Verhandel het Alstom-aandeel!
ALSTOM

Analyse van de koers van het Alstom aandeel

Verhandel het Alstom-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

Uw kapitaal is in gevaar
 
Grafiek van Tradingview

De produktie van infrastructuur in de sectoren vervoer en energie is momenteel zeer succesvol en veel beleggers hebben belangstelling voor de aandelen van ondernemingen in deze sector. Indien u geïnteresseerd bent om een aandeel van dit type aan uw portefeuille toe te voegen, willen wij u graag wat praktische informatie verstrekken over Alstom en hoe u een nauwkeurige analyse kunt maken van de koers van het aandeel.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Alstom-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Alstom-aandelen
ISIN-code: FR0010220475
Ticker: EPA: ALO
Index of markt: CAC 40
 

Hoe kan ik Alstom aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Alstom (EPA: ALO)
 
Alstom-aandelen kopen/verkopen
 
 
Uw kapitaal is in gevaar

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Alstom te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Met name zal moeten worden toegezien op de groei van de markt voor hernieuwbare energie, die in de toekomst een grotere of kleinere invloed kan hebben op de vraag van Alstom.

Analyse nr. 2

Ook de diversificatie van de activiteiten van de groep door de verwerving van ondernemingen in verschillende sectoren moet zorgvuldig worden geanalyseerd en zou de groep in staat kunnen stellen haar inkomsten te diversifiëren.

Analyse nr. 3

Een andere indicator zou de veroudering van de vloot van elektriciteitscentrales kunnen zijn, hetgeen zou leiden tot een grotere vraag en dus meer inkomsten voor de groep.

Analyse nr. 4

Uiteraard zal ook de concurrentie in deze sector op de voet moeten worden gevolgd, met name wat de vermogenscomponenten betreft.

Analyse nr. 5

De internationale regelgeving voor deze activiteitensector en de veranderingen die de regeringen op dit gebied uitvaardigen, zijn eveneens indicatoren die op de voet moeten worden gevolgd.

Analyse nr. 6

Aangezien de activiteiten van Alstom sterk gekoppeld zijn aan de groei van de wereldeconomie, moeten de internationale economische cijfers met belangstelling worden gevolgd.

Analyse nr. 7

Uiteraard moet u ook de verschillende strategische partnerschappen die Alstom kan aangaan om zijn groei op min of meer lange termijn te stimuleren, op de voet volgen.

Analyse nr. 8

Ten slotte dient u kennis te nemen van de financiële resultaten van de groep door deze te vergelijken met de resultaten van de voorgaande jaren en met de verwachtingen van de analisten.

Analyse van de koers van het Alstom aandeel
Alstom-aandelen kopen
Alstom-aandelen verkopen
Uw kapitaal is in gevaar

Algemene presentatie van Alstom

Alstom-aandelen kopen

Wij bieden u nu wat meer informatie over de Alstom Groep en zijn gedetailleerde activiteiten. Deze informatie zal u helpen beter te begrijpen hoe dit bedrijf op langere termijn kan evolueren.

De Alstom-groep is een Franse onderneming die gespecialiseerd is in de spoorweginfrastructuursector. Meer in het bijzonder is zij thans een van 's werelds grootste fabrikanten van infrastructuur voor de spoorwegsector.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van de Alstom-groep, kunnen deze in verschillende divisies worden onderverdeeld volgens het aandeel in de omzet dat zij genereren, en wel als volgt:

  • Het segment rollend materieel met treinen, trams en locomotieven genereert met 48,1% het grootste deel van de omzet van de onderneming.
  • De volgende grootste categorie was signalerings-, informatie- en controlesystemen, die 18,1% van de omzet genereerden.
  • De activiteiten op het gebied van spoorwegdiensten genereren bijna 17,9% van de omzet van de onderneming en omvatten onderhoudsdiensten, modernisering, beheer van reserveonderdelen, technische ondersteuning en bijstand.
  • Ten slotte is de resterende 15,9% van de omzet afkomstig van de spoorweginfrastructuur, met inbegrip van de infrastructuur voor de aanleg van sporen, systemen voor de elektriciteitsvoorziening, elektromechanische uitrusting of telecommunicatie- en passagiersinformatiesystemen in stations, automatische ticketterminals, roltrappen, liften voor gehandicapten, automatische perrondeuren, ventilatie-, airconditionings- en verlichtingssystemen.

