Verhandel het EDF-aandeel!
EDF

Analyse van de koers van het EDF aandeel

Verhandel het EDF-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

Uw kapitaal is in gevaar
 
Grafiek van Tradingview

De CAC 40-index omvat veel van 's werelds bekendste Franse ondernemingen en hun aandelen, die vaak rechtstreeks kunnen worden verhandeld of in een aandelenportefeuille kunnen worden opgenomen. Een van de bekendste en meest verhandelde bedrijven op de Franse beurs is EDF, waarvan de aandelen toegankelijk zijn via de online handelsplatforms van de meeste effectenmakelaars. Hier volgen enkele belangrijke elementen en informatie om de analyse van de koers van het EDF-aandeel te begrijpen.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik EDF-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over EDF-aandelen
ISIN-code: FR0010242511
Ticker: EPA: EDF
Index of markt: CAC 40 ESG
 

Hoe kan ik EDF aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken EDF (EPA: EDF)
 
EDF-aandelen kopen/verkopen
 
 
Uw kapitaal is in gevaar

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen EDF te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zal de evolutie van de elektriciteitsproduktie van de groep moeten worden gevolgd en in het bijzonder de steeds belangrijkere ontwikkeling in de sector van de groene energie, die momenteel een hoge vlucht neemt.

Analyse nr. 2

De marktaandelen van EDF in Frankrijk moeten ook nauwlettend in het oog worden gehouden vanwege de toenemende aanwezigheid van concurrerende distributeurs.

Analyse nr. 3

Ook moet aandacht worden besteed aan de diensten die EDF haar klanten aanbiedt en die met mogelijke digitale innovaties in de komende jaren het verschil kunnen maken met goedkopere concurrenten.

Analyse nr. 4

De diversificatie van de activiteiten van de groep en de produktie van nieuwe energieën of de invoering van nieuwe diensten en vergoedingen zullen ook een element zijn dat bij uw analyse van deze waarde nauwlettend in het oog moet worden gehouden.

Analyse nr. 5

Uiteraard zullen de financiële gegevens van deze groep van het grootste belang zijn en zal het van belang zijn de ontwikkeling van de schuld en de rentabiliteit van EDF te volgen.

Analyse nr. 6

Alle investeringen van EDF zullen ook op lange termijn een stimulans kunnen betekenen voor haar activiteiten. Dit omvat investeringen of partnerschappen om de internationale aanwezigheid van de groep te versterken.

Analyse van de koers van het EDF aandeel
EDF-aandelen kopen
EDF-aandelen verkopen
Uw kapitaal is in gevaar

Algemene presentatie van EDF

EDF-aandelen kopen

EDF of Eléctricité De France, is natuurlijk de huidige leider in de elektriciteitsproduktie in Frankrijk, maar ook een van de belangrijkste distributeurs ondanks de recente privatisering. De omzet wordt gegenereerd door verschillende activiteiten, waarvan de voornaamste zijn

In de eerste plaats vertegenwoordigt de productie en de verkoop van elektriciteit en aardgas meer dan 72,7% van haar activiteit. Daarna komt het beheer van elektriciteitsdistributienetwerken met laag- en middenspanning en de handel in energie voor 23,2%, gevolgd door energiediensten zoals engineering, bouw en installatie van productie-eenheden en de exploitatie en het onderhoud van elektriciteitsnetwerken.

Natuurlijk is EDF vooral actief op de Franse markt, maar het bedrijf werkt ook voor andere landen zoals Italië, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen.

Zoals u hierboven hebt kunnen zien, oefent de Franse groep EDF verschillende activiteiten uit waarbij zij betrokken is op alle niveaus van de elektriciteitsproductie- en -distributieketen, van de bouw van elektriciteitscentrales tot de verkoop aan particulieren. Hier zijn de details van de verschillende opdrachten die door dit bedrijf worden uitgevoerd:

Engineering, productie en handel in elektriciteit: EDF is betrokken bij het gehele engineeringproces, de bouw van elektriciteitscentrales, de exploitatie en het onderhoud van apparatuur voor elektriciteitsproductie en zelfs de ontmanteling van oude en vervallen constructies. De groep is ook actief in de energiehandel. Hierdoor kan zij overal ter wereld elektriciteit verkopen en kopen, afhankelijk van haar productie en haar behoeften aan wederverkoop.

