Handel nu in het aandeel Engie!
ENGIE

Analyse van de koers van het Engie aandeel

Handel nu in het aandeel Engie!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

In Frankrijk werd enkele jaren geleden de energiesector geprivatiseerd. Om die reden gingen enkele grote bedrijven naar de beurs, zoals GDF Suez, dat kort geleden "Engie" is geworden. Voortaan kunt u dus online het aandeel Engie kopen of verkopen. Hier ontdekt u de realtime koers, een analyse van de prijzen en nog wat aanvullende gegevens over dit bedrijf.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Engie-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Engie-aandelen
ISIN-code: FR0010208488
Ticker: EPA: ENGI
Index of markt: CAC 40
 

Hoe kan ik Engie aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Engie (EPA: ENGI)
 
Engie-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Engie te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen we met de grootste aandacht de ontwikkeling van de positionering van de Engie-groep en dus ook haar activiteiten buiten de eenvoudige Franse markt volgen, met operaties voor de overname van dochterondernemingen, de oprichting van productiesites of andere internationale samenwerkingsverbanden, vooral in de opkomende markten van India of Afrika.

Analyse nr. 2

Net als haar concurrenten richt Engie zich ook op de ontwikkeling van haar activiteiten op het gebied van groene energie. We zullen de inspanningen van de groep op dit gebied en haar marktpenetratie dan ook op de voet volgen.

Analyse nr. 3

Zoals u wellicht weet, heeft de Engie Group ook te maken met toenemende concurrentie van alternatieve energieleveranciers die de marktprijzen doorbreken. Het zal daarom noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat de strategieën die de groep heeft ontwikkeld om deze concurrentie het hoofd te bieden, worden gevolgd door bijvoorbeeld de invoering van nieuwe innovatieve diensten.

Analyse nr. 4

De prijs van aardgas, dat nog steeds een groot deel van de inkomsten van de Engie-groep vertegenwoordigt, zal ook nauwlettend worden gevolgd.

Analyse nr. 5

Tot slot zal de communicatie van Engie over haar strategische groeiplannen voor de lange termijn uiteraard worden gevolgd.

 Analyse van de koers van het Engie aandeel
Engie-aandelen CFD kopen
Engie-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Engie

Engie-aandelen kopen

Wij stellen u nu voor om uw kennis over Engie en haar verschillende activiteiten en bronnen van inkomsten te verbeteren. Inderdaad, alvorens dit aandeel op de beurs te kopen en te verkopen, moet u perfect vertrouwd zijn met dit bedrijf en zijn specifieke kenmerken, die wij u nu zullen uitleggen in deze volledige presentatie:

De Engie-groep is een Franse onderneming die gespecialiseerd is in de energiesector. Meer bepaald is dit bedrijf een wereldwijde referentiegroep op het gebied van koolstofarme energie en energiediensten.

In de huidige context van de klimaatnoodsituatie en de veranderingen die deze vereist, heeft de Engie-groep de ambitie ontwikkeld om wereldleider te worden op het gebied van de koolstofvrije overgang voor haar verschillende klanten, waaronder ondernemingen en lokale overheden.

Engie steunt op haar kernactiviteiten van hernieuwbare energie, gas en diensten om haar klanten competitieve en op maat gemaakte oplossingen aan te bieden. Het bedrijf vertrouwt op zijn 170.000 werknemers, klanten, partners en belanghebbenden om een gemeenschap te vormen van immaginatieve bouwers, die zich elke dag inzetten voor een harmonieuzere vooruitgang.

Het Engie-aandeel is zowel in Parijs als in Brussel genoteerd onder de code ENGI en de groep is ook opgenomen in verschillende belangrijke financiële indexen, waaronder de Franse CAC 40-index, de DJ Euro Stoxx 50-index, de Euronext 100-index, de FTSE Eurotop 100-index en de MSCI Europe-index.

