ALSTOM

Analyse van de koers van het Alstom aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

De produktie van infrastructuur in de sectoren vervoer en energie is momenteel zeer succesvol en veel beleggers hebben belangstelling voor de aandelen van ondernemingen in deze sector. Indien u geïnteresseerd bent om een aandeel van dit type aan uw portefeuille toe te voegen, willen wij u graag wat praktische informatie verstrekken over Alstom en hoe u een nauwkeurige analyse kunt maken van de koers van het aandeel.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Het is met name bekend dat marktspecialisten en analisten momenteel twijfels uiten over het vermogen van Alstom om zijn rol als "pure player" in de sector van het spoorwegvervoer te spelen. De communicatie en de middelen die worden aangewend om dit gevoel te versterken, zullen dus een onmiskenbare invloed hebben op de koers van het aandeel.

Analyse nr. 2

Het feit dat het boekjaar van de groep gespreid is met als afsluitdatum 31 maart is een belangrijk punt om rekening mee te houden, aangezien u uiteraard bijzondere aandacht zult besteden aan de bekendmaking van de resultaten.

Analyse nr. 3

Vanuit strategisch oogpunt heeft de Alstom-groep een proces in gang gezet dat tegen eind 2020 een optimale impact moet hebben. Het zal dus van essentieel belang zijn toezicht te houden op dit effect en op de verwezenlijking van de vooraf vastgestelde doelstellingen.

Analyse nr. 4

De Alstom-groep zou echter moeten profiteren van grote contracten zoals de Grand Paris, PRASA en een Indiaas contract dat waarschijnlijk zal leiden tot een bestelling van locomotieven ter waarde van 3,2 miljard euro. Het resultaat van deze contracten en de financiële gevolgen ervan zullen ook iets zijn om nauwlettend in het oog te houden.

Analyse nr. 5

Ook de sluitingen van productiecentra van Alstom, die vaak het merkimago van de groep schaden, zullen in aanmerking moeten worden genomen voor hun mogelijke invloed op de koers van het aandeel.

Analyse nr. 6

Tenslotte is bekend dat het kapitaal van Alstom voor de komende jaren onzeker blijft. De Bouygues-groep, die momenteel 28,3% van het kapitaal van Alstom in handen heeft, zal naar verwachting binnen 20 maanden na de datum van de OPRA een deel van zijn participatie verkopen aan de Franse staat, die momenteel 20% in handen heeft, tegen een prijs van 35 euro per aandeel.

Verhandel het Alstom-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Alstom

Wij bieden u nu wat meer informatie over de Alstom Groep en zijn gedetailleerde activiteiten. Deze informatie zal u helpen beter te begrijpen hoe dit bedrijf op langere termijn kan evolueren.

De Alstom-groep is een Franse onderneming die gespecialiseerd is in de spoorweginfrastructuursector. Meer in het bijzonder is zij thans een van 's werelds grootste fabrikanten van infrastructuur voor de spoorwegsector.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van de Alstom-groep, kunnen deze in verschillende divisies worden onderverdeeld volgens het aandeel in de omzet dat zij genereren, en wel als volgt:

  • Het segment rollend materieel met treinen, trams en locomotieven genereert met 48,1% het grootste deel van de omzet van de onderneming.
  • De volgende grootste categorie was signalerings-, informatie- en controlesystemen, die 18,1% van de omzet genereerden.
  • De activiteiten op het gebied van spoorwegdiensten genereren bijna 17,9% van de omzet van de onderneming en omvatten onderhoudsdiensten, modernisering, beheer van reserveonderdelen, technische ondersteuning en bijstand.
  • Ten slotte is de resterende 15,9% van de omzet afkomstig van de spoorweginfrastructuur, met inbegrip van de infrastructuur voor de aanleg van sporen, systemen voor de elektriciteitsvoorziening, elektromechanische uitrusting of telecommunicatie- en passagiersinformatiesystemen in stations, automatische ticketterminals, roltrappen, liften voor gehandicapten, automatische perrondeuren, ventilatie-, airconditionings- en verlichtingssystemen.

Interessant is ook de geografische spreiding van de omzet van de groep, die momenteel 19% van zijn omzet in Frankrijk behaalt, 38% in de rest van Europa, 16,6% in het Midden-Oosten en Afrika, 15,6% in Noord- en Zuid-Amerika en 10,8% in Azië en de Stille Oceaan.

Het aandeel van Alstom is momenteel genoteerd op compartiment A van de markt van Euronext Parijs in Frankrijk. Alstom maakt nog steeds deel uit van de Franse nationale index CAC 40.

