Verhandel het Eiffage-aandeel!
EIFFAGE

Analyse van de koers van het Eiffage aandeel

Verhandel het Eiffage-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Grote bouwondernemingen zijn vaak bevoorrecht omwille van hun grote particuliere of openbare projecten, waardoor zij een aanzienlijke omzet kunnen genereren. Het is dan ook normaal dat hun aandelen ook handelaars aantrekken die online op de aandelenmarkt speculeren. Ontdek hier hoe u een volledige analyse van het Eiffage aandeel kunt uitvoeren op basis van de essentiële informatie over deze onderneming.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Eiffage-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Eiffage-aandelen
ISIN-code: FR0000130452
Ticker: EPA: FGR
Index of markt: Euronext Paris
 

Hoe kan ik Eiffage aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Eiffage (EPA: FGR)
 
Eiffage-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Eiffage te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Het is bekend dat sommige activiteiten van Eiffage zeer gevoelig zijn voor de economische situatie in Frankrijk en de Europese Unie. Dit betreft met name het niveau van de rentevoeten, dat van invloed is op de kosten van het krediet, maar ook het klimaat, dat een positieve of negatieve invloed kan hebben op het opstarten van nieuwe projecten.

Analyse nr. 2

Ook wat de ontwikkeling van het Eiffage-aandeel betreft, moet de concurrentie op de voet worden gevolgd. De ervaring leert dat de verklaringen van zijn voornaamste concurrent, Vinci, een sterke invloed hebben op de beurskoers van dit goed.

Analyse nr. 3

Ook de lopende grote bouwprojecten van Eiffage en hun economische spin-off zijn belangrijk.

Analyse nr. 4

De Eiffage-groep heeft onlangs zijn voornemen bekendgemaakt om voor meer dan een miljard euro te investeren in de vorm van de overname van bedrijven in de technologische niches. De verwezenlijking van deze operaties zal uiteraard een invloed hebben op de koers van het aandeel.

Analyse nr. 5

Uiteraard zullen de resultaten van de groep de meeste aandacht krijgen, vooral wat betreft het netto-exploitatieresultaat van de onderneming, dat zal worden vergeleken met de prognoses van de analisten op middellange en lange termijn.

Analyse nr. 6

Ten slotte houdt u uiteraard rekening met de ondertekening van nieuwe contracten, waarvan het belang een snelle koersstijging van het Eiffage-aandeel mogelijk zou kunnen maken.

Analyse van de koers van het Eiffage aandeel
Eiffage-aandelen CFD kopen
Eiffage-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Eiffage

Eiffage-aandelen kopen

De Eiffage Groep is nu een van de grootste bouwondernemingen van Europa. De activiteiten bestrijken een groot aantal gebieden, waaronder de bouw en het onderhoud van vervoers- en civieltechnische infrastructuur, de bouw en renovatie van particuliere en openbare gebouwen, het ontwerp, de bouw en het onderhoud van elektrische, HVAC- en werktuigbouwkundige installaties, en de vervaardiging van staalconstructies.

Meer in het bijzonder vormen de bouw en het onderhoud van vervoers- en civieltechnische infrastructuren de belangrijkste segmenten van deze groep en genereren zij 33,4% van de omzet van Eiffage, met wegen, autosnelwegen, bruggen, spoorwegen en andere, alsmede de verhandeling van aggregaten en bindmiddelen. Het ontwerp, de bouw en het onderhoud van elektrische, klimatologische en mechanische installaties maken 25,1% van de omzet uit. De bouw en renovatie van gebouwen is goed voor 24,1% van de omzet van Eiffage, met activiteiten op het gebied van huisvesting, kantoren, winkelcentra, parkeergarages, stadions, gevangenissen, ziekenhuizen en zelfs vastgoedontwikkeling. Ten slotte houdt Eiffage zich ook bezig met de bouw en het beheer van infrastructuur en kunstwerken onder concessie, hetgeen goed is voor 17,4% van de omzet.

De belangrijkste markt is Frankrijk, dat goed is voor 74,4% van de omzet, maar Eiffage is ook actief in Europa voor 20,7% van zijn omzet en in de rest van de wereld voor de resterende 4,9%.

De Eiffage Groep is gespecialiseerd in bouw en vastgoed, weg- en waterbouw, metaal en wegen, energie en concessies via de vele bedrijven die het in de loop der jaren heeft overgenomen, zoals Clemessy, Florézienne d'Entreprises en de gespecialiseerde divisies zoals Eiffage Thermie en Eiffage Immobilier.

