ARCELORMITTAL

Analyse van de koers van het ArcelorMittal aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

In de grote industrieën worden vaak grote winsten gemaakt en met de aandelen uit deze industrieën kun je dus geld verdienen via het dividend of door rechtstreeks te mikken op de koersontwikkelingen. Maar daarvoor moet je wel weten met welke activiteiten ze zich bezighouden, om zo de koersontwikkeling van de aandelen te kunnen voorspellen. Daarom krijgt u in dit artikel meer informatie over het aandeel ArcelorMittal.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Het ArcelorMittal-aandeel wordt in de eerste plaats beschouwd als een aandeel met een hoog risico op terugname, vooral sinds de grote verliezen die in 2015 en na de kapitaalverhoging in 2016 werden geleden. Technische analyse moet daarom centraal staan in uw strategieën, ongeacht de marktsituatie.

Analyse nr. 2

Zoals we hierboven hebben gezien, is de winstgevendheid van de onderneming ook sterk blootgesteld aan de ijzerertsprijzen en aan de economische en industriële groei van de opkomende landen. Er zal met name aandacht worden besteed aan de processen ter bescherming van het Europese staal tegen agressieve concurrentie uit China.

Analyse nr. 3

De ArcelorMittal-groep heeft enkele jaren geleden het actieplan 2020 geïmplementeerd, dat tot doel heeft om tegen 2020 een kostenreductie van 3 miljard dollar te realiseren. De verwezenlijking van deze doelstelling moet uiteraard nauwlettend in het oog worden gehouden.

Analyse nr. 4

De winst van de onderneming wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door investeerders met beloften van groei voor de komende jaren.

Analyse nr. 5

Hoewel de huidige concurrentie van ArcelorMittal in sommige geografische gebieden zwak of onbestaande is, is het sterk aan te raden om een oogje in het zeil te houden voor bepaalde buitenstaanders uit Azië die het gezicht van de internationale markt kunnen veranderen.

Speculeer dankzij ArcelorMittal!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van ArcelorMittal

De Franse groep ArcelorMittal is op dit moment marktleider in de staalindustrie. De omzet van de groep komt dus uit verschillende activiteiten die verband houden met deze industriële sector. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de verkoop van platte koolstofstalen, maar de groep verkoopt ook lang koolstofstaal, buisvormige producten en biedt daarnaast verwerkings- en distributiediensten.

Klanten van ArcelorMittal zijn onder meer ondernemingen uit de autosector, de sector van elektrische huishoudapparatuur, de verpakkingsindustrie en de bouw. Het aandeel ArcelorMittal staat genoteerd op de markt NYSE Parijs en maakt deel uit van de beursindex Euronext 100.

 Analyse van de koers van het ArcelorMittal aandeel
Speculeer dankzij ArcelorMittal!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Laten we nu de voornaamste concurrenten van de ArcelorMittal-groep ontdekken aan de hand van een voorstelling van de voornaamste spelers in deze activiteitensector en enige informatie over hen.

China Baowu Steel

Dit bedrijf, voorheen bekend als Baosteel, is momenteel de grootste concurrent van ArcelorMittal. Het is de grootste staalproducent in China. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in de buitenwijken van het Baoshan-district van Shanghai. De groep telt momenteel meer dan 35.000 werknemers en wordt geleid door Ai Baojun. Merk hier op dat dit bedrijf een staatsbedrijf is en in 2019 de grootste staalproducent ter wereld werd door ArcelorMittal te overtreffen.

ThyssenKrupp AG

Een andere directe concurrent van ArcelorMittal is ongetwijfeld het Duitse staalconcern dat in 1999 officieel werd opgericht, ThyssenKrupp AG. Deze laatste is ontstaan uit de fusie van Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp en Thyssent AG. Zij bezit en exploiteert wereldwijd verscheidene dochterondernemingen, maar heeft twee hoofdvestigingen, één in Essen en één in Duisburg. In het verleden was het hoofdkantoor gevestigd in Düsseldorf. ThyssenKrupp heeft vandaag de dag meer dan 160.000 mensen in dienst en haar activiteiten zijn onderverdeeld in verschillende divisies met Staal Europa, Automobielcomponenten met Componententechnologie, Liften met Lifttechnologie, Materiaal met Materiaaldiensten, Industriële oplossingen met Industriële oplossingen en Maritieme systemen.

Tata Steel Europe

Tata Steel Europe, voorheen bekend onder de naam Corus Group, is een staal- en aluminiumproductiebedrijf. Het is een van de dochterondernemingen van het Indiase staalconcern Tata Steel en is ontstaan uit de fusie tussen Koninklijke Hoogovens NV en British Steel plc in oktober 1999. Het bedrijf veranderde zijn naam in Tata Steel Europe in 2010.

Salzgitter AG

Een andere concurrent van ArcelorMittal is Salzgitter AG, dat bestaat uit twee ondernemingen

US Steel

De laatste grote concurrent van ArcelorMittal tenslotte is het Amerikaanse concern US Steel, voorheen bekend onder de naam United Steel Corporation. Het is een in de VS gevestigde staalproducent met belangrijke activiteiten in Midden-Europa. Het bedrijf werd in 1901 opgericht door de fusie van de Federal Steel Company en de staalfabrieken van Andrew Carneige.


Strategische allianties

De strategie die ArcelorMittal tegenover de concurrentie hanteert berust op bepaalde strategische partnerschappen, zoals de hieronder vernoemde.

TechnipFMC

In 2014 verkiest TechnipFMC ArcelorMittal als exclusieve partner voor de levering van ijzerdraad met hoge resistentie die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van petroleum- en gasvelden in zee.