De transmissielijnen voor elektriciteit: Meer in het bijzonder zijn er twee soorten elektriciteitsnetten in de organisatie van de EDF-groep. Het transmissienet wordt ook wel het "HV-net" genoemd omdat het zeer hoge spanningsniveaus heeft, variërend van 63 kV tot 400 kV voor het Europese en Franse net. Alle grote produktiebedrijven zijn op dit net aangesloten, evenals de grootste verbruikers en elektriciteitsdistributeurs. EDF is dus rechtstreeks verantwoordelijk voor de controle en het beheer van het evenwicht tussen vraag en aanbod en voor de aansluiting van deze netwerken op naburige systemen. Dit omvat ook het hoogspanningstransmissienet, HV genaamd, en het extra hoogspanningsnet, EHV genaamd, die samen meer dan 100.000 km hoogspanningslijnen omvatten. Het is een onafhankelijke entiteit, RTE, die nog steeds verbonden is aan de EDF-groep, die belast is met het beheer van dit Franse elektriciteitsnet volgens de specificaties van het Openbaar Transmissienet. RTE is een volledige dochteronderneming van de EDF-groep, maar is onafhankelijk in haar beheer, zoals vereist door de geldende Europese bepalingen.

De elektriciteitsdistributie: EDF is ook een distributeur en leverancier van elektriciteit in die zin dat het een netwerk exploiteert met een lagere spanning dan die van de transportnetwerken, bekend als het "HTA-netwerk" met een spanning tussen 10 en 30 kV. Op dit net zijn enkele kleine opwekkingsinstallaties aangesloten, maar hun vermogen bedraagt niet meer dan enkele tientallen MW. Uiteraard zijn ook bijna alle eindverbruikers op dit netwerk aangesloten. Op dit netwerk is EDF niet verantwoordelijk voor de regulering van vraag en aanbod, maar alleen voor het garanderen van de continuïteit en de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. In Frankrijk vertegenwoordigt dit netwerk meer dan 1.200.000 km aan elektriciteitsleidingen die eigendom zijn van de gemeenten. Zij zijn dus belast met de exploitatie van het netwerk via een publiek-private onderneming of SICAE, maar zij kunnen de exploitatie ook toevertrouwen aan EDF Gaz de France Distribution, een gemeenschappelijke dienst van EDF en Gaz de France (Engie). Sinds 2008 en na de juridische scheiding van de concurrerende activiteiten en de activiteiten van de distributienetbeheerders, zijn deze activiteiten afgesplitst. Het zijn dus de dochterondernemingen EFRO voor EDF en GrDF voor Engie die deze activiteit sindsdien uitvoeren.

De strategie van EDF in de sector hernieuwbare energie :

Zoals alle grote energieproducenten en -distributeurs heeft EDF de afgelopen jaren te kampen gehad met bepaalde ecologische beperkingen en investeert het daarom zwaar in hernieuwbare energie via zijn dochteronderneming EDF Energies Nouvelles. Hier stellen wij voor om meer te weten te komen over de betrokkenheid van EDF in deze sector:

  • EDF en windenergie op land: Dit is de grootste activiteit van de EDF-groep op het gebied van hernieuwbare energie, goed voor meer dan 86% van de totale geïnstalleerde capaciteit in Europa, Noord-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. In totaal beheert EDF een onshore windpark in 15 verschillende landen, goed voor een productie van meer dan 6,84 GW. Deze elektriciteit is in de eerste plaats bestemd voor de Amerikaanse markt, maar ook voor Frankrijk, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
  • EDF en offshore-windenergie: De EDF-groep exploiteert ook verschillende offshore-windmolenparken, met name in België en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn ook drie grote windmolenparken in Frankrijk in Fécamp, Courseulles-sur-Mer en Saint-Nazaire met een totale productie van 1.500MW stroom.
  • EDF en hydro-elektriciteit: EDF is ook een belangrijke speler op het gebied van de productie van hydro-elektriciteit. De groep levert jaarlijks meer dan 45 miljard kWh hydro-elektriciteit door de exploitatie van 640 stuwdammen en 439 hydro-elektrische centrales in Frankrijk. EDF is ook actief in Afrika, met name in Kameroen, waar het via de Nachtigal Hydro Power Company (NHPV) aandeelhouder is in de stroomopwaartse waterkrachtcentrale van Nachtigal. Deze centrale is opgericht na een overeenkomst tussen EDF en de Kameroense staat in 2016. Sinds 2017 heeft EDF de concessie verkregen om de waterkrachtcentrale van Nachtigal te exploiteren voor een periode van 35 jaar. Het moet in 2021 klaar zijn en zal meer dan 420 MW kunnen produceren.
  • EDF en zonne-energie: De EDF-groep is momenteel de Europese leider op het gebied van de productie van zonne-energie. Het beheert momenteel talrijke grondgebonden zonneparken in verscheidene landen, waaronder Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Israël, India, de Verenigde Staten en Canada. EDF is ook verantwoordelijk voor verschillende zonneparken op daken van industriële, commerciële en gemeenschapsgebouwen. Er zij op gewezen dat EDF ook veel investeert in zonne-energie in de rest van de wereld, met name in Chili en Afrika.

