Verhandel het Allianz-aandeel!
ALLIANZ

Analyse van de koers van het Allianz aandeel

Verhandel het Allianz-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

De Allianz-groep was enkele jaren geleden nog weinig bekend in Frankrijk, maar dankzij internationaal succes en een reeks overnames is de onderneming nu beroemd en genoteerd op de Euronext-beurs. Vandaag de dag kunnen particulieren via Franse onlinebanken, onlinemakelaars en handelsplatforms beleggen in de effecten van dit bedrijf, dat een van de meest succesvolle in de verzekeringssector is. Indien u dus in dit aandeel wenst te beleggen of gewoon wenst te speculeren over de toekomstige evolutie ervan, moet u enkele van de essentiële gegevens kennen die wij hieronder zullen verstrekken. Hier volgen dus de voornaamste kenmerken van het Allianz-aandeel, zijn algemene noteringsgeschiedenis en enkele tips om het goed te analyseren.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Allianz-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Allianz-aandelen
ISIN-code: DE0008404005
Ticker: ETR: ALV
Index of markt: DAX
 

Hoe kan ik Allianz aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Allianz (ETR: ALV)
 
Allianz-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Allianz te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Dit betreft met name de strategie van geografische expansie van de onderneming, die zich sinds enkele jaren tracht te positioneren buiten de eenvoudige Europese markt, met name in de zeer begeerde opkomende landen.

Analyse nr. 2

Hetzelfde geldt voor de diversificatie van de produkten van de groep. Hoewel het produktassortiment van Allianz reeds zeer uitgebreid is, zou het voor de onderneming nuttig zijn zich te richten op nieuwe segmenten waarin zij nog niet sterk aanwezig is.

Analyse nr. 3

Zoals alle grote verzekeringsmaatschappijen is de Allianz-groep en zijn winst uiteraard in hoge mate blootgesteld aan bepaalde externe factoren die hij niet onder controle heeft. Dit betreft met name natuurrampen, die hoge schadevergoedingskosten met zich meebrengen en een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel.

Analyse nr. 4

In de afgelopen jaren is Allianz ook geconfronteerd met een aanzienlijke toename van het aantal fraudegevallen die tot talrijke verliezen voor de Groep hebben geleid. Het is dan ook interessant na te gaan welke maatregelen deze onderneming heeft genomen om dit verschijnsel doeltreffend te bestrijden.

Analyse nr. 5

Ten slotte spreekt het vanzelf dat de economische en financiële gezondheid van Europa en van de landen waar Allianz zijn producten aanbiedt, een rechtstreekse invloed heeft op de groei van de onderneming. Alle algemene gegevens over de koopkracht en dus het vermogen van de consumenten om in te tekenen op nieuwe producten en diensten zijn reële indicatoren voor het potentieel van Allianz om meer geld te verdienen.

Analyse van de koers van het Allianz aandeel
Allianz-aandelen CFD kopen
Allianz-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Allianz

Allianz-aandelen kopen

Allianz was oorspronkelijk een Duitse verzekeringsmaatschappij. Vandaag de dag is het nog steeds een van de toonaangevende namen in de verzekeringsbranche, met name in Europa.

De Allianz Group is momenteel een van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld. Maar het biedt ook traditionele bankactiviteiten aan. Meer in het bijzonder vertegenwoordigen de levens- en ziekteverzekeringsactiviteiten meer dan 54% van de totale omzet van de onderneming. Daarna komen de schadeverzekeringsactiviteiten met 39% en het vermogensbeheer met ongeveer 5,2% van de omzet. De rest komt overeen met bankactiviteiten en beheer voor eigen rekening.

De Allianz Group heeft momenteel wereldwijd meer dan 147.425 mensen in dienst.

Allianz werd in 1889 opgericht door een bankier uit München. In de loop der jaren is de onderneming gegroeid en heeft zij haar productengamma gediversifieerd, zodat het vandaag de dag zeer gewilde producten omvat, zoals levensverzekeringen en eigendoms- en ongevallenverzekeringen. Geleidelijk breidde het zijn activiteiten uit tot de rest van Europa met dochterondernemingen in Frankrijk en Italië. Vandaag is de Allianz-groep ook bekend om zijn bankdiensten en -producten.

