Verhandel het BNP Paribas-aandeel!
BNP PARIBAS

Analyse van de koers van het BNP Paribas aandeel

Verhandel het BNP Paribas-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

De banksector is momenteel een van de meest speculatieve sectoren en bankaandelen zijn zeer populair wegens hun hoge volatiliteit en reactievermogen op financieel nieuws. Sommige grote Franse bankgroepen, zoals BNP Paribas, geven daarom aandelen uit op de beurs met de mogelijkheid voor aandeelhouders om dividenden te ontvangen of voor online-handelaren om te speculeren op de stijging of daling van de prijs van deze aandelen.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik BNP Paribas-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over BNP Paribas-aandelen
ISIN-code: FR0000131104
Ticker: EPA: BNP
Index of markt: CAC 40
 

Hoe kan ik BNP Paribas aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken BNP Paribas (EPA: BNP)
 
BNP Paribas-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen BNP Paribas te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Gezien de positie van de groep als één van de leiders in de Europese banksector, zullen wij uiteraard nauwlettend toezien op de voornaamste concurrenten in deze sector, maar ook op de ontwikkeling van de internationale activiteiten van de groep, met name in de opkomende landen, die een rechtstreekse invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel.

Analyse nr. 2

Ook de activiteiten van de groep in het digitale segment moeten van nabij worden gevolgd, met de ontwikkeling van nieuwe innoverende diensten om jongere klanten aan te trekken en hen mettertijd aan zich te binden. Dit zal met name afhangen van het welslagen of falen van de Europese online bank Hello Bank, waarin de groep meer dan 2 miljard euro heeft geïnvesteerd.

Analyse nr. 3

Uiteraard zullen de activiteiten van BNP Paribas, zoals die van alle Europese banken, waarschijnlijk worden beïnvloed door de beslissingen van de Europese Centrale Bank of ECB. U dient derhalve in de eerste plaats de publicaties en mededelingen van deze officiële instelling te volgen.

Analyse nr. 4

Het behoud van een optimale rendabiliteit voor BNP Paribas in een context van verhoogde bescherming van de bankklanten, met een strikter kader voor de interventieprovisies, is ook een belangrijke kwestie voor de toekomst van de groep, met name wat de retailbankingactiviteiten in Frankrijk betreft. Er zij aan herinnerd dat deze rentabiliteit reeds is gedaald als gevolg van een daling van de deposito's ten gunste van de girorekeningen.

Analyse nr. 5

Ook zal worden gelet op de activa van de groep en het vermogen van de groep om te blijven voldoen aan de solvabiliteitsregels van Bazel III.

Analyse nr. 6

Ten slotte moet u uiteraard op de hoogte blijven van alle strategische mededelingen van de groep aan haar beleggers met ontwikkelings- en groeiplannen en deze doelstellingen vergelijken met de reële resultaten die door BNP Paribas in haar jaarverslagen zullen worden opgetekend en gepubliceerd.

Analyse van de koers van het BNP Paribas aandeel
BNP Paribas-aandelen CFD kopen
BNP Paribas-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van BNP Paribas

BNP Paribas-aandelen kopen

Weinig mensen weten het, maar de groep BNP Paribas zoals wij die vandaag kennen, is het resultaat van de fusie van twee banken, BNP en Paribas, die in 2000 plaatsvond. Vandaag is BNP Paribas de grootste Franse bankgroep en zelfs de grootste groep ter wereld in termen van activa.

Eind 2018 beheerde BNP Paribas 796,5 miljard euro aan deposito's en 765,9 miljard euro aan leningen.

Er zij op gewezen dat de door BNP Paribas bereikte markt hoofdzakelijk Europees is met meer dan 74,6% van de activiteit, maar ook Noord- en Zuid-Amerika raakt met bijna 10,9% van de activiteit en de rest in Azië voor 7,1% van de omzet.

De activiteiten van BNP Paribas kunnen als volgt worden opgesplitst:

  • Het grootste deel van haar activiteiten bestaat uiteraard uit retailbanking met de Franse bijkantoren van BNP Paribas, maar ook bijkantoren in Italië en de Verenigde Staten onder de namen BNL en BancWest, en ook financiële diensten zoals leningen. Dit onderdeel alleen al genereert bijna 60,2% van de totale omzet.
  • Het financierings- en beleggingsgedeelte (overnames, investeringen op de financiële markten, enz.) van BNP Paribas genereert 25,5% van de totale omzet.
  • De verzekeringsactiviteiten en het institutioneel en particulier beheer ten slotte zijn goed voor 14% van de totale omzet.