Foto tegoed: ©gillespaire/123RF.COM

Concurrentie

Wij willen nu meer in detail ingaan op de omgeving waarin de EDF-groep zich momenteel ontwikkelt, zowel in de sector van de elektriciteitsproductie als in die van de elektriciteitsdistributie, en meer in het bijzonder op de concurrentieomgeving. Inderdaad, hier is een voorstelling van de voornaamste concurrenten van de groep:

Albioma

Deze eerste concurrent is een onafhankelijke Franse producent van hernieuwbare energie. Zij is voornamelijk actief in de sectoren biomassa en fotovoltaïsche zonne-energie, hoofdzakelijk in Frankrijk maar ook in de Franse overzeese gebiedsdelen. De onderneming is ook genoteerd op de beurs van Parijs.

Arkolia Energies

Deze andere Franse onderneming is gespecialiseerd op het gebied van installaties voor de productie van hernieuwbare energie met methanisatie-installaties, fotovoltaïsche zonne-energie-installaties en windturbines. Het is dus een energieproducent die rechtstreeks concurreert met EDF.

Engie 

Natuurlijk moet ook rekening worden gehouden met de concurrentie van de Engie-groep, een Franse industriële energiegroep. Dit is momenteel zelfs de op twee na grootste groep ter wereld in de niet-oliegebonden energiesector. De Franse Staat is nog steeds de belangrijkste aandeelhouder, aangezien hij nog steeds een kwart van het kapitaal in handen heeft, namelijk 23,4% en 33,84% van de stemrechten. De Engie-groep is actief in drie verschillende segmenten

TotalEnergies 

De dochteronderneming TotalEnergies Electricité et Gaz France, vroeger bekend onder de naam Total Direct Energie, is eveneens een concurrent van EDF. De onderneming is een Franse leverancier en producent van elektriciteit en gas en is sinds 2003 actief op de Franse markt. De dochteronderneming behoort tot de olie- en energiemaatschappij TotalEnergies en is de grootste leverancier van alternatieve energie in Frankrijk.

Iberdrola 

In Europa is de Iberdrola-groep ook een concurrent van EDF. Het is een Spaanse onderneming die gespecialiseerd is in de productie, distributie en marketing van elektriciteit en aardgas, met haar hoofdkantoor in Bilbao in Baskenland. De groep behoort tot de 10 grootste elektriciteitsproducenten ter wereld en is leider in de windenergiesector. Iberdrola is ook een van de grootste producenten van kernenergie in Spanje. Het bedrijf is ook actief in tientallen landen op alle continenten en heeft wereldwijd bijna 30 miljoen klanten en 30.000 werknemers.

Eni 

Het Eni-concern tenslotte, dat het oude acroniem is voor Ente Nazionale Idrocarburi, is een in 1953 opgerichte Italiaanse particuliere onderneming die gespecialiseerd is in koolwaterstoffen. Het werd vervolgens in 1998 geprivatiseerd, maar de Italiaanse staat heeft nog steeds 30% van het kapitaal in handen. De onderneming is actief in de olie-, aardgas-, petrochemische, energieopwekkings- en engineeringsector. De onderneming is actief in 68 landen en heeft 31.400 werknemers, waarvan de meeste in Italië, maar er zijn ook werknemers in het buitenland.


Strategische allianties

EDF heeft zijn reputatie en ontwikkeling ook gebouwd op de totstandbrenging van diverse strategische partnerschappen. Dit zijn de belangrijkste huidige partners.

Dalkia

EDF heeft een partnerschap gesloten met het bedrijf Dalkia op het gebied van onderzoek naar de mechanismen en preventie van scaling in thermische systemen van warmwaternetten.

Engie

Hoewel gescheiden van Engie (het vroegere GDF Suez), heeft EDF een strategisch partnerschap met deze nieuwe entiteit opgezet om het fenomeen van Uberisering van de energiesector in Frankrijk te vermijden.

