Verhandel het Enel-aandeel!
ENEL

Analyse van de koers van het Enel aandeel

Verhandel het Enel-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

Uw kapitaal is in gevaar
 
Grafiek van Tradingview

Zoals u wellicht weet, zijn aandelen van bedrijven die elektriciteit of gas leveren, vaak zeer gewilde activa. Daarom stellen wij voor dat u enkele belangrijke informatie en gegevens ontdekt over het Enel aandeel en het bedrijf dat het uitgeeft voor een betere analyse van de koers.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Enel-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Enel-aandelen
ISIN-code: IT0003128367
Ticker: BIT: ENEL
Index of markt: FTSE MIB
 

Hoe kan ik Enel aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Enel (BIT: ENEL)
 
Enel-aandelen kopen/verkopen
 
 
Uw kapitaal is in gevaar

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Enel te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In het bijzonder zullen wij de operaties volgen die Enel helpen haar activiteiten in het buitenland te ontwikkelen, met name op de opkomende markten van India, Afrika en het Midden-Oosten.

Analyse nr. 2

De elektriciteitsmarkt in Italië maar ook in Europa en de toenemende groei daarvan, die de onderneming extra inkomsten kan opleveren.

Analyse nr. 3

Evenzo is de steun van de Italiaanse en Europese regeringen voor de ontwikkeling van groene energie een belangrijk element om in het oog te houden, aangezien deze ook de ontwikkeling van de groep kan bevorderen.

Analyse nr. 4

De grondstoffenmarkt en in het bijzonder de aardgasmarkt moeten eveneens in aanmerking worden genomen alvorens Enel-aandelen te verhandelen, aangezien de prijs van deze grondstof de inkomsten van de groep zal beïnvloeden.

Analyse nr. 5

Het regeringsbeleid in andere landen waar Enel actief is, kan meer of minder restrictief zijn en moet eveneens worden geanalyseerd.

Analyse nr. 6

Ten slotte is de financiële gezondheid van Europa ook een indicator voor de goede gezondheid van de activiteiten van Enel.

Analyse van de koers van het Enel aandeel
Enel-aandelen kopen
Enel-aandelen verkopen
Uw kapitaal is in gevaar

Algemene presentatie van Enel

Enel-aandelen kopen

Om uw analyse van de beurskoers van Enel uit te voeren, is het van essentieel belang de onderneming, haar activiteiten en haar voornaamste bronnen van inkomsten te kennen. Dit zal u in staat stellen te begrijpen hoe de onderneming haar toekomstige problemen en uitdagingen in de komende jaren doeltreffend kan aanpakken. Hier is een volledige presentatie van de onderneming en haar sector:

De Enel SpA Group is een Italiaanse onderneming die gespecialiseerd is in de energiesector. Meer in het bijzonder is de onderneming momenteel de leider op het gebied van de productie en distributie van elektriciteit in Italië.

Om een beter inzicht te krijgen in de door Enel uitgeoefende activiteiten, kunnen deze in verschillende polen worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

  • In de eerste plaats vertegenwoordigen de verkoopactiviteiten van elektriciteit en aardgas met 59,8% van de omzet het grootste deel van de inkomsten van de onderneming. Zo produceert de groep jaarlijks meer dan 200 Twh elektriciteit en verkoopt hij meer dan 290 Twh en meer dan 9 miljard kubieke meter aardgas. Naast deze activiteiten ontwikkelt de Enel-groep ook een engineering- en constructieactiviteit voor centrales en elektriciteitsproductie-eenheden.
  • De activiteiten elektriciteitstransmissie en -distributie vormen de op één na grootste bron van inkomsten voor de Enel-groep, met 17,1% van de omzet van de onderneming. Jaarlijks transporteert de groep meer dan 400 Twh aan elektriciteit. Er zij ook op gewezen dat de Enel-groep momenteel een elektriciteitstransmissienetwerk heeft en exploiteert dat meer dan 2.231.961 km bestrijkt.
  • Ten slotte is de rest van de omzet van de Enel-groep, namelijk 23,1%, afkomstig van de verkoop van aanverwante producten en diensten.

Enel heeft momenteel 66.717 mensen in dienst, voornamelijk in Italië.

Foto tegoed: ©unitysphere/123RF.COM

Concurrentie

Wij willen u nu iets meer vertellen over de voornaamste concurrenten van de Enel Groep met een voorstelling van de spelers in deze sector die momenteel het grootste marktaandeel hebben.