Foto tegoed: ┬ędennizn/123RF.COM

Concurrentie

Wie relevante analyses van de koers van het BNP Paribas-aandeel wil maken, moet absoluut rekening houden met de zeer sterke concurrentie in de banksector in Frankrijk en in Europa. Op de huidige markt zijn de gevaarlijkste concurrenten van deze bankgroep de volgende:

Société Générale

In de eerste plaats is de groep Société Générale momenteel een van de grootste Franse bankgroepen en tevens een van de oudste banken van het land. De Société Générale is vandaag inderdaad een van de belangrijkste spelers in deze sector en een van de leiders in de sector van de niet-autonome banken, net zoals BNP Paribas.

Crédit Agricole

Een andere bank die eveneens rechtstreeks concurreert met BNP Paribas is de bankgroep Crédit Agricole. Ooit bekend onder de naam Groene Bank vanwege haar oorspronkelijke activiteit ten dienste van de landbouwwereld, is deze groep uitgegroeid tot het grootste netwerk van coöperatieve en onderlinge banken ter wereld. Alleen al in Frankrijk bezit en beheert de Crédit Agricole Group 39 regionale banken. Sinds 1990 is zij echter een internationale generalistische bankgroep geworden en haar aandelen zijn via de holding Crédit Agricole SA op de eerste markt van Euronext Parijs ter beurze genoteerd. Het is ook opgenomen in de Franse benchmark CAC 40 beursindex.

Crédit Mutuel

Een andere serieuze concurrent van BNP Paribas is Crédit Mutuel. Deze Franse groep is gespecialiseerd in bankzaken, maar ook in verzekeringen, elektronisch bankieren, telefonie en telebewaking. De onderneming heeft meer dan 83.000 mensen in dienst in 5.535 verkooppunten, 4 filialen en 34 vertegenwoordigingen. De onderneming is ook een multinational met 2.100 plaatselijke coöperatieve en onderlinge fondsen, gegroepeerd in 18 regionale federaties. Zij heeft momenteel 34,2 miljoen klanten in Frankrijk, waarvan 7,9 miljoen leden.

BPCE

De laatste serieuze concurrent van BNP Paribas, ten slotte, is de BPCE-groep. Deze groep is het gezamenlijke orgaan van Banque Populaire en Caisse d'Epargne in Frankrijk en is ontstaan uit de fusie in 2009 van Caisse Nationale des Caisses d'Epargne en Banque Fédérale des Banques Populaires. De BPCE-groep is ook de op één na grootste coöperatieve bankinstelling ter wereld, na Crédit Agricole, en omvat alle ondernemingen die deel uitmaakten van de twee bankgroepen en hun eigen en gemeenschappelijke dochterondernemingen.


Strategische allianties

Om zijn commerciële strategie te versterken, is BNP Paribas erin geslaagd om via gerichte partnerships banden te smeden met bepaalde andere ondernemingen. Dit zijn de belangrijkste partners van deze bank vandaag.

Snapchat

Onlangs, in 2017, tekende BNP Paribas een partnerschap met het Amerikaanse bedrijf Snapchat om zijn expertise op het gebied van sociaal en mobiel digitaal te versterken en zijn aanwezigheid op het internationale communicatieplatform te ontwikkelen.

PSA

BNP Paribas heeft ook een partnerschap met PSA aangekondigd in het kader van de overname van de Opel-activiteiten. Het gaat om een partnerschap op lange termijn voor de financiering van de voertuigen van de groep.

BpiFrance

In 2014 ondertekende BNP Paribas ook een partnerschap met BpiFrance om hun banden te versterken ten dienste van de internationale bedrijfsontwikkeling.

Eurazeo

In 2019 is BNP Paribas ook partner geworden van Eurazeo, net als de CUC-groep. De twee bankentiteiten zijn geselecteerd om een fonds van 1 tot 1,5 miljard euro te beheren dat is gewijd aan Franse en Europese bedrijven met een strategie om zich op de Chinese markt te ontwikkelen. Deze drie spelers zullen samen met andere partnerinvesteerders actief in dit fonds investeren.