Altran

Tenslotte is een ander partnerschap ondertekend met de Altran-groep voor de energiesector in Frankrijk.

McPhy

In 2018 heeft EDF een nieuw partnerschap gesloten met McPhy, een bedrijf dat gespecialiseerd is in apparatuur voor de productie, opslag en distributie van waterstof en dat als hoofddoel heeft de ontwikkeling van koolstofarme waterstof in Frankrijk en internationaal.

Nissan

Ook in 2018 is de groep een partnerschap aangegaan met Nissan op het gebied van smart charging en second life batterijen, alsook met Valeo op hetzelfde gebied. Er is ook een interessant partnerschap met Renault om zijn ecosysteem van elektrische auto's met slim opladen te ontwikkelen.

Gemeenschappen en bedrijven

Natuurlijk heeft EDF ook talrijke partnerschappen opgezet met kleinere gemeenschappen en bedrijven, voornamelijk in Frankrijk en Europa.

Verhandel het EDF-aandeel!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Positieve factoren voor het EDF aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel EDF als beursactivum

Als u van plan bent het EDF-aandeel te verhandelen met een koop- of verkoopstrategie op lange termijn, moet u natuurlijk weten welke argumenten pleiten voor een koersstijging en welke argumenten pleiten voor een koersdaling. Wij stellen voor u hierbij te helpen door eerst de elementen op te sommen die erop wijzen dat het EDF-aandeel de komende jaren nog investeerders zou moeten aantrekken.

Laten we in de eerste plaats niet vergeten dat de energiemarkt momenteel in volle expansie is, niet alleen in Frankrijk of in Europa, maar wereldwijd, met steeds grotere behoeften en dus een voortdurend stijgende vraag. De EDF-groep zou een van de belangrijkste bedrijven moeten zijn die van deze groei kunnen profiteren en zal haar inkomstenbronnen kunnen uitbreiden.

De EDF-groep heeft inderdaad ook een zeer interessante en sterke positie op deze energiemarkt. Zij is momenteel de grootste elektriciteitsproducent in Frankrijk, vooral dankzij haar elektriciteitsproductie op basis van kernenergie, maar ook dankzij haar productie van steenkool, stookolie en hydraulische energie. Maar de groep heeft ook een internationale dimensie en is er zeer goed in geslaagd zich uit te breiden in heel Europa, waar zij een van de leiders in deze sector is. Bovendien mogen we niet vergeten dat EDF sinds haar afscheiding van GDF en haar privatisering in staat is geweest de energiebronnen die zij op de markt brengt te diversifiëren en te diversifiëren, met name met haar aanbod van aardgas. Deze diversificatie betekent dat zij niet langer afhankelijk is van één enkele productiesector en beperkt de risico's van blootstelling in geval van een sectorale crisis.

Dat de groep EDF geleidelijk aan een echt internationaal bedrijf wordt, is mede te danken aan enkele van haar dochterondernemingen in het buitenland, zoals het Italiaanse Edison, dat al vele jaren zeer winstgevend is, maar ook aan een steeds sterkere positie in de kernenergiesector in de Verenigde Staten en aan de ontwikkeling van energiediensten via het bedrijf Dalkia.

Onlangs heeft de EDF-groep ook zijn nieuwe strategie bekendgemaakt, die gebaseerd is op de opwekkingsmix en die met name mogelijk is gemaakt door de volledige overname van de dochteronderneming EDF Energies Renouvelables. Wij weten dat de sector groene en hernieuwbare energie een sector van de toekomst is, gezien de ecologische problemen waarmee onze planeet momenteel te kampen heeft.

Op nucleair gebied heeft de EDF-groep onlangs ook geprofiteerd van het besluit om de levensduur van haar centrales te verlengen tot 50 jaar, met uitzondering van de centrale van Fressenheim. Het spreekt vanzelf dat deze beslissing zal bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van de bedrijfskosten van de groep in de komende jaren. Wat kernenergie betreft, is het feit dat EDF zich onlangs heeft aangesloten bij de groep Areva om een meerderheidsbelang te verwerven in de activiteiten reactorbouw en -diensten, nog een troef voor het bedrijf en zijn beursaandeel.

Ten slotte waarderen de aandeelhouders van de onderneming en de beursbeleggers die belangstelling hebben voor de koers van het EDF-aandeel ook het dividendherverdelingsbeleid van de groep, met een uitkeringspercentage dat over het algemeen schommelt tussen 55 en 65% van de courante winst, een van de beste ratio's op de markt.