Een van de historische gebeurtenissen die Allianz niet mag vergeten, is ongetwijfeld de overname van AGF in 2007, waarvan zij nu alle aandelen in handen heeft.

Foto tegoed: ©robson309/123RF.COM

Concurrentie

Om vertrouwd te zijn met het aandeel Allianz en uw analyse van dit aandeel te vergemakkelijken, moet u ervoor zorgen dat u vertrouwd bent met zijn voornaamste concurrenten op de markt. Dit is wat wij u nu voorstellen met een korte presentatie van de directe tegenstanders van deze groep op dit moment:

AIG

Deze onderneming is ook bekend onder de naam American International Group Inc en is momenteel wereldwijd een van de leiders op het gebied van verzekeringen en financiële diensten. De groep telt momenteel meer dan 56.000 werknemers en niet minder dan 90 miljoen klanten in zo'n 100 landen en rechtsgebieden. AIG is ook de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij met de grootste aanwezigheid in Europa sinds bijna 65 jaar.

AON

Deze andere onderneming is ditmaal een Britse multinational en een van de leiders op bepaalde gebieden van het verzekeringsbedrijf, met inbegrip van risicobeheer, verzekerings- en herverzekeringsmakelaardij, personeels- en managementadvies, en het onderschrijven van bijzondere verzekeringen. De onderneming heeft momenteel haar hoofdkantoor in Londen en AON heeft ook een belangrijk besluitvormingscentrum in Chicago. Bij AON werken momenteel meer dan 50.000 mensen in meer dan 500 kantoren in 120 landen over de hele wereld.

AXA Groep 

Deze Franse internationale groep is een andere directe concurrent van Allianz. Zij is gespecialiseerd in verzekeringen en vermogensbeheer en bedient zowel particulieren als ondernemingen door het aanbieden van producten en diensten op het gebied van verzekeringen, bescherming, sparen en vermogensoverdracht, alsmede bankactiviteiten in bepaalde landen. De Franse AXA-groep is naast Allianz een van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld en is het grootste verzekeringsmerk ter wereld en het op twee na grootste merk in de internationale financiële-dienstensector.

MetLife

MetLife, ook bekend onder de naam Metropolitan Life Insurance Company, is een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in de verzekeringssector en crediteurenverzekeringen en persoonlijke beschermingsdekking aanbiedt voor particulieren en beroepsbeoefenaars, alsook voor tussenpersonen en makelaars. Het is natuurlijk een van 's werelds grootste verzekeringsaanbieders met meer dan 90 miljoen klanten in bijna 60 landen over de hele wereld. De MetLife Groep heeft dan ook talrijke dochterondernemingen over de hele wereld en gaat regelmatig internationale partnerschappen aan.


Strategische allianties

De Allianz-groep heeft ook een deel van zijn marktveroveringsstrategie gebaseerd op goed doordachte en goed onderhandelde partnerschappen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een partnerschap dat in 2014 met de autofabrikant Ford is gesloten voor een periode van 5 jaar voor de specifieke distributie van autoverzekeringen.

SNCF

Gebaseerd op hetzelfde principe is Allianz sinds enkele jaren partner van de Franse SNCF-groep en biedt reisverzekeringen aan de gebruikers van deze groep.

Uber

Allianz heeft onlangs ook een partnerschap gesloten met de VTC-onderneming Uber en is zo de officiële leverancier van verzekeringen voor de chauffeurs van het netwerk geworden, waardoor het tegelijkertijd zijn marktaandeel heeft vergroot.

Sportpartnerschappen

Naast deze partnerschappen met grote internationale ondernemingen is Allianz zeer vaak partner van grote sportevenementen, waardoor het kan profiteren van een aantrekkelijk merkimago en uitgebreide reclame wereldwijd.

Verhandel het Allianz-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Allianz aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Allianz als beursactivum

Een van de grote troeven van het Allianz-aandeel is uiteraard het zeer sterke merkimago van de onderneming, dat bij het grote publiek in heel Europa en niet alleen in Duitsland bekend is. Deze bekendheid is uiteraard te danken aan een sterke en doordachte marketingcommunicatie, maar ook aan de recente diversificatie van het dienstenaanbod van de groep.

De Allianz Group is vooral bekend om zijn levensverzekerings- en kredietactiviteiten. Ook dit is een van zijn sterke punten, aangezien de onderneming momenteel de onbetwiste leider is op deze markt in Europa en elk jaar een beetje meer afstand neemt van zijn voornaamste concurrenten.