Dankzij deze brede waaier van activiteiten kan Eiffage alle gebieden van openbare werken bestrijken, waaronder energie, wegennet, afbraak, grondwerken, bouw, vastgoed en asbestverwijdering.

Eiffage exporteert weliswaar in aanzienlijke mate over de hele wereld, maar heeft ook een vaste aanwezigheid in verschillende landen buiten Frankrijk, met name in Europa met de Benelux, Duitsland, Polen en Spanje, maar ook in Afrika met Senegal, Mali, Angola en Marokko en andere landen zoals Canada en Colombia.

Foto tegoed: ©sylv1rob1/123RF.COM

Concurrentie

Om de evolutie van de aandelenkoers van Eiffage met succes te analyseren, is het van essentieel belang de sector te kennen waarin het bedrijf actief is. Een goede kennis van de voornaamste concurrenten van de onderneming zal u immers helpen mogelijke tendensen op te sporen.

Vinci 

In de eerste plaats is de Franse groep Vinci natuurlijk een directe concurrent van Eiffage en tevens de nummer twee van de wereld in de concessie- en bouwsector. De onderneming telt wereldwijd 222.397 werknemers en is actief in vijf grote divisies

Bouygues

Een andere onderneming die rechtstreeks concurreert met Eiffage is de Franse groep Bouygues. Deze onderneming is een industrieel concern dat in 1952 werd opgericht en haar activiteiten in drie grote sectoren structureert

CSCE

De Chinese onderneming CSCE of China State Construction Engineering is een onderneming die eveneens gespecialiseerd is in de openbare bouwsector en voornamelijk in China actief is. Zij is met name bekend door de bouw van het nationale zwemcentrum in Peking, het Shun Hing-plein en het Martelarenstadion in Kinshasa.

Inohydro

Tenslotte behoort een ander Chinees bedrijf tot de grootste groepen in deze activiteitensector. Dit is Inohydro, een Chinees bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw van dammen en gevestigd is in Peking.


Strategische allianties

Orange

Eiffage is een partnerschap aangegaan met Orange voor het demonstratieproject Smartseille Ecocity Euroméditéranée.

BNP Paribas

In Brussel is Eiffage ook de partner van BNP Paribas geworden, aangezien het door de bankgroep werd uitgekozen om zijn hoofdkantoor te bouwen.

TotalEnergies 

Eiffage en Totalernergies zijn in Senegal ook een partnerschap aangegaan voor verschillende tankstationprojecten. Deze partnerschappen zijn sterk bekritiseerd door de regering en de mededingingsautoriteiten van het land.

CSTB & PiveteauBois

Meer recent, in 2018, heeft de Eiffage Groep ook een onderzoeks- en ontwikkelingspartnerschap ondertekend met het CSTB en het bedrijf PiveteauBois. Dit partnerschap betreft de analyse en het multi-criteria ontwerp van houten vloersystemen.

Verhandel het Eiffage-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Eiffage aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Eiffage als beursactivum

Het eerste belangrijke punt met betrekking tot Eiffage is uiteraard haar positie op de markt en met name op de Europese markt. Eiffage is momenteel immers leider in de bouw- en concessiesector in de Europese Unie, wat de koers van het aandeel bijzonder geruststellend maakt voor beleggers. Anderzijds is Eiffage ook zeer goed gepositioneerd in bepaalde specifieke sectoren. Zij is met name nummer twee in Frankrijk in de sector van de autosnelwegconcessies en nummer drie in deze sector op Europees niveau.

Een ander sterk punt van Eiffage is zijn organisatie. De onderneming is onderverdeeld in vier afzonderlijke divisies: de bouwsector, die de bouw- en vastgoedactiviteiten omvat; de infrastructuursector, die de activiteiten wegenbouw, civiele techniek en metaal omvat; de energiesector, die de activiteiten elektrotechniek, klimaatregeling, werktuigbouw en procesautomatisering omvat; en de concessiesector, die de activiteiten autowegen- en spoorweginfrastructuur, bouw, energie en netwerken omvat. Dankzij deze gedifferentieerde organisatie beperkt de onderneming de gelopen risico's en beschermt zij haar winst.

De Eiffage Groep heeft de markten en de beleggers ook veel gerustgesteld sinds hij zijn portefeuille opnieuw in evenwicht heeft gebracht. Deze herschikking vond plaats na de overname van Autoroutes Paris-Rhin-Rhône of APPR. Het is nu meer gericht op veerkrachtige en terugkerende activiteiten die op lange termijn solide en stabiele inkomsten garanderen.

Het Eiffage-aandeel is ook geruststellend dankzij de uitstekende zichtbaarheid die deze Franse groep op zijn activiteit biedt. Zijn orderportefeuille is bijna gelijk aan zijn jaaromzet, wat een interessante garantie is.

