DEUTSCHE BANK

Analyse van de koers van het Deutsche Bank aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Met name het vermogen van de Deutsche Bank Groep om zich op digitaal gebied te ontwikkelen zal worden gemonitord. De groep heeft onlangs geïnvesteerd in verschillende IT-platformoplossingen en innovatieve strategieën voor de integratie van digitale technologie in haar activiteiten.

Analyse nr. 2

Ook de vraag van bancaire klanten verandert snel. Dit is met name het geval bij de zeer sterke ontwikkeling van bedrijven in de technologiesector.

Analyse nr. 3

Terwijl de groep Deutsche Bank momenteel in meer dan 70 landen met niet minder dan 2.700 filialen en meer dan 98.000 werknemers vertegenwoordigd is, is de Deutsche Bank-groep ook geïnteresseerd in opkomende landen en opkomende economieën.

Analyse nr. 4

Ten slotte, en hoewel het diensten- en activiteitenaanbod van Deutsche Bank reeds zeer gevarieerd is, zou de huidige diversificatie naar andere soorten activiteiten van de groep de groep in staat moeten stellen haar inkomsten te verhogen.

Analyse nr. 5

De opkomst van bedrijven in de technologiesector vormt een reële bedreiging voor de Deutsche Bank, aangezien zij nu een leidende rol spelen bij de opbouw van de economie.

Analyse nr. 6

Ook online bankieren en de sterke groei van de afgelopen jaren vormen een bedreiging voor het marktaandeel van Deutsche Bank. Deze nieuwe generatie banken bieden zeer aantrekkelijke prijzen en een groot gebruiksgemak, met alleen gebruik op het internet.

Analyse nr. 7

Ook zal rekening worden gehouden met eventuele hervormingen van de regelgeving die de financiële sector de komende jaren kunnen beïnvloeden.

Analyse nr. 8

Tot slot zullen we de rentevoeten in de gaten houden, wat druk kan uitoefenen op de marges van bankgroepen of de marktpartijen kan dwingen hun prijszettingsmethoden aan te passen.

Handel nu in Deutsche Bank!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Deutsche Bank

Deutsche Bank is een van de marktleiders binnen de bankensector in Duitsland. De activiteiten zijn verdeeld over verschillende categorieën: vooral retailbanking, private banking en aandelenbeheer, maar ook corporate- en investeringsbankieren, kapitaalmarktbankieren en overige kleine diensten die samen de totale omzet uitmaken.

Deutsche Bank beheert op dit moment 500 miljard euro aan deposito's en 370 miljard aan uitstaande kredieten. De groep heeft 2907 kantoren verspreid over de hele wereld, waarvan de meeste in Duitsland, maar ook in het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

Het aandeel Deutsche Bank staat genoteerd aan de Deutsche Boerse AG in Duitsland en maakt deel uit van de beursindex Eurostoxx 50.

 Analyse van de koers van het Deutsche Bank aandeel
Handel nu in Deutsche Bank!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

De bankgroep Deutsche Bank iseen van de leiders in dezesector in Duitsland, maar probeertzichook in Europa en de wereld te positioneren. Het is dan ookbelangrijk om rekening te houden met zowel de nationale alsde internationaleconcurrentiewaarmee het te makenheeft om eenalomvattende en sluitendefundamentele analyse van zijnvoorraaduit te voeren. Voordat u begint met de handel in aandelen van Deutsche Bank, stellenwij u daaromvoor om hier de lijst van de belangrijkste nationale en internationale concurrenten van dezebank te ontdekken.

In Duitsland

Deutsche Bank heefthaarleidendepositie op het gebied van activa gedurendevelejarenbehouden. De enigeserieuze concurrent in het land blijft de bankgroep Commerzbank, die haarnetwerkheeftontwikkelddankzijeenspecifiekedoelgroep van professionals. Dresdner en DZ Bank zijnook in de gaten te houden.

In Europa

de belangrijkste concurrent van Deutsche Bankis de Fransegroep BNP Paribas, die op de eersteplaatsstaat, gevolgddoorHSBC Holdings en Barclays Bank.

In de rest van de wereld

Deutsche Bank heeft te maken met concurrentie van Citygroup, China Construction Bank Corporation en Bank of America. Dit laatstevormteengrotebedreigingvoor de ontwikkeling van Deutsche Bank op de Aziatischemarkt.


Strategische allianties

BNP Paribas

In juni 2001 gaat BNP Paribas een partnerschap aan met de vijf grootste financiële instellingen ter wereld om de eerste wereldwijde alliantie op het gebied van geldautomaten te vormen; deze alliantie wordt "Global Alliance" gedoopt, ook Deutsche bank maakt er deel van uit.

Attijariwafa Bank

In 2014 ondertekenen de groepen Attijariwafa Bank en Deutsche Bank een belangrijk memorandum van overeenstemming. Het doel daarvan is de creatie en ontwikkeling van een wereldwijde oplossing met beide namen voor een transactiebank, die boogt op de respectievelijke en complementaire expertises van beide groepen op hun respectievelijke markten.

MasterCard en Ogone

 een internationaal toonaangevende provider van onlinetransacties, kondigen in 2013 een partnerschap met verschillende grote Europese banken - waaronder Deutsche Bank - aan. Het project betreft de integratie en ontplooiing van MasterPass, de toekomst van digitale transacties.