Het omvat ook niet-financiële indexen zoals de DJSI Europe en Euronext Vigeo Eiris, World 120, Eyrozone 120, Europe 120, France 20 en CAC 40 Governance.

Foto tegoed: ©davidzfr/123RF.COM

Concurrentie

Wij stellen nu voor na te gaan welke ondernemingen rechtstreeks concurreren met de Engie-groep met haar voornaamste concurrenten op de markt in Europa en hun activiteiten:

EDF

In Frankrijk is de belangrijkste concurrent van Engie natuurlijk de EDF-groep, die gespecialiseerd is in elektriciteitsproductie en gedeeltelijk in handen is van de staat. Zij is momenteel de grootste producent en leverancier van elektriciteit in Frankrijk en Europa en de tweede grootste ter wereld na China Energy Investment in termen van geïnstalleerde capaciteit.

Enel

Het volgende is het Italiaanse bedrijf Enel, dat vroeger een staatsbedrijf was en nog steeds de grootste energieproducent van Italië is. De groep heeft zich ook gediversifieerd naar andere energiebronnen met water en gas en is een van de reuzen op het gebied van de elektriciteitsproductie in de wereld, alsmede de wereldleider op het gebied van de geothermische energieproductie.

E.ON

E.ON is een Europese onderneming in deze sector, voorheen een vennootschap op aandelen naar Duits recht. Zij is ontstaan uit de fusie van VEBA en Viag in 2000 en is gevestigd in Duitsland, in de stad Essen. De aandelen van E.ON zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Frankfurt en de onderneming is opgenomen in de Duitse beursindex DAX 30.

RWE 

RWE AG is een Duits energieconglomeraat dat in 1898 werd opgericht en eveneens in Essen is gevestigd. Zij heeft verschillende dochterondernemingen die haar in staat stellen elektriciteit, gas en water te distribueren, alsook milieudiensten te verlenen aan meer dan 120 miljoen klanten. Zij is voornamelijk actief in Europa en Noord-Amerika. RWE is momenteel de op één na grootste elektriciteitsproducent in Duitsland.

Iberdrola

Tenslotte is de Spaanse groep Iberdrola ook een reus in de produktie, distributie en verkoop van elektriciteit en aardgas. Zij is gevestigd in Baskenland en is een van de 10 grootste elektriciteitsproducenten ter wereld. Iberdrola is ook de leider in de opwekking van windenergie. De Iberdrola-groep is actief in tien landen op vier continenten en heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen klanten. Zij heeft thans 30.000 werknemers in verscheidene landen.


Strategische allianties

Doorheen de laatste jaren ontplooide de Engie-groep een aantal strategische partnerschappen, vooral op het vlak van internationale uitbreiding en technologische ontwikkeling. Hieronder vindt u de belangrijkste allianties.

BNP Paribas

In 2015 verbindt Engie zich aan BNP Paribas om op het internationale niveau een pilootproject van collaboratieve factoring te starten.

General Electric

In 2016 wordt Engie ook een partner van General Electric. Deze ondernemingen versterken hun samenwerking in numerieke ontwikkeling, vooral om de productieactiva van de Engie-groep beter te laten presteren.

Mitsui

Eveneens in 2013 is het een partnerschap aangegaan met het Japanse Mitsui, dat een belang van 20% neemt in de bouw van een reusachtige dam in Jirau.

Arvalis

In 2019 heeft de Engie-groep ook een strategisch partnerschap opgezet met de onderneming Arvalis om de CIVE te stimuleren en de kennis van deze tussengewassen te ontwikkelen. Dit partnerschap heeft tot doel de ontwikkeling van de biomethaansector te bevorderen door de kennis van de productie van biomassa te verbeteren en de verspreiding ervan aan te moedigen.