EDF

De EDF-groep of Electricité de France is een Franse groep die gespecialiseerd is in de productie en levering van elektriciteit en gedeeltelijk in handen is van de staat. Zij is ook de historische producent en leverancier van elektriciteit in Frankrijk en de eerste in deze sector in Europa en de tweede wereldwijd in termen van geïnstalleerde capaciteit.

Engie 

Een andere Franse groep, Engie, is eveneens gespecialiseerd in de produktie van niet-oliegebonden energie en is in deze sector de nummer drie van de wereld. Het is ook gedeeltelijk in handen van de Franse staat, die nog steeds 23,64% van het kapitaal in handen heeft. De groep is in 2008 ontstaan uit de fusie van Gaz de France en Suez en is in 2010 qua omzet het grootste overheidsbedrijf geworden.

E.ON

De Europese groep E.ON is eveneens gespecialiseerd in de energiesector en was voorheen een vennootschap op aandelen naar Duits recht. Zij is ontstaan uit de fusie van de Duitse groepen Veba en Viag in 2000 en het concern is genoteerd aan de effectenbeurs van Frankfurt en maakt deel uit van de DAX 30.

RWE 

Een andere serieuze concurrent van Enel is het Duitse energieconglomeraat RWE AG, dat in 1898 werd opgericht. Zij is gespecialiseerd in de distributie van elektriciteit, water en gas, alsmede in milieudiensten, en is voornamelijk in Europa en Noord-Amerika actief. Zij is momenteel de op één na grootste elektriciteitsproducent in Duitsland.

Iberdrola

De laatste rechtstreekse concurrent van deze groep is ongetwijfeld de Spaanse groep Iberdrola, die eveneens gespecialiseerd is in de produktie en de verkoop van elektriciteit en aardgas. De groep behoort tot de 10 grootste elektriciteitsproducenten ter wereld en is wereldleider in de sector van de windenergieproductie. De groep is actief in tientallen landen over de hele wereld en heeft meer dan 30 miljoen klanten en meer dan 30.000 werknemers. De onderneming is genoteerd aan de effectenbeurs van Madrid en maakt deel uit van de Ibex 35-index.


Strategische allianties

EDF

EDF en Enel, het grootste Italiaanse elektriciteitsbedrijf, hebben in 2007 tijdens de Frans-Italiaanse top in Nice een partnerschapsovereenkomst ondertekend waardoor de Italiaanse groep kan deelnemen aan het Franse EPR-kernprogramma van de derde generatie.

Mitsubishi

In 2010 hebben Enel en Mitsubishi een gezamenlijke werkgroep geleid om onder meer de voorstellen te bepalen die samen met de belanghebbenden moesten worden uitgevoerd en hebben zij investeringsmogelijkheden voorgelegd aan het stuurcomité, naarmate deze in de betrokken landen werden erkend.

Renault

In 2017 kondigde Renault aan dat het een exclusief partnerschap had gesloten met Sicily by Car, een Italiaans autoverhuurbedrijf, en Enel, de belangrijkste energieleverancier van het land, voor het project 'Eco Tour di Sicilia'.

Verhandel het Enel-aandeel!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Positieve factoren voor het Enel aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Enel als beursactivum

In de eerste plaats dient eraan te worden herinnerd dat de Enel-groep een van de grote namen in haar sector is, met name dankzij de diversiteit van haar aanbod en haar uitgebreide portefeuille van energiegerelateerde producten en diensten. De groep produceert momenteel immers elektriciteit uit verschillende bronnen, zoals gas, waterkracht, steenkool, kernenergie, geothermische energie en windenergie. Bovendien heeft zij haar activiteiten verticaal geïntegreerd, waardoor zij in de gehele toeleveringsketen actief kan zijn en een grote mate van strategische vrijheid geniet.

Een andere belangrijke troef is de internationalisering van de activiteiten van de groep. Vanuit geografisch oogpunt profiteert de Enel-groep immers van een aanzienlijke aanwezigheid in de wereld met activiteiten in meer dan 40 landen, verspreid over 4 continenten. Hierdoor kan zij uiteraard ook in geval van een Italiaanse crisis een comfortabel inkomen veilig stellen en is zij dus beschermd tegen het risico van één enkele doelmarkt. In totaal heeft Enel momenteel meer dan 75.000 mensen in dienst in deze landen en geniet zij een dominante positie op deze markt met een zeer groot klantenbestand.