Interessant is ook de geografische spreiding van de omzet van de groep, die momenteel 19% van zijn omzet in Frankrijk behaalt, 38% in de rest van Europa, 16,6% in het Midden-Oosten en Afrika, 15,6% in Noord- en Zuid-Amerika en 10,8% in Azië en de Stille Oceaan.

Het aandeel van Alstom is momenteel genoteerd op compartiment A van de markt van Euronext Parijs in Frankrijk. Alstom maakt nog steeds deel uit van de Franse nationale index CAC 40.

Foto tegoed: ©badboo/123RF.COM

Concurrentie

Nu u volledig op de hoogte bent van de activiteiten van de Alstom-groep, stellen wij u voor de belangrijkste concurrenten en tegenstanders van de Alstom-groep te ontdekken aan de hand van een presentatie van de belangrijkste spelers in de sector.

Siemens Mobility

De directe concurrenten van de Alstom-groep zijn in de eerste plaats de Siemens Mobility-groep. Dit is een dochteronderneming van de Siemens-groep die gespecialiseerd is in het ontwerp en de verkoop van metroautomatiseringssystemen. Het hoofdkantoor is gevestigd in München in Beieren. Er zij echter op gewezen dat Siemens Mobility in 2017 bijna is gefuseerd met de Alstom-groep. Alstom had namelijk een fusieproject ingediend dat in 2018 zou worden afgerond om een nieuwe entiteit op te richten onder de naam Siemens-Alstom. Maar twee jaar later, in februari 2019, heeft de Europese Commissie de fusie tussen deze twee bedrijven definitief geweigerd.

CAF

Een andere directe concurrent van de Alstom-groep is CAF of Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Dit is een Spaanse spoorwegfabrikant die gevestigd is in Beasain in Baskenland. Deze groep ontwerpt en produceert verschillende soorten producten voor deze industrie, zoals wagons, treinwagons, locomotieven en zelfs assen met variabele spoorbreedte.

Stadler

De Zwitserse Stadler Groep is de volgende. Deze fabrikant is ook gespecialiseerd in de productie van rollend spoorwegmaterieel, met name regionale en forensentreinen. Meer bepaald biedt het Stadler-concern niet rechtstreeks een reeks gebruiksklare spoorvoertuigen aan, maar veeleer modulaire platforms die het aanpast aan de behoeften van zijn klanten.

Hyundai Rotem Company

 De laatste serieuze en belangrijke concurrent van Alstom ten slotte is de Hyundai Rotem Company, ook bekend onder de naam Hyndai Rotem en voorheen bekend onder de naam KOROS voor Korea Rolling Stock Corporation. De onderneming is gespecialiseerd in de vervaardiging van rollend spoorwegmaterieel en bewapening. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zuid-Korea. De Hyundai Rotem Group is in 1999 ontstaan uit de vereniging van drie bedrijven die gespecialiseerd zijn in de fabricage van rollend materieel en heeft iets later, in 2007, zijn huidige naam gekregen. Natuurlijk, het is een dochteronderneming van de Hyundai Motor Group.


Strategische allianties

De Alstom-groep wint marktaandeel door partnerschappen aan te gaan met verschillende andere grote bedrijven over de hele wereld. Om beter te begrijpen waarop zij haar alliantiestrategie baseert, volgen hier enkele voorbeelden van recente partnerschappen.

SNCF

In 2016 zijn Alstom en de SNCF een innovatiepartnerschap aangegaan om de volgende generatie TGV's te creëren.

