CAPGEMINI

Analyse van de koers van het Capgemini aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats weten we dat de omzet en dus de resultaten van de Capgemini Groep zeer gevoelig zijn voor de IT-investeringen van bedrijven. Bovendien hangt deze omzet ook af van het aantal werknemers en het niveau van de intercontracten. Deze elementen zijn dus zeer belangrijk in uw fundamentele analyse op lange termijn.

Analyse nr. 2

Capgemini's aandeel toont ook een sterke reactiviteit op aankondigingen van concurrerende bedrijven met een snelle toename van de volatiliteit tijdens deze nieuwsgebeurtenissen. Dit geldt met name voor de aankondigingen van de Amerikaanse groep Accenture en het Indiase bedrijf Infosys.

Analyse nr. 3

We zullen natuurlijk ook de uitvoering van het door de groep opgestelde strategische plan volgen, dat een einddatum heeft van 2020.

Analyse nr. 4

De toekomstige overnames van de Groep in Noord-Amerika, en in het bijzonder de blokketen oplossingen die momenteel in een stroomversnelling raken, moeten op de voet worden gevolgd.

Analyse nr. 5

Verschillende geruchten over een mogelijke fusie tussen Capgemini en de Franse groep Orange blijven de investeerders aan het praten brengen. Dit soort nieuws is dus erg belangrijk.

Analyse nr. 6

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de Capgemini-waarde operationeel blijft door een gefragmenteerd kapitaal en het feit dat werknemers en bestuurders slechts 8,9% van het kapitaal in handen hebben. Een buitenlandse investeerder die zich in Europa wil vestigen, zou er dus alle belang bij hebben om een overnamepoging te doen op dit bedrijf.

Verhandel het Capgemini-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Capgemini

De Capgemini Group is momenteel een van 's werelds grootste leveranciers van IT-diensten. Het bedrijf kan echter worden onderverdeeld in verschillende divisies, voornamelijk in het ontwerp, de ontwikkeling en de integratie van IT-systemen. Daarna volgen outsourcingsdiensten, lokale IT-diensten en adviesdiensten.

Het merendeel van de activiteiten wordt uitgevoerd in Frankrijk, maar het bestrijkt ook de Engelse, Ierse, Benelux- en Scandinavische markt en Noord-Amerika en Azië-Pacific.

Analyse van de koers van het Capgemini aandeel
Verhandel het Capgemini-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Natuurlijk moet u ook een volledige studie van de concurrentie van Capgemini kunnen uitvoeren als u wilt begrijpen hoe het concern in zijn bedrijfstak zou kunnen presteren. Hier volgt een volledig overzicht van de grootste spelers in deze sector en hun activiteiten en specifieke kenmerken.

IBM 

Het IBM-concern is natuurlijk een directe concurrent van Capgemini en een Amerikaanse multinational die gespecialiseerd is op verschillende gebieden, waaronder computerhardware, software en IT-diensten. Het in 2011 opgerichte bedrijf is snel uitgegroeid tot een van de grootste IT-bedrijven ter wereld en was tussen de jaren zeventig en tachtig zelfs 's werelds grootste beurskapitalisatie.

Accenture

Een andere grote concurrent van Capgemini is de Accenture Group, een internationaal advies- en technologiebedrijf dat in 1989 werd opgericht als Andersen Consulting na de afsplitsing van de Andersen Group. In 2000 veranderde het zijn naam in Accenture. De groep is ook een van 's werelds grootste adviesbureaus en een Fortune Global 500-bedrijf. De consultants zijn werkzaam op het gebied van bedrijfsstrategie, consulting, digitale transformatie, technologie en operations, zoals third-party management, informatiesystemen, cloud en IT-beveiliging. Zij heeft meer dan 459.000 werknemers en is aanwezig in meer dan 120 landen. In de afgelopen jaren heeft de groep zwaar geïnvesteerd in digitaal en technologie.

