CRÉDIT AGRICOLE

Analyse van de koers van het Crédit Agricole aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Banken bieden hun cliënten niet alleen de mogelijkheid om op de beurs in aandelen van grote ondernemingen te beleggen, maar sommige bankgroepen zijn ook op de beurs genoteerd en bieden particuliere beleggers derhalve de mogelijkheid om op hun aandelen te speculeren. Dit geldt met name voor Crédit Agricole, waarvan de aandelen zeer populair zijn bij onlinehandelaren. Om u te helpen in dit aandeel te investeren, volgt hier enige informatie over de analyse van de koersen en de geschiedenis van dit bedrijf.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Onder de elementen die de activiteiten van de bankgroep kunnen stimuleren, vermelden wij met name de inspanningen om de producten en diensten van Crédit agricole te diversifiëren, met name in de richting van snelgroeiende segmenten. Daartoe behoort ook de toenemende aandacht van de groep voor digitale en online-bankdiensten.

Analyse nr. 2

Evenzo zal het van belang zijn de gezondheid van de Franse en de Europese economie in het oog te houden, die gunstig of ongunstig kan zijn voor de groei van de banksector.

Analyse nr. 3

De concurrentie in deze sector is uiteraard ook zeer sterk en moet derhalve zorgvuldig worden geanalyseerd. In het bijzonder zullen de grote Europese bankgroepen worden gevolgd, maar ook de online-banken, die momenteel een aanzienlijke groei doormaken en steeds meer marktaandeel zouden kunnen veroveren.

Analyse nr. 4

In het algemeen zullen de beslissingen van de Europese Centrale Bank ook een invloed hebben op de koers van het aandeel en moeten zij uw aandacht krijgen.

Analyse nr. 5

Ten slotte zal, net als voor alle andere Europese banken, nauwlettend worden toegezien op het vermogen van de groep om te voldoen aan de solvabiliteitsvereisten van Bazel III.

Verhandel het Crédit Agricole-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Crédit Agricole

Crédit Agricole is een van de grootste bankgroepen van Europa, met verschillende activiteiten, waaronder uiteraard retailbanking, maar ook vermogensbeheer, verzekeringen, private banking, financiering en diverse specifieke financiële diensten.

Momenteel heeft deze bankgroep 597,2 miljard euro aan deposito's en 369 miljard euro aan uitstaande leningen. Haar activiteiten vinden uiteraard hoofdzakelijk in Frankrijk plaats, maar ook in heel Europa, Azië, Afrika en de meeste andere continenten.

De bankgroep Crédit agricole is georganiseerd in drie hoofdsecties, te weten de lokale banken, de regionale banken met hun bijkantoren en holdings en Crédit agricole S.A. en haar dochterondernemingen. De plaatselijke banken en de regionale banken worden beschouwd als coöperatieve vennootschappen, terwijl Crédit agricole S.A. een vennootschap op aandelen is. Crédit Agricole S.A. is een van de grootste coöperatieve vennootschappen ter wereld. Hier kunt u meer te weten komen over het belang en de activiteiten van de twee soorten banken (lokale en regionale) en hun organisatie.

Lokale banken van Crédit agricole: De groep Crédit agricole telt momenteel bijna 2.500 lokale banken met verscheidene miljoenen aangesloten klanten. Deze klanten worden "leden-klanten" genoemd, omdat zij klanten van de groep zijn, maar ook houders van het aandelenkapitaal van de vennootschap via aandelen. Dit is een van de specifieke kenmerken van Crédit agricole, die een participatief bestuurssysteem heeft en dit tot een van haar belangrijkste communicatieassen heeft gemaakt.

Deze plaatselijke onderlinge waarborgmaatschappijen bezitten het grootste deel van het kapitaal van de regionale onderlinge waarborgmaatschappijen, die wij hierna zullen bespreken. Het is ook belangrijk te begrijpen dat deze lokale fondsen jaarlijkse algemene vergaderingen houden die worden bijgewoond door meer dan 500.000 leden-klanten, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de benoeming van ongeveer 32.000 vrijwillige bestuurders.