Bouygues

Bouygues is ook partner van Alstom geworden door in 2014 een participatie in het kapitaal ervan te nemen.

General Electric 

Eveneens in 2014 was het de Amerikaanse reus General Electric die aan Alstom voorstelde om verschillende strategische joint ventures op te richten.

Thales

Tot slot ging in 2017 het gerucht dat er wordt onderhandeld over een mogelijk partnerschap tussen Thales en Alstom met betrekking tot de spoorvervoersactiviteiten. Het is nog niet bekend of deze overeenkomst tot stand zal komen.

Verhandel het Alstom-aandeel!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Positieve factoren voor het Alstom aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Alstom als beursactivum

De eerste troef van de Alstom-groep is ongetwijfeld zijn positie in een van zijn doelsectoren, namelijk de sector van het spoorwegvervoer met producten en diensten voor trams, metro's en TGV's. Sterker nog, Alstom is momenteel een van de leiders op dit gebied op internationale schaal.

Alstom profiteert ook al geruime tijd van de ontwikkeling van de opkomende landen en hun almaar toenemende infrastructuurbehoeften. Anderzijds blijven de westerse landen hun eigen infrastructuur vernieuwen en moderniseren. Dit alles samen levert een wereldmarkt op die door specialisten op meer dan 10 miljard euro wordt geschat en die elk jaar met 2,5 à 3% groeit.

Een ander sterk punt van de Alstom-groep is zijn vermogen om alle spoorwegbouwactiviteiten te bestrijken. Dit is met name het geval sedert de overname door de groep van de signalisatieactiviteiten van de groep General Electric, die meer dan 54% vertegenwoordigen van de omzet op het gebied van signalisatie en systemen en diensten, met 17% voor signalisatie alleen. 45% van de omzet wordt dan behaald met de treinen zelf en de rest met onderhoudsdiensten.

De Alstom-groep biedt ook een goede zichtbaarheid op zijn toekomstige resultaten, dankzij een goed gevuld orderboek, vooral wat de internationale contracten betreft. De rentabiliteit van deze onderneming op korte en middellange termijn staat momenteel dan ook niet ter discussie en de beleggers zijn dan ook overwegend gerustgesteld.

Ten slotte merken wij ook op dat de opbrengst van de liquide middelen die Alstom de laatste jaren heeft gerealiseerd, meer dan 3,2 miljard euro na de verkoop van zijn energiegerelateerde activiteiten aan de Amerikaanse groep General Electric, Alstom een zekere stabiliteit en financiële soliditeit verleent met de bijna volledige eliminatie van de schuldenlast van de groep.

Negatieve factoren voor het Alstom aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Alstom-aandeel als beursactivum

Ten eerste is het bekend dat de koers van het aandeel Alstom zeer sterk afhankelijk is van de overheidsuitgaven en de financieringscapaciteiten van zijn belangrijkste klanten. Dit leidt tot een hogere risicoblootstelling gezien het geringe aantal verschillende klanten in het adresboek van Alstom. Vooral politieke beslissingen over deze begrotingen kunnen een belangrijke factor zijn.

Het is ook bekend dat de Alstom-groep al verscheidene jaren bezig is te worden verkocht aan de General Electric-groep. Het is gemakkelijk te zien dat de volatiliteit van de aandelenkoers van Alstom in dezelfde periode gestaag is toegenomen en vooral wordt aangedreven door aankondigingen in verband met dit proces. Verwacht wordt dat deze situatie tot 2020 zal voortduren, met een aanzienlijke versnelling in de loop van 2018. Verwacht wordt namelijk dat Alstom en General Electric in september 2018 hun joint venture zullen lanceren met putopties van Alstom aan GE voor Grid and Renewables, die ook naar de beurs zouden kunnen worden gebracht. In 2020 zal dezelfde situatie zich voordoen met Global Nuclear en French Steam.

