Verhandel het ABB-aandeel!
ABB

Analyse van de koers van het ABB aandeel

Verhandel het ABB-aandeel!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

De koers van het ABB-aandeel schommelt op de beurs volgens verschillende factoren, waarover u hier meer te weten kunt komen. In dit artikel zullen wij ons toespitsen op de voorstelling van deze onderneming en haar verschillende activiteiten, met inbegrip van haar verschillende inkomstenstromen, maar ook op haar economische omgeving met haar voornaamste concurrenten, haar meest recente partners en haar belangrijkste noteringsgegevens. Natuurlijk zullen we ook de fundamentele analyse van dit aandeel bekijken door uit te leggen welke gegevens u moet gebruiken wanneer u het maakt.

Dividenduitkeringen
Kan ik dividenden ontvangen als ik ABB-aandelen kopen?
Ja
 
Informatie over ABB-aandelen
ISIN-code: CH0012221716
Ticker: SWX: ABBN
Index of markt: SMI
 

Hoe kan ik ABB aandelen kopen en verkopen met eToro?

 
Open een rekening door hier te klikken
 
Geld storten
 
Zoeken ABB (SWX: ABBN)
 
ABB-aandelen kopen/verkopen
 
 
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen ABB te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen wij de overheidsinvesteringen en de beslissingen van de overheid inzake infrastructuur in het oog houden, die van invloed kunnen zijn op de totale vraag in de elektriciteitssector.

Analyse nr. 2

De groeistrategie van de ABB-Groep, die wordt gestimuleerd door sterke kasstromen, is grotendeels gebaseerd op strategische overnames, waarmee eveneens rekening moet worden gehouden.

Analyse nr. 3

Wij zullen ook de stijgende vraag naar slimme netwerken in het oog houden, die tegelijk ook de vraag doet toenemen van de bedrijven die dergelijke netwerkinfrastructuur produceren, leveren of bouwen.

Analyse nr. 4

De milieuregelgeving kan ook een toename mogelijk maken van de activiteiten van ABB die zal profiteren van de vraag van ondernemingen in de sector van de milieudiensten.

Analyse nr. 5

De wereldwijde economische gezondheid is ook een factor die de activiteiten van ABB beïnvloedt. Een aanhoudende recessie kan de cashflow en de langetermijngroei van de groep verzwakken.

Analyse nr. 6

Ten slotte zou het door sommige regeringen gevoerde kostenbesparingsbeleid ook een negatief effect kunnen hebben op de koers van het ABB-aandeel, aangezien dit zou leiden tot een daling van de vervangingsverkoop en ook de totale verkoop zou vertragen.

Analyse van de koers van het ABB aandeel
ABB-aandelen CFD kopen
ABB-aandelen CFD verkopen
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com

Algemene presentatie van ABB

ABB-aandelen kopen

Ontdek nu een volledige presentatie van het bedrijf ABB die u zal toelaten om uw basiskennis van dit aandeel te verdiepen en de vooruitzichten voor zijn evolutie op de beurs beter te begrijpen.

De ABB Groep is een Zwitserse onderneming die gespecialiseerd is in de sector van de industriële kapitaalgoederen. Meer bepaald is het een van de wereldleiders in deze sector, die dergelijke apparatuur ontwerpt, vervaardigt en verkoopt.

Om de activiteiten van ABB beter te begrijpen, kunnen ze in verschillende divisies worden onderverdeeld volgens het aandeel in de omzet dat ze genereren en op die manier :

 • Automatiseringssystemen, met inbegrip van elektrische beveiligingssystemen voor meet- en controle-instrumenten voor vloeistoffen, regelsystemen en andere apparatuur.automatiseringssystemen, waaronder elektrische beveiligingssystemen voor meet- en vloeistofregelinstrumenten, en productieprocesbesturingssystemen voor de olie- en gasindustrie, de chemische, farmaceutische, mariene, mijnbouw- en papierindustrie zijn goed voor bijna 55 procent.9% van de omzet van de groep met de toevoeging van robots en modulaire systemen.
 • Producten en systemen voor het transport en de distributie van elektriciteit maken de resterende 44,1% van de omzet van de onderneming uit, met transformatoren, producten voor de distributie van elektriciteit op middenspanning, zoals stroomonderbrekers, schakelaars, zekeringen, sensoren en producten voor de distributie van elektriciteit op hoogspanning, zoals condensatoren en schakelaars, alsmede automatische systemen voor elektriciteitscentrales. ABB biedt ook kant-en-klare installatiediensten aan voor transmissiesystemen.