De regionale banken van Crédit agricole, ook wel "regionale coöperatieve full-service banken" genoemd, hebben tot taak hun klanten een verscheidenheid aan financiële producten en diensten aan te bieden. Deze banken hebben momenteel meer dan 20 miljoen klanten. Zij worden vertegenwoordigd door een netwerk van meer dan 7.200 kantoren en bijna 12.000 geldautomaten. Er zijn ook ongeveer 7.000 "groene" punten geïnstalleerd in de lokalen van de handelaars, die de klanten van de groep snel toegang geven tot bepaalde dagelijkse bankdiensten. In 2008 heeft Crédit agricole haar regionale banken gehergroepeerd om ze sterker en solider te maken in tijden van crisis en tegelijkertijd hun concurrentievermogen te verbeteren. Er zijn nu nog maar 39 regionale banken, vergeleken met 94 in 1988. De regionale banken hebben ook bepaalde specifieke taken.

De eerste taak van deze regionale banken is het voorkomen van bankuitsluiting. Om mensen te helpen die in hun leven een ongeval hebben meegemaakt, zoals een overlijden of het verlies van een baan, hebben 30 van deze regionale banken "Points Passerelle" (overbruggingspunten) opgericht waar de betrokken klanten een luisterend oor, bemiddeling en een gepersonaliseerde begeleiding vinden. Het doel van deze Punten Passerelle is deze mensen in ingewikkelde situaties te helpen hun financiële en administratieve problemen zo goed mogelijk op te lossen. Het werd in 1997 gelanceerd door de Regionale Bank voor het Noord-Oosten.

Een andere doelstelling van de regionale banken is het in dienst nemen van mensen met een handicap. Daartoe heeft de groep de vereniging Handicap et Emploi au Crédit Agricole, ook bekend onder de naam HECA, opgericht. Via deze vereniging bieden Crédit Agricole en haar regionale banken een aantal manieren aan om de werving, integratie en het behoud van mensen met een handicap te verbeteren. Het proces maakt gebruik van verschillende hefbomen zoals de aanpassing van bepaalde werkplekken, vervoersfaciliteiten en opleiding. Dit laatste punt is van essentieel belang omdat wij weten dat het lage opleidingsniveau van gehandicapten de grootste invloed heeft op hun vermogen om een baan te vinden en te behouden. Daarom heeft Crédit agricole verschillende soorten alternerende opleidingen opgezet om kandidaten met alleen een baccalaureaatsdiploma in staat te stellen een kwalificatie op baccalaureaatsniveau +1 of bas+2 te behalen. Dankzij dit systeem heeft de Landbouwkredietgroep tussen 2006 en eind 2010 meer dan 800 personen met een handicap in dienst genomen, voor het merendeel in de vorm van een leercontract, maar ook in de vorm van een vast contract.

Zoals u ongetwijfeld hebt begrepen, is de promotie van het coöperatieve model van Crédit agricole via haar regionale agentschappen van groot belang in de marketingstrategie van de groep. De regionale banken zijn dus actief betrokken bij de bevordering van dit model in hun gebied door verschillende soorten acties, zoals de organisatie van symposia onder de naam Perspectives Mutualistes en de massale verspreiding van de ledenbankkaart.

Analyse van de koers van het Crédit Agricole aandeel
Verhandel het Crédit Agricole-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Wij stellen u nu voor om aan de hand van een korte presentatie te ontdekken wie de voornaamste concurrenten van de groep Crédit agricole zijn, d.w.z. de voornaamste banken die op de Franse markt actief zijn:

BNP Paribas 

In de eerste plaats is BNP Paribas de grootste Franse bank in termen van activiteit en rentabiliteit en de tiende grootste ter wereld. De onderneming is aanwezig in 71 landen en is genoteerd op de markt Euronext Parijs en in de CAC 40-index. Zij ontstond in 2000 na de fusie tussen Banque Nationale de Paris en Paribas en is een van de meest waardevolle Franse merken met meer dan 12 miljard euro in 2020. BNP Paribas heeft meer dan 200.000 werknemers en bijna 30 miljoen klanten met retailbankingactiviteiten in Frankrijk, maar ook in België, Luxemburg en Italië. Retailbankingactiviteiten worden ook ontwikkeld in het Middellandse-Zeegebied, Turkije, Polen en het westen van de Verenigde Staten.

Société Générale

De groep Société Générale is één van de grootste Franse banken en ook één van de oudste, samen met LCL en BNP Paribas. De onderneming telt momenteel meer dan 133.000 werknemers van 137 verschillende nationaliteiten en is aanwezig in meer dan 61 landen over de hele wereld. Er zij ook op gewezen dat de Société Générale een universele bank is en dat haar activiteit is opgesplitst in drie hoofdpijlers die worden ondersteund door twee bedrijfslijnen.