Analyse van de koers van het Alstom aandeel
Verhandel het Alstom-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Nu u volledig op de hoogte bent van de activiteiten van de Alstom-groep, stellen wij u voor de belangrijkste concurrenten en tegenstanders van de Alstom-groep te ontdekken aan de hand van een presentatie van de belangrijkste spelers in de sector.

Siemens Mobility

De directe concurrenten van de Alstom-groep zijn in de eerste plaats de Siemens Mobility-groep. Dit is een dochteronderneming van de Siemens-groep die gespecialiseerd is in het ontwerp en de verkoop van metroautomatiseringssystemen. Het hoofdkantoor is gevestigd in München in Beieren. Er zij echter op gewezen dat Siemens Mobility in 2017 bijna is gefuseerd met de Alstom-groep. Alstom had namelijk een fusieproject ingediend dat in 2018 zou worden afgerond om een nieuwe entiteit op te richten onder de naam Siemens-Alstom. Maar twee jaar later, in februari 2019, heeft de Europese Commissie de fusie tussen deze twee bedrijven definitief geweigerd.

CAF

Een andere directe concurrent van de Alstom-groep is CAF of Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Dit is een Spaanse spoorwegfabrikant die gevestigd is in Beasain in Baskenland. Deze groep ontwerpt en produceert verschillende soorten producten voor deze industrie, zoals wagons, treinwagons, locomotieven en zelfs assen met variabele spoorbreedte.

Stadler

De Zwitserse Stadler Groep is de volgende. Deze fabrikant is ook gespecialiseerd in de productie van rollend spoorwegmaterieel, met name regionale en forensentreinen. Meer bepaald biedt het Stadler-concern niet rechtstreeks een reeks gebruiksklare spoorvoertuigen aan, maar veeleer modulaire platforms die het aanpast aan de behoeften van zijn klanten.

Hyundai Rotem Company

 De laatste serieuze en belangrijke concurrent van Alstom ten slotte is de Hyundai Rotem Company, ook bekend onder de naam Hyndai Rotem en voorheen bekend onder de naam KOROS voor Korea Rolling Stock Corporation. De onderneming is gespecialiseerd in de vervaardiging van rollend spoorwegmaterieel en bewapening. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zuid-Korea. De Hyundai Rotem Group is in 1999 ontstaan uit de vereniging van drie bedrijven die gespecialiseerd zijn in de fabricage van rollend materieel en heeft iets later, in 2007, zijn huidige naam gekregen. Natuurlijk, het is een dochteronderneming van de Hyundai Motor Group.


Strategische allianties

De Alstom-groep wint marktaandeel door partnerschappen aan te gaan met verschillende andere grote bedrijven over de hele wereld. Om beter te begrijpen waarop zij haar alliantiestrategie baseert, volgen hier enkele voorbeelden van recente partnerschappen.

SNCF

In 2016 zijn Alstom en de SNCF een innovatiepartnerschap aangegaan om de volgende generatie TGV's te creëren.

Bouygues

Bouygues is ook partner van Alstom geworden door in 2014 een participatie in het kapitaal ervan te nemen.

General Electric 

Eveneens in 2014 was het de Amerikaanse reus General Electric die aan Alstom voorstelde om verschillende strategische joint ventures op te richten.

Thales

Tot slot ging in 2017 het gerucht dat er wordt onderhandeld over een mogelijk partnerschap tussen Thales en Alstom met betrekking tot de spoorvervoersactiviteiten. Het is nog niet bekend of deze overeenkomst tot stand zal komen.

Verhandel het Alstom-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Alstom als beursactivum

De eerste troef van de Alstom-groep is ongetwijfeld zijn positie in een van zijn doelsectoren, namelijk de sector van het spoorwegvervoer met producten en diensten voor trams, metro's en TGV's. Sterker nog, Alstom is momenteel een van de leiders op dit gebied op internationale schaal.

Alstom profiteert ook al geruime tijd van de ontwikkeling van de opkomende landen en hun almaar toenemende infrastructuurbehoeften. Anderzijds blijven de westerse landen hun eigen infrastructuur vernieuwen en moderniseren. Dit alles samen levert een wereldmarkt op die door specialisten op meer dan 10 miljard euro wordt geschat en die elk jaar met 2,5 à 3% groeit.

Een ander sterk punt van de Alstom-groep is zijn vermogen om alle spoorwegbouwactiviteiten te bestrijken. Dit is met name het geval sedert de overname door de groep van de signalisatieactiviteiten van de groep General Electric, die meer dan 54% vertegenwoordigen van de omzet op het gebied van signalisatie en systemen en diensten, met 17% voor signalisatie alleen. 45% van de omzet wordt dan behaald met de treinen zelf en de rest met onderhoudsdiensten.