Atos 

De Atos-groep is een ander digitaal dienstenbedrijf, ditmaal Frans, dat in 1997 werd opgericht. Het is momenteel een van de 10 grootste bedrijven in zijn soort ter wereld en heeft een jaaromzet van meer dan 11 miljard euro met bijna 110.000 werknemers. Haar activiteiten vinden plaats in in totaal 73 landen. Atos is de Europese leider op het gebied van cloud, cyberbeveiliging en supercomputing en is genoteerd aan de CAC 40-beursindex.

CGI

Een andere concurrent van Capgemini is CGI Group Inc, een Canadese onderneming met hoofdzetel in Montreal die gespecialiseerd is in consulting, systeemintegratie, outsourcing en oplossingen op het gebied van informatietechnologie. Het werd opgericht in 1976 met één enkele klant alvorens uit te breiden. In het eerste jaar dat het bedrijf actief was, genereerde het meer dan $138.000 aan inkomsten. Vandaag is de CGI Group uitgegroeid tot een van de 5 grootste groepen in deze sector wereldwijd. De onderneming telt momenteel meer dan 77.000 werknemers, met name via haar verschillende dochterondernemingen.

Amazon Web Services 

een recentere concurrent van Capgemini is de Amazon-groep en meer bepaald zijn Amazon Web Services-divisie die gespecialiseerd is in on-demand cloud computing-diensten voor bedrijven en particulieren. Mettertijd is deze dochteronderneming een van de belangrijkste bronnen van inkomsten van het Amazon-concern geworden.

Deloitte

Ten slotte is ook de Deloitte Group, een Britse multinational met zetel in Londen, de moeite waard om in het oog te houden, aangezien het een van 's werelds toonaangevende netwerken van audit- en adviesfirma's is. Elke memberfirm van Deloitte is een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit. Deloitte is momenteel het grootste accountantskantoor ter wereld en het grootste in Frankrijk. Zij heeft momenteel meer dan 312.000 mensen in dienst.


Strategische allianties

Vodafone

Begin 2000 kondigde Capgemini de oprichting aan van een joint venture met Vodafone om bedrijven te voorzien van IT-diensten die toegankelijk zijn via mobiele telefoons. Deze nieuwe innovatieve en technologische joint venture is dan 50/50 eigendom van beide entiteiten.

QlikTech

In 2011 heeft de QlikTech Group, de wereldwijde leider in user-driven business intelligence, een wereldwijde overeenkomst getekend met Capgemini. Als gevolg van deze samenwerking biedt Capgemini haar klanten nu innovatieve diensten en oplossingen aan met behulp van het QlikView-platform.

Salesforce

In 2012 heeft de Capgemini Group een samenwerkingsovereenkomst getekend met de uitgever Salesforce met als doel een gezamenlijk aanbod op de markt te brengen en klanten te helpen bij de overstap naar de Cloud.

Valeo

In 2016 is Capgemini een nieuwe samenwerking aangegaan met Valeo voor de oprichting van Mov'InBlue, een intelligente mobiliteitsoplossing voor bedrijfswagens en autoverhuurbedrijven. Deze oplossing wordt nu in Frankrijk op de markt gebracht.

Verhandel het Capgemini-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Capgemini als beursactivum

In de eerste plaats geniet Capgemini een aanzienlijk voordeel wat betreft zijn positionering op de Europese en mondiale markt in zijn activiteitensector. Zo is Capgemini momenteel de nummer één op het gebied van IT-diensten in Europa en staat het op de tiende plaats in de wereld op dit gebied.

Ook geografisch gezien stelt Capgemini alles in het werk om haar aanwezigheid in de wereld te vergroten, met name door een beleid van vermindering van het gewicht van haar Europese activiteiten, die vandaag vooral de Franse, Britse en Ierse markt treffen, ten gunste van de Amerikaanse markt, die nu de grootste markt van de groep is. Capgemini profiteert ook van een groeiende aanwezigheid in opkomende markten zoals Azië.

Het feit dat Capgemini gespecialiseerd is in IT-diensten geeft haar natuurlijk een zeer interessante positie in de digitale transitie die in bedrijven over de hele wereld plaatsvindt.