Verhandel het BNP Paribas-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het BNP Paribas aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel BNP Paribas als beursactivum

De marktpositionering van de bank is uiteraard een van haar grootste troeven. BNP Paribas is momenteel immers de grootste depositobank op het Europese vasteland en op vier belangrijke markten: Frankrijk, België, Italië en Luxemburg. De groep slaagt er ook in zich te positioneren als een leider in verscheidene specifieke bedrijfssectoren zoals crediteurenverzekering. Voor het overige is BNP Paribas de zevende grootste vermogensbeheerder in Europa en de zesde grootste private bank in de wereld. De groep is ook Europees leider op het gebied van gesyndiceerde leningen en in het Midden-Oosten en Afrika en is tevens wereldleider op het gebied van de luchtvaart.

Hoewel de economische crisis grote gevolgen heeft gehad voor de meeste bankgroepen in de wereld, lijkt BNP Paribas het goed te doen, wat zeer geruststellend is voor beleggers. Zij is immers een van de meest crisisbestendige bankgroepen ter wereld en heeft een van de hoogste rendementen op eigen vermogen ter wereld.

Het momenteel zeer gunstige economische klimaat voor kredietactiviteiten kan ook worden beschouwd als een sterk punt voor de toekomst van de onderneming. Dit laatste maakt een verlaging van de risicovoorzieningen en een herstel van het nettobankresultaat mogelijk. Bovendien heeft het door de Europese Centrale Bank gevoerde beleid van Quantitative Easing geleid tot een meer dan positieve balans voor BNP Paribas.

De spreiding van de activiteiten van BNP Paribas is een andere troef van deze bankgroep. De groep organiseert zijn activiteiten immers in drie afzonderlijke groepen: de banknetwerken in Frankrijk, Italië, België en Nederland, de internationale financiële diensten en de investeringsbankactiviteiten of CIB. Deze drie grote divisies genereren elk ongeveer een derde van de inkomsten van BNP Paribas, waardoor de onderneming minder aan risico's is blootgesteld.

De bankgroep BNP Paribas profiteert ook van een positief oordeel van zijn management met de recente aanpassing van zijn prudentieel kapitaal aan de nieuwe Europese regels. Haar Common Equity Tier One ratio bedraagt immers 11,4%, ruim boven de 9% die door de Bazel 3-akkoorden wordt opgelegd, en haar leverage ratio bedraagt 4%, eveneens boven de vereiste 3%.

De beleggers en aandeelhouders van de groep waarderen het ook dat de groep BNP Paribas een herverdelingspercentage van 45% biedt, een zeer comfortabel niveau voor deze activiteitensector.

Negatieve factoren voor het BNP Paribas aandeel
Nadelen en zwakke punten van het BNP Paribas-aandeel als beursactivum

Zoals we zojuist hebben gezien, heeft het BNP Paribas-aandeel beleggers veel te bieden, en long strategieën hebben op dit moment nog steeds de voorkeur. Maar het spreekt vanzelf dat dit aandeel niet alleen zijn voordelen heeft en dat het voor de uitvoering van doeltreffende en goed doordachte strategieën noodzakelijk is ook de mogelijke hinderpalen voor de groei en de ontwikkeling van deze onderneming te kennen.

Ten eerste is het van essentieel belang te begrijpen dat sommige beleggers terughoudend zijn om Europese bankaandelen in het algemeen te kopen. Deze terughoudendheid is met name te wijten aan de kapitaalintensieve Europese regelgeving en de vaak lage rentetarieven, waardoor zij minder aantrekkelijk zijn dan andere aandelen.

De bankmarkt heeft de laatste jaren ook een opmerkelijke verandering ondergaan met de komst op de markt van online banken, die elk jaar een beetje meer marktaandeel winnen. Deze banken concurreren hevig met fysieke banken en bieden zeer aantrekkelijke tarieven en een nieuwe, modernere en intuïtievere manier om bankdiensten en -producten te gebruiken, wat zeer aantrekkelijk is voor jongere klanten.

Ook de bankgroep BNP Paribas heeft de voorbije maanden te lijden gehad onder een daling van de inkomsten uit haar CIB-financieringsactiviteiten, als gevolg van een moeilijke markt. Dit komt bovenop een stijging van de transformatiekosten van de bank in het kader van het onlangs uitgevoerde efficiëntie- en transformatieplan.

Ten slotte vrezen de analisten die in dit aandeel gespecialiseerd zijn, ook een koersdaling van het BNP Paribas-aandeel ingeval de Belgische Staat zijn deelneming in de groep verkoopt.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.
Verhandel het BNP Paribas-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.