Verhandel het Adecco-aandeel!
ADECCO

Analyse van de koers van het Adecco aandeel

Verhandel het Adecco-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Als u erover denkt om te beginnen met de handel in Adecco aandelen, biedt deze pagina u alle informatie die u over het aandeel moet weten. Hier vindt u gedetailleerde uitleg over de industrie van het bedrijf, concurrenten en recente allianties, evenals een uitgebreide historische technische analyse om u te helpen begrijpen hoe het aandeel presteert op de grafieken.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Adecco-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Adecco-aandelen
ISIN-code: CH0012138605
Ticker: SWX: ADEN
Index of markt: SMI
 

Hoe kan ik Adecco aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Adecco (SWX: ADEN)
 
Adecco-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Adecco te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

De vraag van de arbeidsmarkt met het toenemende tekort aan managers in het bijzonder kan de Adecco Group ten goede komen.

Analyse nr. 2

De digitale markt, die momenteel een sterke groei doormaakt, moet ook nauwlettend in het oog worden gehouden vanwege de kansen die deze markt biedt voor de ontwikkeling van Adecco's activiteiten.

Analyse nr. 3

De ontwikkeling van de activiteiten van Adecco buiten Frankrijk en de Europese Unie is eveneens een belangrijk element en wij zullen met name de overname van buitenlandse ondernemingen of de opening van filialen in bepaalde landen van de wereld op de voet volgen.

Analyse nr. 4

De Adecco Group communiceert veel over zijn strategische plannen en doelstellingen, dus u kunt deze gebruiken om bullish of bearish signalen te krijgen.

Analyse nr. 5

Tenslotte zullen wij de directe en indirecte concurrentie in deze sector in het oog houden en de evolutie van zijn marktaandelen en het nieuws van zijn voornaamste spelers volgen.

Analyse van de koers van het Adecco aandeel
Adecco-aandelen CFD kopen
Adecco-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van Adecco

Adecco-aandelen kopen

De Adecco Group is een in Zwitserland gevestigde onderneming die wereldwijd human resources-diensten aanbiedt. Het is de internationale leider in deze sector. De activiteiten van Adecco kunnen echter in drie grote gebieden worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

 • De uitzendactiviteiten in ondernemingen vertegenwoordigen het grootste deel van de omzet met meer dan 87,7% van de totale omzet van de groep.
 • De permanente plaatsing van personeel in bedrijven vertegenwoordigt ongeveer 2% van de omzet van de groep.
 • Ten slotte wordt de resterende 10% van de omzet gegenereerd door nevenactiviteiten zoals diensten voor reïntegratie en loopbaanondersteuning, managementopleiding, organisatieadvies en persoonlijke ontwikkeling.

Indien wij de omzet van deze groep zouden uitsplitsen naar de activiteitensectoren van de ondernemingen die er klant van zijn, dan zouden wij een overwicht vaststellen van de sector industriële diensten, die 50,6% van de totale omzet genereert, gevolgd door de sector administratieve diensten met 24,2% van de totale omzet. Daarna komen informatietechnologie met 11,3% van de omzet, engineering met 4,9% van de omzet, financiën en boekhouding met 4,1% van de omzet en tenslotte de gezondheidssector met 2% van de omzet.

De activiteiten van Adecco zijn over de hele wereld verspreid dankzij een netwerk van meer dan 5.100 filialen in verschillende landen. Adecco behaalt echter het grootste deel van zijn omzet in Frankrijk met 22,1%. Daarna volgen de VS met 20,1% van de omzet, het VK met 9,7% van de omzet, Duitsland met 7,3% van de omzet, Italië met 6,5% van de omzet, Japan met 5,6% van de omzet en Zwitserland met slechts 2% van de omzet. De overige 26,7% van de omzet wordt in de rest van de wereld behaald.

Foto tegoed: ©neydt/123RF.COM

Concurrentie

Hoewel de Adecco Group momenteel 's werelds grootste leverancier van human resources-diensten is, is zij natuurlijk niet de enige die zich in deze sector positioneert. Er zijn echter weinig echt serieuze concurrenten en slechts enkele grote historische ondernemingen vormen een reële bedreiging voor zijn marktaandeel.