De groep rekent ook op zijn ontwikkeling in de offshore om competitief te blijven ten opzichte van de zeer sterke concurrentie. Capgemini blijft zijn groei in de offshore ontwikkelen met meer dan 2/3 van het personeel van het bedrijf dat gevestigd is in landen waar de arbeidskosten en dus de productiekosten lager zijn, zoals India.

Capgemini kan ook rekenen op grote contracten om de winst in de komende jaren veilig te stellen. Zo heeft zij bijvoorbeeld onlangs haar contract met de Britse belastingdienst verlengd, waardoor zij sinds enkele jaren een comfortabel inkomen heeft.

Investeerders en aandeelhouders van de Capgemini Groep worden ook gerustgesteld door de goede zichtbaarheid op toekomstige resultaten met een orderboek dat de inkomsten uit het verleden overtreft. Dit is een veelbelovend teken voor de groei van het bedrijf.

Ten slotte wint de Groep ook punten door het maken van rendementen voor de aandeelhouders in de vorm van terugkerende aandeleninkoop.

Nadelen en zwakke punten van het Capgemini-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat Capgemini actief is in een sector die zeer gevoelig is voor deflatie en een hoge mate van concurrentie kent. De groep staat slechts op de tiende plaats in de wereld en heeft in dit verband moeite om marktaandeel te winnen.

De resultaten van de Groep zijn ook bijzonder gevoelig voor de personeelskosten. Deze kosten vertegenwoordigen bijna twee derde van de bedrijfskosten van de onderneming en kunnen dus nadelig zijn.

Ook de groei van de activiteiten van de Groep op het Amerikaanse continent is aanzienlijk vertraagd. Deze groeivertraging is vooral te wijten aan de tegenvallers op de energiemarkten, met name de aardgas- en oliemarkten. Met betrekking tot andere markten uiten analisten ook twijfels en onzekerheden over de toekomst van de Britse markt op de middellange termijn en de mogelijkheid van een recessie die rechtstreeks van invloed zou zijn op de verkoop van Capgemini in het land.

Ten slotte, hoewel de groep zijn activiteiten in het buitenland steeds meer ontwikkelt, is zijn aanwezigheid in de opkomende landen nog steeds onvoldoende in vergelijking met die van zijn belangrijkste concurrenten, die een stap vooruit blijven, met name in Azië-Pacific, waar hij slechts 5% van zijn omzet genereert.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is de samenstelling van het aandeelhouderschap van de Capgemini Groep?

Momenteel, in november 2020, wordt het kapitaal van de Capgemini Groep verdeeld over verschillende soorten aandeelhouders en het is natuurlijk interessant om deze verdeling te kennen. Zo is 6,60% van de aandelen van de Groep nu in handen van individuele aandeelhouders. 5,81% van de aandelen is in handen van FMR LLC, 5,20% van de aandelen zijn in het bezit van de werknemers van de groep. Ten slotte is 0,20% van het aandelenkapitaal in handen van de heer Paul Hermelin en 0,10% van de Capgemini Groep zelf.

Wat zijn de laatste financiële publicaties van de Capgemini Group?

Momenteel zijn de laatste financiële publicaties van de Capgemini Group die voor het boekjaar 2019. Op te merken valt dat het nettoresultaat van de Groep voor dit boekjaar 852 miljoen euro bedroeg. De PER voor 2019 bedroeg 17,84 en het aan de aandeelhouders uitgekeerde dividend bedroeg €1,80 voor een rendement van 6,40%. Tot slot heeft de groep ook nog andere interessante cijfers gepubliceerd, zoals het bedrag van het eigen vermogen, dat 8419 miljoen euro bedroeg.

Hoe kan men de prijs en de variaties van het Capgemini-aandeel bestuderen?

Er zijn natuurlijk verschillende methoden om de koers van Capgemini te evalueren en de toekomstige bewegingen te bestuderen. Idealiter kunt u signalen uit de fundamentele analyse, die gebaseerd is op de studie van publicaties en gebeurtenissen die de koers van het aandeel beïnvloeden, combineren met signalen uit de technische analyse, die gebruik maakt van de studie van grafieken en trendindicatoren.

Verhandel het Capgemini-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500