Hoewel de internationale ontwikkeling van de activiteiten van de Alstom-groep buiten kijf staat, blijft de ontwikkeling van diezelfde activiteiten in Frankrijk een groot probleem dat de groep moet oplossen en dat nog wordt versterkt door een bestuursconflict met de Franse Staat, die aandeelhouder is, zij het een minderheidsaandeelhouder.

Beleggers betreuren ook het gebrek aan duidelijke doelstellingen voor de laatste jaren van het boekjaar en een guidance van 7% voor 2020 tegenover 5,3% nu.

Het is natuurlijk ook bekend dat de joint ventures die de Alstom-groep met de General Electric-groep aan het opzetten is, een aanzienlijk risico van onderwaardering van het aandeel van Alstom inhouden. De status van de toekomstige groep is namelijk die van een industriële houdstermaatschappij totdat de overeenkomst volledig is afgerond.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de gebeurtenissen die de geschiedenis van Alstom hebben gekenmerkt?

In 1969 werd Alstom een dochteronderneming van de Compagnie Générale d'Electricité. De groep fuseerde met Chantiers de l'Atlantique en werd in 1976 Alstom Atlantique. In 1989 fuseerde Alstom met GEC Power Systems en werd GEC-Alstom. In 1989 werd GEC-Alstom omgedoopt tot Alstom en naar de beurs gebracht. In 2010 zal de groep de transmissieactiviteiten van Areva T&D overnemen. In 2014 verkocht het bedrijf zijn energieactiviteiten aan General Electric en verwierf de Franse staat 20% van zijn kapitaal. Tot slot heeft de groep in 2020 de spooractiviteiten van Bombardier Transport gekocht.

Waar en hoe kan ik aandelen Alstom kopen of verkopen?

Om Alstom-aandelen te kopen of verkopen hebt u verschillende opties, afhankelijk van uw beleggingsbehoeften en -voorkeuren. U kunt gebruikmaken van de diensten van online of traditionele makelaars om uw orders te plaatsen om aandelen Alstom te kopen of te verkopen. Als u de voorkeur geeft aan meer flexibiliteit bij uw beleggingen, kunt u kiezen voor een standaard effectenrekening om aandelen Alstom te kopen of verkopen. Tot slot zijn CFD's financiële derivaten waarmee je kunt speculeren op de prijsbeweging van Alstom-aandelen zonder ze fysiek te bezitten. Ze kunnen worden gebruikt voor kortetermijnhandel, maar brengen een hoger risiconiveau met zich mee.

Staat de koers van Alstom genoteerd op verschillende indexen?

Zoals u wellicht al weet, is Alstom momenteel een van de ondernemingen die zijn opgenomen in de Franse benchmark CAC All Shares index. Maar wat u misschien niet weet, is dat het ook deel uitmaakt van andere indexen, waaronder de CAC All Tradable, de CAC Large 60, de CAC Next 20, de Euronext 100, de Low Carbon 100 Europe, de SBF 120 en de Stoxx France 50.

Waarom daalt de koers van het Alstom-aandeel?

De aandelenkoers van Alstom kan om een aantal redenen dalen, bijvoorbeeld als Alstom financiële resultaten publiceert die lager zijn dan de prognoses van analisten, kan dit leiden tot een daling van het vertrouwen van beleggers in het bedrijf en de aandelenkoers doen dalen. Gebeurtenissen zoals een economische recessie, politieke instabiliteit, veranderingen in de regelgeving of hoge rentetarieven kunnen van invloed zijn op de koers van het aandeel Alstom. Als Alstom operationele problemen ondervindt, zoals productievertragingen, technische storingen of veiligheidsproblemen, kan dit leiden tot een daling van het vertrouwen van beleggers in het bedrijf en de aandelenkoers aantasten. Tot slot, als beleggers de bedrijfstak waarin Alstom actief is minder aantrekkelijk vinden door een verandering in markt- of technologietrends, kan dit een negatief effect hebben op de aandelenprijs van Alstom op de markt.

Verhandel het Alstom-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.