Allianz profiteert ook van een uiterst oordeelkundige strategische geografische positionering, aangezien de onderneming haar producten en diensten in een groot aantal landen aanbiedt en in elk van die landen bijzonder goed gepositioneerd is. Via zijn verschillende vestigingen stelt de groep momenteel wereldwijd meer dan 150.000 mensen tewerk en rekent hij op een internationale expansiestrategie die hem in staat moet stellen zijn groei voort te zetten.

De financiële gezondheid van het bedrijf is ook een sterk punt voor de goede prestaties van dit aandeel met een lage schuldgraad in vergelijking met andere bedrijven in de sector.

Negatieve factoren voor het Allianz aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Allianz-aandeel als beursactivum

Allereerst is het van belang te bedenken dat het overgrote deel van de door de groep aangeboden verzekerings- en financieringsactiviteiten betrekking heeft op auto's, zowel voor particulieren als voor professionals. Bijgevolg is de onderneming in hoge mate blootgesteld aan de economische gezondheid van deze markt, maar ook aan de zeer sterke concurrentie in deze sector.

Hoewel Allianz nu een vrij positief merkimago heeft, lijdt het nog steeds onder bepaalde controverses over de rol die het tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld, wat de neiging heeft dit heeft de neiging de groei ervan te vertragen in sommige landen die door die periode werden gekenmerkt en waarvan de meest gesofisticeerde consumenten wantrouwig staan tegenover deze entiteit.

Hoewel Allianz momenteel leider is in verschillende segmenten van het verzekeringsbedrijf in Duitsland en ook in Europa, mag niet uit het oog worden verloren dat de concurrentie in deze activiteitensector zeer sterk is en dat andere grote Europese groepen elke dag proberen marktaandeel van Allianz af te snoepen. Het is derhalve van essentieel belang dat de onderneming blijk geeft van een sterk concurrentievermogen.

Ten slotte is ook de vertraging van de groei van de groep in de afgelopen jaren een zwak punt. Hoewel de resultaten een zekere stabiliteit vertonen, lijkt de sinds 2011 waargenomen groeitrend te vertragen, wat doet vrezen voor een terugkeer naar een neerwaartse trend van deze waarde. Beleggers geven er immers de voorkeur aan zich te richten op activa die een hoger omzetgroeipotentieel hebben dan dat van Allianz. Er zij immers aan herinnerd dat de onderneming in het verleden vaak resultaten heeft gepubliceerd die onder de consensusverwachtingen lagen, hetgeen de markten heeft teleurgesteld en tot een groter wantrouwen jegens deze laatste heeft geleid.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe wordt het kapitaal van de Allianz Group verdeeld?

Vanaf juni 2020 is het kapitaal van de Allianz Group verdeeld over verschillende aandeelhouders, waaronder Norges Bank Investment Management (2,98%), The Vanguard Group (2,88%) en DWS Investment (2,00%).54%, BNP Paribas Asset Management France voor 1,42%, DWS Investments voor 1,37%, Deka Investment voor 1,24%, BlackRock Asset Management Deutschland voor 1,14%, Harris Asssociates voor 1,13%, Amundi Asset Management voor 1,10% en FIL Investment Advisors voor 0,99%.

Doet de Allianz Group aan lobbyen?

De Allianz-groep voert uiteraard lobbyactiviteiten uit. Deze onderneming is namelijk sinds 2009 ingeschreven in het transparantieregister van belangenvertegenwoordigers bij de Europese Commissie. In 2018 declareerde de groep jaarlijkse uitgaven voor deze activiteit tussen 1.000.000 en 1.250.000 euro. De lobbycijfers voor 2019 zijn door dit bedrijf nog niet meegedeeld.

Hoe kunnen we de koers van het aandeel Allianz voorspellen?

Als u nauwkeurige voorspellingen wilt doen over de koers van het Allianz-aandeel, moet u rekening houden met de technische analyse door de historische beursgrafieken en de verschillende bewegingen die daarin zichtbaar zijn, te bestuderen. Tegelijkertijd moet u ook een fundamentele analyse van het aandeel uitvoeren, rekening houdend met de elementen die het meest van invloed kunnen zijn.

Verhandel het Allianz-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.