te maken met toenemende concurrentie van alternatieve energieleveranciers die de marktprijzen doorbreken. Het zal daarom noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat de strategieën die de groep heeft ontwikkeld om deze concurrentie het hoofd te bieden, worden gevolgd door bijvoorbeeld de invoering van nieuwe innovatieve diensten.

Analyse nr. 4

De prijs van aardgas, dat nog steeds een groot deel van de inkomsten van de Engie-groep vertegenwoordigt, zal ook nauwlettend worden gevolgd.

Analyse nr. 5

Tot slot zal de communicatie van Engie over haar strategische groeiplannen voor de lange termijn uiteraard worden gevolgd.

Handel nu in het aandeel Engie!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Engie

Engie is een Franse onderneming die als missie heeft een antwoord te vinden op de actuele uitdagingen op energie- en milieugebied. Ze biedt oplossingen aan voor particulieren, gemeenten en bedrijven op basis van een gediversifieerde gasaanvoer en een ecologische elektriciteitsproductie.

Het is ook een energieleverancier die direct concurreert met gigantische bedrijven zoals EDF.

Engie verschaft op dit moment werk aan 147.000 mensen en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 74 miljard Euro.

 Analyse van de koers van het Engie aandeel
Handel nu in het aandeel Engie!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Wij stellen nu voor na te gaan welke ondernemingen rechtstreeks concurreren met de Engie-groep met haar voornaamste concurrenten op de markt in Europa en hun activiteiten:

EDF

In Frankrijk is de belangrijkste concurrent van Engie natuurlijk de EDF-groep, die gespecialiseerd is in elektriciteitsproductie en gedeeltelijk in handen is van de staat. Zij is momenteel de grootste producent en leverancier van elektriciteit in Frankrijk en Europa en de tweede grootste ter wereld na China Energy Investment in termen van geïnstalleerde capaciteit.

Enel

Het volgende is het Italiaanse bedrijf Enel, dat vroeger een staatsbedrijf was en nog steeds de grootste energieproducent van Italië is. De groep heeft zich ook gediversifieerd naar andere energiebronnen met water en gas en is een van de reuzen op het gebied van de elektriciteitsproductie in de wereld, alsmede de wereldleider op het gebied van de geothermische energieproductie.

E.ON

E.ON is een Europese onderneming in deze sector, voorheen een vennootschap op aandelen naar Duits recht. Zij is ontstaan uit de fusie van VEBA en Viag in 2000 en is gevestigd in Duitsland, in de stad Essen. De aandelen van E.ON zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Frankfurt en de onderneming is opgenomen in de Duitse beursindex DAX 30.

RWE 

RWE AG is een Duits energieconglomeraat dat in 1898 werd opgericht en eveneens in Essen is gevestigd. Zij heeft verschillende dochterondernemingen die haar in staat stellen elektriciteit, gas en water te distribueren, alsook milieudiensten te verlenen aan meer dan 120 miljoen klanten. Zij is voornamelijk actief in Europa en Noord-Amerika. RWE is momenteel de op één na grootste elektriciteitsproducent in Duitsland.

Iberdrola

Tenslotte is de Spaanse groep Iberdrola ook een reus in de produktie, distributie en verkoop van elektriciteit en aardgas. Zij is gevestigd in Baskenland en is een van de 10 grootste elektriciteitsproducenten ter wereld. Iberdrola is ook de leider in de opwekking van windenergie. De Iberdrola-groep is actief in tien landen op vier continenten en heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen klanten. Zij heeft thans 30.000 werknemers in verscheidene landen.


Strategische allianties

Doorheen de laatste jaren ontplooide de Engie-groep een aantal strategische partnerschappen, vooral op het vlak van internationale uitbreiding en technologische ontwikkeling. Hieronder vindt u de belangrijkste allianties.

BNP Paribas

In 2015 verbindt Engie zich aan BNP Paribas om op het internationale niveau een pilootproject van collaboratieve factoring te starten.