BPCE

BPCE, een andere belangrijke concurrent van Crédit Agricole, is in feite het gemeenschappelijk orgaan van Banque Populaire en de Franse Caisse d'Epargne. De groep is in 2009 ontstaan uit de fusie van de Caisse Nationale des Caisses d'Epargne en de Banque Fédérale des Banques Populaires. De BPCE-groep is thans de op één na grootste coöperatieve bankinstelling ter wereld, na Crédit Agricole, en omvat alle ondernemingen die de twee bankgroepen hebben gevormd, alsmede hun eigen en gemeenschappelijke dochterondernemingen.

Crédit Mutuel

De groep Crédit Mutuel is een andere grote Franse bankgroep die actief is op het gebied van bankieren, verzekeringen, elektronisch bankieren, telefonie, thuismonitoring en media. Het is een onderlinge maatschappij die bestaat uit 2100 plaatselijke coöperatieve en onderlinge banken die zijn gegroepeerd in 18 regionale federaties en zijn samengevoegd in een nationale confederatie. De groep telt momenteel meer dan 83.000 werknemers en exploiteert meer dan 5.535 verkooppunten, 4 bijkantoren en 34 vertegenwoordigingen.

La Banque Postale

Een andere concurrent van Crédit Agricole is natuurlijk de Banque Postale, een Franse overheidsbank die in 2006 is opgericht en een volledige dochter is van het La Poste-concern waarvoor zij financiële diensten verleent. Het distributienetwerk van de groep is gebaseerd op postkantoren in het hele land en deze bank is de getransformeerde opvolger van het vroegere CCP (Centre de chèques postaux) dat werd opgericht bij de wet van 7 januari 1918.

HSBC

Tenslotte is de HSBC-groep via haar dochteronderneming HSBC Continental Europe eveneens een ernstige concurrent op de Franse markt; zij vormt een internationaal netwerk en een lokale bankdienst waarin alle banken van de voormalige CCF-groep zijn samengebracht, d.w.z. UBP, Banque Hervet, Banque Brière, Banque de Baecque Beau.


Strategische allianties

De groep Crédit agricole heeft interessante banden aangeknoopt met bepaalde grote Franse en internationale groepen door middel van gerichte partnerschappen die haar in staat hebben gesteld haar merkimago te verbeteren en toegang te krijgen tot bepaalde strategische markten.

Engie

Onlangs, in januari 2017, is Crédit Agricole partner geworden van de Engie groep in het kader van de afbouw van de te hoge schuldenlast van het nummer één windenergiebedrijf in Frankrijk.

BNP Paribas

Crédit Agricole heeft ook een partnerschapsovereenkomst gesloten met BNP Paribas om het beheer en de continuïteit van de portefeuille van aandelenderivaten van Crédit Agricole in 2013 te waarborgen.

Sportevenementen

Crédit Agricole was ook partner bij tal van sportevenementen, zoals Euro 2016, waardoor zij kon profiteren van een grotere zichtbaarheid en op strategischere wijze marktaandeel kon veroveren. Het is ook een partner van vele Franse en Europese lokale overheden en kleine ondernemingen.

FCA Italië

Onlangs heeft de groep Crédit Agricole haar bestaande partnerschap met de groep FCA Italië via haar dochteronderneming Crédit Agricole Consumer Finance verlengd tot 31 december 2022. Deze overeenkomst heeft betrekking op de gemeenschappelijke onderneming die tussen beide partijen is opgericht en zal derhalve tot deze termijn in aanmerking blijven komen voor de financiële steun van Crédit agricole, tenzij deze in de toekomst wordt verlengd.

Orwel

In 2019 heeft de groep ook een partnerschapsovereenkomst gesloten met de fintech Orwel met het oog op de lancering van een nieuwe dienst, Globan'Go genaamd, die bestaat uit een applicatie voor het openen van een rekening in het Verenigd Koninkrijk in Britse ponden of in Spanje en Italië in euro's. Deze toepassing zal eerst worden getest bij 35.500 reizigers van Crédit agricole die in de regio Ile de France wonen.

Verhandel het Crédit Agricole-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Crédit Agricole als beursactivum

Om u te helpen begrijpen hoe de koers van het aandeel Crédit Agricole op korte en lange termijn waarschijnlijk zal evolueren, is het uiteraard noodzakelijk om de sterke en zwakke punten van deze onderneming te kennen. Daarom stellen wij u voor om meer te weten te komen over dit onderwerp met enige uitleg over de voordelen maar ook de gebreken van deze groep.

