Verhandel het Abbvie-aandeel!
ABBVIE

Analyse van de koers van het Abbvie aandeel

Verhandel het Abbvie-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

Uw kapitaal is in gevaar
 
Grafiek van Tradingview

Abbvie aandelen behoren tot de aandelen van Amerikaanse bedrijven die u online kunt verhandelen of via uw aandelenportefeuille kunt kopen. Maar natuurlijk moet u, voordat u in dit aandeel gaat beleggen, ervoor zorgen dat u voldoende kennis hebt om een goede koersanalyse te maken. Inderdaad, wij gaan u deze onderneming en haar verschillende activiteiten in detail voorstellen, maar ook haar voornaamste concurrenten in haar activiteitensector of haar recente strategische allianties. Wij zullen u ook de voor- en nadelen van deze actie uiteenzetten en de elementen waarop u moet letten bij de fundamentele analyse ervan.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik Abbvie-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over Abbvie-aandelen
ISIN-code: US00287Y1091
Ticker: NYSE: ABBV
Index of markt: NYSE
 

Hoe kan ik Abbvie aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken Abbvie (NYSE: ABBV)
 
Abbvie-aandelen kopen/verkopen
 
 
Uw kapitaal is in gevaar

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Abbvie te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen wij nauwlettend toezien op de ontwikkeling door Abbvie van nieuwe geneesmiddelen voor medische behoeften waarin nog niet wordt voorzien door behandelingen die reeds op de markt zijn, alsook op de voortgang van hun ontwikkeling.

Analyse nr. 2

Het verkrijgen van goedkeuring voor het op de markt brengen van zijn behandelingen door de FDA en andere geneesmiddelenagentschappen in de wereld zijn ook belangrijke gebeurtenissen om te volgen.

Analyse nr. 3

Evenzo zal de Abbvie groep nauwlettend toezien op strategische transacties zoals overnames die haar in staat kunnen stellen haar inkomsten te verhogen of de gederfde inkomsten ten gevolge van het vervallen van haar octrooien te compenseren.

Analyse nr. 4

Hetzelfde geldt voor strategische partnerschappen met andere ondernemingen in verband met de ontwikkeling van geneesmiddelen of synergieën.

Analyse nr. 5

Wij zullen ook de concurrentie in deze activiteitensector op de voet volgen, met name van biosimilars buiten de Verenigde Staten na het verstrijken van de voornaamste octrooien.

Analyse nr. 6

Tenslotte moeten ook de traditionele concurrenten van Abbvie, d.w.z. de andere grote Amerikaanse of internationale laboratoria, nauwlettend in het oog worden gehouden.

Analyse van de koers van het Abbvie aandeel
Abbvie-aandelen kopen
Abbvie-aandelen verkopen
Uw kapitaal is in gevaar

Algemene presentatie van Abbvie

Abbvie-aandelen kopen

Laten wij nu onze aandacht richten op de Abbvie groep met een volledige voorstelling van deze laatste en, vooral, uitleg over haar activiteiten. Deze informatie zal u helpen begrijpen hoe de groep zich in de komende jaren kan ontwikkelen.

De Abbvie Group Inc. is een Amerikaanse onderneming die actief is op farmaceutisch gebied. Meer in het bijzonder is deze onderneming gespecialiseerd in het onderzoek naar en de ontwikkeling van therapeutische behandelingen.

De door Abbvie ontwikkelde producten zijn hoofdzakelijk bestemd voor de behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis, de ziekte van Crohn, schildklieraandoeningen, de ziekte van Parkinson, HIV, complicaties van cystische fibrose, lage testosteronspiegels en complicaties in verband met chronische nieraandoeningen.

Het is ook interessant om de geografische spreiding van de inkomsten van de Abbvie-groep te kennen. De Abbvie-groep realiseert 71,9% van zijn omzet in de Verenigde Staten, 3,7% in Japan, 2,7% in Duitsland, 2,4% in Canada, 2,1% in Frankrijk, 1,4% in Spanje, 1,1% in het Verenigd Koninkrijk, 1,1% in Italië, 0,5% in Nederland, 1,1% in Brazilië en 12% in de rest van de wereld.