General Electric

In 2016 wordt Engie ook een partner van General Electric. Deze ondernemingen versterken hun samenwerking in numerieke ontwikkeling, vooral om de productieactiva van de Engie-groep beter te laten presteren.

Schneider Electric

In 2017 wordt de Schneider Electric-groep partner van Engie

Mitsui

Eveneens in 2013 is het een partnerschap aangegaan met het Japanse Mitsui, dat een belang van 20% neemt in de bouw van een reusachtige dam in Jirau.

Arvalis

In 2019 heeft de Engie-groep ook een strategisch partnerschap opgezet met de onderneming Arvalis om de CIVE te stimuleren en de kennis van deze tussengewassen te ontwikkelen. Dit partnerschap heeft tot doel de ontwikkeling van de biomethaansector te bevorderen door de kennis van de productie van biomassa te verbeteren en de verspreiding ervan aan te moedigen.

Handel nu in het aandeel Engie!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Engie als beursactivum

Om te weten hoe de Engie-groep in de komende jaren waarschijnlijk zal evolueren, is het interessant om haar voornaamste sterke en zwakke punten te kennen, die even zovele voor- als nadelen zijn die de belangstelling van de beleggers voor dit aandeel en bijgevolg de beurskoers ervan kunnen veranderen. Hier zijn enkele elementen die u ongetwijfeld zullen helpen bij deze taak:

Laten we deze vergelijkende analyse beginnen met een opsomming van de voornaamste troeven waarover de groep Engie momenteel beschikt en die dus een koersstijging van haar aandeel op de beurs in de hand kunnen werken.

  • In de eerste plaats kunnen we de interessante positionering van deze onderneming in het segment van de energietransitie onderstrepen, aangezien de groep vandaag de belangrijkste producent van niet-nucleaire elektriciteit in Frankrijk is, alsook de belangrijkste aanbieder van diensten op het gebied van energie-efficiëntie. Bovendien is de Engie-groep de op één na grootste Franse leverancier van milieudiensten. Bovendien investeert de Engie-groep elk jaar een aanzienlijk deel van haar liquide middelen in hernieuwbare energiebronnen en zet zij in deze sector partnerschappen op.
  • De spreiding van de activiteiten van de groep is ook een sterk punt voor Engie. De activiteit van de onderneming is immers onderverdeeld in 5 verschillende takken met enerzijds het energiesegment voor Europa dat nog steeds het grootste deel van de omzet vertegenwoordigt, vervolgens het segment internationale energie, het segment energiediensten, het segment vloeibaar aardgas en aardgas, alsmede het segment infrastructuur. Door deze spreiding kan de onderneming zich doeltreffend beschermen tegen de risico's die verbonden zijn aan het instorten van een of meer van de belangrijkste segmenten.
  • Het feit dat de Engie-groep nog steeds een sterke positie heeft in Europa, de sector waar het grootste deel van haar inkomsten vandaan komt, is een voordeel ten opzichte van de concurrentie en garandeert haar een plaats bij de leiders op Europese en wereldschaal.
  • Een van de grote kwaliteiten van de Engie-groep is haar vermogen om zich te reorganiseren naar gelang van de economische situatie en de resultaten van haar verschillende bedrijfsonderdelen. Zo verdeelt de onderneming haar activiteiten in divisies of operationele entiteiten die hoofdzakelijk op geografische gebieden zijn gebaseerd. Sinds de laatste grote reorganisatie kan de groep deze entiteiten gebruiken om verschillende diensten aan eenzelfde cliënt aan te bieden zonder deze diensten via verschillende dochterondernemingen te moeten verdelen.
  • Wat de troeven van de groep Engie betreft, kan ook de kwaliteit van de door de onderneming uitgevoerde strategische plannen worden onderstreept, waarvan de doelstellingen meestal vervroegd worden bereikt of zelfs overtroffen. Deze plannen behelzen over het algemeen reorganisatie, afstoting of overname van activiteiten, maar ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling om van de groep een leider op het gebied van innovatie te maken.
  • Het laatste sterke punt van de Engie-groep, ten slotte, betreft haar financiële structuur. Het is inderdaad gezond met goede ratings van de ratingbureaus. Bovendien hebben de beleggers en aandeelhouders van de groep een duidelijk zicht op de uitbetaling van het dividend voor het lopende jaar en het komende jaar.