De groep Crédit Agricole geniet een sterke reputatie, zowel in Frankrijk als in Europa. Zij is de grootste retailbank en -verzekeraar van het land wat betreft deposito's van huishoudens, waar zij een marktaandeel van meer dan 25% heeft. Crédit Agricole is ook de Europese leider in termen van bankinkomsten, dankzij haar verschillende dochterondernemingen, waaronder uiteraard de filialen van Crédit Agricole, maar ook LCL, het vroegere Crédit Lyonnais, en de online bank BforBank. Ten slotte is de groep, via het merk Amundi, leider op het gebied van collectief beleggingsbeheer in Frankrijk en Europa.

De bijzondere organisatie van Crédit agricole in verschillende divisies is eveneens een troef. De groep omvat de regionale banken, LCL, de lokale bank op internationale schaal en voornamelijk in Italië, haar spaar- en verzekeringsdivisie en een aantal specifieke financiële diensten zoals leasing of factoring. Zij biedt ook bankactiviteiten voor ondernemingen aan.

Crédit agricole heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij in staat is winstgevend te zijn, met goede resultaten, met name in haar retailbankingactiviteiten, die alleen al meer dan 35% van het nettoresultaat genereren. Zij biedt beleggers volledige transparantie en een uitstekend zicht op haar winsten.

De financiële structuur van Crédit agricole is een andere belangrijke troef van de groep, omdat deze bijzonder solide is en daarvoor door de grote ratingbureaus wordt beloond. Onlangs heeft Crédit Agricole ook haar kapitaalstructuur vereenvoudigd, wat een positief effect zou moeten hebben op de financiële draagkracht van de onderneming, maar ook op het nettoresultaat van de onderneming voor eind 2017. Tot slot maakte de dividenduitkering in contanten van 0,60 euro met een herverdelingspercentage van 50% een comeback in 2017.

Nadelen en zwakke punten van het Crédit Agricole-aandeel als beursactivum

Maar de groep Crédit agricole heeft natuurlijk niet alleen haar sterke, maar ook haar zwakke punten, waaronder het klimaat van twijfel onder beleggers over het Europese bankwezen als gevolg van de kapitaalintensieve Europese regelgeving en de lage rentetarieven die worden gehanteerd.

De opkomst van online-banken, die aantrekkelijkere tarieven bieden en elke dag terrein winnen, vormt eveneens een bedreiging voor de groep Crédit agricole, evenals de banken die op het punt staan de markt te veroveren en die worden opgericht door telecom- of internetbedrijven.

Ook de verzekeringsactiviteiten van de groep Crédit agricole kunnen de gevolgen ondervinden van de stijging van de rentevoeten. Er zij aan herinnerd dat dit meer dan 30% van de bedrijfsopbrengsten van de groep vertegenwoordigt. Bovendien drukken de talrijke vervroegde aflossingen en heronderhandelingen over leningen momenteel op de door dit segment gegenereerde marges.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat de andere activa van de groep, zoals de activa van de regionale banken, niet hoog worden gewaardeerd.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Welke data moeten we onthouden over de geschiedenis van Crédit Agricole?

Om de geschiedenis van de Groep Landbouwkrediet te begrijpen, moet men enkele belangrijke data in herinnering brengen. Het werd opgericht in 1885, maar pas in 1920 werd het Office nationale de Crédit Agricole opgericht. In 1945 werd de Fédération nationale de Crédit Agricole opgericht. In 1991 werd Crédit agricole een universele bank. De eerste beursnotering van de groep vond plaats in 2001. Ten slotte fuseerde Crédit Agricole in 2003 met Crédit Lyonnais.

Op welke markten en indexen is het Crédit Agricole-aandeel genoteerd?

Momenteel zijn het aandeel Crédit agricole en de coöperatieve beleggingscertificaten van 15 regionale banken genoteerd aan de Franse beurs, Euronext Parijs. De groep Crédit agricole is echter ook opgenomen in verschillende beursindexen, waaronder de Dow Jones index, de Euro Stoxx 50 index, de SBF 120, de Euronext 100, de ASPI Eurozone en de FTSE4good.

Welke financiële gegevens moeten worden geanalyseerd voor het aandeel Crédit Agricole?

Aangezien Crédit Agricole actief is in de banksector, is het raadzaam om bij uw analyse van dit aandeel bepaalde financiële gegevens over deze groep te volgen. Wij zullen uiteraard de evolutie van zijn omzet en beurskapitalisatie raadplegen, maar ook de gegevens betreffende zijn schulden- en eigen vermogen, want het zijn deze gegevens die bepalend zullen zijn voor de graad van vertrouwen die aan zijn aandelen wordt toegekend.

Verhandel het Crédit Agricole-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500