Wat de geografische spreiding van de activiteiten van de ABB-Groep betreft, wordt 36,1% van de omzet in Europa gegenereerd, 32% in Noord- en Zuid-Amerika en 31,9% in Azië, het Midden-Oosten en Afrika.

Foto tegoed: ©9parusnikov/123RF.COM

Concurrentie

Laten we nu eens kijken naar het economisch klimaat van de ABB-Groep en zijn voornaamste concurrenten op de markt, die we hier in detail aan u zullen voorstellen:

Siemens 

Deze Duitse onderneming is gespecialiseerd in de sectoren energie, gezondheid, industrie en bouw en biedt ook een aantal producten en diensten aan die vergelijkbaar zijn met die van ABB. Het is het leidende engineeringbedrijf in Europa.

Schneider Electric 

Deze Franse industriële groep is gespecialiseerd in producten en oplossingen op het gebied van elektriciteitsbeheer en automatisering die aan deze beroepen zijn aangepast, en is uiteraard een van de leiders in deze sector op internationaal niveau.

Eaton Corporation

Dit Amerikaanse bedrijf is eveneens gespecialiseerd in elektrische systemen, maar ook in hydraulische systemen. Er zij op gewezen dat het hoofdkantoor van de groep onlangs van Cleveland naar Dublin is verhuisd en dat Eaton Corporation lid is van de European Association of Automotive Suppliers.

Emerson

Tenslotte is de Emerson Group een andere in de VS gevestigde multinational in deze sector. De onderneming biedt een breed scala van engineeringdiensten aan industriële en commerciële klanten, met name in het elektrische segment, en is aanwezig in meer dan 150 verschillende landen.


Strategische allianties

De ABB-groep heeft enkele belangrijke concurrenten die u zojuist hebt ontdekt, maar hij heeft ook enkele bondgenoten waarover we het nu zullen hebben met enkele voorbeelden van strategische partnerschappen die onlangs door deze groep zijn opgezet:

Dassault Systèmes

De ABB-groep heeft met name een partnerschap aangekondigd met Dassault Systèmes om klanten in de digitale industrieën in 2019 een uniek portfolio van softwareoplossingen te bieden, van product lifecycle management tot asset health monitoring. De twee bedrijven bieden hun klanten dus een end-to-end aanbod met open en geavanceerde digitale oplossingen om hun concurrentievermogen en productlevenscycli te verbeteren en tegelijk de flexibiliteit, snelheid en productiviteit van productie en operaties te verhogen.

WWA

Eerder tekende ABB's dochteronderneming ABB Robotics ook al een partnerschap met WWA, een bedrijf dat gespecialiseerd is in unieke productieprocessen. Dit partnerschap, dat in 2020 van kracht is geworden, is de voortzetting van een reeds lang bestaand partnerschap tussen de twee ondernemingen. Door deze nieuwe overeenkomst zullen de twee ondernemingen hun samenwerking intensiveren. WWA realiseert innovatieve toepassingen en oplossingen op basis van het ABB Robotics productgamma en gebruikt RobotStudio van de groep voor programmering en simulatie, inclusief virtual reality technologie.

Verhandel het ABB-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het ABB aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel ABB als beursactivum

Het is essentieel om te begrijpen hoe ABB zich in de komende jaren zal ontwikkelen voordat u in het aandeel gaat beleggen. Om dit te doen, moet u de sterke en zwakke punten van dit bedrijf kennen en dus de voor- en nadelen van dit aandeel, die wij voor u hebben samengevat.