Negatieve factoren voor het EDF aandeel
Nadelen en zwakke punten van het EDF-aandeel als beursactivum

Dit bedrijf heeft echter niet alleen maar voordelen en er zijn veel argumenten die pleiten voor een langdurige daling van de prijs van dit activum. Daarom stellen wij voor dat u deze ongunstige elementen voor dit aandeel hier ontdekt.

In de eerste plaats kan hier worden onderstreept dat wanneer de vraag naar energie momenteel toeneemt, de prijzen de neiging hebben eerder naar beneden te evolueren op een markt die verzadigd is door een groot aanbod. Ook de prijzen van steenkool en CO2 dalen aanzienlijk en alleen groene energie lijkt op dit moment in de lift te zitten. EDF is echter nog niet voldoende ontwikkeld in dit segment en een groot deel van haar activiteiten is nog steeds afhankelijk van de productie van elektriciteit uit kernenergie.

Wat de nucleaire sector betreft, kunnen beleggers zeer voorzichtig zijn en aarzelen om in het EDF-aandeel te beleggen wegens de stresstests die zijn uitgevoerd op alle kerncentrales van de groep en waaruit blijkt dat op lange termijn zeer grote investeringen nodig zijn, hetzij om te voldoen aan de onderhoudsvereisten, hetzij zelfs om bepaalde sites te sluiten. Wij beschikken momenteel over weinig cijfers om de gevolgen van deze gebeurtenissen te voorzien. Daar komt nog het energietransitieplan bij, dat erop gericht is het aandeel van kernenergie in de Franse productie terug te brengen tot 50%, tegen 73% nu. Dit besluit zou inderdaad ernstige gevolgen kunnen hebben voor EDF, gezien haar sterke afhankelijkheid van deze produktiewijze.

De meest negatieve argumenten voor de koers van het aandeel zijn het gebrek aan zichtbaarheid op de resultaten en de toekomst van dit aandeel wegens de mogelijkheid van ingrijpen door de Franse regering, hetzij in verband met de stijging van de elektriciteitsprijzen, hetzij in verband met de nucleaire veiligheid.

Het valt ook te betreuren dat de EDF-groep er, ondanks een coherente expansiestrategie, niet echt in slaagt zich internationaal doeltreffend te ontwikkelen. Het is immers nog steeds de Franse markt die de meeste inkomsten genereert. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Italië doen iets af aan dit nationale overwicht.

Strikt financieel gezien zijn de beursbeleggers uiteraard voorzichtig ten aanzien van dit aandeel, gezien de zeer hoge schuldenlast van de onderneming, waardoor haar rating op elk moment naar beneden zou kunnen worden bijgesteld. Daarbij komt dat alle divisies van de groep de laatste jaren een lichte daling van de activiteit hebben gekend en dat het EDF-aandeel onlangs heel wat punten heeft verloren en onder zijn introductieprijs van 2005 evolueert.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Is de Franse staat nog steeds aandeelhouder van de EDF-groep?

Hoewel EDF al geruime tijd is geprivatiseerd, zult u bij een blik op de verdeling van het kapitaal van de groep zien dat de Franse staat nog steeds de hoofdaandeelhouder van dit bedrijf is, met bijna 83,7% van de aandelen. De rest van het kapitaal is in handen van institutionele aandeelhouders (13%), individuele aandeelhouders (2%), werknemers (1,1%) en eigen aandelen (0,2%).

Wat waren de financiële resultaten van EDF in 2019?

Wij brengen u nu de cijfers van de laatste balans van de EDF-groep voor het boekjaar 2019. De jaaromzet van de groep voor dit jaar bereikte € 71,3 miljard, een stijging met 3,5%, en de nettowinst steeg met 57,9% tot € 3,9 miljard. De langlopende schuld van de groep steeg met 11% tot 57 miljard euro en de kortlopende schuld daalde met 19% tot 18 miljard euro. Deze financiële elementen zullen nuttig zijn voor uw analyse van dit aandeel.

Welke factoren kunnen de koers van het EDF-aandeel doen dalen?

Hoewel het EDF-aandeel een opwaartse trend kan volgen, kan het evengoed punten verliezen door bepaalde gebeurtenissen. Dit zou het geval zijn indien een schandaal of controverse zijn merkimago zou aantasten of indien meer concurrenten marktaandeel zouden veroveren.

Verhandel het EDF-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.