Handel nu in het aandeel Engie!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Engie aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Engie als beursactivum

Om te weten hoe de Engie-groep in de komende jaren waarschijnlijk zal evolueren, is het interessant om haar voornaamste sterke en zwakke punten te kennen, die even zovele voor- als nadelen zijn die de belangstelling van de beleggers voor dit aandeel en bijgevolg de beurskoers ervan kunnen veranderen. Hier zijn enkele elementen die u ongetwijfeld zullen helpen bij deze taak:

Laten we deze vergelijkende analyse beginnen met een opsomming van de voornaamste troeven waarover de groep Engie momenteel beschikt en die dus een koersstijging van haar aandeel op de beurs in de hand kunnen werken.

  • In de eerste plaats kunnen we de interessante positionering van deze onderneming in het segment van de energietransitie onderstrepen, aangezien de groep vandaag de belangrijkste producent van niet-nucleaire elektriciteit in Frankrijk is, alsook de belangrijkste aanbieder van diensten op het gebied van energie-efficiëntie. Bovendien is de Engie-groep de op één na grootste Franse leverancier van milieudiensten. Bovendien investeert de Engie-groep elk jaar een aanzienlijk deel van haar liquide middelen in hernieuwbare energiebronnen en zet zij in deze sector partnerschappen op.
  • De spreiding van de activiteiten van de groep is ook een sterk punt voor Engie. De activiteit van de onderneming is immers onderverdeeld in 5 verschillende takken met enerzijds het energiesegment voor Europa dat nog steeds het grootste deel van de omzet vertegenwoordigt, vervolgens het segment internationale energie, het segment energiediensten, het segment vloeibaar aardgas en aardgas, alsmede het segment infrastructuur. Door deze spreiding kan de onderneming zich doeltreffend beschermen tegen de risico's die verbonden zijn aan het instorten van een of meer van de belangrijkste segmenten.
  • Het feit dat de Engie-groep nog steeds een sterke positie heeft in Europa, de sector waar het grootste deel van haar inkomsten vandaan komt, is een voordeel ten opzichte van de concurrentie en garandeert haar een plaats bij de leiders op Europese en wereldschaal.
  • Een van de grote kwaliteiten van de Engie-groep is haar vermogen om zich te reorganiseren naar gelang van de economische situatie en de resultaten van haar verschillende bedrijfsonderdelen. Zo verdeelt de onderneming haar activiteiten in divisies of operationele entiteiten die hoofdzakelijk op geografische gebieden zijn gebaseerd. Sinds de laatste grote reorganisatie kan de groep deze entiteiten gebruiken om verschillende diensten aan eenzelfde cliënt aan te bieden zonder deze diensten via verschillende dochterondernemingen te moeten verdelen.
  • Wat de troeven van de groep Engie betreft, kan ook de kwaliteit van de door de onderneming uitgevoerde strategische plannen worden onderstreept, waarvan de doelstellingen meestal vervroegd worden bereikt of zelfs overtroffen. Deze plannen behelzen over het algemeen reorganisatie, afstoting of overname van activiteiten, maar ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling om van de groep een leider op het gebied van innovatie te maken.
  • Het laatste sterke punt van de Engie-groep, ten slotte, betreft haar financiële structuur. Het is inderdaad gezond met goede ratings van de ratingbureaus. Bovendien hebben de beleggers en aandeelhouders van de groep een duidelijk zicht op de uitbetaling van het dividend voor het lopende jaar en het komende jaar.


 

Negatieve factoren voor het Engie aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Engie-aandeel als beursactivum

Natuurlijk heeft de groep Engie, zoals u zich kunt voorstellen, niet alleen haar voordelen, maar moet zij ook het hoofd bieden aan bepaalde zwakke punten. Wij gaan u nu de elementen voorstellen die eerder ongunstig zijn voor zijn groei en die zijn beurskoers kunnen schaden.