De Alstom-groep biedt ook een goede zichtbaarheid op zijn toekomstige resultaten, dankzij een goed gevuld orderboek, vooral wat de internationale contracten betreft. De rentabiliteit van deze onderneming op korte en middellange termijn staat momenteel dan ook niet ter discussie en de beleggers zijn dan ook overwegend gerustgesteld.

Ten slotte merken wij ook op dat de opbrengst van de liquide middelen die Alstom de laatste jaren heeft gerealiseerd, meer dan 3,2 miljard euro na de verkoop van zijn energiegerelateerde activiteiten aan de Amerikaanse groep General Electric, Alstom een zekere stabiliteit en financiële soliditeit verleent met de bijna volledige eliminatie van de schuldenlast van de groep.

Nadelen en zwakke punten van het Alstom-aandeel als beursactivum

Ten eerste is het bekend dat de koers van het aandeel Alstom zeer sterk afhankelijk is van de overheidsuitgaven en de financieringscapaciteiten van zijn belangrijkste klanten. Dit leidt tot een hogere risicoblootstelling gezien het geringe aantal verschillende klanten in het adresboek van Alstom. Vooral politieke beslissingen over deze begrotingen kunnen een belangrijke factor zijn.

Het is ook bekend dat de Alstom-groep al verscheidene jaren bezig is te worden verkocht aan de General Electric-groep. Het is gemakkelijk te zien dat de volatiliteit van de aandelenkoers van Alstom in dezelfde periode gestaag is toegenomen en vooral wordt aangedreven door aankondigingen in verband met dit proces. Verwacht wordt dat deze situatie tot 2020 zal voortduren, met een aanzienlijke versnelling in de loop van 2018. Verwacht wordt namelijk dat Alstom en General Electric in september 2018 hun joint venture zullen lanceren met putopties van Alstom aan GE voor Grid and Renewables, die ook naar de beurs zouden kunnen worden gebracht. In 2020 zal dezelfde situatie zich voordoen met Global Nuclear en French Steam.

Hoewel de internationale ontwikkeling van de activiteiten van de Alstom-groep buiten kijf staat, blijft de ontwikkeling van diezelfde activiteiten in Frankrijk een groot probleem dat de groep moet oplossen en dat nog wordt versterkt door een bestuursconflict met de Franse Staat, die aandeelhouder is, zij het een minderheidsaandeelhouder.

Beleggers betreuren ook het gebrek aan duidelijke doelstellingen voor de laatste jaren van het boekjaar en een guidance van 7% voor 2020 tegenover 5,3% nu.

Het is natuurlijk ook bekend dat de joint ventures die de Alstom-groep met de General Electric-groep aan het opzetten is, een aanzienlijk risico van onderwaardering van het aandeel van Alstom inhouden. De status van de toekomstige groep is namelijk die van een industriële houdstermaatschappij totdat de overeenkomst volledig is afgerond.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de gebeurtenissen die de geschiedenis van Alstom hebben gekenmerkt?

In 1969 werd Alstom een dochteronderneming van de Compagnie Générale d'Electricité. De groep fuseerde met Chantiers de l'Atlantique en werd in 1976 Alstom Atlantique. In 1989 fuseerde Alstom met GEC Power Systems en werd GEC-Alstom. In 1989 werd GEC-Alstom omgedoopt tot Alstom en naar de beurs gebracht. In 2010 zal de groep de transmissieactiviteiten van Areva T&D overnemen. In 2014 verkocht het bedrijf zijn energieactiviteiten aan General Electric en verwierf de Franse staat 20% van zijn kapitaal. Tot slot heeft de groep in 2020 de spooractiviteiten van Bombardier Transport gekocht.

Wat zijn de meest recente jaarrekeningen van de Alstom Groep?

Het laatst bekende financiële overzicht van de Alstom Groep is voor het boekjaar 2019 en laat een omzetstijging zien tot 8.072 miljoen euro en een nettoresultaat van 681 miljoen euro, eveneens een stijging. Het eigen vermogen van de onderneming bereikte 4.159 miljoen euro en haar beurskapitalisatie bedroeg eind 2019 8.461 miljoen euro.

Staat de koers van Alstom genoteerd op verschillende indexen?

Zoals u wellicht al weet, is Alstom momenteel een van de ondernemingen die zijn opgenomen in de Franse benchmark CAC All Shares index. Maar wat u misschien niet weet, is dat het ook deel uitmaakt van andere indexen, waaronder de CAC All Tradable, de CAC Large 60, de CAC Next 20, de Euronext 100, de Low Carbon 100 Europe, de SBF 120 en de Stoxx France 50.

Verhandel het Alstom-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500