Steelcame

Staalgroep ArcelorMittal kondigt op vrijdag 10 februari 2017 de oprichting van een joint venture met het Italiaanse Cellino aan. Het vehikel zal Steelcame heten. Deze onderneming zal activa terugnemen van Solustil, de Franse dochtermaatschappij van ArcelorMittal die gespecialiseerd is in de verwerking van staalproducten.

Air Liquide

 Air Liquide en ArcelorMittal, wereldwijd de grootste producent van staal, ondertekenen in 2017 twee langlopende verlengingscontracten voor de levering van zuurstof, stikstof en argon aan de productiesites van ArcelorMittal in de Franse havenindustriezones van Fos-sur-Mer en Duinkerke. Air Liquide versterkt ook zijn positie in Gent (België) door een nieuw leveringscontract op de lange termijn met ArcelorMittal; het ondersteunt zo de groeiende nood aan industriële gassen van de staalproducent. In het kader van dit nieuwe contract gaat Air Liquide zijn pijpleidingennet in de Benelux uitbreiden.

Speculeer dankzij ArcelorMittal!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel ArcelorMittal als beursactivum

Het allereerste wat als een onmiskenbaar voordeel van ArcelorMittal kan worden genoemd, is natuurlijk de positionering van het bedrijf in zijn sector. De groep is momenteel de leider in de staalsector in de wereld en vertegenwoordigt alleen al meer dan 7% van de internationale staalproductie. Het blijft ook de wereldleider in de mijnbouw, ver voor zijn concurrenten.

De markten waarop de ArcelorMittal-groep het meest actief is, zijn ook vanuit strategisch oogpunt activa voor de onderneming. De groep is met name zeer actief op de Europese markt, die het voordeel heeft dat zij door antidumpingmaatregelen tegen staal uit China wordt beschermd. ArcelorMittal heeft ook een marktaandeel van meer dan 60% van de staalverkoop in Noord-Amerika, een sector die ook door bedrijven in deze sector wordt bevoordeeld.

De ArcelorMittal-groep heeft in de loop der tijd kunnen profiteren van zijn ervaring en biedt nu een verticale integratie van zijn activiteiten door de verschillende taken zelf uit te voeren, van eenvoudige extractie tot distributie en metaalverwerking, wat uiteraard zorgt voor aanzienlijke extra inkomsten en een nog sterkere aanwezigheid op de markt.

De internationale ontwikkelingsstrategie van de groep, met name in opkomende landen waar steeds meer vraag naar is, zoals Brazilië en Zuid-Afrika, is een ander element dat ArcelorMittal's actie ondersteunt.

De inspanningen van de onderneming om haar schuldenlast te verminderen zijn ook prijzenswaardig. ArcelorMittal heeft daarom gekozen voor een strategie van kapitaalverhoging in combinatie met een stabielere winstgevendheid om dit doel te bereiken.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de aandelen van ArcelorMittal tot de hoogste beurswinsten van de laatste jaren behoren en in de ogen van de investeerders een interessante status genieten als pure spelers.

Nadelen en zwakke punten van het ArcelorMittal-aandeel als beursactivum

Ten eerste, en als we als voordeel de industriële strategie kunnen aanhalen die door ArcelorMittal wordt toegepast en die bestaat uit een volledig verticaal beheer van de ontginning tot de produktie, kunnen we het gebrek aan durf van de groep betreuren wat betreft de schepping van waarde met activiteiten die eindelijk weinig gediversifieerd zijn.

De onderneming is ook getroffen door een zeer aanzienlijke daling van de prijs van bepaalde grondstoffen zoals ijzererts en steenkool in de afgelopen jaren. Als gevolg daarvan vertonen haar mijnen een aanzienlijke daling van de rentabiliteit. Wegens haar specifieke activiteiten is de ArcelorMittal-groep ook in hoge mate blootgesteld aan de grillen van de staalmarkt en de evolutie van de staalprijs. Aangezien deze laatste onlangs een aanzienlijke daling heeft vertoond, met name als gevolg van een zeer aanzienlijke daling van de vraag uit China, verkoopt de onderneming het merendeel van haar producten tegen marktprijzen, waardoor haar marges aanzienlijk zijn verkleind. Ook in de Verenigde Staten dalen de staalprijzen sterk, waardoor beleggers voor de komende jaren een aanzienlijke daling van de resultaten vrezen.

Ook bestaat de vrees dat andere productie-eenheden van ArcelorMittal in de nabije toekomst naar buiten Europa zullen worden verplaatst, met name vanwege de steeds strengere regels inzake CO2-uitstoot.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Is Arcelormittal opgenomen in andere beursindexen dan de CAC 40?

Het is immers bekend dat de Arcelormittal-groep momenteel deel uitmaakt van de Franse nationale beursindex CAC 40 en dus een van de 40 grootste Franse beurskapitalisaties is. Maar deze waarde is ook opgenomen in andere beursindexen zoals de CAC All Share, CAC All Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, IBEX 35, LuxX en AEX. De belangrijkste noteringsindex blijft echter de Franse CAC 40.

Hoe heeft Arcelormittal's aandelenkoers zich recentelijk ontwikkeld?

Als u de prestaties van het Arcelormittal-aandeel over de afgelopen jaren wilt weten, dan stellen we vast dat het aandeel het afgelopen jaar een stijging van 63,72% heeft laten zien. In de afgelopen twee jaar was er sprake van een daling van 33,91%. In drie jaar tijd is de koers van het aandeel met 41,27% gedaald en in vijf jaar tijd met 40,91%. Deze gegevens zijn nuttig om de onderliggende trends van dit bestand te begrijpen.

Speculeer dankzij ArcelorMittal!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500