Verhandel het Elis-aandeel!
ELIS

Analyse van de koers van het Elis aandeel

Verhandel het Elis-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Wilt u in Elis beleggen en het aandeel aan uw portefeuille toevoegen, maar weet u niet hoe u een relevante en efficiënte analyse van de koers kunt maken? Wij zullen u helpen met dit artikel dat aan dit aandeel is gewijd. In deze tekst zult u nuttige informatie kunnen vinden over dit aandeel en zijn notering op de beurs, maar ook informatie over dit bedrijf met zijn gedetailleerde presentatie inclusief zijn belangrijkste activiteiten, een presentatie van zijn belangrijkste concurrent op de markt, alsmede zijn sterke en zwakke punten. Wij zullen eindigen met uit te leggen hoe u een kwalitatieve fundamentele analyse op dit aandeel kunt opzetten met de verschillende elementen om te volgen in het nieuws en de belangrijke publicaties om te bestuderen.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Elis-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Elis-aandelen
ISIN-code: FR0012435121
Ticker: EPA: ELIS
Index of markt: Euronext Paris
 

Hoe kan ik Elis aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Elis (EPA: ELIS)
 
Elis-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Elis te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Vanuit strategisch oogpunt zal uiteraard worden toegezien op de consolidatie van de posities van de groep, met het behoud van haar leidende positie in Frankrijk, Zwitserland, Brazilië, Chili en Portugal en haar positie als nummer 2 in Spanje. De groep moet alles in het werk stellen om deze positie en haar marktaandeel te behouden tegenover een steeds agressievere concurrentie.

Analyse nr. 2

Wij zullen ook de activiteiten volgen die door de Elis-groep zijn opgezet met het oog op de ontwikkeling en het aanbieden van nieuwe diensten aan haar klanten met nieuwe en praktische produkten.

Analyse nr. 3

Ook vanuit strategisch oogpunt werkt de groep momenteel aan de ontwikkeling van haar platform in Latijns-Amerika en aan de verbetering van haar operationele uitmuntendheid. Wij zullen dus uiteraard ook deze gegevens volgen.

Analyse nr. 4

De Elis-groep probeert ook al enkele jaren haar activiteiten te diversifiëren door te investeren in de ontwikkeling van een aanbod op het gebied van ongediertebestrijding en ontsmetting via partnerschappen met particuliere verhuurbedrijven. Dit soort allianties en strategische contracten moet dus uw aandacht krijgen en worden geanalyseerd.

Analyse nr. 5

De Elis-groep koopt ook vaak dochterondernemingen uit, zoals onlangs het geval was met Albia, het Chileense topbedrijf in deze sector. Dit soort operaties is uiteraard belangrijk en zal de koers van het aandeel waarschijnlijk snel doen stijgen.

Analyse nr. 6

Ook zal worden toegezien op de voortgang van de herstructureringsplannen van het netwerk van wasserijen van de groep in Zwitserland en op de economische gevolgen daarvan in verhouding tot de gedane investeringen.

Analyse nr. 7

Het spreekt vanzelf dat u ook de verschillende financiële en economische publicaties van deze groep op de voet moet volgen, met name de evolutie van de omzet op jaar- en kwartaalbasis, de marge, die voor de Franse sector maximaal 30 basispunten lager zou moeten blijven, en een verbetering van deze marge in Europa en Latijns-Amerika.

Analyse nr. 8

Tenslotte zullen wij, zoals gezegd, de evolutie volgen van het aandeelhouderschap van deze vennootschap, waarvan de controle over het kapitaal regelmatig verandert. Dit kan uiteraard een directe invloed hebben op de aandelenkoers.

Analyse van de koers van het Elis aandeel
Elis-aandelen CFD kopen
Elis-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Elis

Laten we dit artikel over Elis-aandelen beginnen met een voorstelling van deze onderneming en haar voornaamste activiteiten. Met deze informatie zult u de uitdagingen van deze groep en zijn groeivooruitzichten voor de komende maanden en jaren beter begrijpen.

De Elis Groep is een Europese onderneming die gespecialiseerd is in de sector van de zakelijke dienstverlening en meer bepaald in de verhuur en het onderhoud van plat linnen, werkkleding en hygiëne- en welzijnsuitrusting. Meer bepaald is het een van de belangrijkste leiders in deze sector in Europa.

De groep biedt aldus haar diensten aan talrijke cliënten aan met meer dan 400.000 ondernemingen in portefeuille. Ook de doelsectoren zijn gevarieerd, hoofdzakelijk de horecasector, maar ook de gezondheidssector met openbare ziekenhuizen, privé-klinieken en bejaardentehuizen, de industriële sector, de commerciële sector met grote en middelgrote winkels en detailhandelszaken, en de dienstensector met schoonmaakbedrijven, vrije beroepen en overheidsadministraties.

Elis heeft een hoofdvestiging in Frankrijk, maar is ook aanwezig in meer dan 24 andere Europese landen. Het is ook internationaal actief, met markten in Brazilië, Colombia en Chili. De Elis Groep beschikt momenteel over meer dan 440 productie- en distributiecentra over de hele wereld. Er werken meer dan 45.000 mensen.