Zo zijn de twee grootste concurrenten van Adecco momenteel Manpower en Randstad. Als u een tradingstrategie overweegt op de aandelenkoers van Adecco, is het duidelijk dat u in uw fundamentele analyse rekening moet houden met deze twee grote concurrenten. Op die manier kunt u gegevens over de resultaten van deze ondernemingen en de ontwikkeling van hun marktaandeel in de uitzendsector in uw analyse opnemen.

Randstad 

heeft de afgelopen jaren steeds meer marktaandeel gewonnen met een aanzienlijke stijging van de omzet en ondanks de herstructurering van zijn dochteronderneming Monster, die het in 2016 heeft overgenomen.

Manpower

Manpower doet het ook al een aantal jaren goed, met een omzet van meer dan 5 miljard dollar in 2017.


Strategische allianties

De Adecco Group doet er alles aan om zijn positie als leider in de sector personeelsdiensten te handhaven, met name door partnerschappen en gerichte allianties aan te gaan met andere spelers in de sector of met bedrijven die een voordeel kunnen bieden ten opzichte van de concurrentie. Hieronder volgen enkele recente voorbeelden van door de groep opgerichte allianties.

DoYouBuzz

In 2011 is de Adecco Group een exclusief partnerschap aangegaan met het bedrijf DoYouBuzz om zijn kandidaten een online dienst aan te bieden voor het opstellen van cv's. Dankzij deze overeenkomst kunnen kandidaten van Adecco-bureaus hun cv's rechtstreeks online opstellen op de website van hun uitzendbureau.

Afpa

Meer recent, in 2016, hebben de Adecco Group en de Franse beroepsopleidingsorganisatie Afpa ook een strategische alliantie gesloten via een wereldwijde partnerschapsovereenkomst. De twee entiteiten waren reeds lang door een dergelijk partnerschap met elkaar verbonden, maar hebben hun alliantie nu versterkt door de tenuitvoerlegging van bepaalde concrete acties die gericht zijn op het veiligstellen van beroepscarrières in de werkgelegenheidssectoren. Dit partnerschap wil zich richten op de integratie van jongeren die een opleiding hebben gevolgd, hun toegang tot de arbeidsmarkt en tot alternerende opleidingen, maar ook tot opleiding en digitale innovatie.

Verhandel het Adecco-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Adecco aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Adecco als beursactivum

Om effectief te kunnen handelen in Adecco online, moet u begrijpen hoe het bedrijf waarschijnlijk zal presteren in de komende maanden en jaren, vooral als u een lange termijn handelsstrategie plant. Daarom raden wij u aan te kijken naar de belangrijkste sterke en zwakke punten van het bedrijf - met andere woorden, de dingen die de groei kunnen helpen of belemmeren.

Wij beginnen deze studie van de sterke en zwakke punten van de Adecco Group met een opsomming van de belangrijkste sterke punten van het bedrijf en dus van de elementen die de groei op lange termijn waarschijnlijk zullen ondersteunen.

 • Een van de belangrijkste sterke punten van de Adecco Group is uiteraard haar succesvolle internationale expansiestrategie. Dankzij deze strategie is de groep nu op wereldschaal gepositioneerd en bezit en exploiteert zij uitzendbureaus in talrijke landen. Hierdoor kan de groep meer inkomsten genereren, maar is zij ook beter beschermd tegen het risico van een plaatselijke inzinking van de activiteiten.
 • Een andere onbetwistbare kracht van de Adecco Group is zijn merkimago, waarvoor uiteraard ook een goed doordachte strategie is gevolgd. Zo heeft de groep marketing- en reclamecampagnes opgezet die haar hebben geholpen om bekendheid te verwerven bij het grote publiek en om haar merk in de hele wereld bekendheid te geven.
 • De positie van de Adecco Group in de sector waarin zij actief is, is een van haar sterke punten. De groep bekleedt thans inderdaad een zekere leiderspositie en behoort tot de grootste ondernemingen in deze sector, niet alleen in Europa maar wereldwijd. Dit geeft het een voorsprong op zijn voornaamste concurrenten.
 • Het laatste voordeel dat de Adecco Group heeft en dat haar in staat stelt investeerders en aandeelhouders gerust te stellen, betreft ten slotte haar wervingsvolume. Doordat Adecco erin slaagt een groot aantal tijdelijke werknemers aan te werven, heeft het een sterke onderhandelingspositie bij de grote groepen die talrijk in zijn klantenportefeuille zijn.
Negatieve factoren voor het Adecco aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Adecco-aandeel als beursactivum