Foto tegoed: ©rimidolove/123RF.COM

Concurrentie

Nu u de Abbvie groep en haar activiteiten beter kent, nodigen wij u uit om in meer detail te ontdekken wie de concurrenten van deze onderneming zijn in haar activiteitensector:

Pfizer 

De Amerikaanse farmaceutische onderneming en groep Pfizer is uiteraard een serieuze concurrent van Abbvie. Zij is actief in meer dan 150 landen en is qua omzet de leider in haar sector. De Pfizer-groep heeft momenteel wereldwijd meer dan 81.800 mensen in dienst, waaronder meer dan 3.000 in Frankrijk, en dankt zijn succes met name aan zijn ontwikkeling op basis van fusies met concurrerende bedrijven.

Roche Holding

Tot de belangrijkste concurrenten van Abbvie behoort nog steeds de Roche-groep, een Zwitserse farmaceutische onderneming die wereldwijd een van de leiders in haar sector is. De groep is actief in twee parallelle divisies met de sectoren farmaceutica en diagnostica. De groep richt zich echter vooral op geïndividualiseerde geneeskunde. Roche is momenteel actief in 150 landen en heeft haar hoofdkantoor in Basel, Zwitserland. Er werken meer dan 94.000 mensen.

Bristol-Myers Squibb

Dit Amerikaanse farmaceutische bedrijf, ook bekend onder het acroniem BMS, dat in 1989 is ontstaan uit de fusie van Brustol-Myers Company en Squibb Corporation, is eveneens een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld en is derhalve ook een belangrijke concurrent van Abbvie.

Merck

Tot de concurrenten van het Abbvie-concern behoort ook het Duitse Merck KGaA, dat in Darmstadt is gevestigd en eveneens een van de grote namen in de farmaceutische maar ook in de chemische sector in de wereld is.

AstraZeneca 

De laatste grote concurrent van Abbvie tenslotte is de Britse reus AstraZeneca. Het is ontstaan uit de fusie in 1999 van het Zweedse bedrijf Astra en het Britse bedrijf Zeneca.


Strategische allianties

Zoals we zojuist hebben gezien, heeft de Abbvie-groep veel concurrenten in zijn sector. Gelukkig gaat zij ook regelmatig strategische partnerschappen aan met andere ondernemingen die haar in staat stellen haar productiviteit of rentabiliteit te verhogen. Hier zijn twee recente voorbeelden die u zullen helpen hun belangstelling te begrijpen.

I-MAB

In de eerste plaats heeft de Abbvie Group in 2020 een strategisch partnerschap gesloten met het Chinese bedrijf I-MAB op het gebied van gedifferentieerde immuuntherapie. Zo zal het Amerikaanse laboratorium samenwerken met het Chinese biofarmaceutische bedrijf bij de ontwikkeling en verkoop van het zeer gedifferentieerde anti-CD47 monoklonale antilichaam van I-Mab, dat een lenzoparlimab-antikankermedicijn is.

Genmab

Een ander strategisch partnerschap dat de groep onlangs heeft gesloten, is dat met het Deense biotechbedrijf Genmab in 2020. Dit partnerschap op het gebied van oncologie heeft tot doel gezamenlijk drie Genmab-producten te ontwikkelen en op de markt te brengen, waaronder het experimentele kankermedicijn epcoritimab. Als onderdeel van de overeenkomst zal Abbvie een vooruitbetaling van $750 miljoen doen aan Genmab, dat mogelijk ook aanvullende mijlpaalbetalingen en royalty's zal ontvangen die in totaal tot $3,15 miljard kunnen oplopen.

Verhandel het Abbvie-aandeel!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Positieve factoren voor het Abbvie aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Abbvie als beursactivum

Tot slot, en om nog verder te gaan, laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van Abbvie aandelen. Wij zullen hier in detail de voornaamste sterke en zwakke punten van deze onderneming uiteenzetten.

