COMMERZBANK

Analyse van de koers van het Commerzbank aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

De bank- en financiële sector is, zowel in Europa als wereldwijd, een investeringssector die veel investeerders aantrekt, aangezien een aantal gerenommeerde groepen een sterke kapitalisatie bieden en een schat aan financiële en economische gegevens die nuttig zijn voor de analyse. Dit is het geval voor de Duitse groep Commerzbank, waarvan de activiteit en de wijze waarop een historische analyse van de koers van het aandeel op de beurs moet worden uitgevoerd, hier nader zal worden toegelicht.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen de inspanningen van de Commerzbank Groep om haar marktuitbreiding verder uit te breiden nauwlettend in het oog worden gehouden. Met name partnerschappen met andere banken zijn zeer belangrijk vanuit strategisch oogpunt en met het oog op de uitbreiding van het aanbod van de Commerzbank of het bereiken van nieuwe klanten.

Analyse nr. 2

Geografisch gezien heeft Commerzbank nog steeds een kaart te spelen als het gaat om het veroveren van de Aziatische en Amerikaanse markten. Wij zullen daarom alle nieuws in dit verband nauwlettend in de gaten houden, zoals strategische overnames van lokale banken of allianties met banken die in deze geografische gebieden goed gevestigd zijn.

Analyse nr. 3

Uiteraard moet u, zoals bij alle effecten in de banksector, de evolutie van de regelgeving van de eurozone, die nog steeds een zeer sterke invloed heeft op de beurseffecten op dit gebied, op de voet volgen.

Analyse nr. 4

Ook de economische situatie in de eurozone en de huidige daling van de groei in deze sector zullen zorgvuldig moeten worden geanalyseerd om te anticiperen op de negatieve of positieve invloed die dit zal hebben op de resultaten van de banksector en dus indirect op de koers van het aandeel Commerzbank.

Verhandel het Commerzbank-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Commerzbank

De Commerzbank is een van de grootste bankgroepen in Duitsland met een groeiende omzet, waardoor ze vandaag de dag in de schijnwerpers staat op de beurs. Haar activiteiten bestrijken verschillende gebieden zoals corporate banking met de financiering van publieke en private projecten, market banking, maar ook retailbanking, private banking en vermogensbeheer.

Momenteel beheert de groep enkele honderden miljarden deposito's en leningen in Duitsland, maar ook in heel Europa, Azië en Amerika.

De koers van het aandeel Commerzbank is een integraal onderdeel van de berekening van de DAX 30 Duitse benchmarkindex en is de afgelopen jaren gestaag gestegen. Het blijft goed presteren, met een stijgend rendement per aandeel sinds 2012.

Toch verwachten analisten die gespecialiseerd zijn in deze markt de komende jaren een verdere opwaartse trend in dit aandeel.

Analyse van de koers van het Commerzbank aandeel
Verhandel het Commerzbank-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

De Duitse bankgroep Commerzbank is momenteel een van de leiders in haar sector in Duitsland en probeert ook een plaats te veroveren op de Europese markt door haar vestigingen in andere landen van de eurozone te ontwikkelen. Maar of het nu op nationaal of Europees niveau is, het heeft natuurlijk te maken met een min of meer sterke concurrentie. Het is daarom zeer belangrijk om de belangrijkste concurrenten van deze groep te kennen om de mogelijkheden van een stijging of daling van de koers van het aandeel op de beurs beter te kunnen inschatten. Zonder deze vergelijking en studie van het vergelijkend onderzoek beschikt u immers niet over alle informatie die nodig is voor een volledige fundamentele analyse.

Deutsche Bank

Op nationaal niveau is de belangrijkste concurrent van Commerzbank natuurlijk de bankgroep Deutsche Bank, die momenteel marktleider is. Maar er is ook DZ Bank, die op de derde plaats staat in de ranglijst.


Strategische allianties

De Commerzbank Groep heeft vaak samenwerkingsverbanden opgezet om haar aanwezigheid op de markt te versterken en nieuwe klanten te winnen. Dit zijn de belangrijkste samenwerkingsverbanden van dit bedrijf.

BNP Paribas

Sinds 2010 is hij partner van BNP Paribas op het gebied van persoonlijke leningen in Duitsland. Dit partnerschap werd in 2016 vernieuwd om het consumentenkrediet in het land te ontwikkelen.

Santander & Société Générale

In 2014 zijn twee Europese bankgroepen, Santander en Société Générale, geïnteresseerd in een partnerschap met Commerzbank door de aankoop van een 17%-belang dat nog steeds in handen is van de Federale Republiek.

Verhandel het Commerzbank-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Commerzbank als beursactivum

Ten eerste is een van de sterkste punten van de Commerzbank Groep vandaag de dag ongetwijfeld de sterke positionering in het thuisland. De Commerzbank is nu inderdaad de op één na grootste bank van Duitsland, wat haar tot een van de meest aantrekkelijke en best bewaakte Duitse bankaandelen van dit moment maakt. Deze positionering is met name mogelijk gemaakt door de oprichting van een zeer groot netwerk van filialen en dochterondernemingen in het hele land door de bankgroep.

De bankgroep Commerzbank geniet ook een zeer sterke reputatie onder de bedrijven van het land. De bank werd door het Duitse MKB verkozen tot beste bank, wat het gemakkelijker maakt om nieuwe klanten te winnen dankzij het uitstekende merkimago.

De Commerzbank en haar aandelen zijn uiteraard aantrekkelijk voor aandeelhouders en investeerders dankzij het zeer grote klantenbestand van deze bankgroep. Tot op heden heeft de Commerzbank meer dan 15 miljoen particuliere klanten en meer dan een miljoen zakelijke klanten wereldwijd, niet alleen in Duitsland.

Een ander sterk punt van de Commerzbank Groep is haar strategische positionering in de markt voor nieuwe technologieën. De Commerzbank is momenteel de grootste onlinebank van Duitsland, wat betekent dat zij nog meer marktaandeel en klanten kan winnen.

Nadelen en zwakke punten van het Commerzbank-aandeel als beursactivum

De grootste tekortkoming van de Commerzbank volgens de grote economische analisten in deze sector betreft in de eerste plaats de spreiding van de activiteiten van de bankgroep. Vandaag de dag is het overgrote deel van de inkomsten van de groep immers afkomstig van retailbankactiviteiten, terwijl de activiteiten op het gebied van investeringsbankieren nog steeds in de minderheid zijn. Dit betekent dat er een aanzienlijk risico op verliezen bestaat in het geval dat de sector van het retailbankbedrijf met een bepaalde recessie te kampen heeft. Bovendien zijn er aanwijzingen dat investeringsbankactiviteiten vaak winstgevender en dus op de lange termijn aantrekkelijker zijn.

De tweede en laatste grote tekortkoming van de Commerzbankgroep betreft ditmaal ten slotte haar moeilijkheden om zich op andere markten dan de Duitse markt te positioneren. De Commerzbank is inderdaad nauwelijks in staat om in sommige Europese landen actief te zijn, maar heeft moeite om elders in de wereld marktaandeel te winnen. Wij betreuren met name het gebrek aan aanwezigheid in de Aziatische landen, die erkend worden als zeer dynamische opkomende markten, evenals in de meeste Amerikaanse markten. Door deze slechte geografische spreiding van haar activiteiten blijft de Commerzbank nauw verbonden met de Duitse markt, waarvan zij sterk afhankelijk is, en is zij derhalve blootgesteld aan een zeer groot geo-economisch risico.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.
Verhandel het Commerzbank-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500