Eiffage profiteert ook van de Europese wetgeving en de daaruit voortvloeiende begrotingsbeperkingen. In Europese landen die gunstig zijn voor concessie- en publiek-private samenwerkingsprojecten is de rentabiliteit van Eiffage namelijk hoger, namelijk 16% van de inkomsten. De Groep genereert ook 72% van het bedrijfsresultaat dankzij deze specificiteit.

In Frankrijk heeft de Eiffage-groep eveneens een bijzonder bevoorrechte relatie met de Staat voor wat betreft haar autosnelwegconcessies.

Dankzij zijn sterke ondernemingsgeest en -cultuur kan de Eiffage Groep ook rekenen op zijn werknemers-aandeelhouders, die een aanzienlijk deel van het kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen.

De laatste troef van Eiffage, ten slotte, betreft zijn schuldenlast, die de laatste jaren sterk is gedaald. Deze daling is nu vooral geconcentreerd in de concessieactiviteiten, hetgeen een positieve invloed heeft op de gegenereerde winst en een hogere dividenduitkering mogelijk maakt.

Negatieve factoren voor het Eiffage aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Eiffage-aandeel als beursactivum

Ten eerste is Eiffage weliswaar zeer goed gepositioneerd op de Europese markt, maar behaalt het nog steeds meer dan 80% van zijn omzet en 90% van zijn bedrijfsresultaat in Frankrijk. Hierdoor is het bijzonder blootgesteld aan deze bijzondere markt. Met name heeft de groep onlangs te lijden gehad van een aanzienlijke daling van de omzet in de energiesector en het openbaar vervoer in Frankrijk.

Een andere tak van de activiteiten van de Eiffage-groep is momenteel verzwakt en potentieel in gevaar. Dit is de infrastructuursector, die al enige tijd te lijden heeft onder de gevolgen van de verminderde overheidsuitgaven. Voorts moet worden opgemerkt dat de activiteitstak concessies een beperkte toename van de cashflow kent als gevolg van het gewicht van de minderheidsaandeelhouder Macquarie met 50% van het kapitaal - 1%.

Een ander zwak punt van deze onderneming zijn de aanzienlijke verschillen in marges tussen haar verschillende bedrijfsonderdelen. Zo genereert de bouwsector 4% van de marge, de infrastructuursector 2%, de energiesector 4% en de concessiesector alleen al 45%. Het voordeel van de opsplitsing van de verschillende activiteiten van Eiffage kan dus worden gerelativeerd door de grote blootstelling van deze laatste tak.

Ten slotte moet ook de moeilijkheid van de Eiffage-groep om zich in het buitenland buiten de Europese Unie te positioneren als een potentiële rem worden beschouwd. Slechts 20% van de verkoop wordt internationaal gegenereerd, voornamelijk in Europa.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe kan ik het nieuws van de Eiffage groep volgen?

Zoals u waarschijnlijk al weet, is het belangrijk om de actualiteit van de Eiffage groep op de voet te volgen om elke gebeurtenis op te sporen die de koers van het aandeel zou kunnen beïnvloeden. Om dit nieuws op de voet te volgen en geen belangrijke informatie of nieuws te missen, kunt u de officiële website van deze onderneming bezoeken en u abonneren op haar nieuwsbrief om de persberichten in real time en zonder tussenpersonen te ontvangen.

Waar en wanneer kan ik kennis nemen van de financiële resultaten van Eiffage?

De Franse groep Eiffage stelt, zoals alle andere beursgenoteerde ondernemingen, zijn financiële resultaten ter beschikking van beleggers en het publiek. Deze worden op verschillende tijdstippen rechtstreeks op de website van de onderneming gepubliceerd. Wij raden u aan de jaarresultaten van de onderneming, die doorgaans in februari van elk jaar worden gepubliceerd, te raadplegen, evenals de kwartaalresultaten. U krijgt toegang tot een nauwkeurige online kalender met de belangrijke data die u niet mag vergeten.

Is er kans op een overnamebod op de Eiffage Groep?

Overnamebiedingen zijn gebeurtenissen die vaak verstrekkende gevolgen hebben voor de beurskoersen van grote ondernemingen zoals Eiffage. Een overnamebod is voor dit bedrijf op dit moment echter niet mogelijk. Dit komt omdat de werknemers van de onderneming momenteel meer dan 20% van het kapitaal van de onderneming in handen hebben. Het is derhalve niet mogelijk dat een externe onderneming de meerderheid van het kapitaal van de groep koopt.

Verhandel het Eiffage-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.