 

Nadelen en zwakke punten van het Engie-aandeel als beursactivum

Natuurlijk heeft de groep Engie, zoals u zich kunt voorstellen, niet alleen haar voordelen, maar moet zij ook het hoofd bieden aan bepaalde zwakke punten. Wij gaan u nu de elementen voorstellen die eerder ongunstig zijn voor zijn groei en die zijn beurskoers kunnen schaden.

  • In de eerste plaats is Engie, wegens haar activiteiten en structuur, onderworpen aan een aanzienlijke fiscale druk die in meer of mindere mate op haar rentabiliteit kan wegen. De regelgeving en de evolutie ervan kunnen ook een rem zijn voor deze onderneming.
  • Een ander zwak punt van de Engie-groep betreft de marktomstandigheden waarmee de onderneming de laatste jaren te kampen heeft gehad, met name de daling van de olie- en gasprijzen, die niet gunstig is voor de sector in het algemeen. Bovendien blijft het aandeel van de groep in de kernenergieproductie hoog, ondanks de bevriezing van talrijke projecten in de wereld en de huidige milieu- en milieuproblemen.
  • Als de financiële soliditeit van de Engie-groep niet langer mag worden aangetoond, kunnen we evenwel een lichte daling van de rentabiliteit sinds 2020 betreuren, met name wegens de Covid-19 pandemie, zonder rekening te houden met een daling van diezelfde rentabiliteit op bepaalde specifieke buitenlandse markten zoals Zuid-Amerika.
  • Tenslotte kan men ook wijzen op de steeds scherpere concurrentie in deze activiteitensector, onder meer wegens de strategie van diversificatie van de activiteiten van andere ondernemingen in de energiesector, zoals de reus TotalEnergies, die zich nu toelegt op de productie van groene en hernieuwbare elektriciteit en die op termijn op de marktaandelen van de groep kan wegen.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn Engie's participaties in dochterondernemingen?

De Engie Groep heeft veel volledige dochterondernemingen, maar houdt ook aandelen in andere bedrijven. Engie heeft namelijk een belang in Compagnie Nationale du Rhône, in Gazocean, een in Marseille gevestigde onderneming die gespecialiseerd is in het zeevervoer van vloeibaar gas met LNG-tankers en een belang van 80% heeft in Suez, een minderheidsdochteronderneming van Engie en haar hoofdaandeelhouder, in Agenda Diagnostics, in CPCU en in Climespace.

Wat is Engie's huidige groeistrategie?

Sinds 2019 en tot 2021 heeft Engie een strategie van heroriëntatie op diensten en groene energie. De groep heeft zo zijn positionering op het gebied van hernieuwbare energie en diensten versneld door te streven naar de wereldleider op het gebied van geïntegreerde nul-koolstofoplossingen. Dit omvat een groot investeringsplan en het creëren van een grotere groene energieproductiecapaciteit in de loop van de tijd.

Is de Franse staat nog steeds aandeelhouder van de Engie-groep?

Momenteel is de Franse staat nog steeds aandeelhouder van de Engie-groep met 23,64% van het kapitaal van de onderneming. Het is ook de grootste aandeelhouder van de onderneming, vóór de werknemersaandeelhouders die 4,03% van het kapitaal vertegenwoordigen, BlackRock die 4,97% van de aandelen bezit, CDC die 1,83% van het kapitaal bezit en het publiek, inclusief institutionele beleggers, individuele aandeelhouders en anderen die bijna 68,63% van het kapitaal bezitten.

Handel nu in het aandeel Engie!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500