Wat de voordelen van dit aandeel en de sterke punten van ABB betreft, dient op de volgende elementen te worden gewezen:

 • In de eerste plaats beschikt de groep over een groot klantenbestand waarmee hij talrijke langetermijncontracten heeft gesloten, hetgeen regelmatige inkomsten garandeert.
 • Hetzelfde geldt voor het sterke merk van de onderneming, dat zeer populair is op de markt en dat haar heeft geholpen bij de cross-selling en haar veel mogelijkheden heeft geboden om op de secundaire markt te verkopen.
 • Een andere troef van de onderneming is dat de ABB-groep momenteel over veel middelen in de wereld beschikt en dat haar internationale expansiestrategie vruchten heeft afgeworpen met een goede geografische spreiding.
 • ABB heeft zich met name met succes gevestigd op opkomende markten waar de vraag naar infrastructuur toeneemt. Het is op deze markten dat zij het merendeel van haar inkomsten genereert.
 • Het sterke merkimago van de ABB-Groep is ten dele te danken aan het feit dat hij wereldwijd bekend staat om zijn producten van hoge kwaliteit, waardoor hij een sterke publiciteit geniet.
 • De groep en haar waarde zouden op middellange tot lange termijn kunnen profiteren van overheidsinitiatieven op het gebied van infrastructuur om nieuwe contracten te ondertekenen, met name in de elektriciteitssector.
 • De financiële positie van de ABB-Groep is nog een van haar sterke punten, met sterke kasstromen die haar in staat stellen tot overnames, terugkoop en uitbetaling van dividenden.
 • Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat de vraag naar slimme netwerken blijft groeien, zowel bij de bedrijven die deze netwerken fabriceren als bij de bedrijven die slimme netwerkinfrastructuur leveren of bouwen. De vraag van bedrijven in de internationale dienstensector kan ook worden gestimuleerd door aanvullende regelgeving op dit gebied.
Negatieve factoren voor het ABB aandeel
Nadelen en zwakke punten van het ABB-aandeel als beursactivum

Natuurlijk moet u zich ook bewust zijn van de zwakke punten van ABB:

 • Ten eerste hebben de overnames van het ABB-concern het concern veel geld gekost en volgens sommige analisten heeft het concern de gewoonte te veel te betalen voor bedrijfsovernames en geen synergie-effecten te genereren op eerder gedane transacties.
 • Uit financieel oogpunt is er ook een zwakke marge die op korte termijn niet verbetert door het gebrek aan liquiditeit.
 • Hetzelfde geldt voor de dubieuze vorderingen en de verschillende financiële moeilijkheden met de klanten van de groep, die tot een verhoging van de voorzieningen voor de debiteur hebben geleid en zijn winst hebben beïnvloed.
 • De ABB-Groep kan in de toekomst ook te maken krijgen met slechte wereldwijde economische vooruitzichten, die een directe weerslag zouden hebben op haar kasstromen en op de groei van de economie.
 • Ten slotte zij erop gewezen dat de regeringen momenteel onder sterke druk staan om hun kosten te verlagen in het licht van de economische crisis. Deze druk zou dus een vertragend effect kunnen hebben op de vervangingsverkopen en ook een zeker groot gevaar kunnen betekenen voor de totale verkopen van het ABB-concern op min of meer lange termijn.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wie zijn vandaag de grootste aandeelhouders van de ABB Groep?

Het kapitaal van de ABB-groep bestaat grotendeels uit vlottende kapitalen en kan derhalve op de financiële markten worden verhandeld. Maar een deel van haar kapitaal is ook in handen van grote aandeelhouders. Er zijn er twee: de Investor AB groep, die 11,8% van de aandelen van deze onderneming in handen heeft, en Cevian Capital II GP Limited, die bijna 5,92% van de aandelen van deze onderneming in handen heeft.

Op welke markten wordt de koers van het ABB-aandeel genoteerd?

De koers van het ABB-aandeel is hoofdzakelijk genoteerd op de beurs van Zürich en sinds 1999 op de beurs van Stockholm. De onderneming is sinds 2001 ook genoteerd op de Amerikaanse markt van de NYSE. Het is momenteel de vijfde grootste onderneming in de Zwitserse beursindex, d.w.z. de SMI Swiss Stock Exchange Index, en is ook een van de 30 ondernemingen waarvan de aandelen het meest worden verhandeld op de beurs van Stockholm, d.w.z. de OMX Stockholm 30.

Hoe voer ik een technische analyse uit van het ABB aandeel?

Om een technische analyse van het ABB aandeel uit te voeren, moet u trendindicatoren en volatiliteitsindicatoren gebruiken. Tot de gemakkelijkste grafische elementen om te gebruiken en te interpreteren behoren voortschrijdende gemiddelden, draaipunten, en technische steun- en weerstandsniveaus, die vaak het beginpunt zijn van sterke trends in het aandeel.

Verhandel het ABB-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.