Concurrentie

Zoals wij in de inleiding reeds hebben vermeld, is de Elis-groep een van de leiders in haar sector in Europa. Meer bepaald is het een van de twee groepen die het grootste deel van deze markt delen met zijn voornaamste concurrent, die wij hier iets meer in detail willen ontdekken.

Initial: De voornaamste concurrent van Elis is een Franse onderneming, de Initial-groep, voorheen bekend onder de naam Initial BTB. Dit bedrijf is gespecialiseerd in zakelijke dienstverlening en meer in het bijzonder ook in de verhuur en het onderhoud van textielproducten zoals werkkleding, tafellinnen voor bars en restaurants maar ook huishoudlinnen voor hotels, vloermatten en sanitaire hygiëne.

Initial is ook een dochteronderneming van de Rentokil Initial groep, die 's werelds grootste zakelijke dienstverlener is met een sterke internationale aanwezigheid. Dit Britse concern is genoteerd aan de Londense effectenbeurs en is ook opgenomen in de berekening van de Britse beursindex FTSE 250. Het is gespecialiseerd in hygiënediensten voor bedrijven en overheidsinstanties. De onderneming is actief in meer dan 40 landen, voornamelijk in Europa.

Initial heeft momenteel wereldwijd meer dan 50.000 mensen in dienst, waarvan 2.000 in Frankrijk. Tot de activiteiten en diensten die Initial aanbiedt, behoren beroepskleding, PBM of persoonlijke beschermingsmiddelen, professioneel linnengoed voor gezondheidsinstellingen, restaurants, hotels en bedrijven, diensten en producten op het gebied van sanitaire hygiëne, verhuur van waterkoelers, anti-foulingmatten en werkhandschoenen.

Verhandel het Elis-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Elis aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Elis als beursactivum
  • In de eerste plaats is de groep, zoals hierboven vermeld, een van de belangrijkste leiders in zijn sector in Europa op het gebied van de verhuur en het onderhoud van textiel- en hygiëneartikelen. Dit geeft haar een hoge mate van populariteit op de markt, maar ook een hoge mate van deskundigheid en onderhandelingscapaciteit met haar leveranciers en afnemers.
  • Wij waarderen ook de goede strategische spreiding van de activiteiten van het bedrijf, aangezien 47% van deze activiteit betrekking heeft op vlak linnen, 31% op werkkledij en 22% op hygiëne- en welzijnsproducten. De spreiding van deze activiteiten is ook zeer goed wat de beoogde klanten betreft, met 34% voor de horeca, 28% voor handel en diensten, 22% voor de gezondheidssector en 20% voor de industriesector. Dankzij deze goede spreiding kan zij zich beter beschermen tegen risico's die verband houden met één enkele productcategorie of één enkele doelsector.
  • Ook geografisch gezien profiteert de Elis-groep van een goede spreiding in verschillende doellanden. De onderneming heeft namelijk een bijzonder sterke positie in Europa, waar zij 70% van haar activiteiten in Frankrijk ontplooit, 13% in Noord-Europa, 10% in Zuid-Europa en 7% in de rest van de wereld, voornamelijk in Latijns-Amerika.
  • Een van de sterke punten van de onderneming is haar bijzonder betrouwbare bedrijfsmodel, dat gebaseerd is op de verhuur van artikelen in plaats van op de verkoop ervan. Ook vanuit het oogpunt van de strategie van de groep waarderen wij het dichte netwerk van grondgebieden en de strategie gebaseerd op externe groei voornamelijk in Europa en Latijns-Amerika.
  • De beursprestaties van dit aandeel zijn ook een voordeel voor deze groep. Het Elis-aandeel werd pas een jaar na de beursgang in januari 2015 opgenomen in de SBF 120-index.
  • Ten slotte hebben wij ook waardering voor de bijzonder gezonde financiële situatie van deze onderneming, die beleggers en aandeelhouders al vele jaren geruststelt.
Negatieve factoren voor het Elis aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Elis-aandeel als beursactivum
  • Allereerst dient te worden opgemerkt dat de Elis-groep op bepaalde markten moeilijkheden ondervindt, die een vertraging van de groei van haar activiteiten of zelfs een achteruitgang te zien geven. Dit is het geval in Frankrijk, maar ook in Duitsland, Zwitserland en Brazilië.
  • De daling van de bezettingsgraad van de hotels in Frankrijk heeft eveneens een negatieve invloed gehad op de activiteiten en de algemene rentabiliteit van de groep, maar ook op haar groeivooruitzichten. Er zij aan herinnerd dat het overgrote deel van de activiteiten van Elis zich op de Franse markt afspeelt en dat de hotel- en restaurantsector haar doelsector bij uitstek is.
  • Nog steeds wat de zwakke punten van dit bedrijf betreft, en ook met betrekking tot de Franse markt, is er de laatste jaren een sterke prijsconcurrentie geweest van kleinere spelers, maar ook van zijn voornaamste tegenstander, die wij hierboven hebben voorgesteld. Deze toegenomen concurrentie en de invloed daarvan op de prijzen leiden uiteraard tot een min of meer aanzienlijke daling van de exploitatiemarge van deze groep.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.
Verhandel het Elis-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.