Zoals hierboven vermeld, heeft de Adecco Group ook zwakke punten die u in overweging moet nemen alvorens het aandeel te analyseren en er een positie in in te nemen. Hier volgen de belangrijkste zwakke punten waarmee de onderneming momenteel te kampen heeft en die haar toekomstige resultaten en groei kunnen beïnvloeden:

 • In de eerste plaats heeft Adecco te kampen met de toenemende zwakte van bepaalde activiteitensectoren die tot haar kerndoelstelling behoren. Dit is met name het geval voor de bouwsector, die het grootste deel van de inkomsten van de groep vertegenwoordigt en die al verscheidene jaren een dalende tendens vertoont. Deze daling zou op lange termijn kunnen wegen op de rentabiliteit van de groep, die gedeeltelijk in dit segment gespecialiseerd is.
 • Concurrentie is ook een van de belangrijkste zwakke punten van de Adecco Group. Hoewel de Adecco Group in veel economieën nog steeds marktleider is in de uitzendsector, ondervindt zij zware concurrentie van andere grote groepen, maar ook van kleinere spelers op de markt, die discreter zijn, maar nog steeds aanwezig.
 • Nog steeds wat de nadelen van dit aandeel en de zwakke punten van dit bedrijf betreft, moet ook worden opgemerkt dat de Adecco Group al enige tijd te lijden heeft onder het zwakke economische herstel. De gezondheidscrisis van Covid-19, die tot een daling van de werkgelegenheidscijfers heeft geleid, is uiteraard een factor die daartoe heeft bijgedragen, maar ook vóór deze crisis was er al sprake van een zekere economische vertraging in de wereld, waarmee rekening moet worden gehouden bij de langetermijnvisie op de activiteiten van de onderneming.
 • Het laatste zwakke punt van de Adecco-groep, ten slotte, betreft de moeilijkheden om met de tijd mee te gaan wat de digitalisering en dematerialisering van haar diensten betreft, aangezien haar activiteiten nog steeds grotendeels via het fysieke netwerk van filialen verlopen.

Wanneer u uw fundamentele analyse van de Adecco Group begint uit te voeren alvorens het aandeel te verhandelen, moet u deze elementen die gunstig of ongunstig zijn voor de groei van de groep dus goed in het oog houden om zo goed mogelijk te anticiperen op de toekomstige bewegingen van de groep in het licht van nieuwe elementen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe is de Adecco Group in zijn sector gepositioneerd?

Zoals u wellicht al weet, is de Adecco Group momenteel een van de wereldwijde reuzen in de sector van human resources en uitzendarbeid. Het is een van de grootste bedrijven ter wereld in deze sector en is momenteel het grootste bedrijf in deze sector in Frankrijk en Europa. Dankzij haar positie heeft Adecco een groot marktaandeel, maar haar positie wordt ook bedreigd door de concurrentie en zij zou haar leidende positie kunnen verliezen.

Wie zijn de belangrijkste particuliere aandeelhouders van de Adecco Group?

Momenteel bestaat het aandeelhouderschap van de Adecco Group uit bepaalde particuliere aandeelhouders die wij hier met : Harris Associates met 11,6%, Silchester International Investors met 5,12%, Philippe Foriel Destezet met 5,01%, Marathon Asset Management met 3,05%, Norges bank Investment Management met 2,98%, The Vanguard Group met 2,62%, Henderson Global Investors met 2,38%, DWS Investment met 2,13%, Invesco Asset Management met 2,01% of Fiduciary Management met 1,89%.

Waar kan ik de financiële gegevens van de Adecco Group online vinden?

Hoewel de jaarlijkse of driemaandelijkse financiële resultaten van de groep op veel beurzen en economische sites worden gepubliceerd, kunt u veel andere interessante elementen over de financiën van de groep vinden door de sectie investeerders en aandeelhouders van de officiële website van de Adecco-groep te bezoeken. U vindt er details over de balansen en de strategische ontwikkelingsplannen van de groep.

Verhandel het Adecco-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.