Om haar inkomsten te garanderen, kan de Enel Group steunen op haar bijzonder grote productiecapaciteit. Het bedrijf kan immers volumes van meer dan 100 GW elektriciteit leveren en profiteert tegelijkertijd van een aanzienlijke cashflow die het in staat stelt deze productie aan te passen aan de reële behoeften van de markt en aan de vraag.

Een ander positief aspect van de activiteiten van Enel is het huidige engagement van de onderneming om meer en meer koolstofvrije energie te ontwikkelen. Vandaag de dag is bijna de helft van de door Enel geproduceerde energie koolstofvrij. In het licht van de huidige ecologische uitdagingen lijkt Enel zich te positioneren op de energieën van de toekomst en zou zij dus moeten profiteren van de spin-offs van haar inspanningen in de toekomst.

Negatieve factoren voor het Enel aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Enel-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats merken wij op dat de Enel-groep, hoewel zij over een aanwezigheid in de gehele wereld beschikt, het merendeel van haar activiteiten in Europa concentreert. Het is bijzonder betreurenswaardig dat het zich niet heeft gepositioneerd op bepaalde markten die als bijzonder dynamisch worden beschouwd, zoals Azië en Afrika. De onderneming heeft dus nog heel wat werk voor de boeg om de spreiding van haar activiteiten over de wereld in evenwicht te brengen en een billijke aanwezigheid op alle continenten te garanderen om zich te beschermen tegen geo-economische risico's.

De wereldwijde concurrentie is ook een van de meest gevoelige kwesties voor Enel. Hoewel de Italiaanse groep leider is in zijn sector, voeren zijn voornaamste rivalen een felle strijd om marktaandeel. Enel moet dus alles in het werk stellen om concurrerend te blijven op het gebied van de prijs van haar energie en steunen op nieuwe innovaties en diensten, alsmede op intelligente marketing om haar positie te handhaven, met name op de Europese markt, die vele grote groepen in de energiesector telt.

Anderzijds is het bekend dat de Enel-groep onlangs verwikkeld is geweest in enkele opzienbarende juridische procedures. Door de grote zichtbaarheid van deze procedures heeft het merkimago van de groep schade opgelopen en Enel moet nu haar inspanningen verdubbelen om haar imago te herstellen en opnieuw populair te worden bij haar doelklanten. Bovendien zijn deze verschillende rechtszaken niet zonder gevolgen gebleven voor de kasstroom van de onderneming, die in het kader van deze procedures aanzienlijke kosten heeft moeten maken. Het spreekt vanzelf dat toekomstige rechtszaken een zeer sterke negatieve invloed zullen hebben op de winstgevendheid en de aandelenkoers van de onderneming indien zij plaatsvinden.

Hoewel Enel slechts drie belangrijke tekortkomingen lijkt te hebben, is het belangrijk te begrijpen dat deze een aanzienlijke invloed kunnen hebben indien zij niet worden gecontroleerd. Zij moeten dus ook in aanmerking worden genomen bij uw analyse en bij de tenuitvoerlegging van uw strategieën.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Is het Enel-aandeel opgenomen in de samenstelling van de beursindexen?

De koers van het Enel-aandeel, dat rechtstreeks genoteerd is op de MTA-markt van de Bolsa Italiana, omvat ook verschillende referentie-indexen voor de aandelenmarkt. De belangrijkste index is de Euro Stoxx 50-index. Enel is ook opgenomen in andere beursindexen, waaronder de FTSE Eurotop 100, de FTSE MIB, die de Italiaanse referentie-index is, de Stoxx Europe 50, de Stoxx Global 200 en de Stoxx Italy 20.

Hoe heeft het Enel-aandeel het de afgelopen jaren gedaan?

Het is interessant de prestaties van het Enel-aandeel in de afgelopen jaren op de beurs te kennen. Wij weten dat de koers van het aandeel het afgelopen jaar met 11,03% is gestegen. Over een periode van twee jaar bedroeg het rendement +28,13%. Over drie jaar is het gestegen tot 45,79% en de totale prestatie van dit aandeel over de laatste vijf jaar is 44,11%.

Wie zijn op dit moment de belangrijkste aandeelhouders van de Enel Groep?

Het is van essentieel belang de belangrijkste aandeelhouders van de Enel groep te kennen alvorens een positie in dit aandeel in te nemen. Op dit ogenblik, d.w.z. in april 2020, is immers nog 23,59% van de aandelen van de groep in handen van het Italiaanse Ministerie van Economie en Financiën. Er zij op gewezen dat het beleggingsfonds BlackRock ook een belang van 4,83% in het bedrijf heeft.

Verhandel het Enel-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.