Handel nu in Deutsche Bank!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Deutsche Bank als beursactivum

De positionering van deze bankgroep op de Europese bankmarkt is uiteraard het eerste pluspunt van deze onderneming. De Deutsche Bank is momenteel de grootste Europese bank, met name dankzij haar solide ervaring in Duitsland, dat de grootste economische macht in Europa is. Het aanbod van Deutsche Bank richt zich op alle soorten individuele en institutionele klanten met vermogensbeheercontracten, transactionele bankdiensten, corporate finance op de kapitaalmarkten, vermogensbeheer en natuurlijk retail banking.

We kunnen ook waarderen als een kracht van dit bedrijf dat het in staat is om zijn activiteiten te consolideren. Om zijn activiteiten te versterken, heeft de groep zich immers geconcentreerd op het optimaliseren van zijn middelen en de kosten van zijn kapitaal. Bovendien heeft zij onlangs haar commerciële divisies volledig gereorganiseerd in drie verschillende divisies, met als doel de versterking van elke dochteronderneming en dus de optimalisering van de dekking en de verhoging van haar marktaandeel.

Meer in het bijzonder in Duitsland is de Deutsche Bank-groep erin geslaagd zich in de retailsector te ontwikkelen. Dit werd met name mogelijk gemaakt door de integratie van de Postbank en PCB-activiteiten in de Duitse markt. De Deutsche Bank is dus een leider op dit gebied geworden met een algemene efficiëntie die gebaseerd is op zowel de hogere behaalde winsten als de algemene financiële stabiliteit van de groep.

De groep heeft ook zijn activiteiten op het gebied van investment banking aanzienlijk versterkt. Deutsche Bank heeft haar activiteiten met multinationals wereldwijd uitgebreid door de oprichting van een unieke investerings- en investeringsbank gebaseerd op de jarenlange expertise en ervaring van deze historische bank.

Tot slot is ook het zeer sterke merkimago van de Deutsche Bank groep een onmiskenbaar voordeel. In een rangschikking van de 2.000 wereldmerken van het tijdschrift Forbes in 2017 stond Deutsche Bank op de 441e plaats.  In hetzelfde jaar werd het merk getaxeerd op meer dan 34 miljard dollar met een omzet van 44,28 miljard dollar.

Nadelen en zwakke punten van het Deutsche Bank-aandeel als beursactivum

De eerste en misschien wel belangrijkste zwakte van de Deutsche Bank betreft natuurlijk de recente wijzigingen in de geldende regelgeving in bepaalde sectoren van de groep. Deze veranderingen hebben geleid tot een aanzienlijke vermindering van de activiteiten van Deutsche Bank en de consolidatie van haar historische activiteiten.

Tot slot is er een beperkte ruimte voor deze internationale groep. Hoewel Deutsche Bank sterk aanwezig is op de Europese markt, is haar ontwikkeling buiten dit gebied nog steeds te beperkt. Als gevolg van deze beperking beschikt de groep niet over dezelfde activa als sommige van zijn concurrenten die zich kunnen ontwikkelen in opkomende markten, die niettemin een hoofddoel zijn voor de toekomst van banken in de hele wereld.

Zoals u kunt zien, blijven de zwakke punten van de Deutsche Bank Groep gering in vergelijking met haar vele sterke punten. Deze remmen zijn echter obstakels die zwaar kunnen wegen op het vermogen van het bedrijf om zich in de toekomst positief te ontwikkelen en kunnen daarom een belangrijke invloed hebben op de toekomstige trends in deze actie. Daarom moet er op een intelligente manier rekening mee worden gehouden.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wie zijn de belangrijkste aandeelhouders van de Deutsche Bank-group?

Momenteel zijn de belangrijkste aandeelhouders van de Deutsche Bank Groep: Cerberus Capital Management met 6%, Hainan Traffic Administration Holding met 4,82%, Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani met 4,07%, Hudson Executive Capital met 3,14%, The Vanguard Group met 2,91%, Goldman Sachs International met 1,62%, BlackRock Asset Management Deutscheland met 1,61%, BNP Paribas Asset Management France met 1,43%, Lyxor International Asset Management met 1,27% en Capital Research & Management WI met 1,16%.

Wat zijn de verschillende diensten van Deutsche Bank?

De activiteiten van Deutsche Bank zijn momenteel verdeeld in vijf hoofddiensten. Deze omvatten de Markets dienst met handel en verkoop, staatsobligaties, particuliere schuld, valuta's, tarieven, aandelen en derivaten, de Global Transaction banking divisie met corporate financiering, private debt issues en herstructurerings- of vastgoedtransacties, de corporate finance-divisie met fusies en andere adviezen, de divisie Asset Management met de vermogensbeheeractiviteiten en de private wealth management-divisie voor klanten.

Hoe analyseer ik de grafieken van Deutsche Bank?

Om de grafieken van hetDeutsche Bank aandeel te analyseren, dient u de belangrijkste technische trend- en volatiliteitsindicatoren te gebruiken. Deze omvatten de MACD indicator, voortschrijdende gemiddelden, Bollinger Bands, en verschillende punten van versnelling of trendomkering zoals draaipunten, steunpunten en technische weerstanden.

Handel nu in Deutsche Bank!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500