Eerst en vooral zullen wij hier de voornaamste troeven samenvatten die de Abbvie groep heeft ten opzichte van zijn concurrenten op de markt:

  • Eerst en vooral kunnen we het hebben over de geneesmiddelenpijplijn in ontwikkeling bij Abbvie, die zowel uitgebreid als gediversifieerd is. Dit laatste zou dus op lange termijn een groeiende bron van inkomsten voor de groep moeten vormen.
  • Sommige van de door Abbvie ontwikkelde behandelingen hebben ook een zeer sterk potentieel en zouden de onderneming in staat kunnen stellen haar inkomsten en marktaanwezigheid verder te ontwikkelen. Een voorbeeld is upadacitinib, dat onlangs positieve resultaten heeft laten zien in klinische proeven en door de FDA zou kunnen worden goedgekeurd.
  • Een van de voordelen van het aandeel en de sterke punten van Abbvie is uiteraard de grote productiecapaciteit van de onderneming, die een betrouwbare bevoorradingsketen voor haar klanten garandeert. De groep is aldus in staat zijn behandelingen snel te produceren en op de markt te brengen en aldus zijn verkoop te stimuleren.
  • Ook de financiële resultaten van Abbvie zijn een van de sterke punten van het bedrijf, met een hoge brutomarge en EBITDA-marge en een even sterke ROIC. De aanzienlijke groei van de cashflow in de afgelopen jaren was ook sterker dan in de rest van de sector.
  • Tenslotte is de laatste troef van de Abbvie-groep de diversiteit van zijn pijplijn, die talrijke wetenschapsgebieden bestrijkt, waaronder immunologie, oncologie, neurowetenschappen, virologie en algemene geneeskunde.
Negatieve factoren voor het Abbvie aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Abbvie-aandeel als beursactivum

Natuurlijk heeft de Abbvie groep niet alleen voordelen maar ook zwakke punten waarvan u zich bewust moet zijn en waarmee u rekening moet houden bij uw analyse. Dit zijn de belangrijkste:

  • In de eerste plaats kan de sterke concurrentie in deze sector worden gezien als een echte zwakte van de Abbvie-groep, waarvan vele octrooien op het punt staan te verlopen.
  • De groep is ook sterk afhankelijk van de verkoop van sommige van zijn producten, waaronder het geneesmiddel Humira, dat alleen al 57% van de omzet van de groep genereert, maar ook die van Imbruvica en Mavyret.
  • Ten slotte is ook de schuld van de Abbvie-groep aanzienlijk in vergelijking met haar kaspositie. Het eigen vermogen is ook negatief, wat het enthousiasme van sommige beleggers voor de onderneming kan temperen.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de meest recente financiële resultaten van Abbvie?

De balans van 2019 is het laatst beschikbare financiële overzicht van de Amerikaanse Abbvie-groep. Dit jaar behaalde Abbvie een omzet van 33.266 miljoen dollar. In datzelfde jaar bedroeg het netto-inkomen 7,882 miljoen dollar. Ten slotte bereikte de totale marktkapitalisatie van het bedrijf begin 2020 110.942 miljoen dollar.

Wat is de lijst van de belangrijkste aandeelhouders van Abbvie?

Het kapitaal van Abbvie is gedeeltelijk in handen van particuliere aandeelhouders; de belangrijkste zijn The Vanguard Group met 8,07%, Capital Research & Management met 7,45%, SSgA Funds Management met 4,55%, BlackRock Fund Advisors met 2.50%, Fidelity Management & Research met 1,70%, Geode Capital Management met 1,50%, Northern Trust Investments met 1,36%, Capital Research & Management International met 1,26%, Orbis Investment Management met 1,15% en Norges Bank Investment Management met 0,95%.

Welk soort analyse moet worden uitgevoerd op het aandeel Abbvie?

Een goede analyse van de koers van het aandeel Abbvie vereist vooral de uitvoering van verschillende complementaire analyses. Er moet met name een fundamentele analyse van de koers van het aandeel worden uitgevoerd, gebaseerd op een studie van het nieuws en de publicaties over de onderneming of de sector waarin zij werkzaam is, alsmede een technische analyse die hoofdzakelijk gebaseerd is op beursgrafieken en trend- of volatiliteitsindicatoren.

Verhandel het Abbvie-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.