  • In de eerste plaats is Engie, wegens haar activiteiten en structuur, onderworpen aan een aanzienlijke fiscale druk die in meer of mindere mate op haar rentabiliteit kan wegen. De regelgeving en de evolutie ervan kunnen ook een rem zijn voor deze onderneming.
  • Een ander zwak punt van de Engie-groep betreft de marktomstandigheden waarmee de onderneming de laatste jaren te kampen heeft gehad, met name de daling van de olie- en gasprijzen, die niet gunstig is voor de sector in het algemeen. Bovendien blijft het aandeel van de groep in de kernenergieproductie hoog, ondanks de bevriezing van talrijke projecten in de wereld en de huidige milieu- en milieuproblemen.
  • Als de financiële soliditeit van de Engie-groep niet langer mag worden aangetoond, kunnen we evenwel een lichte daling van de rentabiliteit sinds 2020 betreuren, met name wegens de Covid-19 pandemie, zonder rekening te houden met een daling van diezelfde rentabiliteit op bepaalde specifieke buitenlandse markten zoals Zuid-Amerika.
  • Tenslotte kan men ook wijzen op de steeds scherpere concurrentie in deze activiteitensector, onder meer wegens de strategie van diversificatie van de activiteiten van andere ondernemingen in de energiesector, zoals de reus TotalEnergies, die zich nu toelegt op de productie van groene en hernieuwbare elektriciteit en die op termijn op de marktaandelen van de groep kan wegen.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn Engie's participaties in dochterondernemingen?

De Engie Groep heeft veel volledige dochterondernemingen, maar houdt ook aandelen in andere bedrijven. Engie heeft namelijk een belang in Compagnie Nationale du Rhône, in Gazocean, een in Marseille gevestigde onderneming die gespecialiseerd is in het zeevervoer van vloeibaar gas met LNG-tankers en een belang van 80% heeft in Suez, een minderheidsdochteronderneming van Engie en haar hoofdaandeelhouder, in Agenda Diagnostics, in CPCU en in Climespace.

Wat is Engie's huidige groeistrategie?

Sinds 2019 en tot 2021 heeft Engie een strategie van heroriëntatie op diensten en groene energie. De groep heeft zo zijn positionering op het gebied van hernieuwbare energie en diensten versneld door te streven naar de wereldleider op het gebied van geïntegreerde nul-koolstofoplossingen. Dit omvat een groot investeringsplan en het creëren van een grotere groene energieproductiecapaciteit in de loop van de tijd.

Is de Franse staat nog steeds aandeelhouder van de Engie-groep?

Momenteel is de Franse staat nog steeds aandeelhouder van de Engie-groep met 23,64% van het kapitaal van de onderneming. Het is ook de grootste aandeelhouder van de onderneming, vóór de werknemersaandeelhouders die 4,03% van het kapitaal vertegenwoordigen, BlackRock die 4,97% van de aandelen bezit, CDC die 1,83% van het kapitaal bezit en het publiek, inclusief institutionele beleggers, individuele aandeelhouders en anderen die bijna 68,63% van het kapitaal bezitten.

Hoeveel geld heb je nodig om Engie aandelen te kopen?

De prijs van een Engie-aandeel verandert voortdurend als gevolg van vraag en aanbod op de beurs. De koers van een aandeel Engie kan snel fluctueren door verschillende factoren, zoals de financiële resultaten van de onderneming, de groeivooruitzichten, de algemene economische omstandigheden en de gebeurtenissen in de wereld. De huidige koers van een Engie-aandeel kan in real time worden bekeken op verschillende financiële websites, zoals Yahoo Finance, Google Finance of Bloomberg. Bij het schrijven van dit antwoord is de prijs van een Engie-aandeel minder dan €15, maar dit kan op elk moment veranderen afhankelijk van de marktontwikkelingen. Het is belangrijk op te merken dat het kopen van individuele aandelen, zoals Engie, risico's met zich meebrengt en dat beleggers hun eigen onderzoek en analyse moeten uitvoeren om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. Het is ook belangrijk om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren om de risico's van individuele aandelen te beperken.

Handel nu in het aandeel Engie!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.